ISBN: 8370967477; TITLE: Miedzy Tradycja a Modernizacja: Przeobrazenia Badan Politologicznych W Swietle Neofunkcjonalizmu Jeffreya C. Alexandra; AUTHOR: Jarosaw Nocon;
ISBN: 8370968074; TITLE: Kazimierz Wielki I Jego Paanstwo: W Siedemsetnna Rocznicne Urodzin Ostatniego Piasta Na Tronie Polskim; AUTHOR: Jacek Maciejewski;
ISBN: 8370970710; TITLE: Wizja Kosciola i panstwa w kazaniach ks. Piotra Skargi SJ (Rozprawy doktorskie / Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Obirek;
ISBN: 8370972322; TITLE: Kamienie, kamyki, kamyczki (Polish Edition); AUTHOR: Ireneusz Okarmus;
ISBN: 8370974953; TITLE: Jan Pawel II do Kosciola w Polsce: 20 lat papieskiego nauczania (Polish Edition); AUTHOR: Pope JohnPaul II;
ISBN: 8370975585; TITLE: Narod zyjacy nadzieja: Dzieje Polski od czasow najdawniejszych do uzyskania niepodleglosci (Polish Edition); AUTHOR: Antoni Franaszek;
ISBN: 8370975682; TITLE: Katolik i polityka (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Zwolin?ki;
ISBN: 837097578X; TITLE: Panstwo i spoleczenstwo obywatelskie: Wybrane problemy rozwoju demokracji w Polsce 1989-1997 (Wokol wspolczesnosci) (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Murawski;
ISBN: 8370980066; TITLE: Janusz Korczak i jego dokonania (Polish Edition); AUTHOR: Marian Jakubowski;
ISBN: 8370980074; TITLE: Armia Krajowa w Czestochowie i w okolicy walczy (Polish Edition); AUTHOR: Czes?aw Gurtman;
ISBN: 8370980120; TITLE: W kregu kultu maryjnego: Jasna Gora w kulturze staropolskiej (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej J. Zakrzewski;
ISBN: 8370980155; TITLE: Tadeusz Kosciuszko--humanista i pedagog: W 250. rocznice urodzin (Polish Edition); AUTHOR: Józef ?uraw;
ISBN: 8370980236; TITLE: Topics in semiotics and linguistics; AUTHOR: Rostislav Pazukhin;
ISBN: 8370980643; TITLE: Pasja i milczenie: O zyciu i tworczosci Aleksandra Fredry w latach 1839-1876 (Polish Edition); AUTHOR: Irena Jokiel;
ISBN: 8370980821; TITLE: Udzial kobiet w nauce do 1939 roku w Uniwersytecie Jagiellonskim (Polish Edition); AUTHOR: Jadwiga Suchmiel;
ISBN: 8370981925; TITLE: Nauczanie w szkolach elementarnych Ksiestwa Warszawskiego i Krolestwa Polskiego w latach 1807-1830: Studia nad okregiem czestochowskim (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Lipiec;
ISBN: 8370981933; TITLE: Tytulatura ruska ksiazat mazowieckich; AUTHOR: Aleksander Swiezawski;
ISBN: 8370982441; TITLE: Z dziejow polskiej nauki o literaturze w wieku XIX i XX: Cztery studia (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy Starnawski;
ISBN: 8370983170; TITLE: Mazowsze i Rus Czerwona w sredniowieczu: Wybor prac (Polish Edition); AUTHOR: Aleksander Swie?awski;
ISBN: 837098326X; TITLE: Literacki wymiar kultury religijnej staroobrzedowcow (Polish Edition); AUTHOR: Urszula Cierniak;
ISBN: 8370989195; TITLE: THE JEWS OF CZESTOCHOWA Coexistence - Holocaust - Memory; AUTHOR: JAN DLUGOSZ;
ISBN: 8370990002; TITLE: Grodzisk Wielkopolski: Katalog tematyczny muzykaliow (Studia et dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis) (Polish Edition); AUTHOR: Danuta Idaszak;
ISBN: 8370990010; TITLE: Karol Szymanowski: Bibliografia 1967-1991, dyskografia 1981-1991 (Polish Edition); AUTHOR: Kornel Micha?owski;
ISBN: 8370990061; TITLE: Z dziejow nauczania muzyki w Krakowie: Od sredniowiecza do czasow wspoczesnych (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Przybylski;
ISBN: 8370990169; TITLE: Za kulisami wielkiej kariery: Paderewski w dziennikach i listach Sylwina i Anieli Strakaczow, 1936-1937 (Polish Edition); AUTHOR: Sylwin Strakacz;
ISBN: 8370990282; TITLE: Wariacje i technika wariacyjna w tworczosci Chopina (Acta musicologica Universitatis Cracoviensis) (Polish Edition); AUTHOR: Zofia Chechli?ska;
ISBN: 8370990290; TITLE: Szkice do metody gry fortepianowej (Studia et dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis) (Polish Edition); AUTHOR: Frédéric Chopin;
ISBN: 8370990304; TITLE: Jozef Koffler (Studia et dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis) (Polish Edition); AUTHOR: Maciej Go??b;
ISBN: 8370990495; TITLE: Witold Lutoslawski (Mistrzowie muzyki) (Polish Edition); AUTHOR: Jadwiga Paja-Stach;
ISBN: 8370990541; TITLE: Wosi w kapeli krolewskiej polskich Wazow (Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis) (Polish Edition); AUTHOR: Anna Szweykowska;
ISBN: 837099055X; TITLE: Modalnosc dzie Claudia Monteverdiego: Zwiazki z tradycja polifonii renesansu (Acta musicologica Universitatis Cracoviensis) (Polish Edition); AUTHOR: Zofia Dobrza?ska-Fabia?ska;
ISBN: 8370990630; TITLE: Satiro e Corisca: A canto, basso e basso continuo (Sub sole Sarmatiae); AUTHOR: Tarquinio Merula;
ISBN: 8370990665; TITLE: Dialogus de Judith Et Holoferne: A Canto, Alto, Tenore, Basso, Due Violini, Due Viole E Basso Continuo; AUTHOR: Kaspar Forster;
ISBN: 8370990673; TITLE: Laudate pueri: A due canti, basso e basso continuo (Sub sole Sarmatiae); AUTHOR: Marco Scacchi;
ISBN: 8370990797; TITLE: Roman Palester: Tworca i dzielo (Studia et dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis) (Polish Edition); AUTHOR: Zofia Helman;
ISBN: 8370990800; TITLE: Muzyka francuska w Polsce w II polowie XIX wieku: Analiza dokumentow jako podstawa zrodlowa do badan nad recepcja (Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis) (Polish Edition); AUTHOR: Ma?gorzata Wo?na-Stankiewicz;
ISBN: 8370990908; TITLE: Catalogue of early music prints from the collections of the former Prussische Staatsbibliothek in Berlin, kept at the Jagiellonian Library in Cracow; AUTHOR: Biblioteka Jagiellonska;
ISBN: 8370991254; TITLE: Opera Omnia (Monumenta Musicae in Polonia) (Latin Edition); AUTHOR: Marcin Mielczewski;
ISBN: 8370991270; TITLE: Chopin and His Work in the Context of Culture: Studies; AUTHOR: International Musicological Congress;
ISBN: 8370991386; TITLE: Nowy Romantyzm W Tworczosci Kompozytorow Polskich Po Roku 1975 (Polish Edition); AUTHOR: Pawe? Strzelecki;
ISBN: 8370991394; TITLE: Krakowska Scena Muzyczna: Encyklopedia: Piosenka, Jazz, Rock, Heavy Metal, Muzyka Alternatywna, Hip-Hop, Muzyka Klubowa (Polish Edition); AUTHOR: Rados?aw Rabia?ski;
ISBN: 8371000006; TITLE: Drzeworyty i miedzioryty XV wieku: Katalog zbiorow (Polish Edition); AUTHOR: Helena Domaszewska;
ISBN: 8371000081; TITLE: Judaica w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie (Rzemioslo artystyczne) (Polish Edition); AUTHOR: Muzeum Narodowe w Warszawie;
ISBN: 837100009X; TITLE: Szklo, ceramika, tkanina, grafika: Muzeum Narodowe w Warszawie, Krolikarnia, czerwiec-sierpien 1994 (Polish Edition); AUTHOR: Wanda Zawidzka-Manteuffel;
ISBN: 8371000413; TITLE: Mela Muter (Maria Melania Mutermilch, 1876-1967), grudzien 1994-luty 1995: Kolekcja Boleslawa i Liny Nawrockich (Polish Edition); AUTHOR: Mela Muter;
ISBN: 8371000499; TITLE: Galeria Malarstwa Polskiego: Przewodnik : Muzeum Narodowe w Warszawie 1995 (Polish Edition); AUTHOR: Galeria Malarstwa Polskiego (Muzeum Narodowe w Warszawie);
ISBN: 8371000537; TITLE: Plakat chopinowski: Wystawa w 150 rocznice smierci Fryderyka Chopina, 10 wrzesnia-31 pazdziernika 1999, Muzeum Plakatu w Wilnie (Polish Edition); AUTHOR: Maria Gro?ska;
ISBN: 8371000561; TITLE: Jozef Simmler, 1823-1868: Ausstellungskatalog (German Edition); AUTHOR: Józef Simmler;
ISBN: 837100057X; TITLE: Grafika Sigmunda Lipinskyego: Katalog daru Donatelli Episcopo-Lipinsky i Ubalda Episcopo : Muzeum w Lowiczu, Oddzial Muzeum Narodowego w Warszawie, marzec-kwiecien 1995 (Polish Edition); AUTHOR: Sigmund Lipinsky;
ISBN: 8371000677; TITLE: Tiepolo i tiepoleschi: W zbiorach polskich : rysunki, ryciny, obrazy (Polish Edition); AUTHOR: Justyna Guze;
ISBN: 8371000723; TITLE: Matejce w holdzie--: W stulecie smierci artysty : katalog wystawy (Polish Edition); AUTHOR: Ewa Micke-Broniarek;
ISBN: 8371001061; TITLE: Warszawa i jej muzeum; AUTHOR: Muzeum Narodowe w Warszawie;
ISBN: 8371001223; TITLE: Caravaggio: Zlozenie do grobu : arcydzielo Pinakoteki Watykanskiej : rozne oblicza caravaggionizmu : wybrane obrazy z Pinakoteki Watykanskiej i zbiorow polskich (Polish Edition); AUTHOR: Michelangelo Merisi da Caravaggio;
ISBN: 837100124X; TITLE: Zygmunt Waliszewski, 1897-1936: Wystawa monograficzna, maj-lipiec, 1999; AUTHOR: Hanna Bartnicka-Górska;
ISBN: 8371001266; TITLE: National Museum in Warsaw Guide. Galleries and Study Collections; AUTHOR: Dorota Folga-Januszewska and Katarzyna Murawska-Muthesius;
ISBN: 8371001282; TITLE: August Zamoyski: 1893-1970 : wystawa monograficzna w stulecie urodzin artysty; AUTHOR: Zofia Kossakowska-Szanajca;
ISBN: 8371001312; TITLE: Monety Zakonu Krzyzackiego (Katalog monet ziem historycznie z Polska zwiazane) (Polish Edition); AUTHOR: Danuta Miehle;
ISBN: 8371001509; TITLE: Hommage ą Paul Klee:; AUTHOR: Anna (ed) Zakiewicz;
ISBN: 8371001533; TITLE: Krzysztof M. Bednarski: Prace z lat 1976-1995 : katalog z okazji wystawy Pasaze sloneczne (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof M. Bednarski;
ISBN: 8371001622; TITLE: Coins of the Roman Republic: Catalogue of Ancient Coins in the National Museum in Warsaw; AUTHOR: Janina Wiercinska and Muzeum Narodowe w Warszawie;
ISBN: 8371001703; TITLE: Fin de Siecle: Polish Art 1890-1914; AUTHOR: Elzbieta Charazinska and Lukascz Kossowski;
ISBN: 8371001800; TITLE: SPOJRZENIA NA WILNO; AUTHOR: Ma?gorzata Plater-Zyberk;
ISBN: 8371001851; TITLE: Kisling i jego przyjaciele: Wystawa obrazow i rzezb z kolekcji Musee du Petit Palais w Genewie = Kisling and his friends : exhibition of paintings and ... du Petit Palais in Geneva (Polish Edition); AUTHOR: Barbara Brus-Malinowska;
ISBN: 8371001932; TITLE: Kontusz sashes: The polish national costume sashes from Polish manufactures and workshops in the collection of the National Museum in Warsaw; AUTHOR: Muzeum Narodowe w Warszawie;
ISBN: 8371002467; TITLE: Mistrzowie Malarstwa; AUTHOR: Katarzyna Nowakowska-Sito and Muzeum Narodowe w Warszawie;
ISBN: 8371002718; TITLE: Kronika Wystaw Muzeum Narodowego W Warszawie, 1862-2002 =: Chronicle of Exhibitions at the National Museum in Warsaw, 1862-2002 (Polish Edition); AUTHOR: Anna Masowska;
ISBN: 8371002769; TITLE: Architectures of Gender, Contemporary Women's Art in Poland; AUTHOR: Matynia & Monkiewicz, Dorota & Szylak, Aneta (Exhibition Curator) Elzbieta;
ISBN: 837100284X; TITLE: Oba: Ryszard Grzyb & Marcin Osiowski: Piekna Dezynwoltura: My Oba to Trzecia Osoba (Polish Edition); AUTHOR: Ryszard Grzyb;
ISBN: 8371003277; TITLE: Gallery of Polish Painting: Guide; AUTHOR: Muzeum Narodowe W Warszawie;
ISBN: 8371011288; TITLE: Statek (Polish Edition); AUTHOR: Waldemar ?ysiak;
ISBN: 8371012292; TITLE: Waldemar ysiak na amach 3 oraz wywiad-rzeka (Polish Edition); AUTHOR: Waldemar ?ysiak;
ISBN: 8371040091; TITLE: Wielka encyklopedia tatrzanska (Polish Edition); AUTHOR: Zofia Radwa?ska-Paryska;
ISBN: 8371100272; TITLE: Kodeks pracy i inne teksty prawne: Teksty jednolite z indeksem rzeczowym (Teksty ustaw Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Poland;
ISBN: 8371100353; TITLE: Prawo bankowe i inne teksty prawne (Teksty ustaw Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Poland;
ISBN: 837110054X; TITLE: Prawo cywilne, czesc ogolna (Podreczniki prawnicze) (Polish Edition); AUTHOR: Zbigniew Radwa?ski;
ISBN: 8371100744; TITLE: Prawo spadkowe (Podreczniki prawnicze) (Polish Edition); AUTHOR: El?bieta Skowro?ska-Bocian;
ISBN: 837110118X; TITLE: Prawo wekslowe i czekowe: Komentarz (Komentarze Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Marek Czarnecki;
ISBN: 8371101228; TITLE: Kodeks rodzinny i opiekunczy: Komentarz (Komentarze Becka) (Polish Edition); AUTHOR: dr. Janusz Gajda;
ISBN: 8371101406; TITLE: Kodeks Spoek Handlowych (Duze Komentarze Becka); AUTHOR: Jozef Matuszewski;
ISBN: 8371101457; TITLE: Projekt zmian: Zasad Etyki Radcy Prawnego (Komentarze Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Zenon Klatka;
ISBN: 8371101732; TITLE: Prawa I Wolnosci Obywatelskie W Konstytucji Rp; AUTHOR: Bogusaw Banaszak;
ISBN: 8371102119; TITLE: Podatek dochodowy od osob prawnych: Komentarz (Krotkie komentarze Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Bogumi? Brzezi?ski;
ISBN: 8371102232; TITLE: Ustawa o obligacjach: Komentarz (Krotkie komentarze Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Ludwik Sobolewski;
ISBN: 8371102259; TITLE: Ustawa o dzialalnoci ubezpieczeniowej: Komentarz (Krotkie komentarze Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Cezary Gawlas;
ISBN: 8371102364; TITLE: Przestepstwa przeciwko mieniu: Rozdzial XXXV Kodeksu karnego : komentarz (Komentarze karne Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Bogus?aw Michalski;
ISBN: 8371102372; TITLE: Zbrodnie wojenne: Przestepstwa przeciwko pokojowi, panstwu i obronnosci : rozdzial XVI, XVII, XVIII Kodeksu karnego : komentarz (Komentarze karne Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Marian Flemming;
ISBN: 8371102380; TITLE: Przestepstwa przeciwko porzadkowi publicznemu: Rozdzial XXXII Kodeksu karnego : komentarz (Komentarze karne Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Marian Flemming;
ISBN: 8371102399; TITLE: Przestepstwa przeciwko bezpieczenstwu powszechnemu i w komunikacji: Rozdzial XX i XXI Kodeksu karnego : komentarz (Komentarze karne Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Ryszard A. Stefa?ski;
ISBN: 8371102526; TITLE: Prawa i obowiazki czonkow spodzielni mieszkaniowych: Wraz z tekstami ustaw (Poradniki Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Les?aw Myczkowski;
ISBN: 8371102607; TITLE: Kontrola skarbowa: Praktyczne porady i wzory pism wraz z przepisami prawnymi (Poradniki podatkowe) (Polish Edition); AUTHOR: Wies?aw Nuszkiewicz;
ISBN: 8371102690; TITLE: Zawieranie umow sprzedazy wedlug Konwencji Wiedenskiej: Poradnik prawniczy (Poradniki prawnicze) (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech Kocot;
ISBN: 8371102798; TITLE: Umowa o rozpowszechnianie filmu (Poradniki prawnicze) (Polish Edition); AUTHOR: Piotr ?l?zak;
ISBN: 8371102887; TITLE: Spolka komandytowa: Tworzenie, funkcjonowanie, wzory umow (Poradniki prawnicze) (Polish Edition); AUTHOR: Aleksander Kappes;
ISBN: 837110295X; TITLE: Przestepstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwosci: Rozdzial XXX i XXXIII Kodeksu karnego : komentarz (Komentarze karne Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Barbara Kunicka-Michalska;
ISBN: 8371103247; TITLE: Prawo gospodarcze: Kompendium (Skrypty Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Jan Olszewski;
ISBN: 8371103263; TITLE: Prawo autorskie i prawa pokrewne (Skrypty Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Rafa? Golat;
ISBN: 8371103514; TITLE: Prawo spolek handlowych (Zarys prawa) (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Szajkowski;
ISBN: 8371104022; TITLE: Zobowiazania-czesc ogolna (Podreczniki prawnicze) (Polish Edition); AUTHOR: Zbigniew Radwa?ski;
ISBN: 837110412X; TITLE: Przestepstwa przeciwko srodowisku: Rozdzial XXII Kodeksu karnego : komentarz (Komentarze karne Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech Radecki;
ISBN: 8371106467; TITLE: Sownik jezyka prawniczego i ekonomicznego (German Edition); AUTHOR: Alina Kilian;
ISBN: 8371106866; TITLE: Prawo dzialalnosci gospodarczej: Komentarz (Krotkie komentarze Becka) (Polish Edition); AUTHOR: W?odzimierz Kubala;
ISBN: 8371107099; TITLE: Umowa spolki cywilnej (Wzory pism Becka) (Polish Edition); AUTHOR: W?odzimierz Kubala;
ISBN: 8371107188; TITLE: Prawo gospodarcze i handlowe: Teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym (Teksty ustaw Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Poland;
ISBN: 837110751X; TITLE: Prawo karne materialne w orzecznictwie Sadu Najwyzszego, 1987-1994 (Zbiory orzecznictwa Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Leszek S?ugocki;
ISBN: 8371107552; TITLE: Kodeks handlowy w orzecznictwie sadowym: 1934-1996 (Zbiory orzecznictwa Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Poland;
ISBN: 8371107560; TITLE: Kodeks cywilny w orzecznictwie i pismiennictwie (Zbiory orzecznictwa Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Pawe Suski;
ISBN: 8371107587; TITLE: Prawo karne procesowe w orzecznictwie Sadu Najwyzszego 1987-1996 (Zbiory orzecznictwa Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Leszek S?ugocki;
ISBN: 8371107692; TITLE: Prawo upadlosciowe i ukladowe: W orzecznictwie sadowym 1934-1997 (Zbiory orzecznictwa Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Ireneusz Pindel;
ISBN: 8371107706; TITLE: Ustawa antymonopolowa: Orzecznictwo, pismiennictwo, przepisy (Zbiory orzecznictwa Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Gronowski;
ISBN: 8371107714; TITLE: Prawo karne materialne w orzecznictwie Sadu Najwyzszego, 1995-1997 (Zbiory orzecznictwa Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Leszek S?ugocki;
ISBN: 8371107773; TITLE: Europejska Konwencja Praw Czowieka: Wybor orzecznictwa (Zbiory orzecznictwa Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Marek A. Nowicki;
ISBN: 8371108044; TITLE: Prawo konstytucyjne (Studia prawnicze) (Polish Edition); AUTHOR: Bogus?aw Banaszak;
ISBN: 8371108206; TITLE: Przestepstwa przeciwko wolnosci, wolnosci sumienia i wyznania, wolnosci seksualnej i obyczajnosci oraz czci i nietykalnosci cielesnej: Rozdzialy ... (Komentarze karne Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Barbara Kunicka-Michalska;
ISBN: 8371108613; TITLE: Przestepstwa przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa: Rozdzial XXVIII Kodeksu karnego : komentarz (Komentarze karne Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech Radecki;
ISBN: 8371108966; TITLE: Podzial funduszow masy upadlosci (Monografie prawnicze) (Polish Edition); AUTHOR: S?awomir Cie?lak;
ISBN: 8371109733; TITLE: Ustawa karna skarbowa (Teksty ustaw Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Poland;
ISBN: 8371113005; TITLE: Yemen 1:850,000 Travel Map, waterproof, GPS compatible REISE; AUTHOR: Reise Knowhow;
ISBN: 8371113609; TITLE: Krakow & Wieliczka (Cracow, Poland) 1:22,000 Street Map, laminated, 2011 edition; AUTHOR: Expressmap;
ISBN: 8371113706; TITLE: Olympus Mountain (Olympos, Greece) 1:20,000 Hiking Map ORAMA; AUTHOR: Orama;
ISBN: 8371113803; TITLE: Peloponnese (Greece) 1:250,000 Travel Map with city plans ORAMA, 2012 edition; AUTHOR: Orama;
ISBN: 8371113900; TITLE: Yemen, Oman & United Arab Emirates 1:1,400,000 Travel Map with city plans ITMB, 2012 edition; AUTHOR: ITMB;
ISBN: 8371114109; TITLE: Gulf Islands - Gabriola, Valdes, Moresby & Nanaimo area 1:50,000 (Canada) waterproof hiking map ITMB; AUTHOR: ITMB;
ISBN: 837112001X; TITLE: Europa W Nowych Granicach Czy Europa Bez Granic? (Polish Edition); AUTHOR: Zbigniew Drozdowicz;
ISBN: 8371120559; TITLE: Podziemie w Cegielskim: NSZZ "Solidarnosc" ZPM H. Cegielski, Poznan od 13 grudnia 1981 do 17 kwietnia 1989 (Polish Edition); AUTHOR: Marcin Bosacki;
ISBN: 8371120613; TITLE: Pleroma: Art in search of fullness; AUTHOR: Monika Bakke;
ISBN: 8371150008; TITLE: Zamki w Polsce (Polish Edition); AUTHOR: Adam Bujak;
ISBN: 8371150156; TITLE: Monarchia pierwszych Piastow (Polska, jej historia i kultura) (Polish Edition); AUTHOR: Zofia Kurnatowska;
ISBN: 8371150318; TITLE: Strzal w kase?: Sukces czy porazka prywatyzacji Banku Slaskiego? (Polish Edition); AUTHOR: Marian Rajczyk;
ISBN: 8371150326; TITLE: Wojna o media: Kulisy Krajowej Rady RTV (Polish Edition); AUTHOR: Ryszard Bender and Maciej Letowski;
ISBN: 8371150490; TITLE: Lagier Jaworzno: Z dziejow czerwonego terroru (Polish Edition); AUTHOR: Mateusz Wyrwich;
ISBN: 8371150555; TITLE: Stworzony do chwaly (Polish Edition); AUTHOR: Alfred Znamierowski;
ISBN: 8371172966; TITLE: Przyjaciele zajaczka; AUTHOR: Valerie Briggs;
ISBN: 8371175884; TITLE: Przygody Dobrej Czarownicy; AUTHOR: Andrej Gordziejewski and Estudio Busquets;
ISBN: 8371180071; TITLE: Wesole Literki; AUTHOR: Renata Lorenc;
ISBN: 837119238X; TITLE: Krzyz i gwiazda Dawida (Polish Edition); AUTHOR: Jan Grosfeld;
ISBN: 837119319X; TITLE: Diary: Divine Mercy in My Soul (Polish Version); AUTHOR: Saint Maria Faustina Kowalska;
ISBN: 8371200307; TITLE: Przyjaciele W Potrzebie (Polish); AUTHOR: Lucas / Spielberg and Jim Razzi;
ISBN: 8371200722; TITLE: Wieza Zielonego Aniola, Zesc Pierwsza Cierpliwy Kamien; AUTHOR: Tad Williams;
ISBN: 8371201125; TITLE: Jan Kochanowski (Czytani dzisiaj) (Polish Edition); AUTHOR: Janina Abramowska;
ISBN: 8371201281; TITLE: Tadeusz Doega-Mostowicz (Czytani dzisiaj) (Polish Edition); AUTHOR: Piotr ?liwi?ski;
ISBN: 8371202059; TITLE: Julian Tuwim (Czytani dzisiaj) (Polish Edition); AUTHOR: Józef Ratajczak;
ISBN: 8371202970; TITLE: Niewinne Mcicielki [The Angelic Avengers]; AUTHOR: Karen Blixen and Jan Pyka;
ISBN: 8371203764; TITLE: Mikolaj Sep Szarzynski (Czytani dzisiaj) (Polish Edition); AUTHOR: Dariusz ?nie?ko;
ISBN: 8371204086; TITLE: Ponure lata (Czarna kompania #7) / (Księga Lśniącego Kamienia #1); AUTHOR: Glen Cook;
ISBN: 8371204620; TITLE: Julian Stryjkowski (Czytani dzisiaj) (Polish Edition); AUTHOR: Wies?aw Kot;
ISBN: 8371205104; TITLE: Glos Naszego Cienia; AUTHOR: Jonathan Carroll and Zuzanna Naczynska;
ISBN: 8371205198; TITLE: Wedlug lotra (Polish Edition); AUTHOR: Adam Wi?niewski-Snerg;
ISBN: 8371205767; TITLE: Balsam dla Duszy pracujacej; AUTHOR: Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Martin Rutte and Maida Rogerson;
ISBN: 837120664X; TITLE: Inny Swiat, Tom I, Miasto Zlocistego Cienia; AUTHOR: Tad Williams;
ISBN: 8371207123; TITLE: Przystanek na horyzoncie; AUTHOR: Erich Maria Remarque;
ISBN: 8371207670; TITLE: Caly ten kram. Raport o stanie wszechswiata(ow). (Nowe Horyzonty); AUTHOR: Ferris Timothy and Maciej Kubicki;
ISBN: 8371208405; TITLE: Balcerowicz na goraco (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Gajdzi?ski;
ISBN: 8371209347; TITLE: Drewniane Morze (The Wooden Sea); AUTHOR: Jonathan Carroll;
ISBN: 8371232993; TITLE: Luksusowy Basen Donalda; AUTHOR: Walt Disney;
ISBN: 837123550X; TITLE: Walt Disney Miodowe przygody KUBUSIA PUCHATKA; AUTHOR: Tlumaczyl Marek Karpinski;
ISBN: 8371240090; TITLE: Lustro i kamien: Prywatny sylogizm (Otawa) (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Komendant;
ISBN: 8371240104; TITLE: Klucz od przepasci; AUTHOR: Leszek Szaruga;
ISBN: 8371240244; TITLE: I co na niebie, i co jest na ziemi: Wiersze z lat 1949- 1991; AUTHOR: Tadeusz Nowak;
ISBN: 8371240260; TITLE: Raport (Polish Edition); AUTHOR: Józefa ?lusarczyk-Latos;
ISBN: 8371240333; TITLE: Drobiazgi liryczne; AUTHOR: Jacek Cygan;
ISBN: 8371240368; TITLE: Dziennik wspomnien: 1927-1945; AUTHOR: Stefan Kaden;
ISBN: 8371240724; TITLE: Bez miary (Polish Edition); AUTHOR: Marek K?dzierski;
ISBN: 8371240902; TITLE: Swiat widzialny: Wiersze i przekady 1991-1998 (Polish Edition); AUTHOR: Maciej Niemiec;
ISBN: 8371250509; TITLE: Unterwegs: Reportagen = W drodze : reportaze (Biblioteka Austriacka); AUTHOR: Beppo Beyerl;
ISBN: 8371250754; TITLE: Monumenta Conservanda Sunt: Ksiega Ofiarowana Profesorowi Edmundowi Maachowiczowi W Siedemdziesiata Piata Rocznice Urodzin; AUTHOR: Edmund Maachowicz;
ISBN: 8371250924; TITLE: Nie Tylko O "Kordianie": Studia Nad Tworczoscia Juliusza Sowackiego; AUTHOR: Mieczys?aw Inglot;
ISBN: 8371260008; TITLE: Codziennosc spolecznosci wsi rejencji opolskiej w aspekcie zachodzacych przemian: 1815-1914 (Polish Edition); AUTHOR: Wies?awa Korzeniowska;
ISBN: 8371260024; TITLE: Sownik nazw miejscowych Gornego Slaska: Polsko-niemiecki i niemecko-polski (Polish Edition); AUTHOR: Monika Choro?;
ISBN: 8371260067; TITLE: O wspolczesnych pamietnikach dzieci: Monografia folklorystyczna (Polish Edition); AUTHOR: Dorota Simonides;
ISBN: 8371260091; TITLE: Odra w zyciu mieszkancow Dobrzenia (Polish Edition); AUTHOR: Helena Kokott;
ISBN: 8371260636; TITLE: Sownik nazw miejscowych Dolnego Slaska: Polsko-niemiecki i niemiecko-polski (Polish Edition); AUTHOR: Monika Choro?;
ISBN: 8371260695; TITLE: Po piecdziesieciu latach: Wokol Stanislawa Wasylewskiego i jego Na Slasku Opolskim (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Bro?ek;
ISBN: 8371260717; TITLE: Zarys dziejow narodowosciowych uzyczan (Polish Edition); AUTHOR: Mirosaw Cyganski;
ISBN: 8371260776; TITLE: Strefa pogranicza Polska-Czechy: Procesy transformacji i rozwoju : materialy z konferencji miedzynarodowej Opole-Ostrawa 19-21 kwietnia 1995 r (Polish Edition); AUTHOR: Krystian Heffner;
ISBN: 8371260997; TITLE: Rynek pracy na Slasku Opolskim w okresie transformacji gospodarczej (Polish Edition); AUTHOR: Robert Rauzi?ski;
ISBN: 8371261004; TITLE: Ziemianstwo na Gornym Slasku w XIX i XX wieku: Studium monograficzne (Polish Edition); AUTHOR: Wies?awa Korzeniowska;
ISBN: 8371261020; TITLE: Policja hitlerowska w rejencji katowickiej w latach 1939-1945 (Polish Edition); AUTHOR: Irena Sroka;
ISBN: 8371261039; TITLE: "Wysiedlency" z Polski w Republice Federalnej Niemiec w latach 1980-1990 (Polish Edition); AUTHOR: Aleksandra Trzcieli?ska-Polus;
ISBN: 8371261047; TITLE: Miedzy rzeczywistoscia lokalna i regionalna: Wybrane instytucje spoeczne Slaska Opolskiego (Polish Edition); AUTHOR: Teresa So?dra-Gwi?d?;
ISBN: 837126108X; TITLE: "Odniemczanie" wojewodztwa slaskiego w latach 1945-1950: W swietle materialow wojewodzkich (Polish Edition); AUTHOR: Bernard Linek;
ISBN: 8371261098; TITLE: Kluczowe problemy demograficzno-osadnicze obszarow przygranicznych Polska-Czechy (Polish Edition); AUTHOR: Krystian Heffner;
ISBN: 8371261683; TITLE: Nasza Przyszosc W Unii Europejskiej: Nadzieje I Obawy Modziezy (Polish Edition); AUTHOR: Anna ?liz;
ISBN: 8371261705; TITLE: Dzieje Parafii Swietych Apostoow Piota I Pawa W Bziu Na Tle Historii Ziemi Pszczynskiej: Wydano W 710-Lecie Powstania Miejscowosci, 1293-2003; AUTHOR: Towarzystwo Mi O Snik Ow Ziemi Jastrz Eb;
ISBN: 8371261721; TITLE: Decyzje I Wartosci: Reforma Ustroju Terytorialnego Polski Jako Obszar Konfliktu I Odmiennych Wizji Dobra Wspolnego (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Ja?owiecki;
ISBN: 837126173X; TITLE: Colloquium Opole 2002: Rola Europy W Swiatowych Procesach Kooperacji I Konfrontacji: Colloquium Opole: Polacy-Niemcy-Czesi: Sasiedztwo Na Prz (Polish Edition); AUTHOR: Stanisaw Senft;
ISBN: 8371261748; TITLE: The Role of Ethnic Minorities in Border Regions: Forms of Their Composition, Problems of Development and Political Rights (Region and Regionalism); AUTHOR: Silesian Institute Society;
ISBN: 8371261756; TITLE: The Role of Ethnic Minorities in Border Regions: Selected Problems of Ethnic and Religious Minorities (Region and Regionalism); AUTHOR: Silesian Institute Society;
ISBN: 8371261837; TITLE: Niemieckie Polonica Prasowe: Ostatnie Dwudziestolecie XX Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Pa Nstwowy Instytut Naukowy-Instytut;
ISBN: 8371261896; TITLE: Sownik Gwar Slaskich (Polish Edition); AUTHOR: Stowarzyszenie Instytut;
ISBN: 8371262167; TITLE: Praojce, Ojce I My: Powrot Do "Starego Koscioa Miechowskiego" (Polish Edition); AUTHOR: Zbigniew Zielonka;
ISBN: 8371262175; TITLE: Zakony Zenskie Na Slasku W XIX I XX Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Wanda Musialik;
ISBN: 8371262183; TITLE: Czarna Ksiega Prasy Slaskiej (Polish Edition); AUTHOR: Joachim Glensk;
ISBN: 8371262221; TITLE: Rynek Pracy a Aspiracje Zawodowe I Edukacyjne Modziezy Wojewodztwa Opolskiego: Stan I Prognoza (Polish Edition); AUTHOR: Teresa Sodra-Gwizdz;
ISBN: 8371262280; TITLE: Czarna Ksiega Prasy Slaskiej (Polish Edition); AUTHOR: Joachim Glensk;
ISBN: 8371270003; TITLE: Drugi Watek; AUTHOR: Joanna Chmieleweska;
ISBN: 8371270143; TITLE: Drugi watek (Polish Edition); AUTHOR: Joanna Chmielewska;
ISBN: 8371270178; TITLE: Dwie gowy i jedna noga (Polish Edition); AUTHOR: Joanna Chmielewska;
ISBN: 8371270372; TITLE: Zlota mucha (Polish Edition); AUTHOR: Joanna Chmielewska;
ISBN: 8371270437; TITLE: Przekleta bariera (Polish Edition); AUTHOR: Joanna Chmielewska;
ISBN: 8371290594; TITLE: Marie jego zycia; AUTHOR: Barbara Wachowicz;
ISBN: 8371292694; TITLE: CHOPIN; AUTHOR: ADAM ZAMOYSKI;
ISBN: 8371293488; TITLE: Od Mochnackiego do Pilsudskiego: Sylwetki polityczne XIX wieku (Polish Edition); AUTHOR: Marcin Król;
ISBN: 8371294786; TITLE: Podhale i Pieniny (Przewodnik dla aktywnych) (Polish Edition); AUTHOR: Anna Trochimiuk;
ISBN: 8371295065; TITLE: Po stronie nadziei: Wybor wierszy (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Kamil Baczy?ski;
ISBN: 8371295863; TITLE: Zycie ideologiczne, osobiste, codzienne i artystyczne (Polish Edition); AUTHOR: Henryk Grynberg;
ISBN: 8371296665; TITLE: 100 Kobiet, które mia?y najwi?kszy wp?yw na dzieje ludzko?ci (100 women who had the greatest impact on human history) Polish Edition Import Hardcover; AUTHOR: Deborah G. Felder;
ISBN: 8371299249; TITLE: Tapeta i inne opowiadania (Polish Edition); AUTHOR: Marek Nowakowski;
ISBN: 8371300050; TITLE: Wpyw chlorkow na korozje stali zbrojeniowej w betonie =: Influence of chlorides on the reinforcing steel corrosion in concrete (Prace naukowe Instytutu Techniki Budowlanej) (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz Wieczorek;
ISBN: 837130062X; TITLE: Zasady projektowania budynkow i budowli z uwzglednieniem trwalosci =: Principles of design of buildings and civil engineering works with regard to durability ... Research Institute) (Polish Edition); AUTHOR: Zbigniew ?ci?lewski;
ISBN: 8371304943; TITLE: Boczne przenoszenie dzwiakow powietrznych przez przegrody budowlane = Flanking transmission of airborne sound through building partitions (Prace naukowe Instytutu Techniki Budowlanej) (Polish Edition); AUTHOR: Barbara Szudrowicz;
ISBN: 8371309260; TITLE: Systemy zapewnienia jakosci w budownictwie (Prace naukowe Instytutu Techniki Budowlanej = Scientific paper of the building research institute. Seria Monografie) (Polish Edition); AUTHOR: Jan Pawlikowski;
ISBN: 8371321058; TITLE: Pierscionki; AUTHOR: Danielle Steel and Maria Karolina Andrzejewska;
ISBN: 8371322313; TITLE: O "Tangu" i "Emigrantach" Sawomira Mrozka (Dla szko srednich) (Polish Edition); AUTHOR: Barbara Gutkowska;
ISBN: 8371322518; TITLE: Zemsta; AUTHOR: Aleksander Fredro;
ISBN: 8371322879; TITLE: O "Tangu" i "Emigrantach" Sawomira Mrozka (Dla szko srednich) (Polish Edition); AUTHOR: Barbara Gutkowska;
ISBN: 8371324928; TITLE: Chata; AUTHOR: Danielle Steel;
ISBN: 8371324952; TITLE: Prywatne Zycie Napoleona (Polish Edition); AUTHOR: Octave Aubrey;
ISBN: 8371325428; TITLE: Diament Jerozolimski; AUTHOR: Noah Gordon;
ISBN: 8371326173; TITLE: Smak Marzen: Prezelozyla z angielskiego Ewa Pankiewicz; AUTHOR: Lavyrle Spencer;
ISBN: 8371326785; TITLE: Piknik pod wiszącą skalą; AUTHOR: Joan Lindsay;
ISBN: 8371327285; TITLE: Znak; AUTHOR: Vera Henriksen;
ISBN: 8371327293; TITLE: Święty Król; AUTHOR: Vera Henriksen;
ISBN: 8371328087; TITLE: Tajemnice Apokalipsy; AUTHOR: Geradr Bodson;
ISBN: 837132992X; TITLE: Pusty dom; AUTHOR: Rosamunde Pilcher;
ISBN: 8371330057; TITLE: Opis powstania polskiego w roku 1863 i 1864 w wojewodztwie krakowskim (Polish Edition); AUTHOR: Ludomir Grzybowski;
ISBN: 8371330065; TITLE: Konspiracyjne zycie polityczne w Staropolskim Okregu Przemyslowym: Baza spoleczna, przejawy, zasieg oddzialywania sil politycznych 1882-1904 (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy Paj?k;
ISBN: 8371330111; TITLE: Piesn szkolna: Jej teoria, historia oraz miejsce w repertuarze edukacyjnym szkolnictwa polskiego XIX i XX wieku (Polish Edition); AUTHOR: Irena Szypu?owa;
ISBN: 8371330316; TITLE: Sady gminne w Krolestwie Polskim: Studium spoeczno-historyczne (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy Kukulski;
ISBN: 8371330332; TITLE: Szkice z badan nad rodzina (Polish Edition); AUTHOR: Henryk Cudak;
ISBN: 8371330359; TITLE: Teoretyczne i praktyczne zagadnienia jezykoznawstwa normatywnego (Polish Edition); AUTHOR: Marek Ruszkowski;
ISBN: 8371330421; TITLE: Polskie spoleczne placowki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej (Polish Edition); AUTHOR: Danuta Adamczyk;
ISBN: 837133057X; TITLE: Dzieje ksiazki na Kielecczyznie w latach 1795-1865 (Polish Edition); AUTHOR: Czes?aw Erber;
ISBN: 8371330596; TITLE: Ziemianskie dobra kulturowe w wojewodztwie kieleckim: 1944-1946 (Prace Instytutu Historii Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Kielcach) (Polish Edition); AUTHOR: Stefan Iwaniak;
ISBN: 8371330650; TITLE: Glowne tendencje syntaktyczne w polskiej prozie artystycznej dwudziestolecia miedzywojennego (Polish Edition); AUTHOR: Marek Ruszkowski;
ISBN: 8371330707; TITLE: Instytucje wydawnicze Polskiej Partii Socjalistycznej: 1892/1893-1948 (Polish Edition); AUTHOR: Danuta Adamczyk;
ISBN: 837133074X; TITLE: Diariusz wielkiej wojny: 1914-1915 (Prace Instytutu Historii Wyzszej Szkoy Pedagogicznej w Kielcach) (Polish Edition); AUTHOR: Jozef Rokoszny;
ISBN: 8371330782; TITLE: Bronislawa Zaleskiego i Kajetana Cieszkowskiego nieznane relacje o powstaniu styczniowym (Prace Instytutu Historii Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Kielcach) (Polish Edition); AUTHOR: Bronis?aw Zaleski;
ISBN: 8371330804; TITLE: Czlowiek-nikt: Prozatorska tworczosc Edwarda Stachury w kontekscie buddyzmu zen (Polish Edition); AUTHOR: Miros?aw Wójcik;
ISBN: 8371330839; TITLE: Satyra i filozofia w poszukiwaniach artystycznych Wlodzimierza F. Odojewskiego: Z badan nad literatura rosyjska epoki romantycznej (Polish Edition); AUTHOR: Kazimiera Lis;
ISBN: 8371330855; TITLE: Spoleczenstwo wojeodztwa kieleckiego wobec wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 (Polish Edition); AUTHOR: Mieczys?aw B. Markowski;
ISBN: 837133091X; TITLE: Stosunki dyplomatyczne Polski z Rzesza Niemiecka w czasach panowania Cesarza Karola V (1519-1559) (Prace Instytutu Historii Wyzszej Szkoy Pedagogicznej w Kielcach) (Polish Edition); AUTHOR: Jacek Wijaczka;
ISBN: 8371331002; TITLE: Sowietyzacja oswiaty w Malopolsce Wschodniej pod radziecka okupacja 1939-1941 (Prace Instytutu Historii Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Kielcach) (Russian Edition); AUTHOR: El?bieta Trela-Mazur;
ISBN: 8371331045; TITLE: Romantycy: Powinowactwa rosyjsko-europejskie (Polish Edition); AUTHOR: Kazimiera Lis;
ISBN: 8371331134; TITLE: Powiesci i eseje Juliana Stryjkowskiego (Polish Edition); AUTHOR: Jan Pac?awski;
ISBN: 8371331207; TITLE: Nauczyciele historii szkol srednich i powszechnych w latach 1918-1939: Ksztalcenie, doksztalcanie, doskonalenie (Prace Instytutu Historii Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Kielcach) (Polish Edition); AUTHOR: Hanna Wójcik-?agan;
ISBN: 8371331223; TITLE: O stylu prozy polskiej XX wieku: Zbior studiow (Polish Edition); AUTHOR: Marek Ruszkowski;
ISBN: 8371331398; TITLE: Proza Aleksandra Bestuzewa-Marlinskiego w okresie zesania: 1829-1837 (Polish Edition); AUTHOR: Joanna Nowakowska-Ozdoba;
ISBN: 8371331916; TITLE: Et Quorum Pars Magna Fui--: Ksiega Pamiatkowa Poswiecona Profesorowi Zbigniewowi Janowi Goralskiemu (Polish Edition); AUTHOR: Zbigniew Goralski;
ISBN: 8371331924; TITLE: Kieleccy Bohaterowie 1905-1907: Relacje Jana Partyki, Piotra Wislickiego I Cecylii Stodokiewicz-Fioek (Polish Edition); AUTHOR: Jan Partyka;
ISBN: 8371332165; TITLE: Punkt Zborny: Obraz Koscioa Katolickiego W Polsce W Tekstach Publicznych Z Lat 1970-1989 (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Kominek;
ISBN: 8371332343; TITLE: Ze Wspoczesnej Literatury Swietokrzyskiej: Sylwetki Pisarzy (Polish Edition); AUTHOR: Iwona Mityk;
ISBN: 837133303X; TITLE: Z Orenburga Do Paryza: Bronisaw Zaleski 1820-1880 (Polish Edition); AUTHOR: Wies?aw Caban;
ISBN: 8371333072; TITLE: Raporty Polskiej Organizacji Wojskowej: Okreg Kielecki I Radomski, 1915-1918 (Polish Edition); AUTHOR: Polska Organizacja Wojskowa;
ISBN: 8371333137; TITLE: Literatura I Zycie Artystyczne XIX I XX Wieku: Prace Ofiarowane Profesorowi Zdzisawowi Jerzemu Adamczykowi W Roku Jubileuszu (Polish Edition); AUTHOR: Zdzisaw Jerzy Adamczyk;
ISBN: 8371333153; TITLE: Uspojnianie Tekstu (Polish Edition); AUTHOR: Marcin Preyzner;
ISBN: 8371333269; TITLE: Bojownicy Polskiej Sprawy: Wacaw Sieroszewski I Gustaw Daniowski Wobec Mysli I Czynu Jozefa Pisudskiego: Wybor Materiaow Z Lat 1898-1943 (Polish Edition); AUTHOR: Grazyna Legutko;
ISBN: 837133804X; TITLE: Kielce XVII-XVIII Wiek: Sownik Biograficzny (Polish Edition); AUTHOR: Stowarzyszenie Muzealnik Ow Polskich;
ISBN: 8371340249; TITLE: Czytamy polskie wiersze wspoczesne (Polish Edition); AUTHOR: Marek Adamiec;
ISBN: 8371340605; TITLE: Slownik pisowni lacznej i rozdzielnej (Zawsze pod reka) (Polish Edition); AUTHOR: Edward Pola?ski;
ISBN: 8371350015; TITLE: Braniewo Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350082; TITLE: Prudnik Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350112; TITLE: Sierpc Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350120; TITLE: Brodnica Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350147; TITLE: Szczecinek Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350198; TITLE: Leba Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350201; TITLE: Opava Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 837135021X; TITLE: Szczecin Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350244; TITLE: Stargard Szczecinski Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350384; TITLE: Jastrzebie-Zdroj Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350422; TITLE: Gryfice Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350430; TITLE: Tczew Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 837135049X; TITLE: Legnica Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350503; TITLE: Opole Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 837135052X; TITLE: Legionowo Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350538; TITLE: Szczytno Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350554; TITLE: Olsztyn Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350570; TITLE: Warszawa-Zachod Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350589; TITLE: Krakow / Katowice Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350597; TITLE: Bielsko-Biala Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350600; TITLE: Gliwice Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350619; TITLE: Wroclaw Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350627; TITLE: Ostrow Wielkopolski Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350635; TITLE: Krosno Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350651; TITLE: Gubin Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350678; TITLE: Bochnia Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350686; TITLE: Bartoszyce Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350724; TITLE: Gorlitz Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350740; TITLE: Przemysl Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350759; TITLE: Sanok Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350767; TITLE: Gorlice Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350783; TITLE: Sejny Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350805; TITLE: Grajewo Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350821; TITLE: Grodno Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 837135083X; TITLE: Skierniewice Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350856; TITLE: Tomaszow Mazowiecki Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350864; TITLE: Radom Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350945; TITLE: Wielun Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350953; TITLE: Kalisz Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371350988; TITLE: Sieradz Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351062; TITLE: Konin Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351070; TITLE: Bydgoszcz Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351097; TITLE: Ostrow Mazowiecka Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351127; TITLE: Zawiercie Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351135; TITLE: Od Krasnika do Lwowa, Roztocze, skala 1:200 000, mapa turystyczno-topograf... (Polish Edition); AUTHOR: Wojskowe Zaklady Kartograficzne (Poland);
ISBN: 837135116X; TITLE: Czestochowa Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351208; TITLE: Bogatynia Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351224; TITLE: Zielona Gora Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351240; TITLE: Leszno Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351267; TITLE: Choszczno Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351305; TITLE: Kluczbork Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351321; TITLE: Sokolow Podlaski Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351348; TITLE: Siedlce Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351372; TITLE: Piotrkow Trybunalski Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351380; TITLE: Bielsk Podlaski Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351399; TITLE: Kutno Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351402; TITLE: Kielce Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351429; TITLE: Skarzysko-Kamienna Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351437; TITLE: Stalowa Wola Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351445; TITLE: Tomaszow Lubelski Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 837135147X; TITLE: Krotoszyn Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351488; TITLE: Gniezno Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351534; TITLE: Naklo nad Notecia Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351569; TITLE: Gorzow Wielkopolski Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351607; TITLE: Okolice Lodzi, mapa topograficzno-turyst... 1:50 000 (Polish Edition); AUTHOR: Wojskowe Zaklady Kartograficzne (Poland);
ISBN: 8371351615; TITLE: Okolice Poznania, mapa topograficzno-turyst... 1:50 000 (Polish Edition); AUTHOR: Wojskowe Zaklady Kartograficzne (Poland);
ISBN: 8371351623; TITLE: Pojezierze Lubuskie od Lagowa do Pniew: 1:80 000 (Polish Edition); AUTHOR: Wojskowe Zaklady Kartograficzne (Poland);
ISBN: 8371351631; TITLE: Beskid Wyspowy, mapa topograficzno-turyst... 1:75 000 (Polish Edition); AUTHOR: Wojskowe Zaklady Kartograficzne (Poland);
ISBN: 8371351666; TITLE: Starogard Gdanski Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351674; TITLE: Chelm Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351704; TITLE: Lublin Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351712; TITLE: Starachowice Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351720; TITLE: Ostrowiec Swietokrzyski Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351739; TITLE: Busko-Zdroj Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351755; TITLE: Okolice Kielc, mapa topograficzno-turyst... 1:50 000: GPS--mapa ta stanowi element satelit; AUTHOR: Wojskowe Zaklady Kartograficzne (Poland);
ISBN: 8371351763; TITLE: Jezioro Sulejowskie i okolice, mapa topograficzno-turyst... 1:50 000: GPS-; AUTHOR: Wojskowe Zaklady Kartograficzne (Poland);
ISBN: 8371351771; TITLE: Radomsko Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351798; TITLE: Pieniny i Spisz, mapa topograficzno-turyst... 1:50 000: GPS--mapa ta stanowi element sat; AUTHOR: Wojskowe Zaklady Kartograficzne (Poland);
ISBN: 8371351801; TITLE: Puszcza Kampinoska, mapa topograficzno-turyst... 1:40 000: GPS--mapa ta stanowi eleme; AUTHOR: Wojskowe Zaklady Kartograficzne (Poland);
ISBN: 8371351828; TITLE: Okolice Trojmiasta, mapa topograficzno-turyst... 1:50 000: GPS--mapa ta stanowi eleme; AUTHOR: Wojskowe Zaklady Kartograficzne (Poland);
ISBN: 8371351836; TITLE: Okolice Szczecina, mapa topograficzno-turyst... 1:50 000: GPS--mapa ta stanowi element; AUTHOR: Wojskowe Zaklady Kartograficzne (Poland);
ISBN: 8371351852; TITLE: Biala Podlaska Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351860; TITLE: Wisznice Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371351887; TITLE: Okolice Warszawy, mapa topograficzno-turyst... 1:50 000: GPS--mapa ta stanowi element s; AUTHOR: Wojskowe Zaklady Kartograficzne (Poland);
ISBN: 8371351933; TITLE: Koszalin Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371352050; TITLE: Chojnice Region Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8371360851; TITLE: Trylogia tatrzanska (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Wawrzyniec Zulawski;
ISBN: 8371410050; TITLE: Polish Folk Embroidery; AUTHOR: Jadwiga Turska;
ISBN: 8371410484; TITLE: Polski haft ludowy; AUTHOR: Jadwiga Turska;
ISBN: 8371415494; TITLE: Polish in 4 Weeks: An Intensive Course in Basic Polish; AUTHOR: M. Kowalska;
ISBN: 8371417039; TITLE: Rozmowki Polskoangielskie Praca W Wielki (English and Polish Edition); AUTHOR: a Treger;
ISBN: 8371417721; TITLE: Angielski W Cztery Tygodnie: Kurs Podstawowy (English in 4 Weeks - For Polish Speaker); AUTHOR: M. Glogowska and A. Cook;
ISBN: 8371431961; TITLE: Symulacja cyfrowa niebezpiecznych oddzialywan stacji i linii wysokich napiec (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz Szyma?ski;
ISBN: 8371432216; TITLE: Merocyjaniny Stilbazolowe Jako Efektywne Sensory (Polish Edition); AUTHOR: Roman Cegielski;
ISBN: 8371435819; TITLE: Urzadzanie Przestrzeni Jako Zagadnienie Urbanistyczne, Inwestycyjne I Legislacyjne; Stan Prawny Na Dzien 31 Grudnia 2002 Roku (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Borowski;
ISBN: 8371460139; TITLE: Duchowe dziedzictwo Zydow polskich (Polish Edition); AUTHOR: Byron L Sherwin;
ISBN: 837146021X; TITLE: Kochanie, zamoczylem dzieciaki - Honey, I Dunked the Kids; AUTHOR: Phil Callaway;
ISBN: 8371460333; TITLE: Krzysio Swieca i Opowiadanie Bozonarodzeniowe - Chris the Candle and a Christmas Story; AUTHOR: Werner Tiki Kustenmacher;
ISBN: 8371460589; TITLE: Jezus jako swiety w pismach Nowego Testamentu (Rozprawy i studia biblijne) (Polish Edition); AUTHOR: Micha? Wojciechowski;
ISBN: 837146066X; TITLE: Wielki nieznajomy (Polskie losy) (Polish Edition); AUTHOR: Józef ?amacz;
ISBN: 8371460732; TITLE: Zydzi, Judaizm, Polska (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Krajewski;
ISBN: 8371462018; TITLE: The Pilgrim Pope: John Paul II on Postage Stamps of the World, 1978-2003; AUTHOR: Waldemar Chrostowski;
ISBN: 8371490224; TITLE: Lowca Motyli (Harlequin Desire); AUTHOR: Cathie Linz;
ISBN: 8371491611; TITLE: Sekret i Zdrada (Harlequin, 310); AUTHOR: Barbara Boswell;
ISBN: 8371491646; TITLE: Dwa Wesela I Jedna Panna Mloda; AUTHOR: Anne Eames;
ISBN: 8371493703; TITLE: Zona? Nie ma takiego stowa! (Mitosc i usmiech); AUTHOR: Stephanie Bond;
ISBN: 8371501811; TITLE: Tigana; AUTHOR: Guy Gavriel Kay;
ISBN: 8371502540; TITLE: Krolewska krew: Polscy potomkowie Piastow i innych dynastii panujacych (Polish Edition); AUTHOR: Rafa? T. Prinke;
ISBN: 8371504497; TITLE: Piaseczniki (Sandkings in Polish); AUTHOR: George R. R. Martin;
ISBN: 8371505116; TITLE: Czarna wieża (Kolo czasu, #6.2); AUTHOR: Robert Jordan;
ISBN: 8371505744; TITLE: SĢwiatło dnia (Kameleon); AUTHOR: Molly Gloss;
ISBN: 837150604X; TITLE: Pajeczyna (Polish Edition); AUTHOR: Remigiusz Spólny;
ISBN: 8371506376; TITLE: Zielony Kocur Diabla; AUTHOR: Lucius Shepard;
ISBN: 8371508743; TITLE: PoteĢØga sławy (Kameleon); AUTHOR: Helen Fielding;
ISBN: 8371509987; TITLE: Wladca Cesarzy (Sarantyńska Mozaika, #2); AUTHOR: Guy Gavriel Kay;
ISBN: 8371511124; TITLE: Rodzina polska w warunkach zmiany systemowej na tle krajow europejskich: Raport z badan (Polish Edition); AUTHOR: Gra?yna Firlit-Fesnak;
ISBN: 8371511205; TITLE: Filozofia, polityka, stosunki miedzynarodowe: Ksiega jubileuszowa na 70-lecie Profesora Leszka Kasprzyka (Polish Edition); AUTHOR: Leszek Kasprzyk;
ISBN: 8371511698; TITLE: Stosunki wyznaniowe w Polsce na tle transformacji ustrojowej (Studia nad polityka) (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Osuchowski;
ISBN: 837151185X; TITLE: Polska przestrzen w europejskiej perspektywie XXI wieku (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy Ko?odziejski;
ISBN: 8371512074; TITLE: Wybor tekstow polonijnych z Brazyli i Argentyny (Polish Edition); AUTHOR: Edyta Ba?kowska;
ISBN: 8371512511; TITLE: Za miedza i dalej: Felietony i szkice (Seria Symbole polsko-niemieckiego dziedzictwa) (Polish Edition); AUTHOR: Jan Koprowski;
ISBN: 8371512589; TITLE: Podmioty sfery polityki spoecznej w Stanach Zjednoczonych i ich wzajemne stosunki: Na przykadzie stanu Ohio (Studia nad polityka) (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Kowalak;
ISBN: 8371512910; TITLE: Miedzy romantyzmem i pragmatyzmem: Psychopolityczne aspekty transformacji w Polsce (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Bodio;
ISBN: 8371514743; TITLE: Stereotypy Narodowe W Swiadomosci Polakow: Studium Socjologiczno-Polito... (Polish Edition); AUTHOR: Jan B?uszkowski;
ISBN: 8371515898; TITLE: Diagnozowanie Koniunktury Gospodarczej w Polsce (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Piech and Sylwia Pangsy-Kania;
ISBN: 8371517009; TITLE: Z Ikra: Piosenki, Skecze, Monologi, Zarty, Anegdoty, Wiersze, Wspomnienia, Recenzje, Paszkwile, Donosy, Laurki, Anonimy, Parod (Polish Edition); AUTHOR: Wies?aw Machejko;
ISBN: 8371517114; TITLE: Polityka I Dyplomacja Polska Wobec Niemiec (Polish Edition); AUTHOR: Mieczysaw Tomala;
ISBN: 8371517203; TITLE: Destrukcyjna Charyzma Adolfa Hitlera (Polish Edition); AUTHOR: Justyna Gra?yna Otto;
ISBN: 8371517211; TITLE: India in Warsaw: A Volume to Commemorate the 50th Anniversary of the Post-War History of Indological Studies at Warsaw University (2003; AUTHOR: Danuta Stasik;
ISBN: 8371517610; TITLE: Polska I Republika Federalna Niemiec W Procesie Integracji Europejskiej (Polish Edition); AUTHOR: Uniwersytet Warszawski;
ISBN: 8371517688; TITLE: Teaching on India in Central and Eastern Europe: Contributions to the 1st Central & Eastern European Indological Conference on Regional Cooperation (W; AUTHOR: Danuta Stasik;
ISBN: 8371517823; TITLE: Theatrum Mirabiliorum Indiae Orientalis; AUTHOR: Monika & Jacek Wozniak Nowakowska;
ISBN: 8371517866; TITLE: Rzecznik Praw Obywatelskich W Systemie Ochrony Praw I Wolnosci W Polsce (Polish Edition); AUTHOR: Izabela Malinowska;
ISBN: 8371517890; TITLE: The Contemporary Study of Politics in Europe: A Selection of Issues; AUTHOR: Uniwersytet Warszawski;
ISBN: 8371517920; TITLE: Krajowa Rada Radiofonii I Telewizji W Systemie Politycznym I Konstytucyjnym (Polish Edition); AUTHOR: Ryszard Chru?ciak;
ISBN: 8371518234; TITLE: Constitutional Reforms in Central Asian States [Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan] (Contemporary Central Asia); AUTHOR: Tadeusz Bodio;
ISBN: 8371519052; TITLE: Polish Journeys: Through Social Welfare Institutions; AUTHOR: Dawn Judd, Bogusia Temple and Jerzy Krzyszkowski;
ISBN: 8371520298; TITLE: Forrest Gump (POLISH edition); AUTHOR: Winston Groom and Julita Wroniak;
ISBN: 8371530498; TITLE: Mysia Narada; AUTHOR: Krzysztof Wisniewski;
ISBN: 8371531338; TITLE: Powracajaca fala; AUTHOR: Boleslaw Prus;
ISBN: 8371531893; TITLE: Tuwim dzieciom Wydawnictwo Kama; AUTHOR: Jakub Kuzma;
ISBN: 8371560729; TITLE: Jas I Malgosia; AUTHOR: Jonie Arroyo;
ISBN: 8371561687; TITLE: Czarnoksieznik z Krainy Oz (Polish Edition); AUTHOR: Catherine Solyom;
ISBN: 8371564201; TITLE: Felicjan: Znajduje Przyjaciela; AUTHOR: Robyn Bryant and Francois Ruyer;
ISBN: 8371564333; TITLE: Zwierzeta w Domu; AUTHOR: Agnieszka Tyszka and Marek Szal;
ISBN: 8371564759; TITLE: Czerwony Kapturek; AUTHOR: Tony Wolf;
ISBN: 837156791X; TITLE: Mój Pierwszy S?ownik Angielsko-polski. 1000 Kolorowych S?ów; AUTHOR: Barbara ?ciborowska, Magdalena Appel, Aleksandra Magnuszewska-Oczko, Aleksander Oczko Joanna Zara?ska;
ISBN: 8371568290; TITLE: Spozniony Stowik (Klasyka polska); AUTHOR: Julian Tuwim;
ISBN: 8371571917; TITLE: lolita; AUTHOR: vladimir naokov;
ISBN: 8371572840; TITLE: Duchy; AUTHOR: Angie Ray;
ISBN: 8371574428; TITLE: Szamanka; AUTHOR: Betina Krahn;
ISBN: 8371590768; TITLE: Kodeks cywilny ; Ustawa o ksiegach wieczystych i hipotece ; Kodeks rodzinny i opiekunczy ; Kodeks postepowania cywilnego ; Prawo prywatne ... cywilny (Seria z paragrafem) (Polish Edition); AUTHOR: Poland;
ISBN: 8371590784; TITLE: Koszty procesu: Zbior przepisow : stan prawny na dzien 1 stycznia 1997 r (Seria Zbiory przepisow) (Polish Edition); AUTHOR: Poland;
ISBN: 8371590954; TITLE: Wieziennictwo: Zbior przepisow : stan prawny na dzien 31 grudnia 1996 r (Seria Zbiory przepisow) (Polish Edition); AUTHOR: Poland;
ISBN: 8371601255; TITLE: Wilk (Canis lupus Linnaeus, 1758) w Polsce i jego ochrona (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Bereszy?ski;
ISBN: 8371621663; TITLE: Ostatnia zagadka (Porachunki z przygoda) (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Petek;
ISBN: 8371622252; TITLE: Dalej sa tylko smoki-- (Nowa literatura polska) (Polish Edition); AUTHOR: Krystyna Boglar;
ISBN: 8371624689; TITLE: Uczniowie Spartakusa; AUTHOR: Halina Rudnicka;
ISBN: 8371627858; TITLE: Cyrk Doktora Dolittle (in Polish); AUTHOR: Hugh Lofting;
ISBN: 8371627920; TITLE: Pożegnanie z Marią i inne opowiadania; AUTHOR: Tadeusz Borowski;
ISBN: 8371630069; TITLE: Leksykon najnowszych wyrazow obcych: Uzywanych w prasie, radiu i telewizji (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Markowski;
ISBN: 8371630115; TITLE: Gdybym mniej kochala: Dziennik lat 1889-1895 (Polish Edition); AUTHOR: Maria Górska;
ISBN: 8371630433; TITLE: Sekretny dziennik Melanii R (Polish Edition); AUTHOR: Krystyna Kofta;
ISBN: 8371630581; TITLE: Kisiel (Polish Edition); AUTHOR: Joanna Pruszy?ska;
ISBN: 8371630611; TITLE: Pani Alfredowa: Maria z Sanguszkow Potocka z Lancuta (Polish Edition); AUTHOR: Aldona Cholewianka-Kruszy?ska;
ISBN: 837163093X; TITLE: Kulka Z Chleba (Polish Edition); AUTHOR: Jan Jakub Kolski;
ISBN: 8371631081; TITLE: Isaak Babel: Dniewnik 1920; AUTHOR: JERZY; ELZIBIETA JASZTAL- KOWALSKA POMIANOWSKI;
ISBN: 8371631235; TITLE: Warkocz pokolen: Saga slaska (W kolorze sepii) (Polish Edition); AUTHOR: Aleksandra J. Ostroch;
ISBN: 8371631294; TITLE: Oksana (Wielki woz) (Polish Edition); AUTHOR: W?odzimierz Odojewski;
ISBN: 8371631332; TITLE: Rzeczy ktorymi najgodniejszego moge zabawic goscia (Polish Edition); AUTHOR: Hieronim Florian Radziwi??;
ISBN: 8371631448; TITLE: Najtrudniej jest spotkac Lilit: Opowiesci chasydek (Polish Edition); AUTHOR: Anka Grupi?ska;
ISBN: 8371631502; TITLE: Perseidy (Wielki woz) (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej ?u?awski;
ISBN: 8371631510; TITLE: Lotne piaski (Wielki woz) (Polish Edition); AUTHOR: Aniela Jasi?ska;
ISBN: 8371631529; TITLE: Wyspa kata (Wielki woz) (Polish Edition); AUTHOR: W?adys?aw Lech Terlecki;
ISBN: 8371631545; TITLE: Mojzesz i Ksawery (Polish Edition); AUTHOR: Mieczys?aw Pruszy?ski;
ISBN: 8371631731; TITLE: Pandrioszka (Polish Edition); AUTHOR: Krystyna Kurczab-Redlich;
ISBN: 8371631758; TITLE: Dwie ksiezne Czartoryskie (Polish Edition); AUTHOR: Jolanta Lenkiewiczowa;
ISBN: 8371631871; TITLE: Ciagle po kole: Rozmowy z zolnierzami getta warszawskiego (Polish Edition); AUTHOR: Anka Grupi?ska;
ISBN: 8371631936; TITLE: Krolestwo koniecznosci (Wielki woz) (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Braun;
ISBN: 8371632045; TITLE: Cygan To Cygan; AUTHOR: Lidia Osta?owska;
ISBN: 837163207X; TITLE: Szmuglerzy (Polish Edition); AUTHOR: Henryk Grynberg;
ISBN: 8371632207; TITLE: Opowiadania uliczne; AUTHOR: Marek Nowakowski;
ISBN: 8371632797; TITLE: Po Drugiej Stronie (Polish Edition); AUTHOR: Jacek M. Hohensee;
ISBN: 8371632894; TITLE: Dziennik z podziemia (Polish Edition); AUTHOR: Bathia Temkin-Berman;
ISBN: 8371632959; TITLE: Polska Przedmurzem Europy (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Tazbir;
ISBN: 8371633106; TITLE: Wokól Tysiaca Stolów Czyli Historia Jedzenia; AUTHOR: Felipe Fernįndez-Armesto and Jan Jackowicz;
ISBN: 8371633157; TITLE: Strzay W Motelu "George" (Wielki Woz); AUTHOR: Marek Nowakowski;
ISBN: 8371633181; TITLE: Posaniec Uczuc: Prywatna Historia Pocztowki (Polish Edition); AUTHOR: Ma?gorzata Baranowska;
ISBN: 8371633238; TITLE: Zota Modziez, Niebieskie Ptaki: Warszawka Lat 60 (Polish Edition); AUTHOR: Tomasz Dominik;
ISBN: 8371633602; TITLE: Empire (Wielki woz) (Polish Edition); AUTHOR: Marek Nowakowski;
ISBN: 8371633661; TITLE: Biaa Gora (Wielki Woz) (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy ?urek;
ISBN: 837163367X; TITLE: Precz!: Jestes Tyranem!: Pamietnik Miosci Nieodwzajemnionej (Polish Edition); AUTHOR: Wac?aw Sadkowski;
ISBN: 8371633912; TITLE: Obalanie Idoli (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof K?opotowski;
ISBN: 8371635052; TITLE: Alfred Hitchcock: ?ycie w ciemno?ci i pe?nym ?wietle (Alfred Hitchcock: Living in the dark and full of light) (Text in Polish); AUTHOR: Patrick McGilligan;
ISBN: 8371635206; TITLE: Goldi: Apoteoza Zwierzaczkowatosci (Polish Edition); AUTHOR: Ewa Kuryluk;
ISBN: 8371635389; TITLE: Podroz Do Granic Sztuki: Eseje Z Lat 1975-1979 I Eseje Z Lat Pozniejszych Na Ten Sam Temat (Polish Edition); AUTHOR: Ewa Kuryluk;
ISBN: 8371640242; TITLE: Slady egzystencji: Szkice o polskich pisarzach emigracyjnych (Epizody) (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Wilczek;
ISBN: 8371640315; TITLE: Elity ich miejsce i rola w spoleczenstwie (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Sztumski;
ISBN: 8371640455; TITLE: Miasto i mieszkanie w spolecznej swiadomosci: Katowiczanie o Katowicach (Polish Edition); AUTHOR: Adam Bartoszek;
ISBN: 8371640471; TITLE: Polska klasyka literacka wedlug Andrzeja Wajdy (Polish Edition); AUTHOR: Ewelina Nurczy?ska-Fidelska;
ISBN: 8371640536; TITLE: Szkice z ziemi i historyi Prus Krolewskich: Listy z podrozy (Biblioteka pismiennictwa Slaskiego) (Polish Edition); AUTHOR: Konstanty Damrot;
ISBN: 837164065X; TITLE: Czytajac Miosza (Biblioteka interpretacji) (Polish Edition); AUTHOR: Józef Olejniczak;
ISBN: 8371640706; TITLE: Dzieje wielkiej smuty (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Andrusiewicz;
ISBN: 8371640943; TITLE: Swiadectwa, znaki: Glosy o poezji najnowszej (Polish Edition); AUTHOR: Marian Kisiel;
ISBN: 8371641273; TITLE: Maria Pawlikowska-Jasnorze... Zarys monograficzny (Polish Edition); AUTHOR: El?bieta Hurnikowa;
ISBN: 8371642121; TITLE: Obrona Slaska przed wplywami wywiadu niemieckiego w latach 1933-1939 (Polish Edition); AUTHOR: Henryk ?wi?k;
ISBN: 8371642334; TITLE: Miedzy nie i tak: Moj osobisty PIT (Polish Edition); AUTHOR: Kazimierz Zarzycki;
ISBN: 8371642490; TITLE: Zachwyt dla cudownosci zycia: Witalistyczna poezja Jana Smreka, Frani Sramka i Jana Lajnerta (Polish Edition); AUTHOR: Konrad W?odarz;
ISBN: 8371642563; TITLE: Maly macedonsko-polski slownik (Polish Edition); AUTHOR: Dragi Stefanija;
ISBN: 8371642695; TITLE: Kto jest poeta: Formy "ja" lirycznego w poezji Tadeusza Rozewicza (Polish Edition); AUTHOR: Arkadiusz ?ciepuro;
ISBN: 837164289X; TITLE: Epitet jako cecha idiolektu pisarza: Studium literaturoznawczo-le... ; AUTHOR: Grzegorz Ojcewicz;
ISBN: 8371643136; TITLE: Negocjacje I Kompromisy: Antropologia Polskosci Henryka Sienkiewicza; AUTHOR: Ewa Kosowska;
ISBN: 8371643217; TITLE: Cmentarz Polski w Dreznie: Pomniki i groby polskie na starym cmentarzu katolickim (Alter Katholischer Friedhof) w Dreznie (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Roguski;
ISBN: 837164339X; TITLE: Polska a Europa: Procesy Demograficzne U Progu XXI Wieku: Proces Starzenia Sie Ludnosci Polski I Jego Spoeczne Konsekwencje (Polish Edition); AUTHOR: Lucyna Frackiewicz;
ISBN: 8371644051; TITLE: Ja Gosow Swiata Imitator: Studia O Poezji Tuwima (Polish Edition); AUTHOR: Anna W?grzyniakowa;
ISBN: 8371644108; TITLE: Kino Marka Haski (Polish Edition); AUTHOR: Konrad Ludwicki;
ISBN: 8371644213; TITLE: Stanczyk Polski Ludowej: Rzecz O Stefanie Kisielewskim (Polish Edition); AUTHOR: Monika Wiszniowska;
ISBN: 837164423X; TITLE: Upady Anio: Rzecz O Wadysawie Hasiorze (Polish Edition); AUTHOR: Ryszard D?browiecki;
ISBN: 8371644310; TITLE: Legat Wieku Rycerskiego: Studia Staropolskie Dawne I Nowe (Polish Edition); AUTHOR: Jan Malicki;
ISBN: 8371645244; TITLE: Biaa I Czarna Legenda Ryszarda Riedla (Polish Edition); AUTHOR: Edyta Kaszyca;
ISBN: 837164535X; TITLE: Barokowe Epitalamium Slaskie: Kobieta, Mazenstwo, Rodzina (Polish Edition); AUTHOR: Beata Stuchlik-Surowiak;
ISBN: 8371675461; TITLE: Konik Piegusek; AUTHOR: Gaby Goldsack and Claire Chrystall;
ISBN: 8371686862; TITLE: Puszkarz Orbano; AUTHOR: Zofia Kossak-Szczucka;
ISBN: 8371688474; TITLE: Na Jasnej Gorze: Odnalazem Wolna Polske-- I Siebie (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech Kilar;
ISBN: 8371690339; TITLE: Kopalnia Zlota; AUTHOR: Wilbur Smith;
ISBN: 837169296X; TITLE: Jego Swiatobliwosc Jan Pawel II i nieznana historia naszych czasow (Tajemnice historii) (Polish Edition); AUTHOR: Carl Bernstein;
ISBN: 8371693184; TITLE: Matejko malenki olbrzym (Polish Edition); AUTHOR: Szymon Kobyli?ski;
ISBN: 8371699093; TITLE: Opiekun (Srebrna seria); AUTHOR: Philip Shelby;
ISBN: 8371710127; TITLE: Quo vadis? Henryka Sienkiewicza: Od legendy do arcydziela (Polish Edition); AUTHOR: Teresa ?wi?tos?awska;
ISBN: 8371710151; TITLE: Polska powinna stac sie pomostem miedzy narodami Europy Zachodniej i jej wschodnimi sasiadami (Polish Edition); AUTHOR: Jan Karski;
ISBN: 837171016X; TITLE: Nazwy osobowe mieszkancow Lutomierska: XVII-XVIII w (Polish Edition); AUTHOR: Wirginia Miros?awska;
ISBN: 8371710194; TITLE: Powiat orlowski do lat siedemdziesiatych XVI wieku: Studia z dziejow osadnictwa, struktury wlasnosciowej i stosunkow koscielnych (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Marian Zaj?czkowski;
ISBN: 8371710305; TITLE: Recepcja teorii pedagogicznej Marii Montessori w Polsce do roku 1939 (Polish Edition); AUTHOR: Ewa ?atacz;
ISBN: 8371711034; TITLE: Synkretyzm stylistyczny poezji Stanislawa Grochowiaka (Polish Edition); AUTHOR: Józef Duk;
ISBN: 8371711069; TITLE: Odczytywanie znaczen: Studia o poezji Mickiewicza (Polish Edition); AUTHOR: Jacek Brzozowski;
ISBN: 8371711263; TITLE: Praca zawodowa po przejsciu na emeryture: Spoleczno-ekonomiczne przeslanki powrotu emerytow do aktywnego zycia zawodowego (Polish Edition); AUTHOR: Bogus?ava Urbani?a?k;
ISBN: 8371711301; TITLE: Slownik geograficzny gminy Wielun (Polish Edition); AUTHOR: Kamila Packa;
ISBN: 8371711360; TITLE: U podstaw antropologii filozoficznej polskiego romantyzmu (Polish Edition); AUTHOR: Ireneusz Bittner;
ISBN: 8371711611; TITLE: Pisarstwo Jana Ostroroga: 1565-1622 (Folia litteraria Polonica) (Polish Edition); AUTHOR: Maria Wichowa;
ISBN: 8371712618; TITLE: Kadra kierownicza polskich przedsiebiorstw panstwowych w warunkach zmian systemu gospodarczego (Polish Edition); AUTHOR: Wanda B?aszczyk;
ISBN: 8371712626; TITLE: Slownictwo i frazeologia w psalterzu przelozonym przez ks. Jakuba Wujka (1594) (Polish Edition); AUTHOR: Danuta Bienkowska;
ISBN: 8371712650; TITLE: Polska mysl o pokoju w latach drugiej wojny swiatowej: 1939-1945 (Polish Edition); AUTHOR: Eugeniusz Ponczek;
ISBN: 8371712790; TITLE: Portraiture in Roman Syria: A Study in Social and Regional Differentiation Within the Art of Portraiture; AUTHOR: Ilona Skupinska-Lųvset;
ISBN: 8371712820; TITLE: Emigracja i kraj: Wokol modernizacji polskiej swiadomosci spolecznej i narodowej 1831-1863 (Polish Edition); AUTHOR: Alina Barszczewska-Krupa;
ISBN: 8371713312; TITLE: Pisma wybrane (Polish Edition); AUTHOR: Józef Matuszewski;
ISBN: 8371714483; TITLE: National and ethnic identity in the European context; AUTHOR: hodgson, konopacki, spybey & thompson Dunkerley;
ISBN: 8371716605; TITLE: William Faulkner and Bruno Schulz: A Comparative Study; AUTHOR: Zbigniew Maszewski;
ISBN: 8371718284; TITLE: Polen und Europa: Deutschsprachiges Theater in Polen und deutsches Minderheitentheater in Europa (Thalia Germanica, 6); AUTHOR: Horst Fassel, Malgorzata Leyko and Paul S. Ulrich;
ISBN: 8371730160; TITLE: Miedzy romantyzmem a wspolczesnoscia: Poezja w szkole--od Adama Mickiewicza do Wislawy Szymborskiej (Polish Edition); AUTHOR: Mieczys?aw Inglot;
ISBN: 8371730330; TITLE: W konspiracji i w walce: Z dziejow Podobwodu AK Szydlow (Polish Edition); AUTHOR: Józef Mro?kiewicz;
ISBN: 8371740093; TITLE: Na drodze do NATO: Ekonomiczno-prawne priorytety integracji (Raporty) (Polish Edition); AUTHOR: El?bieta Firlej;
ISBN: 8371740557; TITLE: Paleta ponizenia: Opowiadanie historyczne o losach Pomorskiej Ziemi (Polish Edition); AUTHOR: Zygmunt Narski;
ISBN: 837174062X; TITLE: Nie zmarnowalismy tych lat: Sejm, rzad, lewica, 1993-1997 (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy J. Wiatr;
ISBN: 8371740808; TITLE: Prawa i obowiazki zonierzy zawodowych w zakresie prowadzenia dziaalnosci gospodarczej (Polish Edition); AUTHOR: Anna Zdziarska-B?k;
ISBN: 8371741286; TITLE: Europejska polityka bezpieczenstwa Stanow Zjednoczonych (Analizy, syntezy, fakty, opinie) (Polish Edition); AUTHOR: Arkadiusz Szyd?owski;
ISBN: 8371741383; TITLE: Wspomnienia o pieciu generaach (Pamietniki--biograf... (Polish Edition); AUTHOR: Jan Podoski;
ISBN: 8371741472; TITLE: Mobilnosc nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: Raport z badan (Polish Edition); AUTHOR: Boles?awa Jaworska;
ISBN: 8371741537; TITLE: Pedagogika i dydaktyka w ujeciu Kazimierza Sosnickiego (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Nalaskowski;
ISBN: 8371741588; TITLE: Dwanascie lat: Wspomnienia z lat 1927-1939 (Polish Edition); AUTHOR: Genadiusz Szymanowski;
ISBN: 8371741804; TITLE: General brygady Adolf Mikolaj Waraksiewicz: 1881-1960 (Polish Edition); AUTHOR: Mieczys?aw Bielski;
ISBN: 8371742479; TITLE: Stosunki polsko-sowieckie 1939-1945 (Polish Edition); AUTHOR: Jacek ?lusarczyk;
ISBN: 8371742568; TITLE: Zanim zosta "Grotem": Suzba Stefana Roweckiego w wojsku II Rzeczypospolitej do 1939 r (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz Go??biewski;
ISBN: 837174286X; TITLE: Michal Podczaszynski: Zapomniany romantyk (Seria Biblioteka filologiczna) (Polish Edition); AUTHOR: Miros?aw Strzy?ewski;
ISBN: 8371742908; TITLE: Historia i tradycje Warszawskich Kosynierow, 1918-1998 (Polish Edition); AUTHOR: Aleksander Garbacz;
ISBN: 8371743025; TITLE: Z tajnikow archiwow dyplomatycznych: Stosunki polsko-amerykanskie w latach 1948-1954 (Polish Edition); AUTHOR: Longin Pastusiak;
ISBN: 8371743076; TITLE: Aleksander Przezdziecki: Historyk, literat z XIX w (Polish Edition); AUTHOR: hrabia Rajnold Przezdziecki;
ISBN: 8371743211; TITLE: Latarnie morskie na wybrzezu polskim (Polish Edition); AUTHOR: Kazimierz Bielicki;
ISBN: 8371743467; TITLE: Wspolpraca polityczno-wojskowa w ramach trojkata weimarskiego i trojkata Polska-Niemcy-Dania (Analizy, syntezy, fakty, opinie) (Polish Edition); AUTHOR: Helena Bogus?awska;
ISBN: 8371743750; TITLE: Centralne Archiwum Wojskowe, 1918-1998: Tradycje, historia, wspolczesnosc sluzby archiwalnej Wojska Polskiego (Polish Edition); AUTHOR: Wanda K. Roman;
ISBN: 8371743793; TITLE: USA -- UE: Wzajemne stosunki na tle zmian globalnych (Polish Edition); AUTHOR: Dariusz Eligiusz Staszczak;
ISBN: 8371743874; TITLE: Nielegalna imigracja droga morska a bezpieczenstwo panstwa (Analizy, syntezy, fakty, opinie) (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Makowski;
ISBN: 8371743955; TITLE: Zroda potencjalnych konfliktow na Powyspie Bakanskim (Analizy, syntezy, fakty, opinie) (Polish Edition); AUTHOR: Sylwester Przyby?a;
ISBN: 8371744013; TITLE: Wolne Miasto Gdansk w koncepcjach wojskowych i polityce II Rzeczypospolitej (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Mickiewicz;
ISBN: 8371744021; TITLE: Jazda Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 X 1918 r. do 25 IV 1920 r (Polish Edition); AUTHOR: Aleksander Smoli?ski;
ISBN: 8371744153; TITLE: Boguslaw Miedzinski, 1891-1972: Biografia polityczna (Polish Edition); AUTHOR: Arkadiusz Adamczyk;
ISBN: 8371744196; TITLE: Polacy wobec nowej rzeczywistosci, 1944-1948: Formy pozainstytucjonalnego, zywiolowiego oporu spolecznego (Polish Edition); AUTHOR: ?ukasz Kamínski;
ISBN: 8371744455; TITLE: Garnizon konspiracyjny miasta Wilna (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Niwi?ski;
ISBN: 8371744668; TITLE: Jozef Pilsudski--Lech Walesa: Paradoks charzmatycznego przywodztwa (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Biernat;
ISBN: 8371744854; TITLE: Niewolniczy los: Wspomnienia z hitlerowskich obozow pracy 1943-1944 (Polish Edition); AUTHOR: Leon Michniewicz;
ISBN: 8371746520; TITLE: "Kumityt": Polski Komitet Opiekunczy Lwow Miasto w latach 1941-1944 (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz Hryciuk;
ISBN: 8371746849; TITLE: Litwa Po Raz Drugi; AUTHOR: Andrzej Firewicz;
ISBN: 8371747136; TITLE: Paac nad Zgowiaczka i jego wasciciele (Z dziejow Lubranca) (Polish Edition); AUTHOR: W?adys?aw Kubiak;
ISBN: 8371747381; TITLE: Polskie Radio w powstaniu warszawskim 1944 r (Polish Edition); AUTHOR: Lech Wyszczelski;
ISBN: 8371747462; TITLE: Metafizyczne grymasy--czysta forma Witkacego jako kategoria metafizyki (Polish Edition); AUTHOR: Artur Pastuszek;
ISBN: 8371749562; TITLE: Russian and Ukrainian Prisoners of War and Internees Kept in Poland in 1918-1924; AUTHOR: Zbigniew Karpus;
ISBN: 8371752008; TITLE: Jazda konna dla początkujących; AUTHOR: Kurt Hoffman;
ISBN: 8371752571; TITLE: Formy Klasyczne Origami,; AUTHOR: pham dinh tuyen;
ISBN: 8371753527; TITLE: Jazda konna bez stresu; AUTHOR: Christiane Gohl;
ISBN: 8371770405; TITLE: Ocena wiedzy i postaw mlodziezy szkol podstawowych na temat zakazenia i zapobiegania HIV i AIDS (Polish Edition); AUTHOR: Barbara Daniluk-Kula;
ISBN: 8371770774; TITLE: Poznanski Czerwiec 1956: Pierwszy Bunt Spoeczenstwa W Prl (Polish Edition); AUTHOR: Edmund Makowski;
ISBN: 8371770782; TITLE: Teatry Poznanskich Studentow, 1953-1989: Konteksty, Historie, Interpretacje; AUTHOR: Izabela Skórzy?ska;
ISBN: 8371770960; TITLE: Klerk czy intelektualista zaangazowany?: Swiat polityki wobec tworcow kultury i naukowcow europejskich w pierwszej polowie XX wieku : panorama = Clerk ... the 20th century : panorama (Polish Edition); AUTHOR: Czes?aw Madajczyk;
ISBN: 8371770995; TITLE: Wielkopolska w latach 1918-1939 (Wielkopolska); AUTHOR: Antoni Czubinski;
ISBN: 8371771282; TITLE: Z dziejow wielkopolskiej konspiracji 1939-1945 (Wielkopolska) (Polish Edition); AUTHOR: Edward Serwa?ski;
ISBN: 8371771312; TITLE: Katolicka Mniejszosc Niemiecka W Wielkopolsce I Na Pomorzu 1918-1919 (Wielkopolska) (Polish Edition); AUTHOR: Zygmunt Zieli?ski;
ISBN: 837177138X; TITLE: Zarys historii historiografii polskiej (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Feliks Grabski;
ISBN: 8371771827; TITLE: Ihumena Daniela Z Ziemi Ruskiej Pielgrzymka Do Ziemi Swietej: Khozh[d]enie Igumena Daniila (Relacja Z Poczatku XI Wieku) (Polish Edition); AUTHOR: Abbot Dani?l;
ISBN: 837177186X; TITLE: Polonofil doskonaly: Propolska dzialalnosc charytatywna i polityczna lorda Dudleya Couttsa Stuarta, 1803-1854 (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Marchlewicz;
ISBN: 8371771959; TITLE: Dzieje Brandenburgii-Prus na progu czasow nowozytnych: 1500-1701 (Historia Prus) (Polish Edition); AUTHOR: Bogdan Wachowiak;
ISBN: 8371772076; TITLE: Kultura Przeworska W Dorzeczu Srodkowej I Dolnej Bzury: Monografia Osadnictwa (Polish Edition); AUTHOR: Justyn Skowron;
ISBN: 8371772548; TITLE: Wydzia Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Poznanskiego W Latach 1919-1939: Studium Historycznoprawne (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Krasowski;
ISBN: 8371772637; TITLE: Wielkopolska Pod Zaborem Pruskim W Latach 1815-1918 (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy Koz?owski;
ISBN: 8371772785; TITLE: Sport Olimpijski W Polsce,1919-1939: Biogramy Olimpijczykow (Polish Edition); AUTHOR: Ryszard Wryk;
ISBN: 8371772815; TITLE: Niech NAS Rozsadzi Miecz I Krew--: Konflikt Polsko-Ukrainski O Galicje Wschodnia W Latach 1918-1919 (Polish Edition); AUTHOR: Rafa? Galuba;
ISBN: 8371772874; TITLE: Prasa Konspiracyjna W Kraju Warty W Latach 1939-1945 (Polish Edition); AUTHOR: Roman Macyra;
ISBN: 8371772971; TITLE: Klasycyzm Leopolda Staffa (Obszary Literatury I Sztuki) (Polish Edition); AUTHOR: Monika Szczot;
ISBN: 8371773137; TITLE: Edukacja Kobiet W Kregu Dynastii Piastowskiej W Sredniowieczu (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Ratajczak;
ISBN: 8371773196; TITLE: Marian Zygmunt Jedlicki: Tumacz Thietmara (Polish Edition); AUTHOR: Maksymilian Stanulewicz;
ISBN: 8371773234; TITLE: Rodzina, Spoecznosc Lokalna I Grupa Etniczna W Polsce I Azji Srodkowej: Studia I Szkice Etnologiczne Zebrane I Wydane Z Okazji Siedemdziesiatej Roczni (Polish Edition); AUTHOR: Zbigniew Jasiewicz;
ISBN: 8371773277; TITLE: Z Zagadnien Frazeologii, Stylistyki I Kultury Jezyka (Polish Edition); AUTHOR: Uniwersytet Im Adama Mickiewicza;
ISBN: 8371773374; TITLE: Jerzy Schwengel (1697-1766): Przeor Kartuzji Kaszubskiej I Dziejopis Koscioa (Poznanskie Studia Historyczne) (Polish Edition); AUTHOR: Rafa? Witkowski;
ISBN: 8371773846; TITLE: Tworcy Polskiego Skautingu - Olga I Andrzej Makowscy (Polish Edition); AUTHOR: Edyta G?owacka-Sobiech;
ISBN: 8371774176; TITLE: Socrealizm W Prl I Nrd (Obszary Literatury I Sztuki) (Polish Edition); AUTHOR: Katarzyna ?liwi?ska;
ISBN: 8371774346; TITLE: Przemyslidzi I Piastowie--Tworcy I Gospodarze Sredniowiecznych Monarchii: Materiay Z Konferencji Naukowej, Gniezno 5-7 Maja 2004 Roku (Polish Edition); AUTHOR: Jozef Dobosz;
ISBN: 8371774397; TITLE: Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida; AUTHOR: Zofia Trojanowiczowa;
ISBN: 8371774567; TITLE: Wielkopolski Rok Obrzedowy: Tradycja I Zmiana (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Brencz;
ISBN: 8371774575; TITLE: Funkcje Kulturowe I Historyczne Znaczenie Polskiego Rocka (Polish Edition); AUTHOR: Anna Idzikowska-Czubaj;
ISBN: 8371774699; TITLE: Europeizacja Prawa Karnego W Polsce I W Niemczech - Podstawy Konstytucyjnoprawne (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej J. Szwarc;
ISBN: 8371774737; TITLE: Historie Niekonwencjonalne: Refleksja O Przeszosci W Nowej Humanistyce (Polish Edition); AUTHOR: Ewa Doma?ska;
ISBN: 8371774974; TITLE: Handel Na Warcie I Odrze W XVI I W Pierwszej Poowie XVII Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Kazimiera Chojnacka;
ISBN: 8371775040; TITLE: Studia Krytyczne O Poczatkach Zakonu Krzyzackiego W Prusach I Na Pomorzu: Pisma Wybrane (Polish Edition); AUTHOR: Gerard Labuda;
ISBN: 8371775210; TITLE: Perspektywy Polskiej Retoryki (Polish Edition); AUTHOR: Barbara Sobczak;
ISBN: 8371775539; TITLE: Ludnosc Zydowska W Wojewodztwie Poznanskim W Latach 1919-1938 (Polish Edition); AUTHOR: Anna Skupie?;
ISBN: 8371775555; TITLE: Sterylizacja Ludzi Ze Wzgledow Eugenicznych W Stanach Zjednoczonych, Niemczech I W Polsce (1899-1945): Wybrane Problemy (Polish Edition); AUTHOR: Micha Musielak;
ISBN: 8371775628; TITLE: Rozwazania Nad Teoria I Historia Kultury I Cywilizacji: Wybor Studiow I Rozpraw (Polish Edition); AUTHOR: Gerard Labuda;
ISBN: 8371775709; TITLE: Pozytywista Z Dusza Romantyka: O Zyciu I Tworczosci Edwarda Serwanskiego (Polish Edition); AUTHOR: Henryk Olszewski;
ISBN: 8371776314; TITLE: Pieniny W Literaturze Polskiej; AUTHOR: Jakub Zmidzinski;
ISBN: 8371776667; TITLE: Prusy w okresie monarchii absolutnej (1701- 1806); AUTHOR: Bogdan Wachowiak;
ISBN: 8371778260; TITLE: Ksiestwo Kurlandii i Semigalii w wojnie Rzeczypospolitej ze Szwecja w latach 1600-1629 (polish); AUTHOR: Mariusz Balcerek;
ISBN: 8371778279; TITLE: Wojna I Ludobojstwo: Krotka Historia Holokaustu; AUTHOR: Doris L Bergen;
ISBN: 8371780508; TITLE: Statystyka wejscia przedsiebiorstw do galezi: Problemy pomiaru i wyniki badan (Raporty CASE = CASE reports) (Polish Edition); AUTHOR: Józef Chmiel;
ISBN: 8371780524; TITLE: Szara strefa w Polsce w okresie transformacji (Raporty CASE = CASE reports) (Polish Edition); AUTHOR: Kamila Kloc;
ISBN: 8371780826; TITLE: Money demand and monetization in transition economies (CASE-CEU working papers series); AUTHOR: Marek Jaroci?ski;
ISBN: 8371780834; TITLE: Implicit public debt of the Polish social security system (CASE-CEU working papers series); AUTHOR: Stanis?aw Gomu?ka;
ISBN: 8371780974; TITLE: Ekonomia polityczna reformy emerytalnej (Raporty CASE = CASE raports) (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?awa Golinowska;
ISBN: 8371781377; TITLE: Implicit public debt of the Czech social-security system (Studia i analizy = Studies & analyses); AUTHOR: Ond?ej Schneider;
ISBN: 8371781407; TITLE: The external public debt of Baltic and selected CIS countries in Years 1992-1997: Estonia, Latvia, Lithuania, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Moldoa, Russian ... (Studia i analizy = Studies & analyses); AUTHOR: Joanna Siwi?ska;
ISBN: 8371781423; TITLE: Monetary policy in Ukraine in 1996-1999 (Studia i analizy = Studies & analyses) (Polish Edition); AUTHOR: Ma?gorzata Markiewicz;
ISBN: 8371781490; TITLE: A short play on the idea of the Laffer Curve in transition economies (Studies & analyses = Studia i Analizy); AUTHOR: Mateusz Walewski;
ISBN: 8371782756; TITLE: Reforming the Financial System: The Case of Uzbekistan (Center for Social and Economic Research, Studies and Analyses, 234); AUTHOR: Alexandr Akimov;
ISBN: 8371790058; TITLE: Szlacheckie gniazda; AUTHOR: Zenon Zyburtowicz;
ISBN: 8371790120; TITLE: ABC polityki (Polish Edition); AUTHOR: Jakub Karpi?ski;
ISBN: 8371790236; TITLE: Stanislaw August Poniatowski i jego czasy (Biblioteka utworow wybranych Jerzego Lojka) (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy ?ojek;
ISBN: 8371790368; TITLE: Walt Disney Czarny Ksiaze Hollywood; AUTHOR: Marc Eliot;
ISBN: 8371790805; TITLE: Powidoki 3: Warszawiak pilnie poszukiwany! (Polish Edition); AUTHOR: Marek Nowakowski;
ISBN: 8371791313; TITLE: Wielcy romantycy: Adam Mickiewicz, Juliusz Slowacki, Zygmunt Krasinski, Cyprian Norwid (Polish Edition); AUTHOR: Jan Marx;
ISBN: 8371791720; TITLE: Chopin w Paryzu: Zycie i epoka (Polish Edition); AUTHOR: Tad Szulc;
ISBN: 8371792050; TITLE: Moj Slownik Prl-u; AUTHOR: Marek Nowakowski;
ISBN: 8371792174; TITLE: Nul (Polish Edition); AUTHOR: Marek Nowakowski;
ISBN: 8371800010; TITLE: Gdy Myslisz, Ze Jestes Bezpieczny...; AUTHOR: Reg Gadney;
ISBN: 8371800363; TITLE: Malafrena; AUTHOR: Ursula K. Le Guin;
ISBN: 8371800959; TITLE: Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wislawa Szymborskiej (Polish Edition); AUTHOR: Anna Bikont;
ISBN: 8371801114; TITLE: Zycie wsrod gwiazd (Biografie) (Polish Edition); AUTHOR: Lucjan Kydry?ski;
ISBN: 837180122X; TITLE: Z Ksiezycem Ci Do Twarzy - Moonlight Becomes You; AUTHOR: Mary Higgins Clark;
ISBN: 8371801300; TITLE: Hotel Pastis; AUTHOR: Peter Mayle;
ISBN: 8371801327; TITLE: Inwazja Opoponaksow - The Opoponax Invasion; AUTHOR: John Brosnan;
ISBN: 8371801637; TITLE: Jezyk Genov, Poznawanie Zasad Dziedziczenia (Dealing with Genes: The Language of Heredity - Polish Edition); AUTHOR: Paul Berg and Maxine Singer;
ISBN: 8371802773; TITLE: Opowiesc o Gustawie i Maryli, czyli, Teatr, zycie i literatura (Polish Edition); AUTHOR: Marta Zieli?ska;
ISBN: 8371803109; TITLE: Podwojne spojrzenie (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Wajda;
ISBN: 8371803494; TITLE: Na Tropach Wankowicza (Fakt) (Polish Edition); AUTHOR: Aleksandra Ziolkowska;
ISBN: 8371804571; TITLE: Sto dni Hoffmana, czyli, Jak powstawao "Ogniem i mieczem" (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof ?ukaszewicz;
ISBN: 8371804784; TITLE: Urodzilem sie w Barbakanie: Autobiografia na tle historii warszawskiego Barbakanu (Polish Edition); AUTHOR: Henryk J. Chmielewski;
ISBN: 8371805071; TITLE: Pierwszy milion, czyli, Chlopcy z Mielczarskiego (Polish Edition); AUTHOR: Marek Miller;
ISBN: 8371805772; TITLE: Bug: Nadbuzanskie Podlasie (Polish Edition); AUTHOR: Artur Tabor;
ISBN: 8371806094; TITLE: Pierwsze trzy minuty (Klasycy Nauki); AUTHOR: Weinberg Steven and Aleksander Blum;
ISBN: 8371806353; TITLE: Do zobaczenia, stary wilku: Opowiesc o przyjazni Ernesta Hemingwaya z jego polskim tlumaczem Bronislawem Zielinskim (Polish Edition); AUTHOR: Mira Micha?owska;
ISBN: 8371807139; TITLE: Koniec nauki, czyli o granicach wiedzy u schylku ery naukowej.; AUTHOR: John Horgan and Michal Tempczyk;
ISBN: 837180718X; TITLE: PKP, czyli Poczet krolow polskich; AUTHOR: Grzegorz Wasowski;
ISBN: 8371808852; TITLE: Rozmyslajcie nad mowa! (Polish Edition); AUTHOR: Jan Miodek;
ISBN: 8371809018; TITLE: Wrzos (Poland); AUTHOR: Maria Rodziewicsowna;
ISBN: 8371809395; TITLE: Na czarna godzine (Proza wspolczesna) (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy Pakosz;
ISBN: 8371810016; TITLE: Wygnancy ze Wschodu: Egzulanci w Rzeczypospolitej w ostatnich latach panowania Jana Kazimierza i za panowania Michala Korybuta Wisniowieckiego (Polish Edition); AUTHOR: Micha? Kulecki;
ISBN: 8371810148; TITLE: Aby wpadlo w oko--: O reklamie handlowej w Krolestwie Polskim w poczatkach XX wieku na podstawie ogloszen prasowych (Polish Edition); AUTHOR: Agnieszka Janiak-Jasi?ska;
ISBN: 8371810156; TITLE: Lukasz Gornicki: Sarmacki Castiglione (Polish Edition); AUTHOR: Jakub Zdzis?aw Licha?ski;
ISBN: 8371810210; TITLE: Akta miast Rejencji Bydgoskiej 1815-1919: Procesy archiwotworcze (Polish Edition); AUTHOR: Lidia Wakuluk;
ISBN: 8371810229; TITLE: Miedzy absolutyzmem a jakobinizmem: Gazeta Lejdejska o Francji i Polsce, 1788-1794 (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Ugniewski;
ISBN: 837181027X; TITLE: Warszawa nie odbudowana (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy S. Majewski;
ISBN: 8371810288; TITLE: Kancelaria Urzedu Wojewodzkiego Pomorskiego w Toruniu w latach 1919-1939 (Polish Edition); AUTHOR: Melania Dereszy?ska-Romaniuk;
ISBN: 837181030X; TITLE: Wolyn poetycki w przestrzeni kresowej (Polish Edition); AUTHOR: Jadwiga Sawicka;
ISBN: 8371810458; TITLE: Rodzina burzuazji warszawskiej i jej obyczaj: Druga polowa XIX i poczatek XX wieku (Polish Edition); AUTHOR: Mariola Siennicka;
ISBN: 8371810504; TITLE: Kazimierz Pulaski w polskiej i amerykanskiej swiadomosci: Materialy z polsko-amerykanskiej konferencji naukowej w Warce-Winiarach, 8-10 pazdziernika 1997 r (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Maciejewski;
ISBN: 8371810563; TITLE: Polacy pochowani na cmentarzu Montmartre oraz Saint-Vincent i Batignolles w Paryzu (Polish Edition); AUTHOR: Robert Bielecki;
ISBN: 837181058X; TITLE: Otoczenie ksiecia mazowieckiego Siemowita IV--1374-1426: Studium o elicie politycznej Mazowsza na przelomie XIV i XV wieku (Res humanae--studia) (Polish Edition); AUTHOR: Anna Supruniuk;
ISBN: 8371810601; TITLE: Jan Karol Chodkiewicz (Ludzie niezwyczajni); AUTHOR: Ewa Dubas-Urwanowicz;
ISBN: 8371810644; TITLE: Kronika Podolska: Dokumenty organizacji narodowej 1862-1863 (Pamietnik Z) (Polish Edition); AUTHOR: Zygmunt Starorypi?ski;
ISBN: 8371810679; TITLE: Franciszek Karpinski (Ludzie niezwyczajni); AUTHOR: Tomasz Chachulski;
ISBN: 8371810687; TITLE: Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej: Spis za lata 1510-1939 (Polskie dziedzictwo kulturalne) (Polish Edition); AUTHOR: Urszula Paszkiewicz;
ISBN: 8371810857; TITLE: Miedzy Jerozolima a Lukowem: Zakony krzyzowe na ziemiach polskich w sredniowieczu (Polish Edition); AUTHOR: Maria Starnawska;
ISBN: 8371810881; TITLE: Obszary i konteksty literatury; AUTHOR: Janusz Maciejewski;
ISBN: 8371811055; TITLE: Syberia w zyciu i pamieci Gieysztorow--zeslancow postyczniowych: Wilno, Sybir, Wiatka, Warszawa (Polish Edition); AUTHOR: Wiktoria ?liwowska;
ISBN: 8371811152; TITLE: Opisy zamkow bialoruskich z inwentarzy dobr przechowywanych w Archiwum Radziwillow w Archiwum Glownym Akt Dawnych (Polskie dziedzictwo kulturalne) (Polish Edition); AUTHOR: Waldemar Mikulski;
ISBN: 8371811241; TITLE: Materiay Do Biografii,: Genealogii I Heraldyki Polskiej (Polish Edition); AUTHOR: Szymon Konarski;
ISBN: 8371811284; TITLE: Leszek Prorok: Czlowiek i tworca (Polish Edition); AUTHOR: Jan ?aryn;
ISBN: 8371811322; TITLE: Pamietnik warszawskiej pensjonarki (Polish Edition); AUTHOR: Kazimiera Paulina Rogowska;
ISBN: 8371811489; TITLE: Tajemne panstwo polskie w powstaniu styczniowym 1863-1864: Struktura organizacyjna (Polish Edition); AUTHOR: Franciszka Ramotowska;
ISBN: 8371811616; TITLE: Aleje czarow: Spacery, sylwety, zagadki i zwierzenia literackie (Polish Edition); AUTHOR: Juliusz W. Gomulicki;
ISBN: 8371811950; TITLE: Architektura secesyjna w Galicji; AUTHOR: Maciej Gutowski;
ISBN: 8371812124; TITLE: Pewna Historia: Czy Alfred Potocki Uratowal Czy Zdradzil Zamek W Łańcucie; AUTHOR: Helena Mauberg;
ISBN: 8371812620; TITLE: Orze Biay: Herb Panstwa Polskiego (Polish Edition); AUTHOR: Aleksandra Jaworska;
ISBN: 8371812841; TITLE: Spoeczenstwo W Dobie Przemian: Wiek XIX I XX. Ksiega Jubileuszowa Profesor Anny Zarnowskiej (Polish Edition); AUTHOR: Uniwersytet Warszawski;
ISBN: 8371812906; TITLE: Malarstwo Polskie XIX Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy Malinowski;
ISBN: 8371812965; TITLE: Poezja a Sztuki Piekne: O Swiadomosci Estetycznej I Wyobrazni Plastycznej Kazimierza Przerwy-Tetmajera (Polish Edition); AUTHOR: Justyna Bajda;
ISBN: 837181299X; TITLE: Nie Tylko Peleryna: Moda Okresu Modej Polski W Zyciu I Sztuce (Polish Edition); AUTHOR: Anna Sieradzka;
ISBN: 8371813015; TITLE: Szpitalnictwo Koscielne W Archidiakonacie Eczyckim I Owickim Do 1795 Roku (Polish Edition); AUTHOR: Pawe? Staniszewski;
ISBN: 8371813260; TITLE: Leksykon Zakonnic Polskich Epoki Przedrozbiorowej (Polish Edition); AUTHOR: Ma?gorzata Borkowska;
ISBN: 8371813457; TITLE: Galicjanie--Zesancy Po Powstaniu Styczniowym: Zesanie W Gab Cesarstwa Rosyjskiego, Dziaalnosc Ksiedza Ludwika Ruczki, Powroty (Polish Edition); AUTHOR: Magdalena Mici?ska;
ISBN: 8371813465; TITLE: Spoeczenstwo Polski Sredniowiecznej: Zbior Studiow (Polish Edition); AUTHOR: Instytut Historii;
ISBN: 8371813562; TITLE: Artysci Woscy W Polsce XV-XVIII Wiek (Polish Edition); AUTHOR: Uniwersytet Warszawski;
ISBN: 8371813627; TITLE: Dumy I Dumki, Czyli, Prawdziwa Powiesc (Polish Edition); AUTHOR: Benedykt Tyszkiewicz;
ISBN: 8371813678; TITLE: Muzyka W Obrazach Jacka Malczewskiego: Materiay Z Konferencji Zorganizowanej Przez Akademie Muzyczna Im. Fryderyka Chopina W Warszawie W 150. Rocznice (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech Iwa?czak;
ISBN: 8371813910; TITLE: Nie Masz Boznicy Powszechnej: Synagogi I Domy Modlitwy W Warszawie Od Konca XVIII Do Poczatku XXI Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Eleonora Bergman;
ISBN: 8371813961; TITLE: Literatura Konfederacji Barskiej (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Maciejewski;
ISBN: 837181397X; TITLE: Literatura Konfederacji Barskiej (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Maciejewski;
ISBN: 8371814127; TITLE: Historyczna Paralela Hiszpanii Z Polska W XVI, XVII, XVIII Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Joachim Lelewel;
ISBN: 8371814194; TITLE: Halszka Z Ostroga: Miedzy Faktami a Mitami (Polish Edition); AUTHOR: Sylwia Zagórska;
ISBN: 8371814437; TITLE: Z Dziejow Sredniowiecznej Europy Srodkowowschodniej: Zbior Studiow (Fasciculi Historici Novi,) (Polish Edition); AUTHOR: Jan Tyszkiewicz;
ISBN: 8371814445; TITLE: Z Dziejow Stosunkow Rzeczypospolitej Obojga Narodow Ze Szwecja W XVII Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Uniwersytet Warszawski;
ISBN: 8371814453; TITLE: Wystapienie Polskich Katorznikow Na Trakcie Okoobajkalskim: Cztery Relacje (Polish Edition); AUTHOR: Wilhelm Buszkat;
ISBN: 8371814542; TITLE: Ksiaze Wadysaw Opolczyk: Fundator Klasztoru Paulinow Na Jasnej Gorze W Czestochowie (Polish Edition); AUTHOR: Marceli Antoniewicz;
ISBN: 8371814615; TITLE: Biali I Czarni: Postawy Polakow Wobec Afryki I Afrykanow (Polish Edition); AUTHOR: Maciej Z?bek;
ISBN: 8371814690; TITLE: Karolinscy Pokutnicy I Polskie Sredniowieczne Czarownice: Konfrontacja Doktryny Chrzescijanskiej Z Zyciem Spoeczenstwa Sredniowiecznego (Polish Edition); AUTHOR: Uniwersytet Warszawski;
ISBN: 8371814860; TITLE: Najstarsze Kujawskie Ksiegi Ziemskie (1397-1408): Kolejnosc I Chronologia Kart (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Bieniak;
ISBN: 8371814879; TITLE: Dawne Kultury W Ideologiach XIX I XX Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Justyna Olko;
ISBN: 8371814887; TITLE: Zydzi Oraz Ich Sasiedzi Na Pomorzu Zachodnim W XIX I XX Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Muzeum Pomorza;
ISBN: 8371814917; TITLE: Na Gardle Karanie: Kara Smierci W Sredniowiecznej Polsce (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Grabarczyk;
ISBN: 8371815026; TITLE: Religijnosc Chrzescijan Obrzadku Wschodniego Na Pograniczu Polsko-Ukrainskim (Polish Edition); AUTHOR: Uniwersytet Warszawski;
ISBN: 8371815050; TITLE: O Polskich Elitach Raz Jeszcze: Studia Ofiarowane Profesor Janinie Leskiewiczowej Z Okazji Dziewiecdziesiatych Urodzin (Polish Edition); AUTHOR: Instytut Historii;
ISBN: 8371815204; TITLE: Obraz Zwiazku Sowieckiego W Ujeciu Polskiej Emigracji Politycznej W Wielkiej Brytanii W Latach 1945-1956 (Polish Edition); AUTHOR: Przemys?aw Wójtowicz;
ISBN: 8371815220; TITLE: Ekspansja, (Polish Edition); AUTHOR: Jan Kieniewicz;
ISBN: 8371815514; TITLE: Przyjaciele Wolnosci: Kongres Wolnosci Kultury I Polacy (Polish Edition); AUTHOR: Mirosaw Adam Supruniuk;
ISBN: 8371815530; TITLE: Ksiaze Ksawery Drucki-Lubecki (1778-1846) (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy Szczepanski;
ISBN: 8371815999; TITLE: Dwory W Polsce: Od Sredniowiecza Do Wspoczesnosci; AUTHOR: Leszek Kajzer;
ISBN: 8371816480; TITLE: Prywatne, Publiczne, Autobiograficzne: O Dziennikach I Esejach Jana Lechonia, Zofii Nakowskiej, Marii Kuncewiczowej I Jerzego Stempowskiego; AUTHOR: Arleta Galant;
ISBN: 8371816561; TITLE: In Tempore Belli Et Pacis: Ludzie, Miejsca, Przedmioty: Ksinega Paminatkowa Dedykowana Prof. Dr. Hab. Janowi Szymczakowi W 65-Lecie Urodzin I 40-Lecie Pracy Naukowo-Dydaktycznej; AUTHOR: Jan Szymczak;
ISBN: 8371816758; TITLE: Weterani powstan narodowych w Zakladzie sw. Kazimierza w Paryzu; AUTHOR: Jerzy Szczepaanski;
ISBN: 8371817002; TITLE: Nobiles Siradienses: Rody Porajaow, Pomianaow, Gryfaow, Kopaczaow I Pobogaow; AUTHOR: Alicja Szymczakowa;
ISBN: 837181707X; TITLE: Wojciech Dembonecki O Lisowczykach Wierszem I Prozna, 1620-1621; AUTHOR: Radosaw Sztyber;
ISBN: 8371820461; TITLE: Poland tourist map: Poland--the natural choice = Polska; AUTHOR: Polska Agencja Promocji Turystyki;
ISBN: 8371830513; TITLE: Zamki w Polsce: Dorzecze Wisly (Polish Edition); AUTHOR: Jacek Borkowski;
ISBN: 8371830548; TITLE: Zamki w Polsce: Dorzecze Odry (Polish Edition); AUTHOR: Konrad Kazimierz Czapli?ski;
ISBN: 8371831226; TITLE: Gorny Slask: Ziemia nieznana (Polish Edition); AUTHOR: Roman Kucia;
ISBN: 837183151X; TITLE: Papiez w Ziemi Swietej: Pielgrzymka szlakiem zbawienia; AUTHOR: Joanna Balazy;
ISBN: 8371831692; TITLE: Mazowsze =: Mazovia (Polish Edition); AUTHOR: Agnieszka Bili?ska;
ISBN: 8371831722; TITLE: Katedra Wawelska; AUTHOR: Michal Grychowski;
ISBN: 8371832273; TITLE: The Gunfighter [Non-US Format, PAL, Region 2, Import]; AUTHOR: Gregory Peck, Helen Westcott, Millard Mitchell and Jean Parker;
ISBN: 8371834357; TITLE: Parki Narodowe I Krajobrazowe W Polsce (Polish Edition); AUTHOR: Agnieszka Bilinska;
ISBN: 8371834993; TITLE: Moj Poeta: Notatki Z Osobistych Spotkan Z Czesawem Mioszem (Polish Edition); AUTHOR: Barbara Gruszka-Zych;
ISBN: 8371836554; TITLE: Droga do Jerozolimy (Krzyżowcy #1); AUTHOR: Jan Guillou;
ISBN: 837183666X; TITLE: Historia kina polskiego (1895-2007); AUTHOR: Tadeusz Lubelski;
ISBN: 8371836945; TITLE: W Imię Honoru: Dramatyczna Historia Muzulmanki Walczącej O Prawa Kobiet; AUTHOR: Mukhtar Mai;
ISBN: 8371837119; TITLE: Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty; AUTHOR: Tadeusz Lubelski;
ISBN: 8371837968; TITLE: Smierc przychodzi noca (polish); AUTHOR: Helene Tursten;
ISBN: 8371838972; TITLE: Mezczyzni, ktorzy lubia niebezpieczne zabawy (Irene Huss, #3); AUTHOR: Helen Tursten;
ISBN: 8371860048; TITLE: Sprzysiezenie Salamandry; AUTHOR: A W Mykel;
ISBN: 8371873182; TITLE: Prawo pracy w praktyce: Komentarz, wyjasnienia, orzecznictwo (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz Or?owski;
ISBN: 8371874359; TITLE: Nowe prawo przedsiebiorcow: Prawo dzialalnosci gospodarczej, Krajowy Rejestr Sadowy, Kodeks spolek handlowych (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Bielski;
ISBN: 8371877498; TITLE: Partnerstwo Publiczno-Prywatne: Teoria I Praktyka (Polish Edition); AUTHOR: Jaros?aw Zysnarski;
ISBN: 8371880006; TITLE: Ukraincy w Kanadzie wobec Polakow i Polski: 1914-1939 (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej A. Zi?ba;
ISBN: 8371880022; TITLE: Berlinskie listy Karola Forstera z lat 1857-1879 (Bibliotheca Iagellonica) (Polish Edition); AUTHOR: Karol Forster;
ISBN: 8371880464; TITLE: Sownik Historyczny Turcyzmow W Jezyku Polskim (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Stachowski;
ISBN: 837188057X; TITLE: Totalitarianism and Liberty, Hannah Arendt in the 21st Century.; AUTHOR: Gerhard; Stoklosa, Katarzyna; and Wisely, Andrew (Editors). Besier;
ISBN: 8371880650; TITLE: Groby, Kwatery I Cmentarze Wojenne Z Lat 1914-1920 Na Terenie Gminy Krakow (Polish Edition); AUTHOR: Micha Kozio;
ISBN: 8371880820; TITLE: Marzec 1968 W Krakowie; AUTHOR: Julian Kwiek;
ISBN: 8371881002; TITLE: Zrozumiec Eurazje: Od starozytnosci do czasow wspolczesnych / Understanding Eurasia: From Ancient Times to the Present Day (Miscellanea Eurasiatica Cracoviensia); AUTHOR: Cezary Galewicz, Jadwiga Pstrusinska, Lidia Sudyka and Marek Olbrycht;
ISBN: 8371881509; TITLE: Rzeczpospolita akademicka--studenci i polityka, 1918-1933 (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Pilch;
ISBN: 8371881614; TITLE: Perso-Arabic Loanwords in Hindustani: Part 1, Dictionary; AUTHOR: Agnieszka Kuczkiewicz-Fras;
ISBN: 8371881630; TITLE: Klementyna: Wiezienne wspomnienia z procesu WiN-u (Polish Edition); AUTHOR: Danuta Wojnar-Górecka;
ISBN: 8371881770; TITLE: W kregu Strasburga: Z peregrynacji mlodziezy z Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w latach 1538-1621 (Bibliotheca Iagellonica) (Polish Edition); AUTHOR: Zdzis?aw Pietrzyk;
ISBN: 8371881843; TITLE: Policja Panstwowa w II Rzeczypospolitej: Organizacyjno-prawne podstawy funkcjonowania (Polish Edition); AUTHOR: Marek M?czy?ski;
ISBN: 837188186X; TITLE: Oficerowie Wojska Koronnego: Piechota (Oficerowie dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodow, 1777-1794: Spisy, Tom I, Czesc 3) (Polish Edition); AUTHOR: Mariusz Machynia and Czeslaw Srzednicki;
ISBN: 8371881908; TITLE: Miedzy wolna Polska a "siedemnasta republika": Z dziejow oporu spolecznego na terenie wojewodztwa krakowskiego w latach 1945-1947 (Polish Edition); AUTHOR: Zdzis?aw Zblewski;
ISBN: 8371882009; TITLE: Zydzi, Lemkowie, Slowacy w wojewodztwie krakowskim w latach 1945-1949/50 (Polish Edition); AUTHOR: Julian Kwiek;
ISBN: 8371882017; TITLE: The "Fu-yu Girgis" According to the Present-Day Situation and the Legendary Past (Studia Turcologica Cracoviensia, Volume 4); AUTHOR: Gundula Salk and Mambet Turdu;
ISBN: 8371882130; TITLE: Jak sie pisalo o historii--: Problemy polityczne powojennej Polski w publikacjach drugiego obiegu lat siedemdziesiatych i osiemdziesiatych (Polish Edition); AUTHOR: Magdalena Miko?ajczyk;
ISBN: 8371882165; TITLE: Dolganischer Wortschatz: Supplementband; AUTHOR: Marek Stachowski;
ISBN: 8371882351; TITLE: W suzbie Cesarza i Krola: Generaowie i admiraowie narodowosci polskiej w siach zbrojnych Austro-Wegier w latach 1868-1918 (Polish Edition); AUTHOR: Jan Rydel;
ISBN: 8371882386; TITLE: Latyfundium teczynskie: Dobra i wlasciciele, XIV-XVII wiek (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Kurtyka;
ISBN: 8371882491; TITLE: Litwa, Bialorus, Ukraina w mysli politycznej Leona Wasilewskiego (Polish Edition); AUTHOR: Barbara Stoczewska;
ISBN: 8371882637; TITLE: Samorzadnosc lokalna-idea czy rzeczywistosc: Spoeczne ruchy samorzadowe w procesach transformacji ustrojowej (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof ?ab?d?;
ISBN: 8371882807; TITLE: Wartosciowanie, perswazja, jezyk; AUTHOR: Urszula Wieczorek;
ISBN: 8371882998; TITLE: Z miosci do wiedzy: Wspomnienia (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Urba?czyk;
ISBN: 8371883285; TITLE: Moj wrzesien 1939: Pamietnik z kampanii wrzesniowej spisany w obozie jenieckim (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodleglosciowego) (Polish Edition); AUTHOR: Bronis?aw Konieczny;
ISBN: 8371883560; TITLE: Karachay-Balkar Vocabulary of Proto-Turkic Origin (Studia Turcologica Cracoviensia, Volume 7); AUTHOR: Ewa Siemieniec-Golas;
ISBN: 8371883595; TITLE: "Polska okupacja" w polnocno-zachodnich Niemczech, 1945-1948: Nieznany rozdzial stosunkow polsko-niemieckich (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodleglosciowego) (Polish Edition); AUTHOR: Jan Rydel;
ISBN: 8371883773; TITLE: Zydowski bard: Gaweda o zyciu i tworczosci Mordechaja Gebirtiga (Polish Edition); AUTHOR: Natan Gross;
ISBN: 8371883811; TITLE: Dramat Obcy W Polsce 1765-1965: Premiery, Druki, Egzemplarze: Informator (Polish Edition); AUTHOR: Jan Michalik;
ISBN: 8371884109; TITLE: Jews in Silesia; AUTHOR: Marcin, &Janucz Spyra Wodzinski;
ISBN: 837188429X; TITLE: Cmentarz zydowski w Lesku (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Trzci?ski;
ISBN: 8371884443; TITLE: Polacy W Berlinie: Strumienie Migracyjne I Spoecznosci Imigracyjne: Przeglad Badan; AUTHOR: Dorota Praszaowicz;
ISBN: 8371884494; TITLE: Zbior dokumentow pplk. Edmunda Charaszkiewicza (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodleglosciowego) (Polish Edition); AUTHOR: Edmund Charaszkiewicz;
ISBN: 8371884567; TITLE: Encyklopedia Wesela Stanislawa Wyspianskiego (Polish Edition); AUTHOR: Rafa? W?grzyniak;
ISBN: 8371884753; TITLE: Belina I Jego Uani (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodlegosciowego) (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Hubiak;
ISBN: 8371884842; TITLE: Z dziejow literatury i kultury (Polish Edition); AUTHOR: Julian Ma?lanka;
ISBN: 8371885075; TITLE: Fonetyczne i fleksyjne cechy jezyka Pana Tadeusza Adama Mickiewicza na tle normy jezykowej XIX wieku (Polish Edition); AUTHOR: Monika Szpiczakowska;
ISBN: 8371885628; TITLE: Poezja Kazimierza Tetmajera: Interpretacje; AUTHOR: Anna Czabanowska-Wrobel;
ISBN: 8371885709; TITLE: Lexique turc dans le Vocabulaire de P.F. Viguier (1790); AUTHOR: Stanislaw Stachowski and Pierre Franēois Viguier;
ISBN: 8371885881; TITLE: Nowy Cmentarz Zydowski w Olkuszu (Studia Judaica Cracoviensia, Series Fontium, 8); AUTHOR: Krzysztof Kocjan, Dariusz Rozmus, Anna Michalowska and Marta Rozmus;
ISBN: 8371885903; TITLE: Niesmiertelne Teatra Sawy: Teoria I Praktyka Tworczosci Panegirycznej Na Litwie W XVII-XVIII W. (Terminus) (Polish Edition); AUTHOR: Jakub Nied?wied?;
ISBN: 8371886195; TITLE: Dlaczego Nalezy Uczyc O Holokauscie? (Studia Judaica Cracoviensia) (Polish Edition); AUTHOR: Jolanta Ambrosewicz-Jacobs;
ISBN: 8371886209; TITLE: Antypolska Akcja Nacjonalistow Ukrainskich W Malopolsce Wschodniej W Swietle Dokumentow Rady Gownej Opiekunczej 1943-1944 (Polish Edition); AUTHOR: Lucyna Kulinska and Adam Rolinski;
ISBN: 837188656X; TITLE: Dialog W Dramacie (Dramat Wspoczesny) (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech Baluch;
ISBN: 8371886632; TITLE: Absolutyzm Ustrojowy: Wybor Pism (Polish Edition); AUTHOR: Ignacy Czuma;
ISBN: 8371886721; TITLE: Rzeczpospolita Wielu Wyznan: Materiay Z Miedzynarodowej Konferencji, Krakow, 18-20 Listopada 2002 (Polish Edition); AUTHOR: Adam Kazmierczyk;
ISBN: 8371886829; TITLE: Conflicts Across the Atlantic: Essays on Polish-Jewish Relations in the United States During World War I and in the Interwar Years; AUTHOR: Andrzej Kapiszewski;
ISBN: 8371886861; TITLE: Bene Atque Ornate: Tworczosc Acinska Jana Kochanowskiego W Swietle Lektury Retorycznej (Polish Edition); AUTHOR: Albert Gorzkowski;
ISBN: 8371887329; TITLE: Polak Jaki Jest Nie(ch) Kazdy Widzi: O Rozchwianiu Tozsamosci Na Progu Europy (Polish Edition); AUTHOR: Jan Prokop;
ISBN: 8371887485; TITLE: Repertuar Teatru Polskiego We Lwowie Teatr Miesjski Pod Dyrekcja Tadeuska Pawlikowskiego 1900-1906; AUTHOR: Barbara and Mariola Szydlowska Maresz;
ISBN: 8371887655; TITLE: Studenci Krakowa W Drugiej Rzeczypospolitej: Ich Ideowe, Polityczne I Spoeczne Zaangazowanie (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Pilch;
ISBN: 8371887663; TITLE: Wiadomych Rzeczy Pospolita Spizarnia: Staropolska Madrosc W Sentencjach, Przysowiach I Cytatach: Od Bogurodzicy Do Kochanowskiego (Polish Edition); AUTHOR: Roman Mazurkiewicz;
ISBN: 8371887841; TITLE: Middle Chulym Noun Formation (Studia Turcologica Cracoviensia, Volume 9); AUTHOR: Marzanna Pomorska;
ISBN: 837188799X; TITLE: Modern Oman: Studies on Politics, Economy, Environment and Culture of the Sultanate; AUTHOR: Andrzej Kapiszewski;
ISBN: 8371888236; TITLE: Ciao Czowieka: Studium Z Antropologii Filozoficznej (Polish Edition); AUTHOR: Marek Drwi?ga;
ISBN: 8371888279; TITLE: Od Kochanowskiego Do Norwida: Lektury I Rozprawy (Polish Edition); AUTHOR: Marian Tatara;
ISBN: 8371888287; TITLE: Rozwoj Mysli Administracyjnej W Ksiestwie Warszawskim 1807-1815 (Polish Edition); AUTHOR: Pawe? Cicho?;
ISBN: 8371888317; TITLE: Z Mroku Korzeni: O Poezji Karola Wojtyy (Polish Edition); AUTHOR: Wiesaw Pawe Szymanski;
ISBN: 8371888368; TITLE: The Pottery of the Predynastic Settlement (Phases 2 to 5); AUTHOR: Mariusz A. Jucha;
ISBN: 8371888430; TITLE: Europa--Galicja--Reg... Pisma Historyczne (Polish Edition); AUTHOR: Antoni Podraza;
ISBN: 8371888600; TITLE: Dziaalnosc Spoeczna 2. Korpusu Polskich Si Zbrojnych 1945-1946: Sprawozdanie Pk. Kazimierza Buterlewicza (Polish Edition); AUTHOR: Kazimierz Buterlewicz;
ISBN: 8371888686; TITLE: Nie Ufam Wasnej Pamieci: O Tajemnicach Krakowa, Carskiej I Sowieckiej Rosji I Nie Tylko--: Rozmowy Z Andrzejem Chwalba (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Chwalba;
ISBN: 8371888694; TITLE: Sarmacki Horacy I Jego Liryka: Imitacja, Gatunek, Styl: Rzecz O Poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (Polish Edition); AUTHOR: Elwira Buszewicz;
ISBN: 8371888910; TITLE: Turks and Non-Turks: Studies on the History of Linguistic and Cultural Contacts; AUTHOR: Įrpįd Berta, Nurettin Demir, Musa Duman and Margarete I. Ersen-Rasch;
ISBN: 8371888996; TITLE: Rocznik Oficerski, 1939: Stan Na Dzien 23 Marca 1939 (Polish Edition); AUTHOR: Ryszard Rybka;
ISBN: 8371889003; TITLE: Lista Strat Legionow Polskich 1914-1918 (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodlegosciowego) (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Cisek;
ISBN: 8371889151; TITLE: Po(st)Mosty: Polacy I Niemcy W Nowej Europie: Tom Poswiecony Pamieci Henryka Bereski (Polish Edition); AUTHOR: Henryk Bereska;
ISBN: 8371889178; TITLE: Violence and Aggression in the Ancient World (Classica Cracoviensia); AUTHOR: Peter Hibst, Gottfried Eugen Kreuz, Jarmila Bednarikova and Richard Klein;
ISBN: 8371889313; TITLE: Z Dziejow Krakowa, Galicji I Slaska Cieszynskiego: Wybor Pism Historycznych (Regiony, Historia, Kultura) (Polish Edition); AUTHOR: Irena Homola;
ISBN: 837188947X; TITLE: Zycie Polityczne Polskiego Lwowa 1918-1939 (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz Mazur;
ISBN: 8371889542; TITLE: Rzeczpospolita Trojga Narodow: Mit Czy Rzeczywistosc: Ugoda Hadziacka--Teoria I Praktyka (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Kaczmarczyk;
ISBN: 8371889550; TITLE: In the Orient Where the Gracious Light--: Satura Orientalis in Honorem Andrzej Pisowicz (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Pisowicz;
ISBN: 8371889720; TITLE: Orawa W Tworczosci Jerzego M. Kiersztyna (Polish Edition); AUTHOR: Katarzyna Kowalczyk;
ISBN: 8371889828; TITLE: Cielesnosc W Dramacie: Teatr Piera Paola Pasoliniego I Jego Mozliwe Kontynuacje (Polish Edition); AUTHOR: Ewa Bal;
ISBN: 8371889895; TITLE: Wojna Polsko-Polska: Dziennik 1980 -1983 (Polish Edition); AUTHOR: Stefan Maciejewski;
ISBN: 8371889909; TITLE: Oswiata Polonijna Na Poczatku XXI Wieku: Stan I Perspektywy: V Forum Oswiaty Polonijnej, Krakow, 22-24 Czerwca 2006: Wybor Materiaow Konferencyjnych (Polish Edition); AUTHOR: Stowarzyszenie Wsp Olnota Polska;
ISBN: 837188995X; TITLE: Irak: Dylematy Amerykanskiej Interwencji (Polish Edition); AUTHOR: Witold Dzielski;
ISBN: 8371921292; TITLE: Jesus, The Word To Be Spoken (POLISH EDITION); AUTHOR: Mother Teresa;
ISBN: 8371921438; TITLE: Leksykon Duchowienstwa Represjonowanego W Prl W Latach 1945-1989: Praca Zbiorowa; AUTHOR: Anna Adamus-Matuszynska;
ISBN: 8371922272; TITLE: Polska--Chiny, 1246-1996: Szkice Z Dziejow Wzajemnych Kontaktow (Polish Edition); AUTHOR: Marian Ka?uski;
ISBN: 8371922434; TITLE: Lives of the Polish Saints, Zywoty Polskich Swietych; AUTHOR: Stanislaw Urbanski;
ISBN: 8371923295; TITLE: Tomasz Puchaa Svd (1890-1946): Zaozyciel I Budowniczy Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sowa Bozego (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz Sacha;
ISBN: 837193002X; TITLE: Systemy informatyczne zarzadzania (Zarzadzanie / Politechnika Czestochowska) (Polish Edition); AUTHOR: Anita Nowakowska;
ISBN: 8371930666; TITLE: Funkcjonowanie lokalnych rynkow pracy w aspekcie badan nad bezrobotnymi: Studium teoretyczno-empiryczne : zbior opracowan pod naukowa redakcja Lecha Miliana (Polish Edition); AUTHOR: Lech Milian;
ISBN: 8371931239; TITLE: Dramatopisarstwo Iwana Turgieniewa lat 1843-1850 (Seria Monografie / Politechnika Czestochowska) (Polish Edition); AUTHOR: Cezary Marcinkiewicz;
ISBN: 8371931913; TITLE: A THEORY OF ELECTRICAL ARC HEATING.; AUTHOR: Anatoli M. Krouchinin;
ISBN: 8371932316; TITLE: Rynek I Zmiany Spoeczne: Rozprawy Z Socjologii Rynku (Polish Edition); AUTHOR: Lech Milian;
ISBN: 8371932944; TITLE: System Zapewnienia Jakosci Wlewkow Ciagych Paskich Stali Weglowej (Polish Edition); AUTHOR: Antoni Gzie?o;
ISBN: 8371932979; TITLE: Wybrane Zagadnienia Ciagnienia Drutow Ze Stali Wysokoweglowych (Polish Edition); AUTHOR: Jan Pilarczyk;
ISBN: 8371933029; TITLE: Silniki Gazowe 2006: Konstrukcja, Badania, Eksploatacja, Paliwa Odnawialne: VII Miedzynarodowa Konferencja Naukowa, Czestochowa - Hucisko, (Polish Edition); AUTHOR: Adam Duzynski;
ISBN: 8371933037; TITLE: Wegiel Aktywny W Ochronie Srodowiska I Przemysle: V Konferencja Naukowo-Techniczna, Czestochowa-Biaowieza 6-8 Czerwca 2006 R. (Polish Edition); AUTHOR: Gryfskand;
ISBN: 8371933045; TITLE: Strategiczne Cele I Efekty Zarzadzania Dystrybucja Energii Elektrycznej W Przedsiebiorstwach Energetycznych (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy Szkutnik;
ISBN: 8371933258; TITLE: Kosztowe Aspekty Zarzadzania; AUTHOR: Jolanta Chluska;
ISBN: 8371933266; TITLE: Funkcjonowanie Bankow Komercyjnych: Wybrane Problemy (Polish Edition); AUTHOR: Alfreda Zachorowska;
ISBN: 837195106X; TITLE: Rosyjsko-polski sownik tematyczny (Polish Edition); AUTHOR: Ryszard Adamowicz;
ISBN: 8371951345; TITLE: Wieza Babel: Sownik wyrazow obcych nie tylko dla gimnazjalistow (Seria Jak to powiedziec? Jak napisac?) (Polish Edition); AUTHOR: Rados?aw Pawelec;
ISBN: 8371958595; TITLE: Only Angels Have Wings [PAL, Region 2, Import]; AUTHOR: Cary Grant, Jean Arthur, Richard Barthelmess and Rita Hayworth;
ISBN: 8371959400; TITLE: The Tenth Man [PAL, Region 2, Import]; AUTHOR: Anthony Hopkins, Kristin Scott Thomas, Derek Jacobi and Cyril Cusack;
ISBN: 8372000174; TITLE: Jasnorzewska; AUTHOR: Maria Pawlikowska;
ISBN: 8372000212; TITLE: Porfirion Osielek, czyli, Klub Swietokradcow (Sami swoi) (Polish Edition); AUTHOR: Konstanty Ildefons Ga?czy?ski;
ISBN: 8372001162; TITLE: Malopolska poludniowo-wschodnia: Przewodnik (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw K?os;
ISBN: 837200143X; TITLE: Dwory i dworki w Polsce: Przewodnik (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Stefan Jaroszewski;
ISBN: 8372001502; TITLE: Wild River Valley: Biebrza National Park; AUTHOR: Jan Walencik;
ISBN: 8372001774; TITLE: Pozegnanie z Afryka ("Out of Africa" - Polish Edition); AUTHOR: Karen Blixen;
ISBN: 8372003475; TITLE: Jeszcze ich slysze, widze jeszcze ;: Jak w rozbitym lustrze (Sami swoi) (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Nowak;
ISBN: 8372004455; TITLE: Najpiekniejsze polskie szczyty: Przewodnik (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Kurczab;
ISBN: 8372005931; TITLE: Wspomnienia z niepamieci (Sami swoi); AUTHOR: Gustaw Holoubek;
ISBN: 8372006121; TITLE: Sol i pieprz (Sami swoi) (Polish Edition); AUTHOR: Ryszard Bugajski;
ISBN: 8372006393; TITLE: Isaac Bashevis Singer: Historia Zycia; AUTHOR: Janet Hadda;
ISBN: 8372006717; TITLE: Corka Fortuny (Polish edition); AUTHOR: Isabel Allende;
ISBN: 8372008507; TITLE: Czy nastapi koniec swiata? (Polish Edition); AUTHOR: Longin Pastusiak;
ISBN: 8372009910; TITLE: Polska--Zabytkowe Ratusze (Polish Edition); AUTHOR: Roman Pawlak;
ISBN: 8372040427; TITLE: System edukacji doroslych w Republice Federalnej Niemiec (Polish Edition); AUTHOR: Ewa Przybylska;
ISBN: 8372044031; TITLE: Jacek Malczewski: Czowiek I Artysta (Polish Edition); AUTHOR: Adam Heydel;
ISBN: 8372050155; TITLE: Polski rynek kapitalowy: Instrumenty, uczestnicy, inwestycje (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Nowak;
ISBN: 8372050171; TITLE: Podstawy prawne dzialalnosci banku (Polish Edition); AUTHOR: Jan Szambela?czyk;
ISBN: 8372050341; TITLE: Prawo bankowe (Polish Edition); AUTHOR: Tomasz Naro?ny;
ISBN: 8372060347; TITLE: Demokratyczne, swieckie panstwo prawne (Polish Edition); AUTHOR: Micha? Pietrzak;
ISBN: 8372061335; TITLE: O Elastycznosc Prawa Spadkowego: Fideikomis Uniwersalny W Klasycznym Prawie Rzymskim (Polish Edition); AUTHOR: Franciszek Longchamps de Bérier;
ISBN: 8372061386; TITLE: Prawo a Polityka: Materiay Z Konferencji Wydziau Prawa I Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Ktora Odbya Sie 24 Lutego 2006 Roku (Polish Edition); AUTHOR: Uniwersytet Warszawski;
ISBN: 8372061394; TITLE: Konsensualny Wymiar Kary: Instytucje Powszechnego Procesu Karnego (Polish Edition); AUTHOR: Katarzyna Girdwoy?;
ISBN: 8372070873; TITLE: Heglizm polski: Elementy strukturalne (Polish Edition); AUTHOR: Lech Stachurski;
ISBN: 837207318X; TITLE: The Kretzulescu Palace and Its Surroundings: Yesterday and Today; AUTHOR: Leland Conley Barrows, Cezara Mucenic, Oliver Octavian Velescu and Dan Ioan Dinescu;
ISBN: 8372080437; TITLE: Lublin; AUTHOR: Adam Andrzej Witusik;
ISBN: 8372081174; TITLE: Rejewski, 1905-1980: Living with the Enigma Secret; AUTHOR: Zbigniew Brzezinski;
ISBN: 8372110115; TITLE: Zawieszenie postepowania cywilnego w postepowaniu procesowym (Promocje) (Polish Edition); AUTHOR: Joanna Karaim;
ISBN: 8372110158; TITLE: Opiniowanie sadowo-lekarskie i toksykologiczne (Polish Edition); AUTHOR: Zdzis?aw Marek;
ISBN: 8372110212; TITLE: Legalizacja krajowa dokumentow: Zagranicznych przeznaczonych do obrotu prawnego w Polsce, krajowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granica : czynnosci ... przegladu notarialnego) (Polish Edition); AUTHOR: Pawe? Czubik;
ISBN: 8372110271; TITLE: Prawo czekowe: Stan prawny na 1 czerwca 1998 r (Monografie) (Polish Edition); AUTHOR: Apoloniusz Kostecki;
ISBN: 8372110565; TITLE: Ochrona interesow pracodawcy: Przed dzialalnoscia konkurencyjna pracownika (Polish Edition); AUTHOR: Rafa? Tazbir;
ISBN: 8372110581; TITLE: Prawo do informacji i zasada jawnosci administracyjnej: Orzecznictwo Sadu Najwyzszego, Naczelnego Sadu Administracyjnego i Trybunalu Konstytucyjnego (Monografie) (Polish Edition); AUTHOR: Teresa Górzy?ska;
ISBN: 8372110697; TITLE: Ordynacja podatkowa: Komentarz porownawczy (Polish Edition); AUTHOR: Jaros?aw Szczepaniak;
ISBN: 8372110816; TITLE: Prawo do grobu: Zagadnienia cywilistyczne (Monografie) (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Rudnicki;
ISBN: 8372120196; TITLE: An Illustrated History of Poland; AUTHOR: Dariusz; Bibir, Tomasz; Leszczynski, Brzezinski, Richard Banaszak;
ISBN: 8372120501; TITLE: Polskie powstania narodowe (Klucz do Ojczyzny) (Polish Edition); AUTHOR: Rafa? Korbal;
ISBN: 837212065X; TITLE: Najwazniejsze Wydarzenia z Dziejow Historia Polski w Opowieschiach; AUTHOR: Kazimierz Szymeczko and Marek Szyszko;
ISBN: 8372120684; TITLE: Dom Polski: Zwyczaje rodzinne (Klucz do Ojczyzny) (Polish Edition); AUTHOR: Zuzanna ?liwa;
ISBN: 8372121877; TITLE: Dzieje filmu polskiego (Klucz do Ojczyzny) (Polish Edition); AUTHOR: Wies?aw Kot;
ISBN: 8372122199; TITLE: Najpiekniejsze miejsca (Cuda Polski) (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Glinka;
ISBN: 8372122318; TITLE: Przyroda polska (Polish Edition); AUTHOR: Jadwiga Knaflewska;
ISBN: 8372122474; TITLE: Dzieje teatru w Polsce (Polish Edition); AUTHOR: El?bieta Nowicka;
ISBN: 8372122482; TITLE: Duchi polskie: Przewodnik po miejscach niezwyklych (Polish Edition); AUTHOR: Zuzanna ?liwa;
ISBN: 8372123233; TITLE: Polskie rody arystokratyczne (Polish Edition); AUTHOR: Saturnin Sobol;
ISBN: 8372123322; TITLE: Reksio; AUTHOR: Wielki Konkurs;
ISBN: 8372123624; TITLE: Maria Konopnicka; AUTHOR: dla najmlodszych and Dorina Maciejewska;
ISBN: 837212437X; TITLE: Rzeczpospolita szlachecka--czas wielkich wojen (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy Besala;
ISBN: 8372182299; TITLE: Sociological Theory of Capital: A Complete Reprint of the " New Principles of Political Economy, 1834 "; AUTHOR: John Rae and Charles Witney Mixter;
ISBN: 8372182612; TITLE: Economic Problem; AUTHOR: Sir Ralph G Hawtrey;
ISBN: 8372190194; TITLE: No. 068 - Fieseler Fi-156 Storch Morane Saulnier Ms-500 / 506 Criquet Vol. 1; AUTHOR: Dariusz and Przymusiala, Pawel Karnas;
ISBN: 8372190267; TITLE: Flakpanzer 38(t): 2 CM Flak 38 L/55 auf Selbstfahrlafette 38(t) AUSF L (SDKFZ 140) (Armour in Focus); AUTHOR: Janusz Ledwoch and Michael J. Shackleton;
ISBN: 8372190283; TITLE: No. 076 - VW Kubelwagen Schwimmwagen; AUTHOR: Robert Sawicki;
ISBN: 8372190313; TITLE: No. 078 - Piechota Niemiecka Vol. 1; AUTHOR: Marcin Bryja;
ISBN: 8372190380; TITLE: No. 088 - Sojusznicy Luftwaffe Bulgaria; AUTHOR: Arkadiusz Wrobel;
ISBN: 8372190461; TITLE: No. 084 - Kursk 1943 - Vol. 1 Zitadelle; AUTHOR: M. & Swirin, M. Kolomyjec;
ISBN: 8372190534; TITLE: No. 097 - 4 Dywizja Pancerna Kursk 1943; AUTHOR: Andrzej & Nowakowski, Tomasz & Sawicki, Robert & Skotnicki, Mariusz Kinski;
ISBN: 8372190569; TITLE: No. 098 - Piechota Niemiecka Vol. II; AUTHOR: Marcin Bryja;
ISBN: 8372190615; TITLE: Militaria in Detail No. 01 - Sd Kfz 251 in Polish Museums; AUTHOR: Janusz Ledwoch;
ISBN: 8372190631; TITLE: No. 104 - Curtiss P-40 Tomahawk Warhawk Kittyhawk Volume 1; AUTHOR: Jacek & Zbiegniewski, Andre R. Nowicki;
ISBN: 8372190666; TITLE: No. 103 - Curtiss 75 Hawk; AUTHOR: Seweryn Fleischer;
ISBN: 8372190682; TITLE: No. 106 - Reichmarine - Kriegsmarine; AUTHOR: Artur Winiarski;
ISBN: 8372190798; TITLE: No. 112 - 4 Panzer Division 1943 - 1944; AUTHOR: Andrzej & Nowakowski, Tomasz & Sawicki, Robert & Skotnicki, Mariusz Kinski;
ISBN: 8372190887; TITLE: No. 122 - Curtiss P-40 Kittyhawk Warhawk Vol. II; AUTHOR: Jacek & Zbiegniewski, Andre R. Nowicki;
ISBN: 8372190895; TITLE: No. 117 - Malowanie I Oznakowanie RAF SEAC 1941 - 1945 ( Raf Colours in the Pacific ); AUTHOR: Seweryn Fleischer;
ISBN: 8372190992; TITLE: No. 123 - 4 Panzer Division 1941 - 1945; AUTHOR: Mariusz & Sawicki, Robert Skotnicki;
ISBN: 8372191018; TITLE: No. 127 - Piechota Niemiecka Vol. III; AUTHOR: Marcin Bryja;
ISBN: 8372191034; TITLE: No. 126 - Hawker Typhoon; AUTHOR: Seweryn Fleischer;
ISBN: 8372191077; TITLE: Sd Kfz 251 in Polish Museums (Armour in Focus); AUTHOR: Janusz Ledwoch;
ISBN: 8372191115; TITLE: No. 131 - Armia Japonska 1875 - 1945; AUTHOR: Jacek Solarz;
ISBN: 8372191174; TITLE: No. 146 - Afryka 1942 - 1943; AUTHOR: Jacek Solarz;
ISBN: 8372191182; TITLE: No. 145 - Aichi D3A Val Nakajima B5N Kate; AUTHOR: Seweryn & Szeremeta, Zygmunt Fleischer;
ISBN: 8372191204; TITLE: No. 132 - I Korpus Pancerny 1944 - 1945; AUTHOR: Janusz Ledwoch;
ISBN: 8372191212; TITLE: No. 133 - Lend Lease Vol. I; AUTHOR: Maksym & Moszczanski, Ilja Kolomyjec;
ISBN: 8372191220; TITLE: Militaria in Detail No. 10 - Messerschmitt (bfw) Bf-108 B-1 Taifun; AUTHOR: Pawel & Karnas, Dariusz Przymusiala;
ISBN: 8372191263; TITLE: No. 149 - Messerschmitt Bf-108 Taifun; AUTHOR: Seweryn & Szeremeta, Zygmunt Fleischer;
ISBN: 8372191271; TITLE: Wespe: 10.5 CM LE FH18/2 FGST auf Geschutzwagen PZ KPFW II SD KFZ 124 (Armour in Focus); AUTHOR: Janusz Ledwoch and Michael J. Shackleton;
ISBN: 8372191298; TITLE: No. 153 - USS Kitkun Bay CVE-71; AUTHOR: Grzegorz Barciszewski;
ISBN: 8372191344; TITLE: No. 155 - 8.8 Cm Flak 18 / 36 / 37 Vol. I; AUTHOR: Janusz Ledwoch;
ISBN: 8372191352; TITLE: No. 156 - Wojna Zimowa 1939 - 1940 ( Winter War ); AUTHOR: Maksym Kolomyjec;
ISBN: 8372191360; TITLE: No. 158 - Samochody Wehrmachtu Vol. IV; AUTHOR: Janusz Ledwoch;
ISBN: 8372191395; TITLE: No. 159 - T-35 Smk / T-100; AUTHOR: Maksym & Moszczanski, Ilja Kolomyjec;
ISBN: 8372191409; TITLE: No. 160 - T-28 T-29; AUTHOR: Maksym & Moszczanski, Ilja Kolomyjec;
ISBN: 8372191468; TITLE: No. 167 - Chalchyn - Gol 1939; AUTHOR: Maksym Kolomyjec;
ISBN: 8372191476; TITLE: Militaria in Detail No. 11 - 8.8cm Flak 18 / 36 / 37 L/56; AUTHOR: Jakub & Przymusiala, Pawel & Wasielewski, Miroslaw & Karnas, Dariusz Grzedzinowski;
ISBN: 8372191492; TITLE: No. 169 - Heinkel He-100; AUTHOR: Seweryn M. Fleischer;
ISBN: 8372191506; TITLE: No. 170 - Armia Wlasowa; AUTHOR: Jacek Solarz;
ISBN: 8372191514; TITLE: No. 172 - Sd.Kfz.10/4; AUTHOR: Janusz & Sawicki, Robert Ledwoch;
ISBN: 8372191530; TITLE: No. 173 - Sd.Kfz.250 Vol. I; AUTHOR: Janusz Ledwoch;
ISBN: 8372191557; TITLE: No. 175 - Marder III Grille; AUTHOR: Zbigniew Borawski;
ISBN: 8372191565; TITLE: No. 177 - Kaukas 1942 - ( Caucus ); AUTHOR: Maksym & Moszczanski, Ilja Kolomyjec;
ISBN: 8372191573; TITLE: Militaria in Detail No. 12 - Bell UH-1D Iroquois ( Huey ) in Detail; AUTHOR: Pawel Przymusiala;
ISBN: 8372191581; TITLE: No. 176 - Kursk 1943; AUTHOR: Maksym & Swirin, M. Kolomyjec;
ISBN: 8372191603; TITLE: No. 179 - Moskwa 1941 ( Moscow ); AUTHOR: Maksym Kolomyjec;
ISBN: 8372191611; TITLE: No. 181 - Pojazdy Zdobyczne w Armii Sowieckiej 1941 - 1945 ( German Armour in Russian Service ); AUTHOR: Maksym & Moszczanski, Ilja Kolomyjec;
ISBN: 8372191662; TITLE: No. 184 - Czarne Krzyze I Czerwone Gwiazdy; AUTHOR: Wiktor Iwanow;
ISBN: 8372191670; TITLE: No. 186 - Wiking 1941 - 1945; AUTHOR: Jacek Solarz;
ISBN: 8372191689; TITLE: No. 189 - Kielce 1945; AUTHOR: Norbert Baczyk;
ISBN: 8372191743; TITLE: No. 193 - T-26 Volume I; AUTHOR: Maksym & Swirin, Michail Kolomyjec;
ISBN: 8372191786; TITLE: No. 199 - Polikarpow I-15bis ( Polikarpov ); AUTHOR: Mikhail A. Maslov;
ISBN: 8372191808; TITLE: Militaria in Detail No. 09 - PzKpfw 1/KIPzBfWg; AUTHOR: Marcin & Waldemar Jedrzejewski;
ISBN: 8372191824; TITLE: No. 195 - SS - Heimwehr Danzig 1939; AUTHOR: Rolf Michaelis;
ISBN: 8372191832; TITLE: No. 194 - Afryka Wschodnia 1935 - 1941 ( Africa ); AUTHOR: Jacek Solarz;
ISBN: 8372191840; TITLE: No. 198 - Panzerwaffe 1945 Vol. I; AUTHOR: Maksym & Moszczanski, Ilja Kolomyjec;
ISBN: 8372191859; TITLE: No. 200 - Charkow 1942 ( Charkov ); AUTHOR: Andriej & Kolomyjec, Maksym Galuszko;
ISBN: 8372191883; TITLE: No. 203 - Zgkw 3t Sd.kfz 11; AUTHOR: Robert & Ledwoch, Janusz Sawicki;
ISBN: 8372191980; TITLE: No. 205 - Pantery I Tygrysy Na Luku Kurskim 1943 - Panther and Tiger Tanks at Kursk; AUTHOR: Maksym & Ledwoch, Janusz Kolomyjec;
ISBN: 8372191999; TITLE: No. 206 - Panzerwaffe 1945 Vol. II; AUTHOR: Maksym and Moszczanski, Ilja Kolomyjec;
ISBN: 8372192073; TITLE: Jagdpanther Jagdtiger 207; AUTHOR: Janusz Ledwoch;
ISBN: 8372192081; TITLE: No. 208 - Nordland; AUTHOR: Rolf Michaelis;
ISBN: 8372192103; TITLE: No. 210 - Zis-5 - Tank Power Vol. II; AUTHOR: Nikolay Polikarpov;
ISBN: 8372192111; TITLE: No. 211 - T-37 T-38 T-40 - Tank Power Vol. III; AUTHOR: Maksym Kolomyjec;
ISBN: 8372192146; TITLE: No. 214 - T-26 Vol. III - Tank Power Vol. V; AUTHOR: Maksym & Swirin, Michail Kolomyjec;
ISBN: 8372192154; TITLE: No. 215 - Sd.kfz 251- Tank Power Vol. VI; AUTHOR: Janusz Ledwoch;
ISBN: 8372192170; TITLE: No. 217 - Panzer Colours Vol. VI - Tank Power Vol. VII; AUTHOR: Arkadiusz Wrobel;
ISBN: 8372192200; TITLE: No. 220 - Polikarpow R-5/R-Z ( Polikarpov ); AUTHOR: Mikhail A. Maslov;
ISBN: 8372192227; TITLE: No. 222 - Polikarpow I-153 ( Polikarpov ); AUTHOR: Mikhail A. Maslov;
ISBN: 8372192235; TITLE: No. 223 - Renault FT - Tank Power Vol. IX; AUTHOR: Maksym & Fiedosiejew, Semen Kolomyjec;
ISBN: 8372192243; TITLE: No. 224 - Sd.kfz 251- Volume II - Tank Power Vol. X; AUTHOR: Janusz Ledwoch;
ISBN: 8372192278; TITLE: No. 227 - GAZ 64 / 67 - Tank Power Vol. XII; AUTHOR: Jewgienij Proczko;
ISBN: 8372192286; TITLE: No. 228 - Piechota Niemiecka Vol 1 / 2 e; AUTHOR: Marcin Bryja;
ISBN: 8372192367; TITLE: No. 236 - Panzerwaffe 1945 Vol. III - Tank Power Vol. XIX; AUTHOR: Maksym Kolomyjec;
ISBN: 8372192383; TITLE: No. 238 - Tannenberg 1914; AUTHOR: Jacek & Wilczek, Wlodzimierz Domanski;
ISBN: 8372192405; TITLE: No. 240 - SU-85 / 100 / 122 - Tank Power Vol. XX; AUTHOR: Mikhait Baryatinsky;
ISBN: 8372192448; TITLE: No. 244 - AMD 35 Panhard 178 - Tank Power Vol. XXIII; AUTHOR: Janusz Ledwoch;
ISBN: 8372192456; TITLE: No. 245 - Frundsberg; AUTHOR: Rolf Michaelis;
ISBN: 8372192464; TITLE: No. 246 - Budapeszt Balaton 1945; AUTHOR: M. & Baronow, O. & Kolomyjec, M. & Niedogonow, D. Swirin;
ISBN: 8372192499; TITLE: No. 249 - lagg-3; AUTHOR: Vladimir & Orlov, Mikhail & Yakubovich, Nikolay Kotelnikov;
ISBN: 8372192510; TITLE: No. 251 - Sowieckie Pociagi Pancerne Vol. I PzKpfw IV Vil. I/II - Tank Power Vol. XXVII; AUTHOR: Maksym Kolomyjec;
ISBN: 8372192561; TITLE: No. 256 - Sowieckie Samochody Pancerne Vol. II - Tank Power Vol. XXXII; AUTHOR: Maxine Kolomets;
ISBN: 8372192588; TITLE: No. 258 - Panzerabwehr Artillerie - Tank Power Vol. XXXIV; AUTHOR: Maxine Kolomiets;
ISBN: 8372192626; TITLE: No. 262 - Barbarossa 1941 Vol. II - Tank Power Vol. XXXVIII; AUTHOR: Jacek & Lwow, Aleksander & Moszczanski, Ilja Domanski;
ISBN: 8372192642; TITLE: No. 264 - T-70 - Tank Power Vol. XXXIX; AUTHOR: Maksym & Swirin, Michail Kolomyjec;
ISBN: 8372192669; TITLE: No. 266 - Tanks 1939 - 1945 Tank Power Vol. XLI; AUTHOR: Grzegorz & Wrobel, Arkadiusz Jackowski;
ISBN: 8372192723; TITLE: No. 272 - Lwy Stalina - Tank Power Vol. XLVI; AUTHOR: Aleksander Smirnow;
ISBN: 8372192812; TITLE: No. 281 - Gerat 040/041 Karl Morser - Tank Power Volume Liii; AUTHOR: Janusz Ledwoch;
ISBN: 8372192863; TITLE: No. 286 - Sd Kfz 251 Vol. 1/11 - Tank Power Volume LVII; AUTHOR: Janusz Ledwoch;
ISBN: 8372192871; TITLE: No. 287 - mZgkw 5t Sd Kfz 6 - Tank Power Volume LVIII; AUTHOR: Robert & Ledwoch, Janusz Sawicki;
ISBN: 837219288X; TITLE: No. 288 - Od Rostowa Do Kurska - Tank Power Volume LIX; AUTHOR: M. Kolomyjec;
ISBN: 8372192901; TITLE: No. 290 - Totenkopf 1939-1943 - Tank Power; AUTHOR: Jacek Solarz;
ISBN: 8372192944; TITLE: No. 294 - IS Vol. II - Tank Power Vol. LXIV; AUTHOR: Aleksander Czubaczin;
ISBN: 8372192960; TITLE: No. 296 - Sowieckie Pociagi Pancerne Vol.II - Tank Power Vol. LXVI; AUTHOR: Maksym Kolomyjec;
ISBN: 8372192979; TITLE: No. 297 Il-28 Beagle Vol. II; AUTHOR: Nikolay Yakubovich;
ISBN: 8372192987; TITLE: No. 298 Jak-27R Mangrove; AUTHOR: Nikolay Yakubovich;
ISBN: 8372192995; TITLE: No. 299 - Studzianki 1944 - Tank Power Vol. LXVII; AUTHOR: Jacek Domanski;
ISBN: 8372193029; TITLE: No. 302 - Waffen-Grenadier Division Der SS Galizien -; AUTHOR: Rolf Michaelis;
ISBN: 8372193037; TITLE: No. 303 - BA-64 - Tank Power Vol. LXX; AUTHOR: Ewgienij Proczko;
ISBN: 8372193045; TITLE: No. 304 - Focke-Wulf Ta 154 "Moskito" - Tank Power; AUTHOR: Ewgienij Proczko;
ISBN: 8372193096; TITLE: No. 309 - Jak-9; AUTHOR: Nikolay Yakubovich;
ISBN: 8372193118; TITLE: No. 311 -La-98; AUTHOR: Wladimir, R & Orlow, Michail W. & Jakubowicz, Nikolaj W Kotielnikow;
ISBN: 8372193126; TITLE: No. 312 - BMP (BWP) - 1 - Tank Power Volume LXXV; AUTHOR: Siergiej Suworow;
ISBN: 8372193169; TITLE: No. 316 - T-34 Vol. V - Tank Power Vol. LXXVII; AUTHOR: Maksym Kolomiets;
ISBN: 8372193177; TITLE: No. 317 - 7TP vol. II - Tank Power Vol. LXXVIII; AUTHOR: Janusz & Szubanski, Rajmund & Ledwoch, Janusz Magnuski;
ISBN: 8372193207; TITLE: No. 320 - KW Vol. III - Tank Power Vol. LXXXI; AUTHOR: Maksym Kolomiets;
ISBN: 837219324X; TITLE: No. 324 -Polska 1939 Volume II - Tank Power Vol. LXXXIV; AUTHOR: Janusz & Szubanski, Rajmund Ledwoch;
ISBN: 8372193282; TITLE: No. 328 -T-34 Vol. VI - Tank Power Vol. LXXXVII; AUTHOR: Maksym Kolomiets;
ISBN: 8372193347; TITLE: No. 334 - Nashorn - Tank Power Vol. XCIII; AUTHOR: Janusz Ledwoch;
ISBN: 8372193401; TITLE: No. 340 - Kfz 13/14 - Sd Kfz 231/232/263 - Tank Power Vol. XCVII; AUTHOR: Janusz Ledwoch;
ISBN: 8372193428; TITLE: No. 342 - Sd Kfz 10/4 - Tank Power Vol. XCVIII; AUTHOR: Janusz & Sawicki, Robert Ledwoch;
ISBN: 8372199000; TITLE: Militaria in Detail No. 14 - PzKpfw VI SdKfz 182 Tiger II Ausf. B; AUTHOR: Marcin & Waldemar & Juanola, Christian & Nowicki, Jacek Jedrzejewski;
ISBN: 8372200092; TITLE: Potop [the Deluge]; AUTHOR: Henryk Sienkiewicz;
ISBN: 8372200238; TITLE: Cicha jak ostatnie tchnienie; AUTHOR: Joe Alex;
ISBN: 8372200858; TITLE: Krzyzacy; AUTHOR: Henryk Sienkiewicz;
ISBN: 8372201161; TITLE: Niedoraj; AUTHOR: Zbigniew Dmitroca;
ISBN: 8372201307; TITLE: Nowele I Opowiadania; AUTHOR: Boleslaw Prus;
ISBN: 8372201323; TITLE: Nowele I Opowiadania; AUTHOR: Henryk Sienkiewicz;
ISBN: 8372202001; TITLE: Hurtownia ran (Biblioteka " Studium " ); AUTHOR: Wojciech Bonowicz;
ISBN: 8372202869; TITLE: Najmilsi; AUTHOR: Ewa Szelburg-Zarembina;
ISBN: 8372203385; TITLE: Poety Kobieta Publiczna 2 (Biblioteka); AUTHOR: Janusz Kotara;
ISBN: 8372204454; TITLE: Lokomotywa (I Inne Wiersze, Polish Edition); AUTHOR: Julian Tuwim;
ISBN: 8372204462; TITLE: Jerozolima wyzwolona; AUTHOR: Torquato Tasso;
ISBN: 8372204810; TITLE: Bezczas I Niemiejsce; AUTHOR: Maciej Cis?o;
ISBN: 8372205604; TITLE: Sownik Wadcow Polski I Pretendentow Do Tronu Polskiego (Polish Edition); AUTHOR: Marcin Spórna;
ISBN: 8372213755; TITLE: Utwory Zebrane; AUTHOR: Jan Twardowski;
ISBN: 8372215693; TITLE: Chrzescijanie - Polityka - Ekonomia: Prawdy I Kamstwa (Polish Edition); AUTHOR: Maciej Zi?ba;
ISBN: 8372216347; TITLE: Jan Pawe Wielki: Droga Do Swietosci (Polish Edition); AUTHOR: Mieczys?aw Mali?ski;
ISBN: 8372216991; TITLE: Dziela Zebrane Jana Pawla II - Polish edition (Dziela Zebrane Jana Pawla II); AUTHOR: John Paul II;
ISBN: 8372217831; TITLE: Polska kuchnia domowa; AUTHOR: Siostry Filomeny and Beata Polatynska);
ISBN: 8372218706; TITLE: Stroje Krakowskie (Polish Edition); AUTHOR: Barbara Kozuch and Muzeum Etnograficzne Im Seweryna Udzieli;
ISBN: 8372218935; TITLE: Alfabet Rokity (Polish Edition); AUTHOR: Jan Rokita;
ISBN: 837222000X; TITLE: Skazani za lekture Mickiewicza: Z archiwow Lwowa i Wilna (Polish Edition); AUTHOR: Dora Kacnelson;
ISBN: 8372220018; TITLE: Bezdroza dziejow Polski: Kraj i emigracja po 1 wrzesnia 1939 r (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Wyrwa;
ISBN: 8372220069; TITLE: Swiatlocien (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Linek;
ISBN: 8372220131; TITLE: Olszynowe krolestwo (Polish Edition); AUTHOR: El?bieta Cichla-Czarniawska;
ISBN: 8372220158; TITLE: Z ciemnosci ku Swiatlu (Polish Edition); AUTHOR: Gracja Krystyna Wasilewska;
ISBN: 8372220239; TITLE: Wolny wybor (Polish Edition); AUTHOR: Ryszard Winiarski;
ISBN: 8372220247; TITLE: Uciekac, aby zyc (Glosy ocalonych) (Polish Edition); AUTHOR: Sabina Rachel Ka?owska;
ISBN: 8372220255; TITLE: Przerwany bieg zycia: Syberyjskie wspomnienia nastolatka (Z nieludzkiej ziemi) (Polish Edition); AUTHOR: Kazimierz Cybulski;
ISBN: 8372220344; TITLE: Wadysaw Sebya: Zycie i tworczosc (Polish Edition); AUTHOR: El?bieta Cichla-Czarniawska;
ISBN: 8372220417; TITLE: This fateful power: Sesquicentennial anthology, 1809-1849 : Polish-English edition (English and Polish Edition); AUTHOR: Juliusz Slowacki and Michael J. Mikos;
ISBN: 8372220921; TITLE: Drabina wartosci (Polish Edition); AUTHOR: Pawe? Wojciech Maci?g;
ISBN: 8372220999; TITLE: Koktajl Molotowa, albo, Noc swietych malp (Polish Edition); AUTHOR: Ireneusz Kocy?ak;
ISBN: 8372221073; TITLE: Obrazki Izraelskie; AUTHOR: Josef Kornblum;
ISBN: 8372221316; TITLE: Rosa Bailly: Wielka Francuzka O Polskim Sercu (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Edward Doma?ski;
ISBN: 8372221405; TITLE: Jan Kochanowski W Poezji Polskiej: Od XVI Do XX Wieku: Antologia; AUTHOR: Ryszard Montusiewicz;
ISBN: 8372221693; TITLE: Stan Edukacji I Oswiaty Polonijnej W Wielkiej Brytanii Stan Edukacji I Oswiaty Polonijnej W Wielkiej Brytanii (Polish Edition); AUTHOR: Alina Siomkaj?o;
ISBN: 8372222290; TITLE: Sprawy I Troski, 1956-2005 (Polish Edition); AUTHOR: Zbigniew S. Siemaszko;
ISBN: 8372222487; TITLE: Tryptyk Z Gwiazda: Wybor Wierszy I Przekadow (Polish Edition); AUTHOR: Waldemar Michalski;
ISBN: 8372223181; TITLE: Na Ziemi W Lublinie--: Felietony Spoeczno-Kulturalne (Swiadkowie Nadziei) (Polish Edition); AUTHOR: Alfred Marek Wierzbicki;
ISBN: 8372240000; TITLE: Ojczyzna jest zawsze troche dalej-- (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Grygiel;
ISBN: 8372240248; TITLE: Bozy Plan Zbawienia W Liturgii Kosciola, Klasa V (5); AUTHOR: Przewodnik Metodyczny;
ISBN: 837224068X; TITLE: Z Jezusem W Drodze Do Ojca; AUTHOR: Boguslaw Nosek and Tadeusz Smiech;
ISBN: 8372241791; TITLE: Jezus Jest Z Nami (Religia Klasa II); AUTHOR: Maria Piatek;
ISBN: 8372242461; TITLE: Postepujmy W Swiattosci Pana! Adwentowy Pociag 2001 Homilie Do Dzieci; AUTHOR: Ks. Stanislaw Bielecki;
ISBN: 8372243522; TITLE: Religia Klasa I (1) Gimnazjum: W Moim Kosciele; AUTHOR: N/A;
ISBN: 8372250022; TITLE: Nauczyciele akademiccy: Praca, dochody, warunki zycia, prestiz (Polish Edition); AUTHOR: Witold Rakowski;
ISBN: 8372250375; TITLE: 24 kraje Europy Srodkowej i Wschodniej: Transformacja (Polish Edition); AUTHOR: Pawe? Bo?yk;
ISBN: 8372270805; TITLE: M jak Mickiewicz (Polish Edition); AUTHOR: Tomasz ?ubie?ski;
ISBN: 8372271976; TITLE: Szansa (Polish Edition); AUTHOR: Robert B Parker;
ISBN: 8372272719; TITLE: W Imie Milosci; AUTHOR: Jodi Picoult and Alicja Skarbinska-Zielinska;
ISBN: 8372273340; TITLE: Byc Kwiatem?: Wybor Wierszy I Skicow Poetyckich (Polish Edition); AUTHOR: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska;
ISBN: 8372275610; TITLE: Czego Pragna Mezczyzni; AUTHOR: Christopher Pizzo, Bradley Gerstman Rich Seldes;
ISBN: 8372275904; TITLE: Dalajlama Etyka Na Nowe Tysiaclecie; AUTHOR: Adam Koziel;
ISBN: 8372279616; TITLE: Popularna Encyklopedia Powszechna; AUTHOR: Anna Jamroz;
ISBN: 8372290873; TITLE: Wprowadzenie Do Nauk Gurdzijewa: Czowiek Nie Szuka Wiedzy O Sobie, Ale Wyjscia Z Siebie (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech K. Kulczyk;
ISBN: 8372293074; TITLE: W plataninie uczuc (polish); AUTHOR: Gabriela Gargas;
ISBN: 8372323801; TITLE: Yossi And Jagger [PAL, Region 2, Import]; AUTHOR: Ohad Knoller, Yehuda Levi, Assi Cohen and Hani Furstenberg;
ISBN: 8372325235; TITLE: Brokeback Mountain [PAL, Region 2, Import]; AUTHOR: Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Michelle Williams and Anne Hathaway;
ISBN: 8372330190; TITLE: Upaszka, "Mot," "Huzar": Dziaalnosc 5 I 6 Brygady Wilenskiej AK: (1944-1952) (O Wolnosc I Niepodlegosc) (Polish Edition); AUTHOR: Jacek Kaczmarski and Kazimierz Krajewski;
ISBN: 8372330522; TITLE: Ida Pancry na Wujek ; AUTHOR: Przemyslaw Miskiewicz Adam Borowski;
ISBN: 837233059X; TITLE: Filozofia Kamstwa: Kamstwo Jako Fenomen Za W Swiecie Osob I Spoeczenstw; AUTHOR: Wojciech Chudy;
ISBN: 8372330689; TITLE: Zima Wasza - Wiosna Nasza: Opor Spoeczny Na Mazowszu, 13 Grudnia 1981 - 4 Czerwca 1989 (Polish Edition); AUTHOR: Stowarzyszenie Wolnego Slowa;
ISBN: 8372330735; TITLE: Lubelski Okreg AK, DSZ i WiN, 1944-1947 (O wolnosc i niepodlegosc) (Polish Edition); AUTHOR: Rafa? Wnuk;
ISBN: 8372331073; TITLE: Socland: Muzeum Komunizmu (W Budowie) = (Polish Edition); AUTHOR: Czesaw Bielecki;
ISBN: 8372331138; TITLE: Zemsta ofiar: Niemcy w obozach w Polsce 1944- 1950 (Historia najnowsza); AUTHOR: Helga Hirsch;
ISBN: 8372331146; TITLE: Czas Herberta, albo, Na dom w Czarnolesie (Polish Edition); AUTHOR: Joanna Salamon;
ISBN: 8372331529; TITLE: Idz i zabij: Pacyfikacja strajku w Kopalni Wujek : zbrodnia nieukarana (Historia najnowsza); AUTHOR: Maria Szczesniak;
ISBN: 8372331618; TITLE: Polacy i bialorusini w zaborze sowieckim: Stosunki polsko-bialoruskie na ziemach polnocno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacja sowiecka 1939-1941 (Historia najnowsza) (Polish Edition); AUTHOR: Marek Wierzbicki;
ISBN: 8372331928; TITLE: Marsz smierci: Ewakuacja wiezniow z Minska do Czerwieni 24-27 czerwca 1941 r (Historia najnowsza) (Polish Edition); AUTHOR: Joanna Stankiewicz-Januszczak;
ISBN: 8372331995; TITLE: Madam Frankensztajn Czarna Iluminacja; AUTHOR: Zyta Oryszyn;
ISBN: 8372360073; TITLE: Emigracji dzien pierwszy (Polish Edition); AUTHOR: Maria Lewi?ska;
ISBN: 8372360480; TITLE: Wielki Slownik Angielsko-Polski/The Great English-Polish Dictionary; AUTHOR: Jan Stanislawski;
ISBN: 8372360499; TITLE: Wielki Slownik Polsko-Angielski / The Great Polish-English Dictionary; AUTHOR: Jan Stanislawski;
ISBN: 8372370117; TITLE: Camouflage & Markings 5 - Luftwaffe 1935-45 Pt. 5; AUTHOR: Janusz Chmielewski, Robert Michulec and Agnieszka Mirowska;
ISBN: 8372370125; TITLE: PzKpfw. V Panther Vol. 1; AUTHOR: Waldemar Trojca;
ISBN: 8372370168; TITLE: Obrona Powietrzna III Rzeszy Cz. 3; AUTHOR: Marek Murawski;
ISBN: 8372370176; TITLE: PzKpfw. V Panther Vol. 2; AUTHOR: Waldemar Trojca;
ISBN: 8372370346; TITLE: Monografie Lotnicze 59 - Bell P-63 Kingcobra XFL-1 Airbonita P-39 Airacobra; AUTHOR: Jacek Tomalik;
ISBN: 8372370427; TITLE: Modelmania 5 - Supermarine Spitfire IX - XVI; AUTHOR: Jan Hoffmann and Wojtek Matusiak;
ISBN: 8372370516; TITLE: PzKpfw V Panther Vol. 4; AUTHOR: Waldemar Trojca;
ISBN: 8372370532; TITLE: Monografie Lotnicze 67 - Dornier Do 335 Pfeil (Polish Edition); AUTHOR: Marek Rys;
ISBN: 8372370931; TITLE: Aircraft Monograph 16 - Messerschmitt Me 109 Pt. 1 (Bf 109); AUTHOR: Robert Michulec;
ISBN: 8372370958; TITLE: Monografie Lotnicze 54 - Hawker Hurricane Cz.4; AUTHOR: Krzysztof Janowicz;
ISBN: 8372370966; TITLE: Encyclopedia of Warships 22 - Krazowniki Typu K Cz. 1 Konigsberg, Koln, Karlsruhe (German K-Class Cruisers pt. 1); AUTHOR: Marek & Danielewicz, Waldemar Cieslak;
ISBN: 8372371032; TITLE: Monografie Lotnicze 79 - North American B-25 Mitchell Cz.2; AUTHOR: Krzysztof & Pajdosz, Waldemar Janowicz;
ISBN: 8372371040; TITLE: Encyclopedia of Warships 23 - Krazowniki Typu K Cz. 2 Konigsberg, Koln, Karlsruhe (German K-Class Cruisers pt. 2); AUTHOR: Marek & Danielewicz, Waldemar Cieslak;
ISBN: 8372371059; TITLE: PzKpfw VI TIGER Vol.1 (Tank Power 13); AUTHOR: Tadeusz Melleman;
ISBN: 8372371113; TITLE: Japonska Bron Pancerna - Japanese Armor Vol. 2 - Tankpower No. 10 Armour; AUTHOR: Andrzej M. Tomczyk;
ISBN: 8372371148; TITLE: Monografie Lotnicze 84 - Consolidated PBY Catalina Cz. 1; AUTHOR: Krzysztof Janowicz;
ISBN: 8372371156; TITLE: 24 - Niszczyciele Typu Grom Cz.1 Grom Blyskawica; AUTHOR: Marek Twardowski;
ISBN: 8372371172; TITLE: Encyclopedia of Warships 30 - Pancerniki Typu Imperieratrica Maria (Empress Maria-Class Battleships); AUTHOR: Rafail M Mielnikow;
ISBN: 8372371180; TITLE: Monografie Lotnicze 85 - Consolidated PBY Catalina Cz. 2; AUTHOR: Krzysztof Janowicz;
ISBN: 8372371237; TITLE: Encyclopedia of Warships 33 - Niemieckie Krazowniki Typu Admiral Hipper Cz.1 (German Admiral Hipper-Class Cruisers pt. 1); AUTHOR: Andrzej Perepeczko;
ISBN: 8372371253; TITLE: Monografie Lotnicze 82 - North American B-25 Mitchell Cz. 3; AUTHOR: K. & Karlenko, D. & Musialkowski, L. & Wisniewski, P. Janowicz;
ISBN: 8372371261; TITLE: 25 - Niszczyciele Typu Grom Cz.2 Grom Blyskawica; AUTHOR: Marek Twardowski;
ISBN: 8372371288; TITLE: JAPONSKA BRON PANCERNA - JAPANESE ARMOR Volume 3 (TANK POWER, 11); AUTHOR: Andrzei M. Tomczyk;
ISBN: 8372371377; TITLE: Me 262 Schwalbe Pt. 1 - Aircraft Monograph 8 (Expanded Edition); AUTHOR: Seweryn Fleischer and Marek Rys;
ISBN: 8372371407; TITLE: Me 262 Schwalbe Pt. 2 - Aircraft Monograph 9 (Expanded Edition); AUTHOR: Seweryn Fleischer and Marek Rys;
ISBN: 8372371415; TITLE: Monografie Lotnicze 87 - Consolidated B-24 Liberator Part 2; AUTHOR: Krzysztof & Jarski, Adam Janowicz;
ISBN: 8372371423; TITLE: Encyclopedia of Warships 34 - Niemieckie Krazowniki Typu Admiral Hipper Cz.2 (German Admiral Hipper-Class Cruisers pt. 2); AUTHOR: Andrzej Perepeczko;
ISBN: 8372371431; TITLE: Monografie Lotnicze 90 - Boeing B-17 Flying Fortress Cz. 1; AUTHOR: Wawerzyniec Markowski;
ISBN: 837237144X; TITLE: Leipzig Light Cruiser (Encyclopedia of Warships 41); AUTHOR: Marek Cieslak;
ISBN: 8372371458; TITLE: Monografie Lotnicze 88 - Consolidated B-24 Liberator Part 3; AUTHOR: Krzysztof Janowicz;
ISBN: 8372371482; TITLE: Aircraft Monograph No. 10 - Ar-234 Blitz - Expanded Second Edition; AUTHOR: Fleischer Seweryn and Marek Rys;
ISBN: 8372371490; TITLE: Gunpower 17 - German Naval Artillery Vol. I - Niemiecka Artyleria Okretowa; AUTHOR: Miroslaw Skwiot;
ISBN: 8372371555; TITLE: Encyclopedia of Warships 35 - Niemieckie Krazowniki Typu Admiral Hipper Cz.3; AUTHOR: Andrzej Perepeczko;
ISBN: 8372371563; TITLE: Encyclopedia of Warships 42 - Graf Zeppelin (German Aircraft Carrier); AUTHOR: Marek Cieslak and Danielewicz Waldemar;
ISBN: 8372371571; TITLE: Gunpower 22 - Ferdinand Elefant Vol. I; AUTHOR: Tadeusz Melleman;
ISBN: 837237158X; TITLE: 28 - Kontrtorpedowce Wicher Burza Cz. 1; AUTHOR: Jerzy Lubkowski;
ISBN: 8372371601; TITLE: Monografie Lotnicze 96 - Martin 167 Maryland; AUTHOR: Jiri & Janowicz, Krzysztof & Jarski, Adam Chodil;
ISBN: 8372371628; TITLE: Aircraft Monograph No. 19 - Chance Vought F4U Corsair; AUTHOR: A Jarski;
ISBN: 8372371636; TITLE: Modelmania 3 - P-51D Mustang; AUTHOR: Dariusz and Przymusiala, Pawel Karnas;
ISBN: 8372371652; TITLE: Gunpower 23 - Ferdinand Elefant Vol. 2; AUTHOR: Tadeusz Melleman;
ISBN: 8372371660; TITLE: Gunpower 24 - SdKfz. 173 Jagdpanther; AUTHOR: A. i W. & Melleman, T. & Skwiot, T. Markowscy;
ISBN: 8372371679; TITLE: Japonska Bron Pancerna - Japanese Armor Vol. 4 - Tankpower No. 12 Armour; AUTHOR: Andrzej M. Tomczyk;
ISBN: 8372371687; TITLE: Monografie Lotnicze 97 - Martin 187 Baltimore; AUTHOR: Krzysztof & Jarski, Adam Janowicz;
ISBN: 8372371695; TITLE: Monografie Lotnicze 98 - Grumman JF / J2F Duck; AUTHOR: Adam Jarski;
ISBN: 8372371709; TITLE: Gunpower 18 - German Naval Artillery Vol. 2 - Niemiecka Artyleria Okretowa - Vol. II; AUTHOR: Miroslaw Skwiot;
ISBN: 8372371717; TITLE: Encyclopedia of Warships 43 - Kriegsmarine Colors Vol. 1 ( Colours ); AUTHOR: Miroslaw Skwiot;
ISBN: 8372371733; TITLE: Encyclopedia of Warships 47 - U-Boot VII Vol. 1; AUTHOR: Marek Krzysztalowicz;
ISBN: 8372371741; TITLE: Modelmania 6 - Mitsubishi A6M Zero; AUTHOR: Arthur Lochte;
ISBN: 8372371768; TITLE: Aircraft Monograph No. 20 - Grumman F6F Hellcat; AUTHOR: Adam Jarski and Waldemar Pajdosz;
ISBN: 8372371776; TITLE: Bitwy I Kampanie 16 - Prekursorzy - Pierwsze Brytyskie Czolgi; AUTHOR: Witold J. Lawrynowicz;
ISBN: 8372371784; TITLE: Monografie Lotnicze 101 - De Havilland Mosquito Cz. 1 Polscy Piloci Na Mosquito; AUTHOR: Robert & Musialkowski, Lechoslaw Gretzyngier;
ISBN: 8372371792; TITLE: Japonska Bron Pancerna - Japanese Armor Vol. 5 - Tankpower No. 25 Armour; AUTHOR: Andrzej M. Tomczyk;
ISBN: 8372371806; TITLE: Avro Lancaster Cz. 1: Konstrukcje Firmy Avro (Monografie Lotnicze 105); AUTHOR: Kamil Nowicki;
ISBN: 8372371822; TITLE: Monografie Lotnicze 108 - Bell UH-1 Iroquis Huey Cz. 1; AUTHOR: Patryk Janda;
ISBN: 8372371830; TITLE: Encyclopedia of Warships 49 - Akagi Vol. 1 - Japanese Aircraft Carrier; AUTHOR: Adam Jarski and Skwiot Miroslaw;
ISBN: 8372371849; TITLE: Encyclopedia of Warships 51 - Nagato, Mutsu Vol. 1 (Japanese Battleships); AUTHOR: Miroslaw Skwiot;
ISBN: 8372371903; TITLE: Modelmania 8 - P-38 J/L Lightning; AUTHOR: Dariusz & Strzelczyk, Franciszek Karnas;
ISBN: 8372371911; TITLE: Douglas A-1 Skyraider Cz. 1: Historia Narodzin Pokladowych Samolotow Szturmowych (Monografie Lotnicze 110); AUTHOR: Adam Jarski;
ISBN: 837237192X; TITLE: Monografie Lotnicze 109 - Bell UH-1 Iroquis Huey Cz. 2; AUTHOR: Patryk Janda;
ISBN: 8372372004; TITLE: Jagdpanzer 38 Hetzer: V. 1 (Gun Power 30); AUTHOR: Marcin Rainko;
ISBN: 8372372020; TITLE: 52 - Nagato Mutsu Vol. 2; AUTHOR: Miroslaw Skwiot;
ISBN: 8372372047; TITLE: F4u-1, -4 Corsair; AUTHOR: Adam Jarski;
ISBN: 8372372063; TITLE: 50 - Akagi Vol. 2 - Japanese Aircraft Carrier; AUTHOR: Adam & Skwiot, Miroslaw Jarski;
ISBN: 8372372071; TITLE: Half-Track: V. 1 (Gun Power 34); AUTHOR: Patryk Janda;
ISBN: 8372372101; TITLE: Japanese Armor 1931-45 (Camoflage & Markings 8); AUTHOR: Markowski Wawrzyniec;
ISBN: 837237211X; TITLE: Jagdpanzer 38 Hetzer: V. 2 (Gun Power 31); AUTHOR: Marcin Rainko;
ISBN: 8372372128; TITLE: Yorktown, Enterprise, Hornet: V. 1 (Encyclopedia of Warships 53); AUTHOR: Andrzej Perepeczko;
ISBN: 8372372187; TITLE: 506th Fighter Group: The History of the 506th Fighter Group, Iwo Jima, 1945. Robert J. Grant, Zbigniew Kolacha; AUTHOR: Robert J. Grant;
ISBN: 8372372195; TITLE: U-Boat VII Vol. 2. (Encyclopedia of Warships); AUTHOR: Marek Krzysztalowicz;
ISBN: 8372372209; TITLE: U-Boat VII Vol. 1. (Encyclopedia of Warships); AUTHOR: Marek Krzysztalowicz;
ISBN: 8372372217; TITLE: Half-Track: V. 2; AUTHOR: Patryk Janda;
ISBN: 8372372233; TITLE: Polish Mustang Units; AUTHOR: Wojtek Matusiak;
ISBN: 8372372268; TITLE: M3 Lee/Grant; AUTHOR: Patryk Janda;
ISBN: 8372372292; TITLE: VF-17 Jolly Rogers: Early US Navy Corsair Units: VF-12 and VF-17; AUTHOR: Adam Jarski and Zbigniew Kolacha;
ISBN: 8372410119; TITLE: System informatyczny rachunkowosci zarzadczej (Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski) (Polish Edition); AUTHOR: Ryszard Budzi?ski;
ISBN: 8372410216; TITLE: Typologie des modernen Menschen im Schaffen von Max Frisch (Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski) (German Edition); AUTHOR: Antoni Hodak;
ISBN: 8372410259; TITLE: Stanowisko polskich ugrupowan politycznych wobec Czechoslowacji w latach 1918-1925 (Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski) (Polish Edition); AUTHOR: Henryk Walczak;
ISBN: 8372410291; TITLE: O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku (Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski) (Polish Edition); AUTHOR: Marek Skwara;
ISBN: 8372410402; TITLE: Watki neostoickie w literaturze polskiego renesansu i baroku: Materialy z sesji Neostoicyzm w literaturze i kulturze staropolskiej, Szczecin, 20-22 pazdziernika ... / Uniwersytet Szczecinski) (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Urba?ski;
ISBN: 8372410429; TITLE: Wiktor Grigorowicz o literaturze i jezykach slowianskich (Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski) (Polish Edition); AUTHOR: Eugenia Kucharska;
ISBN: 8372410437; TITLE: Literatury obszar chroniony: Z badan nad szkolnym ksztalceniem literackim (Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski) (Polish Edition); AUTHOR: Aniela Ksi??ek-Szczepanikowa;
ISBN: 837241047X; TITLE: Determinanty wspolpracy i integracji gospodarczej regionow przygranicznych (Rozprawy i studia) (Polish Edition); AUTHOR: Henryk Salmonowicz;
ISBN: 8372410763; TITLE: General broni Stanislaw Szeptycki (1867-1950) (Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski) (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Wojtaszak;
ISBN: 837241114X; TITLE: Opowiesc i milczenie o prozie Leopolda Tyrmanda (Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski) (Polish Edition); AUTHOR: Inga Iwasiów;
ISBN: 8372412723; TITLE: Encyklopedia Szczecina (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Bia?ecki;
ISBN: 837241596X; TITLE: From Words to Altai Place-Names: Topography, Cognition, and Semantics; AUTHOR: Ol?ga Tikhonovna Molchanova;
ISBN: 8372433658; TITLE: Latajacy Cyrk Monty Pythona - Tylko Slowa; AUTHOR: Opracowanie Zbiorowe;
ISBN: 8372433704; TITLE: Dania niskotlusczowe Swieze i smaczne; AUTHOR: n/a;
ISBN: 8372436304; TITLE: Szybkie zwycięstwa; AUTHOR: Jerzy Konikowski;
ISBN: 8372438528; TITLE: Przedwojenne Bielany: Najpiekniejsze Fotografie; AUTHOR: Jaroslaw Zieliński;
ISBN: 8372438862; TITLE: Microsoft Excel 2010 krok po kroku (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Curtis Frye;
ISBN: 8372439273; TITLE: Warszawa od srodka. Kieszonkowy przewodnik (polish); AUTHOR: Jerzy S. Majewski;
ISBN: 837243946X; TITLE: Przedwojenne Tatry, Zakopane i Podhale. Najpiękniejsze Fotografie; AUTHOR: Maciej Pinkwart;
ISBN: 8372444390; TITLE: Zmiany Zachowan Nabywcow Jako Determinanta Ksztatowania Strategii Segmentacyjnych Przedsiebiorstw Przemysu Spozywczego W Polsce (Rozprawy Naukowe I Monografie) (Polish Edition); AUTHOR: Joanna Szwacka-Salmonowicz;
ISBN: 8372444471; TITLE: Wpyw Egzogennego Glutationu Zredukowanego, Askorbinianu, Retinolu Oraz [Alpha]-Tokoferolu Na Aktywnosc Enzymow Ukadu Lizosomowego Komorek Watoby, Nerk (Polish Edition); AUTHOR: Bo?ena Witek;
ISBN: 8372446369; TITLE: Skad Osobowy Szkoy Gownej Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie (Polish Edition); AUTHOR: Szko A G;
ISBN: 8372446865; TITLE: Rola Kobiet W Aktywizacji I Wielofunkcyjnym Rozwoju Obszarow Wiejskich: Praca Wykonana W Ramach Projektu Badawczego Kbn NR 3po6r09723 (Polish Edition); AUTHOR: Janina Sawicka;
ISBN: 8372447330; TITLE: Wpyw Antropogenicznych Przeksztacen Krajobrazu Na Strukture I Funkcjonowanie Zespoow Nietoperzy W Polsce =: The Influence of Anthropogenic Changes in (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz Lesi?ski;
ISBN: 8372447942; TITLE: Strukturalne I Metaboliczne Adaptacje Brodawek Korzeniowych Grochu Do Funkcjonowania W Warunkach Stresu Abiotycznego; AUTHOR: Wojciech Borucki;
ISBN: 8372448167; TITLE: Analiza Percepcyjna Krajobrazu Jako Dziaalnosc Tworcza, Inicjujaca Proces Projektowania (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Alfred Skalski;
ISBN: 8372448175; TITLE: Efektywnosc Finansowa Spodzielni Mleczarskich - Koncepcja Oceny (Polish Edition); AUTHOR: Micha? Pietrzak PhD;
ISBN: 8372448469; TITLE: Produkty Marketingowe W Rozwoju Lokalnym I Regionalnym =: Marketing Products in Local and Regional Development (Polish Edition); AUTHOR: Mieczysaw Adamowicz;
ISBN: 837245115X; TITLE: Pora Namietnosci; AUTHOR: Danielle Steel;
ISBN: 8372457328; TITLE: Piesberta cile Tajny Podrcznik Szefowania; AUTHOR: Scott Adams and Andrzej Milcarz;
ISBN: 8372458340; TITLE: Wielkie Nienawisci w Historii Swiata [= Great Feuds in History] [in Polish]; AUTHOR: Colin Evans;
ISBN: 8372460965; TITLE: Narodowy system innowacji w Polsce (Prace naukowe) (Polish Edition); AUTHOR: Ewa Oko?-Horody?ska;
ISBN: 8372461805; TITLE: Przestrzenne rozmieszczenie kwestii spoecznych (Prace naukowe) (Polish Edition); AUTHOR: Lucyna Fr?ckiewicz;
ISBN: 8372464170; TITLE: Performance Measurement in Public Organisations: The Theory and Practice of the Health Care Sector; AUTHOR: Aldona Fraczkiewicz-Wronka;
ISBN: 837246555X; TITLE: Business Cycles: Selected Issues; AUTHOR: Piotr Bialowolski, Rafal Kasperowic, Jacek Pietrucha and Rafal Szczechura;
ISBN: 8372469938; TITLE: KS. Kardyna August Hlond: Spoeczny Wymiar Nauczania (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz Polok;
ISBN: 8372470502; TITLE: Poszkodowany w wypadku drogowym (Prawnik radzi) (Polish Edition); AUTHOR: Kazimierz J. Pawelec;
ISBN: 8372470987; TITLE: Przestepstwa przeciwko wolnosci seksualnej i obyczajnosci: Rozdzial XXV Kodeksu karnego : komentarz (Komentarze karne Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Jaros?aw Warylewski;
ISBN: 8372471118; TITLE: Przestepstwa przeciwko obrotowi pieniedzmi i papierami wartosciowymi: Rozdzial XXXVII Kodeksu karnego : komentarz (Komentarze karne Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy Skorupka;
ISBN: 8372471495; TITLE: Prawo Prywatne Miedzynarodowe (Skrypty Becka); AUTHOR: Katarzyna Bagan-Kurluta;
ISBN: 8372471568; TITLE: Konwencja z Lugano: Komentarz (Krotkie komentarze Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Jan Ciszewski;
ISBN: 8372471649; TITLE: Przestepstwa przeciwko wierzycielom: Rozdzial XXXVI Kodeksu karnego, artykuly 300-302 : komentarz (Komentarze karne Becka) (Polish Edition); AUTHOR: Robert Zaw?ocki;
ISBN: 8372477043; TITLE: Prawo Prywatne Miedzynarodowe (Podreczniki Prawnicze); AUTHOR: Jacek Go?aczy?ski;
ISBN: 8372477639; TITLE: Przestepstwa Przeciwko Przedsiebiorcom: Komentarz; AUTHOR: Robert Zaw?ocki;
ISBN: 8372479399; TITLE: Rechts-Und Wirtschaftsworterbuch: Polnisch-Deutsch (Polish Edition); AUTHOR: Bogusaw Banaszak;
ISBN: 8372490295; TITLE: Ksiega Imion (Na Trzecie Tysiaclecie); AUTHOR: Iwona Huchia;
ISBN: 837250394X; TITLE: Projekt Babilon; AUTHOR: Andreas Wilhelm;
ISBN: 8372505888; TITLE: Super Tata (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Shawn Bean;
ISBN: 8372516464; TITLE: Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie; AUTHOR: Elz?bieta Mitura and Elz?bieta Koniuszewska;
ISBN: 8372516588; TITLE: Giedy I Ich Archetypy Na Ziemiach Polskich (Polish Edition); AUTHOR: Dariusz Tadeusz Dziuba;
ISBN: 8372517053; TITLE: Dziaania Unii Europejskiej Na Rzecz Kultury I Turystyki Kulturowej (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Andrzej B?k;
ISBN: 8372517061; TITLE: Gmina Rozlicza Vat 2007 (Polish Edition); AUTHOR: El?bieta Rogala;
ISBN: 8372517207; TITLE: Ad Ekonomiczny W Demokratycznym Panstwie (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz T. Kaczmarek;
ISBN: 8372517320; TITLE: Nieuczciwe Praktyki Handlowe W Swietle Prawodawstwa Unii Europejskiej - Dyrektywa 2005/29/We (Polish Edition); AUTHOR: Robert Stefanicki;
ISBN: 8372517711; TITLE: Swiat Arabski Wobec Globalizacji: Uwarunkowania Gospodarcze, Kulturowe I Spoeczne (Polish Edition); AUTHOR: Katarzyna Górak-Sosnowska;
ISBN: 8372517770; TITLE: Finansowe Aspekty Rozwoju Polskiej Gospodarki (Polish Edition); AUTHOR: Polskie Stowarzyszenie Finans Ow I Banko;
ISBN: 8372518173; TITLE: Prawo Prasowe: Ujecie Praktyczne (Polish Edition); AUTHOR: Micha? Zaremba;
ISBN: 8372518548; TITLE: Ochrona Prawna Oznaczen Geograficznych (Polish Edition); AUTHOR: Izabela Bara?czyk;
ISBN: 8372520682; TITLE: Determinanty Zagranicznych Inwestycji Bezposrednich W Teorii Ekonomicznej: Empiryczna Weryfikacja Czynnikow Lokalizacji Zagranicznych Inwestycji Bezpo (Seria Historia,) (Polish Edition); AUTHOR: Krystyna Przybylska;
ISBN: 8372522464; TITLE: Joint Venture Jako Strategia Wejscia Przedsiebiorstw Zagranicznych Na Polski Rynek: Koncepcja Marketingowa (Polish Edition); AUTHOR: Renata Oczkowska;
ISBN: 8372522839; TITLE: Zarzadzanie Zespoami Pracowniczymi W Swietle Teorii I Badan Spoecznych; AUTHOR: Ewa Gorczycka;
ISBN: 8372523304; TITLE: Rola Kapitau Zagranicznego W Przemianach Polskiego Sektora Bankowego (Polish Edition); AUTHOR: Aleksandra Jurkowska;
ISBN: 8372523525; TITLE: Trwaosc Produktow Spozywczych Pakowanych W Modyfikowanej Atmosferze (Polish Edition); AUTHOR: Marzena Ucherek;
ISBN: 8372523703; TITLE: Przyczyny Eurosceptycyzmu W Wielkiej Brytanii Wobec Unii Gospodarczej I Walutowej (Polish Edition); AUTHOR: Marta Wajda-Lichy;
ISBN: 8372523738; TITLE: Koncepcja Rozwoju Kariery Zawodowej W Organizacji; AUTHOR: Alicja Mi?;
ISBN: 8372525013; TITLE: Przemiany W Uzytkowaniu Ziemi W Rozwoju Miast Krakowa; AUTHOR: Bogusaw Luchter;
ISBN: 8372525250; TITLE: Sytuacja Ekonomiczna Osaob Niepenosprawnych I Ich Gospodarstw Domowych W Polsce; AUTHOR: Pawe Ulman;
ISBN: 8372540926; TITLE: Liczymy Razem Z Mama; AUTHOR: Siedmiorog;
ISBN: 8372542171; TITLE: Wiersze Dla Dzieci; AUTHOR: Julian Tuwim;
ISBN: 8372545693; TITLE: Chata Wuja Toma; AUTHOR: Harriet Beecher Stowe;
ISBN: 8372546886; TITLE: Klechdy Domowe (Lektura Dla Klasy III); AUTHOR: Hanna Kostyrko and Artur Lobus;
ISBN: 8372547424; TITLE: Spiewnik; AUTHOR: Moj Pierwszy;
ISBN: 8372547920; TITLE: Po prostu Lucynka P.; AUTHOR: Maria Krüger;
ISBN: 8372550883; TITLE: Zyrafa, czyli, Po co i jak czytac poetow wspolczesnych (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Falkowski;
ISBN: 837255126X; TITLE: Polski Sownik Judaistyczny: Dzieje--Kultura--Rel... (Polish Edition); AUTHOR: Zofia Borzymi?ska;
ISBN: 8372551537; TITLE: Walka Jakuba z aniolem: Czeslaw Milosz wobec romantycznosci (Z prac Instytutu Badan Literackich Polskiej Akademii Nauk) (Polish Edition); AUTHOR: El?bieta Ki?lak;
ISBN: 837255157X; TITLE: Liberaow Nikt Nie Kocha: Eseje I Publicystyka 1996-2002 (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech Sadurski;
ISBN: 8372551782; TITLE: Superstruny, Ukryte Wymiary I Poszukiwania Teorii Ostatecznej; AUTHOR: Brian Greene;
ISBN: 8372553432; TITLE: Kto jest kim w "Panu Tadeuszu" (Polish Edition); AUTHOR: Katarzyna Le?e?ska;
ISBN: 837255398X; TITLE: Wilno i wilennszczyzna na przelomie wiekow w fotografii Stanislawa Filiberta Fleury, 1858-1915 (Polish Edition); AUTHOR: S. Fleury;
ISBN: 8372554153; TITLE: Czwarta wladza: Najwazniejsze wydarzenia medialne III RP (Polish Edition); AUTHOR: Witold Bere?;
ISBN: 8372554579; TITLE: Wielki Marsz; AUTHOR: Stephen King;
ISBN: 8372554803; TITLE: Chatka Puchatka; AUTHOR: A. A. Milne, E. H. Shepard and Irena Tuwim;
ISBN: 8372555125; TITLE: Agnieszki: Pejzaze z Agnieszka Osiecka (Polish Edition); AUTHOR: Zofia Turowska;
ISBN: 8372555834; TITLE: Jaclyn Easton: RozbijBank.com; AUTHOR: Izabela Zygmunt-Fijalkowaka;
ISBN: 8372556156; TITLE: O polityce, o sztuce, o sobie (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Wajda;
ISBN: 8372556660; TITLE: Niedyskrecje Pocztowe: Korespondencja Tadeusza Borowskiego (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Borowski;
ISBN: 8372556822; TITLE: Tygodnie Slonimskiego (Polish Edition); AUTHOR: Dorota Macieja;
ISBN: 8372557322; TITLE: Agencja Zlamanych Serc; AUTHOR: Irena Matuszkiewicz;
ISBN: 8372559066; TITLE: Andrzej Seweryn (Polish Edition); AUTHOR: Teresa Wilniewczyc;
ISBN: 8372559732; TITLE: Smak swiezych malin; AUTHOR: Izabela Sowa;
ISBN: 8372571422; TITLE: To Love is To Give; AUTHOR: M. Benwenuta Tomasiak CSSF;
ISBN: 8372571937; TITLE: The Face of Adam; AUTHOR: Augustine H. Serafini;
ISBN: 8372575207; TITLE: Bogu, Ojczyaznie I Ludziom: 20 Lat Radia Maryja; AUTHOR: Jolanta Chodorska;
ISBN: 8372583412; TITLE: Jakub Penson 1899-1971; AUTHOR: Wieslawa Makarewicza;
ISBN: 8372620725; TITLE: Sztuki walki budo w kulturze Zachodu (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech J. Cynarski;
ISBN: 8372620741; TITLE: Elektronika W Edukacji Technicznej Dzieci I Modziezy (Polish Edition); AUTHOR: Aleksander Marsza?ek;
ISBN: 8372621292; TITLE: Zalobny orszak poetow (Polish Edition); AUTHOR: Marek Nalepa;
ISBN: 8372621462; TITLE: Filiacje, dialogi, spor z tradycja: Szkice o literaturze polskiej XX wieku (Polish Edition); AUTHOR: Gustaw Ostasz;
ISBN: 8372621764; TITLE: Tristium liber: O tworczosci literackiej Stefana Napierskiego (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Pasterski;
ISBN: 8372641870; TITLE: Narzeczeni Panny Julii; AUTHOR: Cindy Holbrook;
ISBN: 8372642710; TITLE: Krwawa blizna; AUTHOR: Val McDermid;
ISBN: 8372661707; TITLE: Poczet Krolow I Ksiazat Polskich (Polish Edition); AUTHOR: Mariusz Tr?ba;
ISBN: 8372670625; TITLE: Epsilon; AUTHOR: Danuta Ciesielska, Krzysztof Ciesielski and Zdzislaw Pogoda;
ISBN: 8372680124; TITLE: Nurt lingwistyczny we wspolczesnej polskiej poezji dzieciecej (Polish Edition); AUTHOR: Anna Szóstak;
ISBN: 837268023X; TITLE: Leksykon kultury ukrainskiej (Polish Edition); AUTHOR: W?odzimierz Wilczy?ski;
ISBN: 837268037X; TITLE: Labedz i lira: Studia i szkice o literaturze Mlodej Polski (Polish Edition); AUTHOR: Ireneusz Sikora;
ISBN: 8372691576; TITLE: Krakowskim Szlakiem Jana Matejki (Polish Edition); AUTHOR: Maria Przemecka-Zieli?ska;
ISBN: 8372692521; TITLE: Historia Nazwisk Polskich Na Tle Spoecznym I Obyczajowym: XII-XV Wiek; AUTHOR: Zofia Kaleta;
ISBN: 8372692564; TITLE: Sownik Najstarszych Nazwisk Polskich: Pochodzenie Jezykowe Nazwisk Omowionych W Historii Nazwisk Polskich (Polish Edition); AUTHOR: Zofia Kaleta;
ISBN: 8372692750; TITLE: Twirls; AUTHOR: Krystyna Burczyk;
ISBN: 8372692823; TITLE: Twirl Kusudamas 1; AUTHOR: Krystyna Burczyk;
ISBN: 837269298X; TITLE: Twirl Kusudamas 3; AUTHOR: Krystyna Burczyk and Wojciech Burczyk;
ISBN: 8372701873; TITLE: Krwawa Podolska Wigilia W Ihrowicy W 1944 Roku (Polish Edition); AUTHOR: Jan Bia?ow?s;
ISBN: 8372701970; TITLE: Po Ziemi Swojej Chodze, Po Polsce--: W Poszukiwaniu Narodowej Tozsamosci Muzyki (Polish Edition); AUTHOR: Mieczys?awa Demska-Tr?baczowa;
ISBN: 8372702039; TITLE: Juliusz Sowacki--Poeta Ciagle Aktualny, Ale Okaleczany: Analiza I Interpretacja Utworow Objetych Programem Szko (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Kasperski;
ISBN: 8372704198; TITLE: Sumowanie Znakow: Wspomnienia, Mae Prozy, Szkice (Polish Edition); AUTHOR: El?bieta Cichla-Czarniawska;
ISBN: 8372710104; TITLE: Sylwetki polskich socjalistow: Studia i szkice (Prace monograficzne) (Polish Edition); AUTHOR: Micha? ?liwa;
ISBN: 8372710171; TITLE: Rzemieslnicy i kupcy w Krosnie: XVI-pierwsza polowa XVII wieku (Prace monograficzne) (Polish Edition); AUTHOR: Franciszek Le?niak;
ISBN: 8372710856; TITLE: An Atlas of O-C Diagrams of Eclipsing Binary Stars; AUTHOR: Chun-Hwey Kim, Il-Seong Nha Jerzy M. Kreiner;
ISBN: 8372710961; TITLE: The Elizabethan Courtier: Ideal Versus Reality Embodied in Robert Dudley, Earl of Leicester; AUTHOR: Mariusz Misztal;
ISBN: 8372714770; TITLE: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism: 17th International Symposium of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, Cracow, June 5-6, 2008; AUTHOR: Henryk Lach;
ISBN: 8372716528; TITLE: Poles & Jews: History, Culture, Education; AUTHOR: Mariusz Misztal;
ISBN: 8372720460; TITLE: Na Jagody; AUTHOR: Maria Konopnicka and Edyta Cwiek;
ISBN: 8372721076; TITLE: Awantury I Wybryki Malej Malpki Fiki Mik; AUTHOR: Kornel Makuszynski;
ISBN: 8372722099; TITLE: Mroczny kontynent Afryka; AUTHOR: Wieslaw Olszewski;
ISBN: 8372722447; TITLE: Po obu stronach slupów Heraklesa Hiszpania i Maroko; AUTHOR: Wieslaw Olszewski;
ISBN: 8372730059; TITLE: Witold Gombrowicz: Autobiografia, autokreacja, legenda (proba portretu Witolda Gombrowicza) (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw ?ak;
ISBN: 8372731322; TITLE: Historia,: O Nowej Poezji Polskiej Na Przykadzie Cypriana Kamila Norwida, Wadysawa Broniewskiego, Juliana Przybosia, Jozefa Czech (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej K. Wa?kiewicz;
ISBN: 8372732566; TITLE: Nowy Szajna, Czyli, O Pamieci I Pojednaniu (Polish Edition); AUTHOR: Eugeniusz Kabatc;
ISBN: 8372732701; TITLE: Krzycze, Kapliczki I Figury Przydroczne--Gmina Gaorno; AUTHOR: Wiesawa Juchnowska;
ISBN: 8372770808; TITLE: Miosc I Okrucienstwo: Opowiesc Druga, Z Dawnych Polskich Kresow; AUTHOR: Stanis?aw Berenda-Czajkowski;
ISBN: 8372780005; TITLE: Harry Potter I Kamie Filozoficzny; AUTHOR: J K Rowling;
ISBN: 8372780013; TITLE: Gliny mowia o sobie swoimi slowami; AUTHOR: Mark Baker;
ISBN: 8372780242; TITLE: Pamiec ci wszystko wybaczy (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy Korczak;
ISBN: 8372780420; TITLE: Chrzescijanstwo po prostu; AUTHOR: C.S. Lewis;
ISBN: 837278079X; TITLE: O Zbrodniach I Karach; AUTHOR: Wiktor Osiaty?ski;
ISBN: 8372781001; TITLE: Pytania O Boga: C.S. Lewis i Sigmund Freud; AUTHOR: Armand M. Nicholi;
ISBN: 8372781249; TITLE: Kto zje zielone jajka sadzone?; AUTHOR: Dr Seuss;
ISBN: 8372781753; TITLE: Lew Czarownica I Stara Szafa. Opowieci; AUTHOR: C S Lewis;
ISBN: 8372781990; TITLE: Kiedy maly Findus sie zgubil [When Findus was little and disappeared]; AUTHOR: Sven Nordqvist;
ISBN: 8372782059; TITLE: Szczekaczka, Czyli, Rozgosnia Polska Radia Wolna Europa (Polish Edition); AUTHOR: Jolanta Hajdasz;
ISBN: 8372782067; TITLE: 1956: Poznan-Budapeszt (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Karwat;
ISBN: 8372784620; TITLE: Zamek Soria Moria. Baśnie norweskie; AUTHOR: Peter Christen Asbjųrnsen;
ISBN: 8372784914; TITLE: Kosoglos [Mockingjay]; AUTHOR: Suzanne Collins;
ISBN: 837284402X; TITLE: Prawo Autorskie: Przepisy, Orzecznictwo, Umowy Miedzynarodowe; AUTHOR: Izabela Heropolitanska;
ISBN: 8372847762; TITLE: Odpowiedzialnosc Karna Cudzoziemcow W Polsce (Polish Edition); AUTHOR: Justyn Piskorski;
ISBN: 8372848823; TITLE: Postepowanie W Sprawach Ochrony Danych Osobowych; AUTHOR: Grzegorz Sibiga;
ISBN: 8372850070; TITLE: Kodeks cywilny (Seria orzecznictwo) (Polish Edition); AUTHOR: Edwin Kawala;
ISBN: 8372850372; TITLE: Kodeks cywilny: Czesc ogolna, wlasnosc i inne prawa rzeczowe, spadki : tekst, orzecznictwo, suplement (Seria orzecznictwo) (Polish Edition); AUTHOR: Edwin Kawala;
ISBN: 8372850453; TITLE: Ustawa o Ksiegach wieczystych i hipotece: Tekst, obszerne orzecznictwo, suplement (Seria orzecznictwo) (Polish Edition); AUTHOR: Edwin Kawala;
ISBN: 837285047X; TITLE: Ordynacja Wyborcza Do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej I Do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Z Dnia 12 Kwietnia 2001 Roku; AUTHOR: Poland;
ISBN: 8372850518; TITLE: Przestepstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz St?pie?;
ISBN: 8372850682; TITLE: Przestepczosc w cyberprzestrzeni: Prawne srodki przeciwdziaania zjawisku w Polsce na tle projektu konwencji Rady Europy (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Adamski;
ISBN: 8372851417; TITLE: Komentarz Do Ustawy O Odpowiedzialnosci Podmiotow Zbiorowych Za Czyny Zabronione Pod Grozba Kary (Polish Edition); AUTHOR: Marian Filar;
ISBN: 8372852286; TITLE: Zbrodnia Jako Kategoria Przestepstwa: Studium Prawno-Karne I Polityczno-Kryminalne (Polish Edition); AUTHOR: Bogus?aw Sygit;
ISBN: 8372852642; TITLE: Bankowe Oszustwo Kredytowe: Aspekty Normatywne, Kryminologiczne I Politycznokryminalne (Polish Edition); AUTHOR: Justyna Kara?niewicz;
ISBN: 8372853126; TITLE: Prawne Aspekty Pracy Tymczasowej; AUTHOR: Janusz Wi?niewski;
ISBN: 8372853282; TITLE: Formy Stadialne I Postacie Zjawiskowe Popenienia Przestepstwa: Materiay III Bielanskiego Kolokwium Karnistycznego (Polish Edition); AUTHOR: Jarosaw Majewski;
ISBN: 837285338X; TITLE: Przesuchanie Maoletniego Swiadka W Polskim Procesie Karnym (Polish Edition); AUTHOR: Violetta Kwiatkowska-Darul;
ISBN: 8372853444; TITLE: Status Prawny Zatrzymanych W Guantanamo Bay (Polish Edition); AUTHOR: Agnieszka Szpak;
ISBN: 8372853851; TITLE: Sylwetki Astronomow Polskich XX W. (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Woszczyk;
ISBN: 8372960941; TITLE: Neo-Gothic in Katowice; AUTHOR: Dorota Glazek;
ISBN: 8372961387; TITLE: Mazovia - Polish Regions In Europe - Mazowiecki; AUTHOR: Leszek Mizieliæskii;
ISBN: 8372970238; TITLE: Krol Macius Pierwszy; AUTHOR: Janusz Korczak;
ISBN: 8372970637; TITLE: Len; AUTHOR: Jan Brzechwa and Renata Krzesniak;
ISBN: 8372971269; TITLE: Kopciuszek; AUTHOR: Wydawnictwo SARA and Anna I Lech Stefaniakowie;
ISBN: 837297165X; TITLE: Dzieci Pana Astronoma; AUTHOR: Wanda Chotomska;
ISBN: 8372972184; TITLE: Brzechwa Dzieciom; AUTHOR: Jan Brzechwa;
ISBN: 8372972265; TITLE: O Smoku Wawelskim; AUTHOR: Sara Wydawnictwo and Pawel Glodek;
ISBN: 8372972575; TITLE: Entliczek Pentliczek I Inne Wiersze; AUTHOR: Jan Brzechwa;
ISBN: 8372974179; TITLE: Granica; AUTHOR: Zofia Nalkowska;
ISBN: 8372974985; TITLE: Spacer Maluchow; AUTHOR: Irena Suchorzewska and Artur Rajch;
ISBN: 8372979766; TITLE: Chory kotek; AUTHOR: Stanislaw Jachowicz;
ISBN: 8372981426; TITLE: Teren prywatny (Polish Edition); AUTHOR: Barbara Kosmowska;
ISBN: 8372982155; TITLE: Przytulac kamienie (Polish Edition); AUTHOR: Krystyna Januszewska;
ISBN: 8372983631; TITLE: Wszyskiego najlepszego; AUTHOR: izabela szolc;
ISBN: 8372983682; TITLE: Kultura ma Znaczenie; AUTHOR: Lawrence E.Harrison and Samuel P. Huntington;
ISBN: 8372984077; TITLE: Niosaca radosc; AUTHOR: Krzysztof Czarnota;
ISBN: 8372984557; TITLE: Slapstick, albo nigdy więcej samotności; AUTHOR: Kurt Vonnegut;
ISBN: 8372984603; TITLE: Julita I Hustawki (Polish Edition); AUTHOR: Hanna Kowalewska;
ISBN: 837298543X; TITLE: Szum Skrzyde Azraela (Polish Edition); AUTHOR: Marcin Firlej;
ISBN: 837298557X; TITLE: Kowal. Prawdziwa historia; AUTHOR: Wojciech Kowalczyk;
ISBN: 8372986185; TITLE: Macocha; AUTHOR: Natasza Socha;
ISBN: 8372986622; TITLE: Kronika Powstania Warszawskiego (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Krzysztof Kunert;
ISBN: 8372987092; TITLE: Dolina Motyli; AUTHOR: Krystyna Januszewska;
ISBN: 8372987467; TITLE: Prosto Z Mostu (Straight Talking, Polish Edition); AUTHOR: Jane Green and Beata Gontarczyk;
ISBN: 8372987602; TITLE: Koncert Dla Nosorozca: Dziennik Poety Z Przeomu Wiekow (Polish Edition); AUTHOR: Józef Baran;
ISBN: 837298770X; TITLE: Pólksiężyc; AUTHOR: Diana Abu-Jaber;
ISBN: 8372987890; TITLE: Niekochani (Polish Edition); AUTHOR: El?bieta Wojnarowska;
ISBN: 8372988080; TITLE: Synne Proroctwa I Objawienia Dla Polski I Swiata Na XXI Wiek (Polish Edition); AUTHOR: Zbigniew Przybylak;
ISBN: 837298851X; TITLE: Dziennik Bez Dat (POLISH EDITION); AUTHOR: Grzegorz Musiat;
ISBN: 8372989591; TITLE: Odkrywanie Ameryki (Polish Edition); AUTHOR: Mariusz Max Kolonko, Justyna i Jan Grzegorczyk and Przemyslaw Kida;
ISBN: 8372995761; TITLE: To Be Above Towards Psychology and Anthropology of Transcending; AUTHOR: Lech Ostasz;
ISBN: 8372997004; TITLE: Wokaol Kontynentaow : Szkice I Rozmowy Z Poetami; AUTHOR: Beata Tarnowska;
ISBN: 8373000127; TITLE: Werner Vati Molders (Blue Study Book); AUTHOR: Robert Michulec;
ISBN: 8373000429; TITLE: Messerschmitt Bf 109e (Mushroom Model Magazine special: yellow series); AUTHOR: R Peczkowski;
ISBN: 8373000658; TITLE: Barbarossa Victims: Luftwaffe Kills in the East (Red); AUTHOR: Tomasz J. Kopanski;
ISBN: 8373000739; TITLE: 50 Lat Liceum Ogolnoksztalcacego; AUTHOR: Nowej Debie;
ISBN: 8373000852; TITLE: Mitsubishi A6M Zero; AUTHOR: Artur Juszczak;
ISBN: 8373003630; TITLE: Z Nauczania Spoeczno-Teologicznego Papieza Jana Pawa II (Polish Edition); AUTHOR: ks. Stanis?aw Kowalczyk;
ISBN: 8373004327; TITLE: Jan Pawel II (Czyli jak Karolek zostal papiezem); AUTHOR: Joanna Krzyzanek;
ISBN: 8373008829; TITLE: La Problematique de La Philosophie de Dieu (French Edition); AUTHOR: ks. Stanis?aw Kowalczyk;
ISBN: 8373009329; TITLE: Zdecydowany Przeciwnik Ustroju--: Wadze Prl Wobec KS. Edwarda Frankowskiego (Polish Edition); AUTHOR: Bogdan Stanaszek;
ISBN: 8373010203; TITLE: Wielki Gatsby; AUTHOR: F. Scott Fitzgerald;
ISBN: 8373010327; TITLE: Drugi Balsam dla Duszy kobiety; AUTHOR: Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Jennifer Read Hawthorne and Marci Shimoff;
ISBN: 8373011048; TITLE: Olga Niewska: Piekno za kurtyna zapomnienia; AUTHOR: Wojciech Przybyszewski;
ISBN: 8373011552; TITLE: Morze Srebrzysstego Swiatla; AUTHOR: Tad Williams;
ISBN: 8373014446; TITLE: Hipnotyzer (Polish Edition); AUTHOR: Lech Janusz Majewski;
ISBN: 8373014551; TITLE: Nie Tylko Honor (Polish) (Honor Harrington); AUTHOR: David Weber;
ISBN: 8373014667; TITLE: Balsam dla Duszy; AUTHOR: Jack Canfield et el;
ISBN: 8373015485; TITLE: Szklana Zupa; AUTHOR: Jonathan Carroll;
ISBN: 8373016600; TITLE: Pierwszy rok życia dziecka; AUTHOR: Heidi Murkoff;
ISBN: 8373016767; TITLE: Dieta Los Angeles - 14-dniowy kompletny program utraty masy ciata (Polish Text); AUTHOR: David Heber and Sylwentka Doskonata;
ISBN: 8373017593; TITLE: Luka (Polish Edition); AUTHOR: Marzena Broda;
ISBN: 8373017909; TITLE: Brzytwa Ockhama (Polish Edition); AUTHOR: Dariusz Matuszak;
ISBN: 8373018166; TITLE: Miasto spadających aniolów; AUTHOR: John Berendt;
ISBN: 837301859X; TITLE: Psychopata; AUTHOR: Keith Ablow;
ISBN: 8373018956; TITLE: Bitwa o Atlantyk. Walka z Niemieckimi Okretami Podwodnymi.; AUTHOR: Bernard Ireland and Przemyslaw Bandel;
ISBN: 8373019448; TITLE: Wojna prochowa (Temeraire, #3); AUTHOR: Naomi Novik;
ISBN: 8373019618; TITLE: Zabojcy: Widma Wychodza Z Cienia (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Kisielewski;
ISBN: 8373021132; TITLE: Werner Herzog Box Set 2 (5 Disc Edition) [PAL, Region 2, Import]; AUTHOR: Werner Herzog;
ISBN: 8373040137; TITLE: ODKRYWANIE SWIATA: POLACY NA SZESCIU KONTYNENTACH.; AUTHOR: Ryszard Badowski;
ISBN: 8373041133; TITLE: Where the Tailor Was a Poet--: Polish Jews and Their Culture: An Illustrated Guide; AUTHOR: Adam Dylewski;
ISBN: 8373047743; TITLE: Ukraina; AUTHOR: Adam Dylewski;
ISBN: 8373047964; TITLE: Czarnogóra, Serbia i Macedonia - Praktyczny Przewodnik; AUTHOR: Slawomir Adamczak;
ISBN: 8373049304; TITLE: Polska Z Historia: Imprezy, Muzea, Noclegi (Polish Edition); AUTHOR: Gra?yna Kury??o;
ISBN: 8373049657; TITLE: Polskie Parki Narodowe (Polish Edition); AUTHOR: Marcin Gauszka;
ISBN: 8373052860; TITLE: Klasztor Karmelitow Bosych W Berdyczowie Na Ukrainie: Studium Monograficzne (Polish Edition); AUTHOR: Benignus Józef Wanat;
ISBN: 8373060006; TITLE: The poetics of chronotope in the novels of Thomas Pynchon (Sources et monographs / Learned Society of the Catholic University of Lublin); AUTHOR: Zofia Kolbuszewska;
ISBN: 8373060014; TITLE: Bibliografia bibliografii jezykoznawstwa polskiego (Prace Wydzialu Historyczno-Filologi... (Polish Edition); AUTHOR: Ewelina Niemkiewicz;
ISBN: 8373060022; TITLE: Tragedie duchowne (Staropolski dramat religijny) (Polish Edition); AUTHOR: Józef J?drzej Za?uski;
ISBN: 8373061088; TITLE: Przebostwienie Czowieka W Pismach Wczesnochrzescijanskich (Polish Edition); AUTHOR: Augustyn Eckmann;
ISBN: 8373061231; TITLE: Szkolnictwo Powszechne W Powiecie Tarnowskim W Latach 1918-1939 (Polish Edition); AUTHOR: Edmund Ju?ko;
ISBN: 837306138X; TITLE: Duchowosc SW. Jozefa Z Nazaretu: Praca Zbiorowa (Prace Wydziau Teologicznego) (Polish Edition); AUTHOR: Marek Chmielewski;
ISBN: 8373061401; TITLE: Spoeczenstwo Informatyczne: Szansa Czy Zagrozenie? (Prace Wydziau Filozoficznego) (Polish Edition); AUTHOR: Barbara Chyrowicz;
ISBN: 8373061495; TITLE: Gdyby O Polske Pytali--: Z Dziejow Duchowienstwa Pomorza I Wielkopolski W XIX I XX Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Jan Walkusz;
ISBN: 8373061517; TITLE: Modlitwa, Slowo I Sztuka w poezji ks. Janusza St. Pasierba (Polish Edition); AUTHOR: Ma?gorzata Borkowska;
ISBN: 8373061525; TITLE: Woko Norwidowej Koncepcji Sowa (Biblioteka Studia Norwidiana) (Polish Edition); AUTHOR: Wodzimierz Torun and Katolicki Uniwersytet Lubelski;
ISBN: 837306155X; TITLE: Warsztaty Translatorskie (Prace Wydziau Historyczno-Filologi... (Polish Edition); AUTHOR: Richard Sokoloski;
ISBN: 8373061568; TITLE: Teofil Lenartowicz, Julia Jabonowska: Korespondencja (Polish Edition); AUTHOR: Teofil Lenartowicz;
ISBN: 8373061576; TITLE: Blizej Wspolnoty: Katolicy I Luteranie W Dialogu, 1965-2000 (Polish Edition); AUTHOR: Karol Karski;
ISBN: 8373061622; TITLE: Ipse Ipsum: O Autoportretach Cypriana Norwida (Biblioteka Studia Norwidiana) (Polish Edition); AUTHOR: Edyta Chlebowska;
ISBN: 8373061649; TITLE: Aby Lud by Jeden--: Eklezjologia Jana Husa W Trakcie de Ecclesia (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Moskal;
ISBN: 8373061657; TITLE: Acinskie Szkolnictwo Parafialne Na Rusi Koronnej Od XVI Do XVIII Wieku (Prace Z Historii Szkolnictwa W Polsce) (Polish Edition); AUTHOR: Jacek Chachaj;
ISBN: 8373061665; TITLE: W Uamkach Zwierciada--: Bruno Schulz W 110 Rocznice Urodzin I 60 Rocznice Smierci; AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski;
ISBN: 8373061797; TITLE: Kultura I Prawo: Materiay IV Miedzynarodowej Konferencji Na Temat Religia I Wolnosc Religijna W Panstwach Europy Srodkowo-Wschodniej W (Prace Wydziau Nauk Prawnych) (Polish Edition); AUTHOR: Jozef Krukowski;
ISBN: 8373061940; TITLE: Prawa Czowieka Podstawa Prawa Narodow Do Samostanowienaia (Polish Edition); AUTHOR: Robert Andrzejczuk;
ISBN: 8373062289; TITLE: Koscio Farny SW. Michaa W Lubline (Polish Edition); AUTHOR: Jadwiga Kuczy?ska;
ISBN: 8373062548; TITLE: Wydzia Prawa Uniwersytetu Lwowskiego W Latach 1939-1946 (Polish Edition); AUTHOR: Adam Redzik;
ISBN: 8373062882; TITLE: Sejmik Szlachecki Ziemi Chemskiej: 1648-1717 (Polish Edition); AUTHOR: Robert Kozyrski;
ISBN: 8373062920; TITLE: Jan Pawe II-Mistrz Duchowy: Praca Zbiorowa (Polish Edition); AUTHOR: Marek Chmielewski;
ISBN: 8373062963; TITLE: Wykady Lubelskie (Polish Edition); AUTHOR: Pope JohnPaul II;
ISBN: 8373062971; TITLE: Drogami Pielgrzyma: Studia I Artykuy O Tworczosci "Czwartego Wieszcza" (Polish Edition); AUTHOR: Mieczys?aw Inglot;
ISBN: 837306298X; TITLE: Racjonalnosc Nauki. Problemy, Kencepcje, Argumenty. (=Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II, 303).; AUTHOR: Monika Walczak;
ISBN: 8373063102; TITLE: Metody Wspomagania Prokreacji: Sukces Czy Porazka? (Polish Edition); AUTHOR: Barbara Chyrowicz;
ISBN: 8373063145; TITLE: Bracia Muzumanie W Jordanii: Doktryna I Organizacja Bractwa Na Przeomie XX I XXI Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Adam W?s;
ISBN: 8373063153; TITLE: Komunikacja Jezykowa W Spoeczenstwie Informacyjnym: Nowe Wyzwania Dla Dydaktyki Jezykow; AUTHOR: Jolanta Krieger-Knieja;
ISBN: 8373063188; TITLE: Dramaturgia Macieja Szukiewicza (Polish Edition); AUTHOR: Anna Podstawka;
ISBN: 8373063390; TITLE: Lathe Biosas Zyj w Ukryciu. Filozoficzne poslannictwo Epikura z Samos.; AUTHOR: Kazimierz Paw?owski;
ISBN: 8373063463; TITLE: Swiat roslin w XVII ksiedze Etymologii Izydora z Sewilli.; AUTHOR: Tatiana Krynicka;
ISBN: 8373063471; TITLE: Rzecz I Rzeczowosc W Kulturze XX I XXI Wieku. (=Towarzystwo Naukowe; AUTHOR: Malgorzaty / Lachowskiego, Marcina Kitowskiej-Lysiak;
ISBN: 8373063560; TITLE: Urzedow w XVII i XVIII wieku. Miasto - Spoleczenstwo - Zycie Codzienne. [17-18. Jahrhundert Century Polen Poland].; AUTHOR: Marian Surdacki;
ISBN: 8373063587; TITLE: Wierze w cuda nie od dzis. Religia w zyciu i tworczosci jana Matejki. ( = Prace Wydzialu Historyczno- Filologicznego, 133) .; AUTHOR: Elzbieta Matyaszewska;
ISBN: 8373063617; TITLE: Rzymskokatolicka Akademia Duchowna W Petersburgu 1842-1918. (=Zlodla i Monografi; Band 320).; AUTHOR: Irena Wodzianowska;
ISBN: 8373063749; TITLE: Agnieszka Przed Trybunalem.; AUTHOR: Waldemar Bednaruk;
ISBN: 8373063765; TITLE: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II. (= Encyklopedii Katolickiej, 5).; AUTHOR: Grzegorz / Ziemann, Eugeniusz (Red.) Kramarek;
ISBN: 8373063900; TITLE: Encyklopedia Katolicka; AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski;
ISBN: 837306513X; TITLE: Policja Dla Jana Pawa II; AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw;
ISBN: 837308200X; TITLE: Polityka Kobiecosci Jako Pedagogika Roznic (Polish Edition); AUTHOR: Lucyna Kopciewicz;
ISBN: 8373082913; TITLE: Hierarchie Wartosci Jako Wyznaczniki Zachowan Sprzecznych Z Prawem: Polsko-Niemieckie Studium Porownawcze (Polish Edition); AUTHOR: Maria Meyer;
ISBN: 8373085149; TITLE: O Rodzajach Pomocy; AUTHOR: Barbara Hajduk;
ISBN: 8373087060; TITLE: Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej; AUTHOR: Zbyszko Melosik;
ISBN: 8373087567; TITLE: Zwiazek Strzelecki 1919-1939: Wychowanie Obywatelskie Modziezy (Polish Edition); AUTHOR: Aldona Zakrzewska;
ISBN: 8373087575; TITLE: Kobieta I Mezczyzna W Zawodzie Nauczycielskim; AUTHOR: Uniwersytet Zielonog Orski;
ISBN: 8373088253; TITLE: Mezczyzni Na Przeeczy Zycia: Studium Socjopedagogiczne (Polish Edition); AUTHOR: Iwona Chmura-Rutkowska;
ISBN: 8373088679; TITLE: Niepelnosprawność i świat spoleczny. Szkice metodologiczne; AUTHOR: Jolanta Rzeźnicka-Krupa;
ISBN: 8373088881; TITLE: Appreciating Diversity - Cultural and Gender Issues; AUTHOR: Aneta Chybicka;
ISBN: 8373089829; TITLE: Edukacja I Odkrywanie Tozsamosci W Warunkach Wielokulturowosci: Szkice Pedagogiczne = Education and Identity Discovering in Multicultural Conditions: (Polish Edition); AUTHOR: Alina Szczurek-Boruta;
ISBN: 8373089896; TITLE: Kryminologia I Kara Kryminalna: Wybrane Zagadnienia (Polish Edition); AUTHOR: Anetta Jaworska;
ISBN: 8373091491; TITLE: Mickiewicz - Dziady; AUTHOR: Adam Mickiewicz;
ISBN: 8373093982; TITLE: Slowacki - Beniowski, Kordian, & Anhelli; AUTHOR: Juliusz Slowacki;
ISBN: 8373094016; TITLE: Krasinski - Nie-Boska komedia & Irydion; AUTHOR: Zygmunt Krasinski;
ISBN: 8373094040; TITLE: Reymont - Nowele; AUTHOR: Wladyslaw Stanislaw Reymont;
ISBN: 8373094075; TITLE: Zeromski - Wierna Rzeka & Wiatr od Morza; AUTHOR: Stefan Zeromski;
ISBN: 8373094490; TITLE: Krasicki - Bajki, Satyry, & Inne; AUTHOR: Ignacy Krasicki;
ISBN: 8373096507; TITLE: Nubica III/1 1989-1993: International Journal for Coptic, Meroitic, Nubian, Ethiopian, and Related Studies / Internationales Jahrbuch für koptische, meroitisch-nubische, äthiopische und verwandte Studien (Annuaire international pour les études coptes, mero; AUTHOR: Vassilios Christides, Mokhtar M. Khalil, James A. Harrell and Gerald M. Browne;
ISBN: 8373111581; TITLE: Zbigniew Herbert: Epilog Burzy = Zbigniew Herbert : Epilogue of the Storm (English and Polish Edition); AUTHOR: Zbigniew Herbert and Maria Dorota Pienkowska;
ISBN: 8373111611; TITLE: Wielki slownik ortograficzno-fleksyjny (Polish Edition); AUTHOR: Barbara Janik-P?oci?ska;
ISBN: 8373112391; TITLE: Przygody Feliksa Szczesliwego i kota Ferdynanda; AUTHOR: Ewa Karwan-Jastrzebska;
ISBN: 8373112944; TITLE: Sownik Pisarzy Polskich; AUTHOR: Zdzisaw Krzeminski;
ISBN: 8373113517; TITLE: Jan Pawel II: Portret Prywatny Czlowieka I Papieza; AUTHOR: Ray Flynn;
ISBN: 8373113983; TITLE: Wielka kronika dziejów świata: od prehistorii do wspólczesności; AUTHOR: Brigitte Beier;
ISBN: 837311601X; TITLE: Insygnia, Symbole I Herby Polskie: Kompendium (Polish Edition); AUTHOR: Alfred Znamierowski;
ISBN: 8373116885; TITLE: Ruchome Piaski; AUTHOR: Victoria Holt;
ISBN: 8373117342; TITLE: Wielki Sownik Frazeologiczny Jezyka Polskiego (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Müldner-Nieckowski;
ISBN: 8373118446; TITLE: MOJ KOT : PRAKTYCZNY PORADNIK. (POLISH EDITION).; AUTHOR: John and Caroline. Translated from the English by Izabella Olejniczak Bower;
ISBN: 8373118675; TITLE: Kto Rzadzi Polska?: [Nowy Poczet Wadcow Od Poczatkow Do XXI Wieku]. (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Szwarc;
ISBN: 8373180575; TITLE: Humanizm Jezuicki I Teologia Pozytywno-Kontrowers... Od XVI Do XVIII Wieku: Nauczanie ; AUTHOR: Bronis?aw Nato?nski;
ISBN: 8373181253; TITLE: Edyta Stein (Wielcy Ludzie Koscioa) (Polish Edition); AUTHOR: Jakub Gorczyca;
ISBN: 8373182411; TITLE: Ludwik Wojtyczko: Krakowski Architekt I Konserwator Zabytkow Pierwszej Poowy XX Wieku; AUTHOR: Micha? Wi?niewski;
ISBN: 837318399X; TITLE: Nie Wstydze Sie Ewangelii: Z KS. Michaem Czajkowskim Rozmawia Jan Turnau (Polish Edition); AUTHOR: Micha? Czajkowski;
ISBN: 8373185127; TITLE: Wincenty Kadubek (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Rafa? Prokop;
ISBN: 8373185283; TITLE: The Legends of Cracow; AUTHOR: Wydawnictwo Wam;
ISBN: 8373186190; TITLE: Miasto Umarych: Architektura Publiczna Zydowskiej Gminy Wyznaniowej W Krakowie W Latach 1868-1939 (Polish Edition); AUTHOR: Barbara Zbroja;
ISBN: 8373186778; TITLE: Wielka księga bajek greckich; AUTHOR: Aesop;
ISBN: 8373186964; TITLE: Piotr Skarga (Polish Edition); AUTHOR: Kazimierz Panu?;
ISBN: 837318774X; TITLE: Ratio Studiorum 400: The Past, Present, and Future of a Four Hundred Year Tradition of Jesuit Education: The International Conference Organized by Centre for Culture and Dialogue, Cracow 22 November 1999; AUTHOR: Peter-Hans Kolvenbach, Doris Donnelly, Jan Kieniewicz and Dennis C. Smolarski;
ISBN: 8373187995; TITLE: Koscio Katolicki W Czasach Komunistycznej Dyktatury: Miedzy Bohaterstwem a Agentura (Polish Edition); AUTHOR: Ryszard Terlecki;
ISBN: 8373188185; TITLE: Philosophiae & Musicae: Ksiega Pamiatkowa Z Okazji Jubileuszu 75-Lecia Urodzin Ksiedza Profesora Stanisawa Ziemianskiego Sj (Polish Edition); AUTHOR: Stanisaw Ziemianski;
ISBN: 837318855X; TITLE: Niepamiec (Polish Edition); AUTHOR: Katarzyna Banachowska-Jaskiewicz;
ISBN: 8373189920; TITLE: Nigdy Przeciw Bogu: Komunistyczna Bezpieka Wobec Biskupow Polskich (Polish Edition); AUTHOR: Instytut Pami Eci Narodowej--Komisja;
ISBN: 8373190260; TITLE: Ostatni bal: Listy do Agnieszki Osieckiej (Sami swoi) (Polish Edition); AUTHOR: Hanna Baku?a;
ISBN: 8373191232; TITLE: Singer: Pejzaze Pamieci; AUTHOR: Agata Tuszy?ska;
ISBN: 8373192530; TITLE: Tomek w tarapatach; AUTHOR: Alfred Szklarski;
ISBN: 8373192549; TITLE: Matka Dzieci Holocaustu: Historia Ireny Sendlerowej (Polish Edition); AUTHOR: Anna Mieszkowska;
ISBN: 8373192557; TITLE: Warszawa (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Be?ka;
ISBN: 8373192603; TITLE: Wojenny, Magik; AUTHOR: David Fisher;
ISBN: 837319567X; TITLE: Nie Dotykac Normana Hammera, Czyli, Krotka Historia Ucieczki W Gab Siebie (Polish Edition); AUTHOR: Marzena Broda;
ISBN: 8373195955; TITLE: Pejzaz Etniczny Europy (Polish Edition); AUTHOR: Edmund Lewandowski;
ISBN: 8373196056; TITLE: Ból fantomowy; AUTHOR: Arnon Grunberg;
ISBN: 8373196307; TITLE: Pożegnanie Z Afryką; AUTHOR: Karen Blixen;
ISBN: 8373196544; TITLE: Samira i Samir; AUTHOR: Siba Shakib;
ISBN: 8373196579; TITLE: Paula; AUTHOR: Isabel Allende;
ISBN: 8373196994; TITLE: Polska: Najpiekniejsze Uzdrowiska (Polish Edition); AUTHOR: Izabela Kaczy?ska;
ISBN: 8373197214; TITLE: Spor o Wojne (Polish Edition); AUTHOR: Michael Walzer and Zofia Zinserling;
ISBN: 8373198202; TITLE: Ja, Kabareciarz: Marian Hemar Od Lwowa Do Londynu (Polish Edition); AUTHOR: Anna Mieszkowska;
ISBN: 837319844X; TITLE: Taniec W Polskiej Tradycji: Leksykon (Polish Edition); AUTHOR: Gra?yna D?browska;
ISBN: 8373198857; TITLE: Polska: Festyny, Turnieje, Zloty, Jarmarki (Polish Edition); AUTHOR: Izabela Kaczy?ska;
ISBN: 8373199705; TITLE: Sputnik Sweetheart; AUTHOR: Haruki Murakami;
ISBN: 8373199756; TITLE: Kaja Od Radosawa, Czyli, Historia Hubalowego Krzyza (Polish Edition); AUTHOR: Aleksandra Ziolkowska;
ISBN: 8373221255; TITLE: Wyjasniam: Wyjasnienie zlozone przed Sadem Okregowym w Warszawie w dniach 18.10 i 08.11.2001 r (Polish Edition); AUTHOR: W. Jaruzelski;
ISBN: 8373221689; TITLE: Byc Polakiem Na Otwie: Swiat Zycia Codziennego (Polish Edition); AUTHOR: Tomasz Biernat;
ISBN: 8373221972; TITLE: Obszary Wiejskie W Polsce a Integracja Z Unia Europejska; AUTHOR: Hanna Krall;
ISBN: 8373222359; TITLE: Duszpasterstwo Polonijne W Wielkiej Brytanii; AUTHOR: Adam Romejko;
ISBN: 8373223002; TITLE: Stanisaw Empicki, 1888-1947: Czowiek I Historyk (Polish Edition); AUTHOR: Magdalena Adamowicz and Ewa Brodacka-Adamowicz;
ISBN: 8373223088; TITLE: Autokreacja Wizerunku Polityka Na Przykadzie Wyborow Prezydenckich W III Rp (Polish Edition); AUTHOR: Marzena Cichosz;
ISBN: 8373223118; TITLE: Przemiany Gatunkowe Polskiej Basni Literackiej XIX I XX Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Violetta Wróblewska;
ISBN: 8373224068; TITLE: Polacy W Holandii: Przeszosc I Terazniejszosc (Polish Edition); AUTHOR: Joanna Leska-?l?zak;
ISBN: 8373224556; TITLE: Milicja Obywatelska W Systemie Organow Wadzy Prl: Zarys Problematyki I Zroda; AUTHOR: Piotr Majer;
ISBN: 8373224572; TITLE: Stanowisko Polski W Zwalczaniu Miedzynarodowej Przestepczosci Zorganizowanej (Polish Edition); AUTHOR: Ewa Gabara;
ISBN: 8373224599; TITLE: Stanisaw Grabski, 1871-1949: Biografia Polityczna (Polish Edition); AUTHOR: Witold Wojdy?o;
ISBN: 8373224696; TITLE: Miejsce Odosobnienia W Berezie Kartuskiej W Latach 1934-1939 (Polish Edition); AUTHOR: Ireneusz Polit;
ISBN: 8373224890; TITLE: Miedzy Paryzem, Warszawa I Moskwa: Stosunki Polsko-Francuskie W Latach 1954-1969 (Polish Edition); AUTHOR: Maria Pasztor;
ISBN: 837322498X; TITLE: Pierwszy Sejm Z 1637 Roku (Polish Edition); AUTHOR: Robert Ko?odziej;
ISBN: 8373224998; TITLE: Armia "Lublin" 1939 (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Saja;
ISBN: 8373225005; TITLE: Kultura Polska W Zintegrowanej Europie--Szanse Czy Zagrozenia? (Polish Edition); AUTHOR: Rajmund Rybinski;
ISBN: 837322503X; TITLE: Czarne Dziury (Polish Edition); AUTHOR: Leszek ?uli?ski;
ISBN: 837322534X; TITLE: Sejm Brzeski 1653 R.: Studium Z Dziejow Rzeczypospolitej W Latach 1652-1653 (Polish Edition); AUTHOR: Tomasz Ciesielski;
ISBN: 837322548X; TITLE: Przesanki, Perspektywy I Skutki Czonkowstwa [I.E. Czonkostwa] Polski W Unii Europejskiej (Polish Edition); AUTHOR: Józef Fiszer;
ISBN: 8373225757; TITLE: Krakau Und Prag Zwischen 14. Und 17. Jahrhundert: Vergleichende Studien Zur Sozial-, Kultur- Und Wirtschaftsgeschichte Ostmitteleuropaischer Metropole (German Edition); AUTHOR: Leszek Belzyt;
ISBN: 8373225870; TITLE: Historical Treasures of the Gulf of Gdansk; AUTHOR: Antoni Komorowski;
ISBN: 8373226028; TITLE: Jezioro Kauza: Wiersze Z Roku 2001 (Seria Liryka Polska) (Polish Edition); AUTHOR: Ernest Bryll;
ISBN: 8373226095; TITLE: Masowe Deportacje Ludnosci W Zwiazku Radzieckim (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Ciesielski;
ISBN: 8373226133; TITLE: Mysl Zachodnia I Jej Realizacja W Polsce Ludowej W Latach, 1945-1957 (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz Strauchold;
ISBN: 8373226206; TITLE: Wojsko Polskie Pierwszej Dekady Transformacji: W Poszukiwaniu Teorii Przemian (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Jarmoszko;
ISBN: 8373226214; TITLE: Wolyn 1939-1944: Eksterminacja Czy Walki Polsko-Ukrainskie: Studium Historyczno-Wojskowe Zmagan Na Woyniu W Obronie Polskosci, Wiary I (Polish Edition); AUTHOR: W?adys?aw Filar;
ISBN: 8373226257; TITLE: Wielka Emigracja 1831-1863 (Polish Edition); AUTHOR: S?awomir Kalembka;
ISBN: 8373226303; TITLE: Polskie Szkolnictwo Wyzsze W Latach 1981-1987 (Polish Edition); AUTHOR: Benon Mi?kiewicz;
ISBN: 8373226508; TITLE: Spory Woko Wydarzen Krajowych 1846 Roku Na Amach Prasy Wielkiej Emigracji W Latach 1846-1848 (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy Bednarek;
ISBN: 8373227512; TITLE: Koncepcje Socjologiczne Stanisawa Ossowskiego a Teoretyczne I Praktyczne Zagadnienia Wspoczesnosci: Materiay Z Konferencji Naukowej W Zielonej Gorze 2 (Polish Edition); AUTHOR: Stanisaw Ossowski;
ISBN: 8373228594; TITLE: Cele Polityki Zagranicznej Federacji Rosyjskiej (Polish Edition); AUTHOR: Agnieszka Bryc;
ISBN: 8373228608; TITLE: Nedzarze I Filantropi: Problem Ubostwa W Polskiej Opinii Publicznej W Latach 1815-1863 (Polish Edition); AUTHOR: Monika Piotrowska-Marchewa;
ISBN: 8373229310; TITLE: Powstanie Warszawskie: Antologia Tekstow Nieobecnych (Polish Edition); AUTHOR: Jacek Zygmunt Sawicki;
ISBN: 8373229329; TITLE: Przemys Wocawski W Latach 1870-1918: Gospodarcze I Spoeczne Aspekty Industrializacji (Polish Edition); AUTHOR: Tomasz Dziki;
ISBN: 8373263586; TITLE: Jezykowy Obraz Ciaa: Szkice Do Tematu (Polish Edition); AUTHOR: Jolanta Ma?kiewicz;
ISBN: 8373263713; TITLE: Transport W Handlu Miedzynarodowym (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Neider;
ISBN: 8373264213; TITLE: Stosunki Polsko-Szwedzkie W Latach 1945-1956 (Polish Edition); AUTHOR: Arnold K?onczy?ski;
ISBN: 8373264515; TITLE: Stefan Banach: Remarkable Life, Brilliant Mathematics; AUTHOR: Emilia Jakimowicz and Adam Miranowicz;
ISBN: 8373271627; TITLE: Sachem; AUTHOR: Henryk Sienkiewicz;
ISBN: 8373271686; TITLE: Konrad Wallenrod; AUTHOR: Adam Mickiewicz;
ISBN: 8373271791; TITLE: Janko Muzykant; AUTHOR: Henryk Sienkiewicz;
ISBN: 8373274235; TITLE: Dead Reckoning [PAL, Region 2, Import]; AUTHOR: Humphrey Bogart, Lizabeth Scott, Morris Carnovsky and Charles Cane;
ISBN: 8373274553; TITLE: Belle And Sebastien - The Complete Series (2 DVDs) [PAL, Region 2, Import]; AUTHOR: Edmond Beauchamp and Jean Michel Audin;
ISBN: 8373277420; TITLE: Bialy Kiel; AUTHOR: Jack London;
ISBN: 837327863X; TITLE: Dziady; AUTHOR: Adam Mickiewicz;
ISBN: 8373278648; TITLE: Faraon; AUTHOR: Boleslaw Prus;
ISBN: 8373278702; TITLE: Pan Tadeusz; AUTHOR: Adam Mickiewicz;
ISBN: 8373278745; TITLE: Quo Vadis; AUTHOR: Henryk Sienkiewicz;
ISBN: 8373293892; TITLE: Tarnow City Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8373294333; TITLE: Gdynia, Sopot, Gdansk (Poland) 1:20,000 Street Map; AUTHOR: Copernicus;
ISBN: 8373294708; TITLE: Poland Sudety East (Sudetenland) 1:200,000 Travel Map COPERNICUS; AUTHOR: PPWK Poland;
ISBN: 8373294716; TITLE: Poland Sudety West (Sudetenland) 1:200,000 Travel Map COPERNICUS; AUTHOR: Copernicus;
ISBN: 8373295658; TITLE: Lodz (Poland) 1:22,500 Street Map, COPERNICUS; AUTHOR: PPWK;
ISBN: 8373296824; TITLE: Wojewodztwo Pomorskie, Mapa Administracyjno-Samo... Skala 1:300 000, Zgodnosc Z GPS: Sk; AUTHOR: Polskie Przedsi Ebiorstwo Wydawnictw Kar;
ISBN: 837329712X; TITLE: Torun City Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8373297197; TITLE: Wojewodztwo Warminsko-Mazurskie, Mapa Samochodowa 1:300 000: Czarne Punkty, Skorowidz Miejscowosci, Granice Administracyjne (Polish Edition); AUTHOR: Polskie Przedsi Ebiorstwo Wydawnictw Kar;
ISBN: 8373297618; TITLE: Trojmiasto, Pruszcz Gdanski, Reda, Rumia, Wejherowo: Atlas Aglomeracji 1:17 500 (Polish Edition); AUTHOR: Polskie Przedsi Ebiorstwo Wydawnictw Kar;
ISBN: 837329838X; TITLE: Wojewodztwo Pomorskie, Mapa Samochodowa 1:300 000: Nowe Odcinki Drog Krajowych, Nowe Obwodnice Miast, Granice Administracyjne (Polish Edition); AUTHOR: Polskie Przedsi Ebiorstwo Wydawnictw Kar;
ISBN: 8373298401; TITLE: Wojewodztwo Zachodniopomorskie, Mapa Samochodowa 1:300 000: Nowa Obwodnice Miast, Skorowidz Miejscowosci, Granice Administracyjne (Polish Edition); AUTHOR: Polskie Przedsi Ebiorstwo Wydawnictw Kar;
ISBN: 837329905X; TITLE: Polska Atlas Samochodowy, 1: 500 000, 1:200 000 (Polish Edition); AUTHOR: Polskie Przedsi Ebiorstwo Wydawnictw Kar;
ISBN: 8373299122; TITLE: Polska, Mapa Samochodowa 1:750 000: Nowe Odcinki Drog Krajowych, Fotoradary ... Plany Przejazdowe 19 Miast: Zgodnosc Z GPS (Polish Edition); AUTHOR: Polskie Przedsi Ebiorstwo Wydawnictw Kar;
ISBN: 8373325107; TITLE: Koscio W Kryzysie?: Crisis Management W Kosciele W Polsce (Polish Edition); AUTHOR: Monika Przybysz;
ISBN: 8373330496; TITLE: Prawo Rolne I Zywnosciowe: Zbior Przepisow (Seria Akademicka); AUTHOR: Poland and August Grabski;
ISBN: 8373331166; TITLE: System Wyborczy W Rzeczypospolitej Polskiej (Seria Akademicka); AUTHOR: Marek Chmaj;
ISBN: 8373332103; TITLE: Stosowanie Konstytucji Rp W Swietle Zasady Jej Nadrzednosci: Wybrane Problemy (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Tuleja;
ISBN: 8373332235; TITLE: Policja: Organizacja I Funkcjonowanie; AUTHOR: Stanis?aw Pieprzny;
ISBN: 8373340475; TITLE: Obrot prawny z zagranica w sprawach cywilnych i karnych: Przepisy, wzory pism, komunikaty, wykazy umow, informacje o wzajemnosci, wykazy sadow ... i konsularnych oraz innych (Polish Edition); AUTHOR: Jan Ciszewski;
ISBN: 8373340599; TITLE: Ustawa o ochronie osob i mienia: Komentarz (Polish Edition); AUTHOR: Tomasz R. Aleksandrowicz;
ISBN: 8373340807; TITLE: Koncesje I Zezwolenia Na Dziaalnosc Gospodarcza: Stan Prawny Na Dzien 15 Marca 2002 R.; AUTHOR: Cezary Kosikowski;
ISBN: 8373341013; TITLE: Wadza ustawodawcza, wykonawcza i sadownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Polish Edition); AUTHOR: Halina Zi?ba-Za?ucka;
ISBN: 837334117X; TITLE: Prawo Bankowe: Komentarz; AUTHOR: Jan L. Twardowski;
ISBN: 8373341692; TITLE: Postepowanie Egzekucyjne W Administracji: Komentarz (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Przybysz;
ISBN: 8373341749; TITLE: Przedsiebiorca W Prawie Polskim: Na Tle Prawa Europejskiego (Polish Edition); AUTHOR: Cezary Kosikowski;
ISBN: 8373342273; TITLE: Ustroj Samorzadu Terytorialnego W Polsce (Polish Edition); AUTHOR: Wies?aw Kisiel;
ISBN: 8373342281; TITLE: Instytucja Prokuratury W Polsce (Polish Edition); AUTHOR: Halina Zi?ba-Za?ucka;
ISBN: 8373344411; TITLE: Organizacje Pozytku Publicznego (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Ceglarski;
ISBN: 8373344845; TITLE: Odpowiedzialnosc Za Szkody Wyrzadzone Przez Wadze Publiczna (Polish Edition); AUTHOR: Jan Skoczylas;
ISBN: 8373345671; TITLE: Skarga Do Europejskiego Trybunau Praw Czowieka Oraz Skarga Do Europejskiego Trybunau Sprawiedliwosci (Polish Edition); AUTHOR: Hanna Bajorek-Ziaja;
ISBN: 8373345698; TITLE: System Ubezpieczen Spoecznych: Zagadnienia Podstawowe (Polish Edition); AUTHOR: Zofia Kluszczynska;
ISBN: 8373346473; TITLE: Komentarz Do Ustawy O Ochronie Zdrowia Psychicznego (Polish Edition); AUTHOR: Juliusz Duda;
ISBN: 8373346988; TITLE: Wasnosc Nieruchomosci (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Rudnicki;
ISBN: 8373347100; TITLE: Postepowanie Klauzulowe (Polish Edition); AUTHOR: Izabella Gil;
ISBN: 8373347143; TITLE: Umowa O Zaopatrzenie W Wode I Odprowadzanie Sciekow (Polish Edition); AUTHOR: Bartosz Rakoczy;
ISBN: 8373347224; TITLE: Ochrona Granic I Obsuga Ruchu Granicznego (Polish Edition); AUTHOR: Aleksander Maksimczuk;
ISBN: 8373347283; TITLE: Bezprawie Legislacyjne (Polish Edition); AUTHOR: Leszek Bosek;
ISBN: 8373347291; TITLE: Nabycie Przez Zasiedzenie (Polish Edition); AUTHOR: Stanisaw Rudnicki;
ISBN: 8373347313; TITLE: Ustawa O Swobodzie Dziaalnosci Gospodarczej: Komentarz: Stan Prawny Na 15 Marca 2007 Roku (Polish Edition); AUTHOR: Cezary Kosikowski;
ISBN: 8373347380; TITLE: Krajowe Prawo Spoek a Swoboda Przedsiebiorczosci (Polish Edition); AUTHOR: Marek Szyd?o;
ISBN: 8373347577; TITLE: Dostep Do Informacji Publicznej (Polish Edition); AUTHOR: Irena Kami?ska;
ISBN: 8373348808; TITLE: Organizacje Pozarzadowe W Dziaalnosci Pozytku Publicznego (Polish Edition); AUTHOR: Ma?gorzata Halszka Kurleto;
ISBN: 8373348891; TITLE: Roszczenia Majatkowe Osob Najblizszych Dla Pokrzywdzonego (Polish Edition); AUTHOR: Joanna Misztal-Konecka;
ISBN: 8373349855; TITLE: Polityka Energetyczna: Prawne Instrumenty Realizacji (Polish Edition); AUTHOR: Filip Elzanowski;
ISBN: 8373349979; TITLE: Etyka Sytuacyjna Prawnika (Polish Edition); AUTHOR: Marcin Pieniazek;
ISBN: 8373371206; TITLE: Gry Nie Tylko Miosne; AUTHOR: Irena Matuszkiewicz;
ISBN: 8373371508; TITLE: Ostatni Bastion Barta Dawesa; AUTHOR: Richard Bachman;
ISBN: 8373371877; TITLE: 47 na odlew; AUTHOR: Natasza Goerke;
ISBN: 8373371893; TITLE: Rejs, czyli, Szczegolnie nie chodze na filmy polskie (Polish Edition); AUTHOR: Maciej ?uczak;
ISBN: 837337213X; TITLE: Cierpkosc Wisni; AUTHOR: Izabela Sowa;
ISBN: 8373373101; TITLE: Towarzysze Niejasnego (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Lipi?ski;
ISBN: 8373373136; TITLE: Upowaznienie Do Szczescia; AUTHOR: Katarzyna Grochola;
ISBN: 8373373594; TITLE: Herbatniki z jagodami; AUTHOR: Izabela Sowa;
ISBN: 8373373993; TITLE: Towarzystwo: Biznesmeni I Politycy (Polish Edition); AUTHOR: Micha? Matys;
ISBN: 8373374140; TITLE: Koniec Empire Falls; AUTHOR: Richard Russo;
ISBN: 8373374590; TITLE: Miasteczko Salem; AUTHOR: Stephen King;
ISBN: 8373375120; TITLE: Nienasycenie; AUTHOR: Stanislaw Ignacy Witkiewicz;
ISBN: 8373375260; TITLE: Zapasowe Maski (Polish Edition); AUTHOR: Zbigniew Zapasiewicz;
ISBN: 8373375996; TITLE: Klucz Wiedzy; AUTHOR: Nora Roberts;
ISBN: 8373376259; TITLE: Fractale (Polish Edition); AUTHOR: Natasza Goerke;
ISBN: 8373376933; TITLE: Zly; AUTHOR: Leopold Tyrmand;
ISBN: 8373377417; TITLE: Jezioro Radykaow (Polish Edition); AUTHOR: Cezary Michalski;
ISBN: 8373377565; TITLE: Los Powtorzony (Polish Edition); AUTHOR: Janusz L. Wi?niewski;
ISBN: 837337759X; TITLE: Zapiski Stanu Powaznego: Powiesc Dla Kobiet, Oraz PCI Pozostaych (Polish Edition); AUTHOR: Monika Szwaja;
ISBN: 8373378278; TITLE: Zielone Jabluszko; AUTHOR: Izabela Sowa;
ISBN: 8373378618; TITLE: Galeria Potworow (Polish Edition); AUTHOR: Agnieszka Osiecka;
ISBN: 837337874X; TITLE: Wielka Ksiega; potraw wegetarianskich; AUTHOR: various;
ISBN: 8373379096; TITLE: Bez Mojej Zgody; AUTHOR: Jodi Picoult and Michal Juszkiewicz;
ISBN: 8373379371; TITLE: Bezradnosc Liberaow: Mysl Liberalna Wobec Konfliktu I Wojny (Pejzaze Mysli: Idee, Stanowiska, Ludzie) (Polish Edition); AUTHOR: Marcin Król;
ISBN: 8373379436; TITLE: Oblawa: Losy Pisarzy Represjonowanych (Polish Edition); AUTHOR: Joanna Siedlecka;
ISBN: 8373380078; TITLE: Translation: Theoretical Prerequisites; AUTHOR: I. Y. Burkhanov;
ISBN: 8373380396; TITLE: Polska I Jej Wschodni Sasiedzi (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Andrusiewicz;
ISBN: 8373380620; TITLE: Rozpacz I Proby Jej Przezwyciezenia W Poezji Porozbiorowej, 1793-1806 (Polish Edition); AUTHOR: Marek Nalepa;
ISBN: 837338068X; TITLE: Metodologiczne Podstawy Badan Pedagogicznych (Polish Edition); AUTHOR: Albert Wojciech Maszke;
ISBN: 8373380736; TITLE: Nadzor Nad Koncentracja Przedsiebiorcow Jako Forma Prewencyjnej Ochrony Konkurencji (Polish Edition); AUTHOR: Jan Olszewski;
ISBN: 8373381163; TITLE: Mae Regiony W Wielkiej Polityce Polski, Sowacji I Ukrainy (Polish Edition); AUTHOR: Marian Stolarczyk;
ISBN: 8373381171; TITLE: Dialog O Dialogu: Marii Danilewicz Zielinskiej Podzwonne (Polish Edition); AUTHOR: Czes?aw K?ak;
ISBN: 837338118X; TITLE: Teoria I Praktyka Dalekowschodnich Sztuk Walki W Perspektywie Europejskiej (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech J. Cynarski;
ISBN: 8373381260; TITLE: Postrzeganie Bezpieczenstwa Publicznego W Srodowisku Lokalnym: Raport Z Badan Sondazowych (Polish Edition); AUTHOR: Eugeniusz Moczuk;
ISBN: 8373381538; TITLE: Semantyka I Aczliwosc Przysowkow Gradualnych W Jezyku Rosyjskim W Porownaniu Z Ekwiwalentami Polskimi: Na Materiale Tekstow Literatury Pieknej (Polish Edition); AUTHOR: Dorota Chudyk;
ISBN: 837338197X; TITLE: Prawa Dziecka: Wybrane Aspekty (Polish Edition); AUTHOR: Izabela Marczykowska;
ISBN: 8373382054; TITLE: Wielka Zmiana Z Perspektywy Lokalnej: Postawy Wybranych Kategorii Mieszkancow Rzeszowa Wobec Transformacji Systemowej (Polish Edition); AUTHOR: Arkadiusz Tuziak;
ISBN: 8373382143; TITLE: Rosyjskie Operatory Metatekstowe I Ich Polskie Odpowiedniki; AUTHOR: Zofia Czapiga;
ISBN: 8373382224; TITLE: Introduction to Translation; AUTHOR: Teodor Hrehov?ík;
ISBN: 8373382291; TITLE: Innowacyjnosc I Rozwoj: Zakres I Formy Aktywnosci Innowacyjnej Administracji Publicznej Podkarpacia W Procesie Trwaego Rozwoju Regionu (Polish Edition); AUTHOR: Arkadiusz Tuziak;
ISBN: 8373382534; TITLE: Wartosci I Postawy Nieletnich W Roznych Stadiach Wykolejenia Spoecznego (Polish Edition); AUTHOR: Franciszek Kozaczuk;
ISBN: 8373382577; TITLE: MODELLING THE ENGLISH LEXICON IN APPLIED LINGUISTICS; AUTHOR: Agnieszka Uberman;
ISBN: 8373382623; TITLE: Nauczyciele Wobec Zmian Edukacyjnych W Polsce (Polish Edition); AUTHOR: Maria Kocór;
ISBN: 8373382631; TITLE: Jutro Edukacji Techniczej (Polish Edition); AUTHOR: Waldemar Furmanek;
ISBN: 837338264X; TITLE: Entwicklungstendenzen Der Deutschen Gegenwartssprache: Exemplifiziert an Pressetexten (German Edition); AUTHOR: Zofia Bilut-Homplewicz;
ISBN: 8373382739; TITLE: In Search of the Collocation Value of Efl Dictionaries; AUTHOR: Dorota Osuchowska;
ISBN: 8373382860; TITLE: Ludnosc Podmiejska Rzeszowa W Latach 1784-1880 (Polish Edition); AUTHOR: Sabina Rejman;
ISBN: 8373382879; TITLE: Mieszkancy Powiatu Mieleckiego Wobec Problemow Bezpieczenstwa Lokalnego (Polish Edition); AUTHOR: Eugeniusz Moczuk;
ISBN: 8373382887; TITLE: Nieruchomosc I Zasady Akcesji Wedug Prawa Rzymskiego (Polish Edition); AUTHOR: Renata ?wirgo?-Skok;
ISBN: 8373382976; TITLE: Adam Mickiewicz: Dwa Wieki Kultury Polskiej (Polish Edition); AUTHOR: Kazimierz Maciag;
ISBN: 8373382992; TITLE: Dziecko I Rodzina: Spoeczne Powinnosci Opieki I Wychowania (Polish Edition); AUTHOR: Barbara Czeredrecka;
ISBN: 8373383018; TITLE: Relacje Miedzy Parlamentem a Rzadem Finlandii (Polish Edition); AUTHOR: Viktoriya Serzhanova;
ISBN: 8373383050; TITLE: Miedzynarodowe Mistrzowskie Kursy Muzyczne Im. Zenona Brzewskiego: Ancut, 1975-2006 (Polish Edition); AUTHOR: Monika P. Hippe;
ISBN: 8373383069; TITLE: Edukacja Nauczycieli Wobec Przemian Szkoy (Polish Edition); AUTHOR: Eugenia Iwona Laska;
ISBN: 8373383123; TITLE: Main Trends in Historical Semantics; AUTHOR: Marcin Grygiel;
ISBN: 8373383158; TITLE: Struktura I Wartosci Przedsiebiorcow Rzeszowa: Studium Powstawania Nowej Klasy (Polish Edition); AUTHOR: Barbara Marek-Zborowska;
ISBN: 8373383174; TITLE: Nauczyciel Miedzy Tradycja a Wspoczesnoscia: Teoria I Praktyka (Polish Edition); AUTHOR: Eugenia Iwona Laska;
ISBN: 8373383204; TITLE: Rozum I Obywatel: Idea Rozumu Publicznego Oraz Koncepcja Jednostki We Wspoczesnej Filozofii Polityki (Polish Edition); AUTHOR: Magdalena ?ardecka-Nowak;
ISBN: 8373383239; TITLE: Literatura I Jezyk Wczoraj I Dzis (Polish Edition); AUTHOR: Jadwiga Litwin;
ISBN: 8373383255; TITLE: Muzykalia Ancuckie: Problem Stylu I Praktyki Wykonawczej W Okresie Przedklasycznym Na Przykadzie Wybranych Utworow Z Biblioteki Muzeum Zam (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz Oliwa;
ISBN: 8373383263; TITLE: Kompetencje Kluczowe Kategoria Pedagogiki: Studia Porownawcze Polsko-Sowackie (Polish Edition); AUTHOR: Waldemar Furmanek;
ISBN: 8373383271; TITLE: Nauczyciel Wobec Wczesnej Edukacji Dzieci (Polish Edition); AUTHOR: Eugenia Iwona Laska;
ISBN: 837338328X; TITLE: Rola Wadz Samorzadowych W Rozwoju Turystyki Wiejskiej W Kontekscie Wykorzystania Zasobow Ludzkich Na Przykadzie Wojewodztwa Podkarpackiego (Polish Edition); AUTHOR: Sylwester Makarski;
ISBN: 837338331X; TITLE: Historia Polski: 1944-1989 (Polish Edition); AUTHOR: Wodzimierz Bonusiak;
ISBN: 8373383387; TITLE: Ochrona Bezpieczenstwa I Porzadku Publicznego W Prawie Administracyjnym (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Pieprzny;
ISBN: 8373383395; TITLE: Efektywnosc Oddziaywan Resocjalizacyjnych (Polish Edition); AUTHOR: Franciszek Kozaczuk;
ISBN: 8373383727; TITLE: Metody I Techniki Badan Pedagogicznych (Polish Edition); AUTHOR: Albert Wojciech Maszke;
ISBN: 8373384650; TITLE: Between Paganism and Christianity in the North; AUTHOR: Jens Peter Schjųdt, Pernille Hermann, Rudolf Simek and Įsdķs Egilsdóttir;
ISBN: 8373385908; TITLE: Resovia Saltans, 1975-2010: Taniec I Zycie; AUTHOR: Marian Zurek;
ISBN: 8373385975; TITLE: Rody Na Slasku, Rusi Czerwonej I W Maopolsce: Sredniowiecze I Czasy Nowozytne: Stan Badan, Metodologia, Nowe Ustalenia; AUTHOR: Wioletta Zawitkowska;
ISBN: 8373386114; TITLE: Inne Wyzwania: Poezja Bogdana Czaykowskiego I Andrzeja Buszy W Perspektywie Dwukulturowoasci / Janusz Pasterski; AUTHOR: Janusz Pasterski;
ISBN: 8373386149; TITLE: Innowacyjne Formy Wykorzystania Nowych Technologii Informacyjnych Na Rynku Pracy: Prognozi I Perspektywy; AUTHOR: Artur Kraus;
ISBN: 8373386157; TITLE: Wybrane Problemy Pedagogiki Rodziny =: Family Pedagogy, Selected Problems; AUTHOR: Zofia Fraczek;
ISBN: 8373386386; TITLE: Selected Areas of Intercultural Dialogue in Martial Arts (The Lykeion Library Edition, Vol. 14); AUTHOR: Wojciech J. Cynarski, Chuchchai Gomaratut, Keith R. Kernspecht and Lothar Sieber;
ISBN: 8373386467; TITLE: Dziecko Wiejskie Podkarpackie =: The Rural Child of Podkarpackie Province; AUTHOR: Marta Nowak;
ISBN: 8373386475; TITLE: Kazimierz Tyszkowski, 1894-1940: Z Dziejow Nauki Polskiej W Miedzywojennym Lwowie; AUTHOR: Pawe Sierzega;
ISBN: 8373386491; TITLE: "Hyphenated" Identities: The Issue of Cultural Identity in Selected Ethnic American Autobiographical Texts; AUTHOR: Elzbieta Rokosz-Piejko;
ISBN: 8373386645; TITLE: Ludwik Finkel I Akademia Umiejnetnoasci: Z Dziejaow Wspaopracy Naukowej Lwowa I Krakowa Na Przeomie XIX I XX Wieku; AUTHOR: Mariola Hoszowska;
ISBN: 8373386718; TITLE: Problematyka Narodowosciowa I Religijna W XX Wieku: Wybrane Aspekty; AUTHOR: Krzysztof Czarna;
ISBN: 8373386912; TITLE: Spoeczeanstwo Polskie W Procesie Zmian: Podkarpacie Na Tle Kraju; AUTHOR: Sawomir Solecki;
ISBN: 837339012X; TITLE: Odznaki Wojska Polskiego 1989-2002: Katalog Zbioru Falerystycznego (Polish Edition); AUTHOR: Zdzis?aw Sawicki;
ISBN: 8373390367; TITLE: Luban 1945: Ostatnie Zwyciestwo III Rzeszy (Polish Edition); AUTHOR: Arkadiusz Wilczy?ski;
ISBN: 8373390529; TITLE: Jean-Bol Odkrywa Karty--: Polska Siatka Wywiadowcza "F-2" We Francji 1940-1944 (Tajemnice II Wojny Swiatowej) (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy Tuszewski;
ISBN: 8373390588; TITLE: Moskwa 1990-1996: Wspomnienia Pierwszego Konsula III Rzeczpospolitej W Moskwie (Polish Edition); AUTHOR: Micha? ?órawski;
ISBN: 8373390669; TITLE: Czerwone Gwiazdy--Sojusznik Czarnych Krzyzy Nad Polska: Lotnictwo Sowieckie Nad Kresami, Wrzesien-Pazdziernik 1939 (Polish Edition); AUTHOR: Mirosaw Wawrzynski;
ISBN: 8373390839; TITLE: Bohater obrony Helu. Kmdr por. Zbigniew Przybyszewski 1907-1952 (polish); AUTHOR: Krzysztof Zajnaczkowski;
ISBN: 837341486X; TITLE: Swieta w polskim domu : praktyczny poradnik (Christmas in a Polish Home: A Practical Guide); AUTHOR: Joanna ?agoda, Anna Gotowiec and Maja ?agoda-Marciniak;
ISBN: 8373416382; TITLE: Wielka Ksiega Polskiej Poezji (Great Polish Poems for Children); AUTHOR: Dla Dzieci;
ISBN: 8373418547; TITLE: An Illustrated History of Poland; AUTHOR: Darius Banaszak, Tomasz Biber, Maciej Leszczynski and Richard Brezezinski;
ISBN: 8373419829; TITLE: Rosliny Polski: Ilustrowana Encyklopedia Od a Do Z (Polish Edition); AUTHOR: Renata Krzy?ciak-Kosi?ska;
ISBN: 8373440003; TITLE: Biatsystok na progu XXI wieku; AUTHOR: Piotr Sawicki;
ISBN: 8373440062; TITLE: Biaystok: Lata 20-Te, Lata 30-Te (Polish Edition); AUTHOR: Adam Dobro?ski;
ISBN: 8373440070; TITLE: Podlasie (Polish Edition); AUTHOR: Jarosaw Borejszo;
ISBN: 8373440143; TITLE: Tykocin--Miasteczko Bajeczka =: Tykocin--A Fairytale Town (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech Roszkowski;
ISBN: 8373440321; TITLE: Ikony (Polish Edition); AUTHOR: Joanna Tomalska;
ISBN: 837344033X; TITLE: Wokow: Podlasie, Suprasl, Puszcza (Polish Edition); AUTHOR: Wiktor Wo?kow;
ISBN: 8373450564; TITLE: Physical Map of World; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8373450955; TITLE: Tatra Mountains Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8373450998; TITLE: Karkonosze Mountain Range Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8373451013; TITLE: Ojcowski National Park Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8373451501; TITLE: Wadowice Town Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8373451609; TITLE: Bieszczady National Park Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8373451617; TITLE: Krakow Valleys Landscape Park Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8373451625; TITLE: Polish Jurassic Highland Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8373451633; TITLE: Great Masurian Lakes Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8373451684; TITLE: Pierscien Jurajski Town Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8373451706; TITLE: Wdzydze Landscape Park Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8373452095; TITLE: Wielkopolski National Park Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 837345215X; TITLE: Swietokrzyskie Mountains Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8373452176; TITLE: Bieszczady Mountains Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8373452516; TITLE: Silesian Beskids Mountain Range Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8373480471; TITLE: Kontrasty, Metamorfozy, Styl: Czyli Rozwazania O Dynamice Przemian Architektury XX Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Krystyna Pokrzywnicka;
ISBN: 837348146X; TITLE: Zjawiska Wibroakustyczne W Asynchronicznych Silnikach Klatkowych (Polish Edition); AUTHOR: Dariusz Karkosi?ski;
ISBN: 8373481729; TITLE: Wspoczesne Problemy I Wybrane Zagadnienia Modelowania Systemow Gospodarczych (Polish Edition); AUTHOR: Ludmia Zawadzka;
ISBN: 8373481826; TITLE: Wspoczesne Problemy I Kierunki Rozwoju Elastycznych Systemow Produkcyjnych (Polish Edition); AUTHOR: Ludmia Zawadzka;
ISBN: 8373481982; TITLE: Czynnik Akustyki W Architektonicznym Projektowaniu Koscioow (Polish Edition); AUTHOR: Dominika Wroblewska;
ISBN: 8373482016; TITLE: Ukady Cyfrowe: Podstawy Projektowania I Opis W Jezyku VHDL (Polish Edition); AUTHOR: Mariusz Barski;
ISBN: 837348311X; TITLE: Politechnika Gdanska: Uczelnia Z Wyobraznia I Przyszoscia; AUTHOR: Iwona Golecka;
ISBN: 837349023X; TITLE: Wspomnienia: Panstwowy Instytut Sztuk Plastycznych, 1937-1943 We Lwowie (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz ?odziana;
ISBN: 8373540458; TITLE: Abraham I Melchizedek (Polish Edition); AUTHOR: Ryszard Krasnod?bski;
ISBN: 8373541268; TITLE: Stanisaw Ubienski: Pasterz, Polityk I Pisarz, 1574-1640 (Polish Edition); AUTHOR: Waldemar Graczyk;
ISBN: 8373541462; TITLE: Opaci I Przeorzy Klasztoru Oo. Cystersow W Szczyrzycu Od XIII Do XX Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Jolanta Marszalska;
ISBN: 8373541519; TITLE: Florarium Christianum: Symbolika Roslin - Chrzescijanska Starozytnosc I Sredniowiecze (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Kobielus;
ISBN: 8373543759; TITLE: Eucharystia liturgia nieba i ziemi; AUTHOR: Wojciech Rzeminski;
ISBN: 8373590021; TITLE: Rodzina Borgiow; AUTHOR: Mario Puzo;
ISBN: 8373590730; TITLE: Cztery Pory Roku; AUTHOR: Stephen King;
ISBN: 8373592024; TITLE: Zwodniczy Punkt; AUTHOR: Dan Brown;
ISBN: 837359227X; TITLE: Tylko Jedno Spojrzenie; AUTHOR: Harlan Coben;
ISBN: 8373593624; TITLE: Jan Pawe II Papie Niemiertelny Br Biogra; AUTHOR: Szulc Tad;
ISBN: 8373594388; TITLE: W Sieci Pajka; AUTHOR: James Patterson;
ISBN: 8373594523; TITLE: Szklane księgi porywaczy snów; AUTHOR: Gordon Dahlquist;
ISBN: 8373595090; TITLE: Wielki Wybuch Narodziny Wszechświata; AUTHOR: Simon Singh;
ISBN: 8373595341; TITLE: Francuzki na kazdy sezon : rok sekretów, przepisów i przyjemnosci [French Women for All Seasons: A Year of Secrets, Recipes & Pleasure]; AUTHOR: trans. Danuta Górska Mireille Guiliano;
ISBN: 8373595368; TITLE: Lowca; AUTHOR: David Morrell;
ISBN: 8373595422; TITLE: Wendigo; AUTHOR: Graham Masterton;
ISBN: 8373595465; TITLE: Zemsta Ojca Chrzestnego; AUTHOR: Mark Winegardner;
ISBN: 8373595511; TITLE: Kwiecien W Paryzu; AUTHOR: Michael Wallner;
ISBN: 8373595864; TITLE: Zemsta Nilu; AUTHOR: Wilbur Smith;
ISBN: 8373595929; TITLE: Dzikie labędzie: trzy córy Chin; AUTHOR: Jung Chang;
ISBN: 8373595937; TITLE: Zielona Mila; AUTHOR: Stephen King;
ISBN: 8373595961; TITLE: Filary Ziemi; AUTHOR: Ken Follet;
ISBN: 837359616X; TITLE: Zielona Mila; AUTHOR: Stephen King;
ISBN: 8373596232; TITLE: Ostatni Szczegl; AUTHOR: Harlan Coben;
ISBN: 8373596399; TITLE: Portier Nosi Garnitur Od Gabbany Br; AUTHOR: Lauren Weisberger;
ISBN: 8373596623; TITLE: Gorca Krew Op+Obw; AUTHOR: Irene Nemirovsky;
ISBN: 8373596739; TITLE: Wiat Bez Koca Czarna Op+Obw; AUTHOR: Ken Follett;
ISBN: 8373596747; TITLE: Wiat Bez Koca Zielona Op; AUTHOR: Ken Follett;
ISBN: 8373596763; TITLE: Poczekajka Br; AUTHOR: Katarzyna Michalak;
ISBN: 8373613226; TITLE: C++ Styl i technika zaawansowanego programowania; AUTHOR: James O. Coplien;
ISBN: 8373630031; TITLE: Complexity Scales and Licensing Strength in Phonology; AUTHOR: Eugeniusz Cyran;
ISBN: 8373630147; TITLE: Pascha Jezusa Odpowiedzia Boga Na Grzech Swiata: Eschatologiczna Oflara Ekspiacji I Nowego Przymierza (Polish Edition); AUTHOR: Henryk Witczyk;
ISBN: 837363018X; TITLE: Czytanie Czechowicza; AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski;
ISBN: 8373630295; TITLE: Domy Panskie Na Lubelszczyznie Od Poznego Gotyku Do Wczesnego Baroku (Polish Edition); AUTHOR: Irena Rolska-Boruch;
ISBN: 8373630341; TITLE: Katechumenat Chrzcielny Dorosych W Kosciele Posoborowym (Polish Edition); AUTHOR: Czes?aw Krakowiak;
ISBN: 8373630384; TITLE: Filozofowac W Kontekscie Teologii: Religia-Natura-Aska (Religia I Mistyka) (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Moskal;
ISBN: 8373630430; TITLE: Credo in Spiritum Vivificantem: Pneumatologiczna Interpretacja Koscioa Jako Komunii W Posoborowej Teologii Niemieckiej (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Czaja;
ISBN: 8373630449; TITLE: Funkcja Doswiadczenia W Teologii: Proba Oceny Teologiczno-Metodolo... Dyskusji We Wspoczesnej Li; AUTHOR: Krzysztof Kowalik;
ISBN: 8373630740; TITLE: Wojna-Sprawiedliwa?: Przesanie Moralne Koscioa (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Nagorny;
ISBN: 8373630821; TITLE: Eschatologiczna Nadzieja W Pismach Izaaka Syryjczyka (Jeden Pan, Jedna Wiara) (Polish Edition); AUTHOR: Sebastian Rejak;
ISBN: 837363083X; TITLE: Modernist Mutations: The Morphology of the Imagist Poem: Context, Text, Intertext; AUTHOR: Sawomir Wacior and Katolicki Uniwersytet Lubelski;
ISBN: 8373630945; TITLE: Duchowosc: Zgromadzenia Siostr Suzek Najswietszej Maryi Panny Niepokalanej (Polish Edition); AUTHOR: Miros?awa Grunt;
ISBN: 8373631097; TITLE: Nadzieja Chrzescijanska a Nadzieje Ludzkie (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Nagorny;
ISBN: 8373631127; TITLE: Wspolnota I Ironia: Richard Rorty I Jego Wizja Spoeczenstwa Liberalnego (Polish Edition); AUTHOR: Magdalena ?ardecka-Nowak;
ISBN: 8373631143; TITLE: Logika Czy Epistemologia?: Historycznofilozoficzne Uwarunkowania Nowozytnej Koncepcji Logiki (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Janeczek;
ISBN: 8373631194; TITLE: Amicta Sole: Ksiega Pamiatkowa Ku Czci Ojca Profesora Andrzeja Ludwika Krupy Ofm (1910-1992) (Mariologia W Kontekscie) (Polish Edition); AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski;
ISBN: 8373631275; TITLE: Medjugorje: Prawda Czy Fasz: Identyfikacja Domniemanych "Objawien" Z Medjugo; AUTHOR: Dorota Rafalska;
ISBN: 8373631291; TITLE: Triumphus Mariae-Ecclesiae: Retabulum Otarza Gownego Koscioa Najswietszej Panny Maryi W Gdansku (Polish Edition); AUTHOR: Bo?ena Noworyta-Kukli?ska;
ISBN: 8373631380; TITLE: Synodalnosc Koscioa W Nauczaniu I Dziaalnosci Jana Pawa II: Materiay Ogolnopolskiej Sesji Naukowej Zorganizowanej 23 Pazdziernika 2003 R. W Lublinie; AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski;
ISBN: 8373631437; TITLE: Synowie Ksiezyca: Zapisy Poetyckie Aleksandra Wata I Henryka Grynberga W Swietle Tradycji I Teologii Zydowskiej (Polish Edition); AUTHOR: S?awomir Jacek ?urek;
ISBN: 8373631682; TITLE: Figury Retoryczne I Tropy W Psalmach, Na Podstawie Expositio Psalmorum Kasjodora (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Burczak;
ISBN: 8373632298; TITLE: BEING OR GOOD? METAMORPHOSES OF NEOPLATONISM; AUTHOR: Agnieszka, edited by Kijewska;
ISBN: 8373632700; TITLE: Catholic Universities in the New Europe; AUTHOR: Christopher Garbowski, Piotr Gutowski and Agnieszka Kijewska;
ISBN: 8373632743; TITLE: deus desideratus; AUTHOR: wojciech kruszewski;
ISBN: 8373632840; TITLE: Formacja Ludzka Powoanych Do Kapanstwa (Polish Edition); AUTHOR: Franciszek L. Les?niak;
ISBN: 8373633391; TITLE: Filologia Klasyczna W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim W Latach 1918-2004 (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Mada?a;
ISBN: 8373633405; TITLE: Zagadnienia Prawa Karnego Na Tle Nauczania Jana Pawa II (Polish Edition); AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski;
ISBN: 8373633413; TITLE: Swiety Grzesznik: Formua Marcina Lutra "Simul Iustus Et Peccator" W Kontekscie Ekumenicznym (Polish Edition); AUTHOR: Tomasz Jaklewicz;
ISBN: 837363343X; TITLE: Integralne Ksztacenie Kaznodziei (Polish Edition); AUTHOR: Wodzimierz Bronski;
ISBN: 8373633448; TITLE: Wspolna Polityka Rolna - Szansa Polskiego Rolnictwa (Polish Edition); AUTHOR: Jan Izdebski;
ISBN: 8373633464; TITLE: Wprowadzenie Do Miedzynarodowych Stosunkow Gospodarczych (Polish Edition); AUTHOR: Kazimierz Albin K?osi?ski;
ISBN: 8373633480; TITLE: Jezus I Jego Uczniowie: Model Chrzescijanskiej Formacji W Ewangelii Wedug SW. Marka (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Har?zga;
ISBN: 8373633529; TITLE: Ze Sztambucha Do Sztambucha: Ale Jego Duch Jest Z Nami (Polish Edition); AUTHOR: Agnieszka Smreczynska-Gabka;
ISBN: 8373633553; TITLE: Afektywne Poznanie Boga (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Moskal;
ISBN: 837363360X; TITLE: Dwie ojczyzny. Polskie dzieci w Nowej Zelandii. Tu?acze wspomnienia; AUTHOR: Stanislaw Manterys, Stefania Zawada and Anna Szatkowska;
ISBN: 8373633626; TITLE: Przyczyna I Wyjasnianie: Studium Z Filozofii I Metodologii Nauk (Polish Edition); AUTHOR: Pawe? Kawalec;
ISBN: 8373633669; TITLE: Nowa Ekonomia a Spoeczenstwo (Polish Edition); AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski;
ISBN: 8373633685; TITLE: Chrzescijanstwo a Jednosc Europy (Polish Edition); AUTHOR: Eugeniusz Cyran;
ISBN: 8373633707; TITLE: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Polish Edition); AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw;
ISBN: 8373633723; TITLE: Tendenzen Der Innerlichkeit in Der Deutschschweizer Literatur Der Zwischenkriegszeit: Studien Zu Meinrad Inglin Und Albin Zollinger (German Edition); AUTHOR: Marzena Górecka;
ISBN: 8373633731; TITLE: Katecheza Maryjna W Polsce W Latach 1905-2005 (Polish Edition); AUTHOR: Marian Zaj?c;
ISBN: 8373633766; TITLE: Od Zmian Globalnych Do Rozwoju Lokalnego (Polish Edition); AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski;
ISBN: 8373633774; TITLE: Organizacje Przedsiebiorstwa I Rynki Kapitaowe W Otoczeniu Globalnym; AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski;
ISBN: 8373633782; TITLE: Sad Najwyzszy Stanow Zjednoczonych Do 1930 Roku (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz Górski;
ISBN: 8373633790; TITLE: Budowanie Spoeczenstwa Wiedzy: Zarys Teorii Spoecznej Karla R. Poppera (Polish Edition); AUTHOR: Arkadiusz Jab?o?ski;
ISBN: 8373633839; TITLE: Wpyw Szkolnictwa Ludowego Autonomicznej Galicji Na Ksztat Polskiej Szkoy Powszechnej W Latach 1918-1922 (Polish Edition); AUTHOR: Edmund Ju?ko;
ISBN: 8373633898; TITLE: Odpowiedzialnosc Karna Nieletniego: Na Tle Kodeksu Karnego Z 1997 Roku (Polish Edition); AUTHOR: Rados?aw G. Ha?as;
ISBN: 8373633901; TITLE: Epilog Styczniowej Insurekcji 1863 Roku (Polish Edition); AUTHOR: Eugeniusz Niebelski;
ISBN: 8373633936; TITLE: Nie Potrzebuja Lekarza Zdrowi--: Niezychastyczna Metoda Uzdrawiania Czowieka (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Le?niewski;
ISBN: 8373633944; TITLE: Wydalenie Fakultatywne Z Instytutu Zakonnego Wedug Kodeksu Prawa Kanonicznego (Polish Edition); AUTHOR: Marcin Bider;
ISBN: 8373633995; TITLE: I Nie Ma W Zadnym Innym Zbawienia: Wyjatkowy Charakter Chrzescijanstwa W Teologii Posoborowej (Polish Edition); AUTHOR: Ireneusz S?awomir Ledwo?;
ISBN: 8373634010; TITLE: Jeziora Rzeczne Doliny Srodkowego Bugu: Roznorodnosc Biologiczna I Krajobrazowa (Polish Edition); AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski;
ISBN: 8373634037; TITLE: Cuius Regio, Eius Religio?: Zjazd Historykow Panstwa I Prawa (Polish Edition); AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski;
ISBN: 837363410X; TITLE: Czas Pusty: Analiza Tresci Programow Telewizyjnych Czterech; AUTHOR: Aleksandra Ewa Gaa;
ISBN: 8373634118; TITLE: Hominum Causa Omne Ius Constitutum Est: Ksiega Jubileuszowa Ku Czci Profesor Alicji Grzeskowiak (Polish Edition); AUTHOR: Alicja Grzeskowiak;
ISBN: 8373634169; TITLE: Studia I Szkice O Wychowaniu Dzieci Z Uszkodzeniami Suchu (Polish Edition); AUTHOR: Kazimiera Krakowiak;
ISBN: 8373634185; TITLE: Szkice Do Systemu Personalizmu (Polish and English Edition); AUTHOR: Czes?aw Stanis?aw Bartnik;
ISBN: 8373634223; TITLE: Formacja Moralna, Formacja Sumienia (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Nagorny;
ISBN: 8373634258; TITLE: Logika I Artefakty (Polish Edition); AUTHOR: Pawe? Garbacz;
ISBN: 8373634282; TITLE: Bezdomnosc: Szkice Z Socjologii, Polityki Spoecznej I Katolickiej Nauki Spoecznej (Polish Edition); AUTHOR: Jan Mazur;
ISBN: 8373634398; TITLE: Incestum W Prawie Rzymskim (Polish Edition); AUTHOR: Joanna Misztal-Konecka;
ISBN: 8373634428; TITLE: Bogosawiony Ksiadz August Czartoryski, Patron Trudnego Powoania: [Materiay Sesji PT. Videte Vocationem Vestram ("Przypatrzcie Sie, Bracia, Powoaniu Wa (Polish Edition); AUTHOR: Stanisaw Wilk;
ISBN: 8373634460; TITLE: Fenomen Czowieka: U Podstaw Humanizmu Chrzescijanskiego (Polish Edition); AUTHOR: Wincenty Granat;
ISBN: 8373634525; TITLE: Od Strony Wartosci: Studia Z Pogranicza Teorii Literatury I Estetyki (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Tyszczyk;
ISBN: 8373634533; TITLE: Z Sybiru Na Druga Pokule: Wojenne Losy Polskich Dzieci Z Pahiatua (Polish Edition); AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski;
ISBN: 8373634568; TITLE: Parapsychologia (Polish Edition); AUTHOR: Antoni Jozafat Nowak;
ISBN: 837363469X; TITLE: Polonia Restituta: Ustroj Panstwa Polskiego W XX Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz Górski;
ISBN: 8373635408; TITLE: Od Kontestacji Do Relacji: Czowiek Wobec Boga W Dramacie Modej Polski (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech Kaczmarek;
ISBN: 8373635459; TITLE: Meka Pana Naszego Jezusa Chrystusa Wedug SW. Mateusza: Z Komentarzem Teologiczno-Biblijnym I Ikonograficznym (Polish Edition); AUTHOR: Antoni Paciorek;
ISBN: 8373635475; TITLE: Emigranci I Jankesi: O Amerykanskich Historykach Rosji (Polish Edition); AUTHOR: Mirosaw Filipowicz;
ISBN: 8373635483; TITLE: Uprawnienia Majatkowe Koscioa Katolickiego W Polsce: W Swietle Kodeksu Prawa Kanonicznego Z 1983 Roku, Konkordatu Z 1993 Roku I Ustaw Synodalnych (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Dubiel;
ISBN: 8373635491; TITLE: Racjonalnosc W Etyce: Normatywna Moc Prawdy (Polish Edition); AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa;
ISBN: 8373635548; TITLE: Stach Z Warty Szukalski I Szczep Rogate Serce (Polish Edition); AUTHOR: Lechos?aw Lame?ski;
ISBN: 8373635556; TITLE: Wychowanie Ku Wartosciom Wiejskim Jako Szansa Integralnego Rozwoju Wychowanka (Polish Edition); AUTHOR: Krystyna Cha?as;
ISBN: 8373635580; TITLE: Studies in Personalist System; AUTHOR: Ks. Czeslaw Stanislaw Bartnik;
ISBN: 8373635599; TITLE: Salus Rei Publicae Suprema Lex: Ochrona Interesow Panstwa W Prawie Karnym Starozytnej Grecji I Rzymu (Polish Edition); AUTHOR: Antoni Debinski;
ISBN: 8373635602; TITLE: Historia Magistra Vitae: Ksiega Jubileuszowa Ku Czci Profesora Jerzego Flagi (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy Flaga;
ISBN: 8373635726; TITLE: Osobowosciowe Uwarunkowania Skutecznosci Kary Pozbawienia Wolnosci (Polish Edition); AUTHOR: Iwona Niewiadomska;
ISBN: 8373635742; TITLE: Problemy Wspoczesnej Modziezy W Ujeciu Nauk Spoecznych (Polish Edition); AUTHOR: Franciszka Wanda Wawro;
ISBN: 8373635785; TITLE: Akt Oskarzenia; AUTHOR: Bohdan Królikowski;
ISBN: 8373635807; TITLE: Wawolnica W Sredniowieczu (Polish Edition); AUTHOR: Katarzyna Pisarek-Mayszek;
ISBN: 8373635815; TITLE: The Medium with Promising Future: Radio in Central and Eastern European Countries; AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski;
ISBN: 8373635823; TITLE: Dziaalnosc Inwestycyjna Firm Brytyjskich W Polsce; AUTHOR: Bartosz Jozwik;
ISBN: 8373635858; TITLE: Mae Miasta: Gospodarka (Polish Edition); AUTHOR: Mariusz Zemo;
ISBN: 8373635904; TITLE: Komunistyczne Prawo Karne Polski Ludowej; AUTHOR: Alicja Grzeskowiak;
ISBN: 8373635912; TITLE: Stachura Totalny (U Zroda) (Polish Edition); AUTHOR: Dariusz Pachocki;
ISBN: 8373635955; TITLE: [Pravivshe Gosudarstvo Svoe Tikho I Blagopoluchno--]: Grigorij Karpowicz Kotoszychin O Wadzy W Carstwie Moskiewskim Pierwszych Romanowow (Polish Edition); AUTHOR: Hubert Miko?aj ?aszkiewicz;
ISBN: 837363598X; TITLE: Wychowanie Chrzescijanskie: Miedzy Tradycja a Wspoczesnoscia (Polish Edition); AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw;
ISBN: 8373635998; TITLE: Rodzicielstwo: Wybrane Zagadnienia Kontekstow Edukacyjnych (Polish Edition); AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw;
ISBN: 837363603X; TITLE: Wspolna Polityka Rolna: Tradycja I Nowoczesnosc (Polish Edition); AUTHOR: Marcin Szewczak;
ISBN: 8373636048; TITLE: Funkcje Publiczne Zwiazkow Wyznaniowych: Materiay III Ogolnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 Maja 2006) (Polish Edition); AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw;
ISBN: 8373636072; TITLE: Edukacja W Ramach Strategii Lizbonskiej: Wybor Dokumentow (Polish Edition); AUTHOR: Dorota Bis;
ISBN: 8373636129; TITLE: Kuria Rzymska I Pomniki Chrzescijanstwa Na Szlaku Do Wiecznego Miasta (Polish Edition); AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw;
ISBN: 8373636161; TITLE: Osoba I Zabawa: Elementy Filozofii I Pedagogiki Zabawy (Polish Edition); AUTHOR: Justyna Truskolaska;
ISBN: 8373636226; TITLE: Mazenstwo I Rodzina W Nowoczesnym Spoeczenstwie (Polish Edition); AUTHOR: Leon Dyczewski;
ISBN: 8373636269; TITLE: Katecheza a Mae Grupy Szkolne I Parafialne: Studium Pastoralno-Katechety... (Polish Edition); AUTHOR: Halina Wronska;
ISBN: 8373636439; TITLE: Zarys Filozofii Polityki (Polish Edition); AUTHOR: ks. Stanis?aw Kowalczyk;
ISBN: 8373636447; TITLE: Globalizacja I Integracja Europejska (Polish Edition); AUTHOR: Bartosz Jozwik;
ISBN: 8373639683; TITLE: Spiritus Sactificator: Czowiek Wobec Ducha Swietego Wedug Ksiag Wyznaniowych Luteranizmu (1529-1537); AUTHOR: Monika Walus;
ISBN: 8373639799; TITLE: Natura I Cele: Dyskusja Argumentu Teleologicznego Na Rzecz Ochrony Przyrody; AUTHOR: Zbigniew Wroblewski;
ISBN: 8373652590; TITLE: Der Ariadnefaden in der Tradition. Studien zur deutschen und außerdeutschen Literatur und Kultur. Festschrift für Prof. Dr. habil. Klaus Hammer. Band 2..; AUTHOR: Anna (Hg.) Mrozewska;
ISBN: 8373728422; TITLE: Waloryzacja I Ranking Zoz Wegla Brunatnego W Polsce =: Valorization and Ranking, List of Lignite Deposits in Poland (Polish Edition); AUTHOR: Jacek R. Kasinski;
ISBN: 8373729097; TITLE: Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians: Field Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurasic Sytem, Poland, Krakow, Septem; AUTHOR: Pa Nstwowy Instytut Geologiczny;
ISBN: 8373729100; TITLE: Mineralizacja Cynowa W Srodkowej Czesci Pasma Upkowego Starej Kamienicy (Sudety Zachodnie) =: Tin Mineralization in the Middle Part of the Stara Kamie (Polish Edition); AUTHOR: Marek Michniewicz;
ISBN: 8373750088; TITLE: Salatki; AUTHOR: Maciej kuron;
ISBN: 8373753192; TITLE: Czerwony Kapturek i inne bajki/Little Red Riding Hood; AUTHOR: Zara?ska Joanna;
ISBN: 8373753206; TITLE: Czerwony Kapturek i inne bajki : Uczymy sie niemieckiego [Polish and German text]; AUTHOR: Dorota Obidniak and Gra?yna Motylewska;
ISBN: 8373753532; TITLE: Baranek Czyscioszek; AUTHOR: Urszula Kozlowska;
ISBN: 8373754199; TITLE: Angielsko-Polski Wielki Ilustrowany Slownik (Dla Dzieci I Mtodziezy) Illustrated English-Polish Dictionary for Children; AUTHOR: Joanna Zaranska, Barbara Sciborowska, Magdalena Appel and Aleksandra Magnuszewsak-Oczko;
ISBN: 8373756949; TITLE: Jas i czarodziejska fasola; AUTHOR: Urszula Kozlowska;
ISBN: 8373757171; TITLE: Gdzie jest kurka?; AUTHOR: Urszula Kozlowska;
ISBN: 8373773851; TITLE: Duchy posrod nas (polish); AUTHOR: James Van Praagh;
ISBN: 8373775080; TITLE: Jak z bankruta stac sie milionerem (polish); AUTHOR: Wojciech Chmielewski;
ISBN: 8373775358; TITLE: Gleboka prawda (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Gregg Braden;
ISBN: 8373775366; TITLE: Droga ku zyciu. Medytacje dla ciebie (polish); AUTHOR: Danuta Szmidt;
ISBN: 8373780300; TITLE: Bezpieczenstwo Systemow Informatycznych W Bankach W Polsce (Polish Edition); AUTHOR: Jacek Grzywacz;
ISBN: 8373780394; TITLE: Mozliwosci Inwestowania Oraz Rozwoju Maych I Srednich Przedsiebiorstw W Polsce (Polish Edition); AUTHOR: I. Bergel;
ISBN: 8373780491; TITLE: Globalizacja: Gospodarka - Praca - Kultura. W 70. Rocznice Urodzin Prof. Zw. Dr. Hab. Leszka Gilejko (Polish Edition); AUTHOR: Leszek Gilejko;
ISBN: 8373780599; TITLE: Polska W Unii Europejskiej: Uwarunkowania I Mozliwosci Po 2004 Roku (Polish Edition); AUTHOR: Grazyna Wojtkowska-Odej;
ISBN: 8373780718; TITLE: Warunki Zycia Wybranych Spoecznosci Lokalnych Na Poczatku XXI Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Witold Rakowski;
ISBN: 8373780807; TITLE: Miedzynarodowa Zdolnosc Konkurencyjna Kraju I Przedsiebiorstw: Wyzwania Dla Polski Na Progu XXI Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Jan Bossak;
ISBN: 8373781056; TITLE: Stosunki Gospodarcze Polska - Rosja W Warunkach Integracji Z Unia Europejska (Polish Edition); AUTHOR: Pawe Bozyk;
ISBN: 8373781080; TITLE: Strategiczna Transformacja Polskich Przedsiebiorstw: Praca Zbiorowa (Polish Edition); AUTHOR: Maria Romanowska;
ISBN: 8373781145; TITLE: Polska W Unii Europejskiej (Polish Edition); AUTHOR: Szko A G;
ISBN: 8373781161; TITLE: Instytucjonalne Wymiary Procesu Transformacji W Polsce (Polish Edition); AUTHOR: Maria Lissowska;
ISBN: 8373781501; TITLE: Scenariusze Polityki Ludnosciowej Dla Polski: Badanie Eksperckie Delphi (Polish Edition); AUTHOR: Irena Kotowska;
ISBN: 8373781900; TITLE: Stabilnosc Rynkow Finansowych a Wejscie Polski Do Strefy Euro (Polish Edition); AUTHOR: Jan Sulmicki;
ISBN: 8373782060; TITLE: Dyplomacja Polska W XX Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Bogdan Grzelo?ski;
ISBN: 8373782087; TITLE: Pamietniki Polakow Na Wschodzie: Biaorus, Ukraina, Kazachstan--Losy Pokolen (Polish Edition); AUTHOR: Szko A G;
ISBN: 837378246X; TITLE: Wschodnie Pogranicze Rozszerzonej Unii Europejskiej: Czynniki Konkurencyjnosci (Polish Edition); AUTHOR: Szko A G;
ISBN: 8373782524; TITLE: Rola Instytucjonalizacji W Ksztatowaniu Stosunkow Miedzynarodowych (Polish Edition); AUTHOR: Katarzyna Zukrowska;
ISBN: 8373783091; TITLE: Region Morza Batyckiego I Biaorus: Czynniki Konkurencyjnosci (Polish Edition); AUTHOR: Eufemia Teichmann;
ISBN: 837378313X; TITLE: Rynek Uczelni Niepublicznych W Polsce (Polish Edition); AUTHOR: Marcin Geryk;
ISBN: 8373783156; TITLE: Sytuacja Mieszkaniowa W Polsce W Latach 1988-2005: Dziedzictwo I Przemiany (Polish Edition); AUTHOR: Maciej Cesarski;
ISBN: 8373783202; TITLE: Co Dzieli, Co Integruje Wspolnote Europejska? (Polish Edition); AUTHOR: Katarzyna Zukrowska;
ISBN: 8373783253; TITLE: Globalizacja a Funkcje Polskiego Rolnictwa (Polish Edition); AUTHOR: Roman Sobiecki;
ISBN: 837378330X; TITLE: Solidarnosc, Samorzad Pracowniczy, Transformacja Systemu: O Programie Gospodarczym Sieci Organizacji Zakadowych Nszz "Solidarnosc" Wiodacych Zakadow P (Polish Edition); AUTHOR: Jacek Luszniewicz;
ISBN: 837380031X; TITLE: Katedra, Symbol Europy =: La Cathedrale Europe (Polish Edition); AUTHOR: Janusz St Pasierb;
ISBN: 8373800476; TITLE: Kozielsk W Doach Katynia: Dzienniki Kozielskie (Polish Edition); AUTHOR: Zdzis?aw J. Peszkowski;
ISBN: 8373800743; TITLE: Operacja "Lato-80": Preludium Stanu Wojennego: Dokumenty Msw, 1980-1981 (Polish Edition); AUTHOR: Peter K. Raina;
ISBN: 8373800751; TITLE: Puka Europa: Saga Polska: Pierwszy Srodkowowschodni Pamietnik Rodzinny, Sprzed Akcesji (Polish Edition); AUTHOR: Beata Puczyna;
ISBN: 8373800824; TITLE: Tajne Akta KW Pzpr W Gdansku Dotyczace Prymasa Polski Stefana Kardynaa Wyszynskiego (Polish Edition); AUTHOR: Stanisaw Bogdanowicz;
ISBN: 8373800999; TITLE: Ziarno I Wiatr (Polish Edition); AUTHOR: Kazimierz Nowosielski;
ISBN: 8373801251; TITLE: Szekspir I Wielki Zamet (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej ?urowski;
ISBN: 8373801308; TITLE: Na Skrzyzowaniu Drog: O Poezji Janusza St. Pasierba (Polish Edition); AUTHOR: Tomasz Tomasik;
ISBN: 8373801324; TITLE: Ksiadz Janusz Stanisaw Pasierb: Kapan, Poeta, Humanista: Materiay Z Sesji Zorganizowanej W Dziesiata Rocznice Smierci: Pelplin, 13 Grudnia 2003 R. (Polish Edition); AUTHOR: Bogdan Wisniewski;
ISBN: 8373802053; TITLE: Led by Destiny: Hitchhiking Around the World; AUTHOR: Kinga Freespirit Choszcz;
ISBN: 8373802231; TITLE: Gosne Myslenie, Czyli, Czowiek I Koscio Na Przeomie Tysiacleci (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Goc?owski;
ISBN: 8373802355; TITLE: Poetyckie Spotkania Z Ksiedzem Januszem St. Pasierbem: Pomorski Konkurs Poetycki Im. KS. Janusza St. Pasierba (Polish Edition); AUTHOR: Bogdan Wi?niewski;
ISBN: 8373802495; TITLE: Taniec - Filozofia Zycia =: Dancing Life Philosophy (Polish Edition); AUTHOR: Agnieszka Lendzion;
ISBN: 8373803130; TITLE: Chodzac Po Lwowie (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Riedl;
ISBN: 8373803963; TITLE: Pomorski Szlak Cystersow: Ilustrowany Przewodnik Po 20 Obiektach Pocysterskich Na Pomorzu, Kujawach I Ziemi Cheminskiej (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Leszek Jurkiewicz;
ISBN: 837380501X; TITLE: Grzegorz Ciechowski. Wybitny artysta rodem z Tczewa; AUTHOR: Jan Kulas;
ISBN: 8373805184; TITLE: Spacer Po Starym Starogardzie: Starogard GD. Na Starych Widokowkach = Spaziergang Durch Das Alte Preussisch Stargard: PR. Stargard Auf Alten Postkart (Polish Edition); AUTHOR: Wies?aw Gogan;
ISBN: 8373808450; TITLE: Xingu. Rzeka wolnych ludzi.; AUTHOR: Piotr Opacian;
ISBN: 8373809201; TITLE: Z legendą przez wieki, vol. 1; AUTHOR: Stan Bogdan;
ISBN: 837380921X; TITLE: Z legendą przez wieki, vol. 2; AUTHOR: Stan Bogdan;
ISBN: 8373830154; TITLE: Granice Wolnosci: Pamietnik Polskiej Transformacji; AUTHOR: Edmund Wnuk-Lipi?ski;
ISBN: 8373830324; TITLE: Sezonowe Wyjazdy Zarobkowe Polakow Do Niemiec (Polish Edition); AUTHOR: Joanna Korczy?ska;
ISBN: 8373830340; TITLE: Unia Europejska Jako Aktor Stosunkow Miedzynarodowych (Polish Edition); AUTHOR: Ryszard Zi?ba;
ISBN: 8373830456; TITLE: Poles Among Europeans; AUTHOR: Uniwersytet Warszawski;
ISBN: 8373830537; TITLE: Drogi Do Gospodarki Rynkowej: Na Marginesie Doswiadczen Transformacyjnych W Niemczech Wschodnich, Polsce I Rosji (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy Kleer;
ISBN: 837383060X; TITLE: Socjologia a Przemiany Wspoczesnego Swiata (Polish Edition); AUTHOR: Uniwersytet Warszawski;
ISBN: 8373830650; TITLE: Demokracja Polska, 1989-2003 (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy J. Wiatr;
ISBN: 8373830766; TITLE: Innovation in Small Firms and Dynamics of Local Development; AUTHOR: Teresa De Noronha Vaz;
ISBN: 8373830898; TITLE: Polityka Miejska a Inwestycje Zagraniczne W Polskich Metropoliach (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech Dziemianowicz and Uniwersytet Warszawski;
ISBN: 8373830936; TITLE: Zmiana Czy Stagnacja?: Spoeczenstwo Polskie Po Czternastu Latach Transformacji (Polish Edition); AUTHOR: Uniwersytet Warszawski;
ISBN: 8373830952; TITLE: Nierowne Koalicje--Liderzy Miejscy W Poszukiwaniu Nowego Modelu Zarzadzania Rozwojem (Polish Edition); AUTHOR: Pawe? Swianiewicz and Uniwersytet Warszawski;
ISBN: 8373831053; TITLE: Polscy Pracownicy Na Rynku Unii Europejskiej (Polish Edition); AUTHOR: Pawe Kaczmarczyk;
ISBN: 8373831088; TITLE: Wietnamczycy: Systemy Wartosci, Stereotypy Zachodu (Polish Edition); AUTHOR: Adam W. Jelonek;
ISBN: 8373831215; TITLE: Wspopraca Transgraniczna Unii Europejskiej: Doswiadczenia Polsko-Niemieckie (Polish Edition); AUTHOR: Uniwersytet Warszawski;
ISBN: 8373831347; TITLE: Obywatelstwo W Europie: Z Dziejow Idei I Instytucji (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Trzci?ski;
ISBN: 8373831436; TITLE: Mniejszosci Narodowe W Polsce W Swietle Narodowego Spisu Powszechnego Z 2002 Roku (Polish Edition); AUTHOR: Lucjan Adamczuk;
ISBN: 8373831568; TITLE: Kryzys Tozsamosci Politycznej a Proces Integracji Europejskiej (Polish Edition); AUTHOR: Barbara Markiewicz;
ISBN: 8373831754; TITLE: Socjologia Zycia Publicznego (Polish Edition); AUTHOR: Edmund Wnuk-Lipi?ski;
ISBN: 8373831770; TITLE: Organizacja Narodow Zjednoczonych: Bilans I Perspektywy (Polish Edition); AUTHOR: Fundacja Studi Ow Mi Edzynarodowych;
ISBN: 8373831789; TITLE: Nowe Granice Unii Europejskiej - Wspopraca Czy Wykluczenie? (Polish Edition); AUTHOR: Uniwersytet Warszawski;
ISBN: 8373831843; TITLE: Europeizacja Polskiej Polityki Wobec Cudzoziemcow 1990-2003 (Polish Edition); AUTHOR: Agnieszka Weinar;
ISBN: 8373831886; TITLE: Zachwyt I Logika Czynu: Portret Intelektualny Tadeusza Tomaszewskiego (Polish Edition); AUTHOR: Zofia Ratajczak;
ISBN: 8373831924; TITLE: Pamiec Zbiorowa Spoeczenstwa Polskiego W Okresie Transformacji (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Tadeusz Kwiatkowski;
ISBN: 8373831975; TITLE: Miasto I Przestrzen W Perspektywie Socjologicznej (Polish Edition); AUTHOR: Bohdan Ja?owiecki;
ISBN: 8373832106; TITLE: Kapita Ludzki I Kapita Spoeczny a Rozwoj Regionalny (Polish Edition); AUTHOR: Uniwersytet Warszawski;
ISBN: 8373832130; TITLE: Rozwoj I Znaczenie Rezimow Miedzynarodowych Na Przykadzie Rezimu Nieproliferacji Broni Jadrowej: Studium Politologiczne (Polish Edition); AUTHOR: Jolanta Bry?a;
ISBN: 8373832424; TITLE: Gettoizacja Polskiej Przestrzeni Miejskiej (Polish Edition); AUTHOR: Bohdan Jaowiecki;
ISBN: 8373832483; TITLE: Aktywnosc Zawodowa I Edukacyjna a Obowiazki Rodzinne W Polsce: W Swietle Badan Empirycznych (Polish Edition); AUTHOR: Instytut Bada N Nad Gospodark a Rynkow a;
ISBN: 8373832513; TITLE: Miedzy Rynkiem a Civil Society: Konteksty Badan Socjologicznych (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech Sitek;
ISBN: 837383253X; TITLE: Teoria Opanowywania Trwogi: Dyskurs W Literaturze Amerykanskiej (Polish Edition); AUTHOR: Marzena Rusaczyk;
ISBN: 8373832548; TITLE: Globalny Swiat Metropolii (Polish Edition); AUTHOR: Bohdan Ja?owiecki;
ISBN: 8373832556; TITLE: Polska Regionalna I Lokalna W Swietle Badan Euroreg-U (Polish Edition); AUTHOR: Uniwersytet Warszawski;
ISBN: 8373832572; TITLE: Summa Iniuria: O Bedzie Formalizmu W Stosowaniu Prawa (Polish Edition); AUTHOR: Marcin Matczak;
ISBN: 8373832688; TITLE: Spoeczne Aspekty Zrownowazonego Rozwoju WSI W Polsce: Partycypacja Lokalna I Kapita Spoeczny (Polish Edition); AUTHOR: Europejski Fundusz Rozwoju WSI Polskiej;
ISBN: 8373833609; TITLE: Jak się różnimy, jak się zmieniamy? Wspólczesny świat w sondażach międzynarodowych; AUTHOR: Wojciech Modzelewski;
ISBN: 8373834796; TITLE: Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia; AUTHOR: Miroslaw Filiciak;
ISBN: 837383480X; TITLE: Metropolie Mniejszosci, Mniejszosci W Metropoliach; AUTHOR: Bohdan Jaowiecki;
ISBN: 8373835091; TITLE: Demokracja W Okowach Totarientalnoasci: Wspaoczesne Ograniczenia Implementacji Zasad Demokratycznych; AUTHOR: Cezary Jaozef Olbromski;
ISBN: 8373835520; TITLE: Archidiecezja Gnieaznieanska W Czasach Komunizmu, 1945-1980; AUTHOR: Bartosz Kaliski;
ISBN: 8373840095; TITLE: Juliusz Sowacki (A to Polska Wasnie); AUTHOR: Alina Kowalczykowa;
ISBN: 8373840281; TITLE: Warmia I Mazury (A to Polska Wasnie) (Polish Edition); AUTHOR: Erwin Kruk;
ISBN: 8373840338; TITLE: Istnienie Poszczegolne--Stanisaw Ignacy Witkiewicz (Polish Edition); AUTHOR: Anna Mici?ska;
ISBN: 8373840656; TITLE: Olsztyn: Dzieje Miasta (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Achremczyk;
ISBN: 8373840699; TITLE: Moda Polska (A to Polska Wasnie) (Polish Edition); AUTHOR: Justyna Bajda;
ISBN: 8373840893; TITLE: Polska--Dzieje Cywilizacji I Narodu; AUTHOR: Marek Derwich;
ISBN: 8373840907; TITLE: Tuwim (Polish Edition); AUTHOR: Mariusz Urbanek;
ISBN: 8373841067; TITLE: Legnica: Dzieje Miasta (Polish Edition); AUTHOR: Witold ?aszewski;
ISBN: 8373844600; TITLE: Punkt Omega (Polish Edition); AUTHOR: Micha? Protasiuk;
ISBN: 8373844821; TITLE: Przy Wrocawskim Stole (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz Sobel;
ISBN: 837384502X; TITLE: My Wrocawianie: Spoeczna Przestrzen Miasta (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Zuk;
ISBN: 8373845100; TITLE: Wroclaw History of the City; AUTHOR: Beata Maciejewska;
ISBN: 8373845127; TITLE: Atomowa bomba Hitlera; AUTHOR: Karlsch Rainer and Jerzy Pasieka;
ISBN: 8373845593; TITLE: Miasto śniących książek (Zamonien, #4); AUTHOR: Walter Moers;
ISBN: 8373845607; TITLE: Z Lwowskiej Fali Do Radia (Polish Edition); AUTHOR: W?ada Majewska;
ISBN: 8373845658; TITLE: Zalujac za jutro (polish); AUTHOR: Sebastian Uznański;
ISBN: 8373845674; TITLE: Wielki Poczet Polskich Krolow i Ksiazat; AUTHOR: Stanislaw Rosik and Przemyslaw Wiszewski;
ISBN: 8373846190; TITLE: Wladztwo ciemności (Wiek zlych rządów #2); AUTHOR: Mark Chadbourn;
ISBN: 8373846522; TITLE: Historia Polski W Datach (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech Kucharski;
ISBN: 8373850600; TITLE: Dumas - Hrabia Monte Christo, vol.1-2; AUTHOR: Aleksander Dumas;
ISBN: 8373850635; TITLE: Dostojewski - Biesy, vol.1-2; AUTHOR: Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky;
ISBN: 8373852409; TITLE: Reymont - The Comedienne - Komediantka; AUTHOR: Wladyslaw Reymont;
ISBN: 8373855726; TITLE: Potocki - The Chocim War - Wojna Chocimska; AUTHOR: Waclaw Potocki;
ISBN: 8373855734; TITLE: Dostojewski - Idiota, vol.1-2; AUTHOR: Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky;
ISBN: 8373860266; TITLE: Pensjonat Barataria (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Lipka;
ISBN: 8373860436; TITLE: I (Polish Edition); AUTHOR: Micha? Orzechowski;
ISBN: 8373860452; TITLE: Nie minelo nic, procz lat... (Polish Edition); AUTHOR: Aleksandra Ziolkowska-Boehm and Szymon Kobylinski;
ISBN: 8373860762; TITLE: A Skad Pan Wasciwie Jest-- ?: Na Podstawie Listow I Dokumentow Dr. IGA Feldbluma Z Hajfy; Opracowaa Antonina Gurycka Z Warszawy (Polish Edition); AUTHOR: Igo Feldblum;
ISBN: 8373860886; TITLE: Stad widac najlepiej. Felietony nowojorskie; AUTHOR: Jan Latus;
ISBN: 837386122X; TITLE: Miasta I Klucze (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Lipka;
ISBN: 8373861246; TITLE: Tylko Bysk (Polish Edition); AUTHOR: Witold Kali?ski;
ISBN: 8373862234; TITLE: By Taki Dziennik "Sztandar Modych" (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech Borsuk;
ISBN: 837386251X; TITLE: Warsaw Station; AUTHOR: Agata Passent;
ISBN: 8373862846; TITLE: Klasa Pani Czajki; AUTHOR: Malgorzata Karolina Piekarska;
ISBN: 8373863338; TITLE: Dobra Nocka; AUTHOR: Agnieszka Niezgoda;
ISBN: 8373870490; TITLE: Kodeks Karny (Kodekssystem) (Polish Edition); AUTHOR: Magdalena Czernicka;
ISBN: 837387254X; TITLE: The Bankruptcy and Reorganisation Law: Two Languages Version, Polish-English; AUTHOR: Poland;
ISBN: 8373875069; TITLE: Understanding Modern Company Law: The Polish Example; AUTHOR: Doma Nski Zakrzewski Palinka;
ISBN: 8373875115; TITLE: Prawo Upadosciowe I Naprawcze: Komentarz (Polish Edition); AUTHOR: Jedrzej Minkus;
ISBN: 8373876820; TITLE: Gospodarowanie Odpadami I Opakowaniami - Opaty [Stan Prawny: 1 Kwiecien 2005 R.]: Komentarz (Polish Edition); AUTHOR: Bartosz Draniewicz;
ISBN: 8373878602; TITLE: Ustawa O Dziaalnosci Pozytku Publicznego I O Wolontariacie: Komentarz (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy Kopyra;
ISBN: 8373880119; TITLE: Sukces: Amerykanskie Wzory--Polskie Realia (Polish Edition); AUTHOR: Ewa Grzeszczyk;
ISBN: 8373880135; TITLE: Przeszosc Dla Przyszosci: Z Dziejow Mysli Polskiej (Polish Edition); AUTHOR: Stanisaw Borzym and Ivan Szelenyi;
ISBN: 8373880143; TITLE: Managing Intellectual Disability: First Person Perspectives, Policies and Services in Sweden, Norway and Poland; AUTHOR: Anders Gustavsson;
ISBN: 8373880240; TITLE: Niepenosprawnosc Intelektualna a Style Zycia: Perspektywy Podmiotowe, Wybory Zyciowe, Systemy Usug W Szwecji, Norwegii I W Polsce (Polish Edition); AUTHOR: Anders Gustavsson;
ISBN: 8373880356; TITLE: Polak I Katolik: Splatana Tozsamosc (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Kose?a;
ISBN: 8373880402; TITLE: Brzozowski: Woko Kultury: Inspiracje Nietzscheanskie (Polish Edition); AUTHOR: Pawe? Pieni??ek;
ISBN: 8373880429; TITLE: Wspolnota Abstrakcyjna: Zarys Socjologii Narodu (Polish Edition); AUTHOR: Jaros?aw Kilias;
ISBN: 8373880461; TITLE: Filantrop, Czyli, Nieprzyjaciel I Inne Szkice O Rosyjskim Renesansie Religijno-Filozoficznym (Polish Edition); AUTHOR: S?awomir Mazurek;
ISBN: 8373880631; TITLE: Open for Business: The Persistent Entrepreneurial Class in Poland (Polish Edition); AUTHOR: Elizabeth Osborn and Kazimierz M. Slomczynski;
ISBN: 8373880674; TITLE: Nieodpatna Praca Kobiet: Mity, Realia, Perspektywy (Polish Edition); AUTHOR: Anna Titkow;
ISBN: 837388081X; TITLE: Granice Na Pograniczach: Z Badan Spoecznosci Lokalnych Wschodniego Pogranicza Polski (Polish Edition); AUTHOR: Joanna Kurczewska;
ISBN: 8373880941; TITLE: Nic Po Ironii: Eseje Czwarte (Polish Edition); AUTHOR: Cezary Wodzi?ski;
ISBN: 837388095X; TITLE: Civil Society in the Making; AUTHOR: Dariusz Gawin;
ISBN: 8373880968; TITLE: Jestem Zydem, Chce Wejsc: Hotel Polski W Warszawie, 1943 (Polish Edition); AUTHOR: Agnieszka Haska;
ISBN: 8373880976; TITLE: Poczta Do Karmelu: Korespondencja Tadeusza Kotarbinskiego I Marii Kuznickiej Z Lat 1945-1973 (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Kotarbi?ski;
ISBN: 8373881042; TITLE: Style Dziaan Organizacji Pozarzadowych W Polsce: Grupy Interesu Czy Pozytku Publicznego? (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Gli?ski;
ISBN: 8373881077; TITLE: Prawa I Obowiazki Naturalne Czowieka Oraz O Konstytucji W Ogolnosci: Prawa I Obowiazki Naturalne Czowieka Przeozy, O Konstytucji W Ogolnosci Do Druku (Polish Edition); AUTHOR: Hugo Ko???taj;
ISBN: 8373881328; TITLE: Continuity and Change in Social Life: Structural and Psychological Adjustment in Poland; AUTHOR: Kazimierz M. Slomczynski and Sandra T. Marquart-Pyatt (editors);
ISBN: 8373881387; TITLE: Style Myslowe I Fakty: Artykuy I Swiadectwa (Polish Edition); AUTHOR: Ludwik Fleck;
ISBN: 8373881395; TITLE: Political Accountability: Conceptual, Theoretical and Empirical Dimensions; AUTHOR: Instytut Filozofii I Socjologii;
ISBN: 8373881409; TITLE: Tozsamosc Polskich Kobiet: Ciagosc, Zmiana, Konteksty (Polish Edition); AUTHOR: Anna Titkow;
ISBN: 8373881522; TITLE: Polityka I Geometria: Fenomenologia Edmunda Husserla a Problem Demokracji (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Gniazdowski;
ISBN: 8373881573; TITLE: Swojskosc I Obcosc W Zmieniajacej Sie Polsce (Polish Edition); AUTHOR: Dariusz Wojakowski;
ISBN: 837389019X; TITLE: Atlas Zwierzat Polski Dla Dzieci; AUTHOR: Edyta Wygonik and Robert Dzwonkowski;
ISBN: 8373892958; TITLE: Sleeping Beauty - in Polish language (Spiaca Krolewna); AUTHOR: Brothers Grimm;
ISBN: 8373893253; TITLE: Daleko Stad Zostawiem Swoje Dawne I Niedawne Ciao (Biblioteka) (Polish Edition); AUTHOR: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki;
ISBN: 8373893431; TITLE: Kanada Pachnąca Żywicą; AUTHOR: Arkady Fiedler;
ISBN: 8373893725; TITLE: Dating Sessions (Biblioteka) (Polish Edition); AUTHOR: Justyna Bargielska;
ISBN: 8373894292; TITLE: Pokolenie Porno I Inne Niesmaczne Utwory Teatralne: Antologia Najnowszego Dramatu Polskiego (Polish Edition); AUTHOR: Roman Pawowski;
ISBN: 8373894322; TITLE: Lekcja Zywego Jezyka: O Poezji Andrzeja Sosnowskiego (Punkt Krytyczny) (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz Jankowicz;
ISBN: 8373894330; TITLE: Kiedys Zamieszkam W Swiecie Zewnetrznym (Biblioteka) (Polish Edition); AUTHOR: Micha? Wójcik;
ISBN: 8373895957; TITLE: Loquela (Polish Edition); AUTHOR: Jakub Winiarski;
ISBN: 8373896414; TITLE: Pan Tadeusz Czyli Ostatni Zajazd Na Litwie : Historia Szlachecka Z R. 1811 I 1812 We Dwunastu Ksiegach Wierszem; AUTHOR: Adam Mickiewicz;
ISBN: 8373898239; TITLE: Kronika Widzen Zudnych: Pisma Edukacyjne (Polish Edition); AUTHOR: Jakub Winiarski;
ISBN: 8373898247; TITLE: Adela Legarreta Rivas (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz Nowakowski;
ISBN: 8373898611; TITLE: Wielka, Większa i Największa; AUTHOR: Jerzy Broszkiewicz;
ISBN: 8373898832; TITLE: Alicja W Krainie Czarów; AUTHOR: Lewis Carroll;
ISBN: 8373899448; TITLE: Dziewczeta z Nowolipek; AUTHOR: Pola Gojawiczynska;
ISBN: 8373899685; TITLE: Regular Guys [PAL, Region 2, Import]; AUTHOR: Christoph M. Ohrt, Carin C. Tietze, Tim Bergmann and Oliver Stokowski;
ISBN: 8373901272; TITLE: Historia 1; AUTHOR: Jarowslaw Dumanowski and Szymon Olszaniec;
ISBN: 8373910093; TITLE: Drugi Rodzaj Ciszy; AUTHOR: Eileen Goudge;
ISBN: 8373910840; TITLE: III Rzeczpospolita W Trzydziestu Odsonach: Nadzieje I Rozczarowania Po 1989 Roku (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Kostarczyk;
ISBN: 8373911030; TITLE: Wielki Atlas Historyczny (Polish Edition); AUTHOR: Demart Sp Z Oo;
ISBN: 8373911065; TITLE: Skradziona Tozsamosc (Polish Edition); AUTHOR: Roman Frister;
ISBN: 8373911162; TITLE: Prorok I Polityk (Polish Edition); AUTHOR: Jacek Moskwa;
ISBN: 837391370X; TITLE: Miasto Utrapienia (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy Pilch;
ISBN: 8373914781; TITLE: Czowiek W Cieniu (Polish Edition); AUTHOR: Eustachy Rylski;
ISBN: 8373915230; TITLE: Wielki Herbarz Rodow Polskich (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Kulikowski;
ISBN: 8373916423; TITLE: Koniec Europy (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Cywi?ski;
ISBN: 8373916733; TITLE: RYSZARD KUKLINSKI: Zycie Scisle Tajne.; AUTHOR: Benjamin. Weiser;
ISBN: 8373917101; TITLE: Trzecia Strona Medalu; AUTHOR: K Hosseini;
ISBN: 8373917160; TITLE: Pozdrowienia Dla Czarodzieja: Korespondencja K.I. Gaczynskiego (Polish Edition); AUTHOR: Konstanty Ildefons Ga?czy?ski;
ISBN: 8373917284; TITLE: Narty Ojca Swietego (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy Pilch;
ISBN: 8373917748; TITLE: Uchodzcy (Polish Edition); AUTHOR: Henryk Grynberg;
ISBN: 8373917977; TITLE: Po prostu razem; AUTHOR: Anna Gavalda;
ISBN: 8373918094; TITLE: Trzydziesta siodma godzina; AUTHOR: Jodi Compton;
ISBN: 8373918531; TITLE: Male trzęsienia ziemi; AUTHOR: Jennifer Weiner;
ISBN: 8373918744; TITLE: Marika (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Kotowski;
ISBN: 8373918752; TITLE: Ostatni Naiwni: Leksykon Kabaretu Starszych Panow (Polish Edition); AUTHOR: Roman Dziewo?ski;
ISBN: 8373918884; TITLE: Wielka encyklopedia roślin; AUTHOR: Janet Marinelli;
ISBN: 8373919120; TITLE: Wiersze I Cwiczenia: Dosc Gruby Zeszyt W Czarnej Oprawie Wypeniony Moimi Wierszami-- (Polish Edition); AUTHOR: Czesaw Miosz;
ISBN: 8373919260; TITLE: Druga Szansa; AUTHOR: Danielle Steel;
ISBN: 8373920056; TITLE: Ostatnia Powiesc; AUTHOR: Teodor Parnicki;
ISBN: 8373921303; TITLE: Zwrotnik Raka; AUTHOR: Henry Miller;
ISBN: 8373921389; TITLE: Baltazar: Autobiografia (Polish Edition); AUTHOR: S?awomir Mro?ek;
ISBN: 8373922415; TITLE: Pelagia I Bialy Buldog; AUTHOR: Borys Akunin;
ISBN: 8373922512; TITLE: Pelagia I Czerwony Kogut; AUTHOR: Borys Akunin;
ISBN: 8373922849; TITLE: Tango; AUTHOR: Slawomir Mrozek;
ISBN: 8373923039; TITLE: Miasto szczęścia; AUTHOR: Benoīt Duteurtre;
ISBN: 8373923934; TITLE: Kochanie, zabilam nasze koty (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Dorota Maslowska;
ISBN: 8373930051; TITLE: Opactwo Benedyktynek W Legnicy (1348/1349-1810): Struktura, Funkcjonowanie, Miejsce W Spoeczenstwie (Badania Z Dziejow Spoecznych I Gospodarczych,) (Polish Edition); AUTHOR: Przemys?aw Wiszewski;
ISBN: 8373951059; TITLE: Proba Teorii Przypadkow (Polish Edition); AUTHOR: Zdzis?aw Kempf;
ISBN: 8373951121; TITLE: Kompetencje Zawodowe Nauczycieli I Jakosc Ksztacenia W Dobie Przemian Edukacyjnych; AUTHOR: Ryszard Gmoch;
ISBN: 837395127X; TITLE: Przemiany Spoeczne, Ekonomiczne I Organizacyjne We Wspoczesnej Gospodarce Polskiej; AUTHOR: Krystyna Hanusik;
ISBN: 8373951369; TITLE: Procesy I Kierunki Przemian W Gospodarce, Przestrzeni I Spoeczenstwie: Ksiega Jubileuszowa Dedykowana Prof. Dr. Hab. Zbiegniewowi Mikoajewiczowi W Sie; AUTHOR: Uniwersytet Opolski;
ISBN: 837395161X; TITLE: Z Tradycji Dziaalnosci Kulturalno-Oswiatowej Na Slasku Opolskim (Polish Edition); AUTHOR: Eleonora Sapia-Drewniak;
ISBN: 8373951628; TITLE: Nauczyciel I Uczen W Zreformowanej Szkole; AUTHOR: Stanislaw Korczyński;
ISBN: 8373951725; TITLE: Zmiany W Organizacji I Produktywnosci Rolnictwa Indywidualnego W Procesie Integracji Z Unia Europejska, Na Przykadzie Badan W Wojewodztwie Opolskim; AUTHOR: Stanis?awa Soko?owska;
ISBN: 8373951776; TITLE: Ochrona Informacji Niejawnych I Innych Tajemnic Ustawowo Chronionych: Wybrane Zagadnienia; AUTHOR: Stanis?aw Hoc;
ISBN: 8373951873; TITLE: Kapitay: Ludzie I Instytucje: Studia I Szkice Socjologiczne:; AUTHOR: Anna ?liz;
ISBN: 8373951903; TITLE: Przemiany Przestrzeni Miast I Stref Podmiejskich; AUTHOR: Janusz Sodczyk;
ISBN: 8373951946; TITLE: Roznorodnosc Form Narracji W Literaturze Dawnej (Polish Edition); AUTHOR: Maria Rowinska-Szczepaniak;
ISBN: 8373951989; TITLE: Poznawcze I Ksztacace Walory Literatury Dokumentu Osobistego: Na Przykadzie Relacji Polakow Wysiedlonych Z Kresow Wschodnich Oraz Niemcow Wysiedlonych (Polish Edition); AUTHOR: Barbara Kubis;
ISBN: 8373951997; TITLE: Prawnoadministracyjne Regulacje Samorzadnosci I Zarzadzania Panstwem W Unii Europejskiej; AUTHOR: Marta Wozniak;
ISBN: 8373952039; TITLE: Mysl Wedrujaca: Ksiega Pamiatkowa Dla Tadeusza Sawka: Szkice (Polish Edition); AUTHOR: Ilona Dobosiewicz;
ISBN: 8373952098; TITLE: Wyzwania I Zagrozenia Demokracji W Polsce W Obliczu Wyborow 2005; AUTHOR: Anna Bronowicka;
ISBN: 8373952144; TITLE: Slask Opolski I Opawski W Unii Europejskiej: (Zbior Referatow Forum Studenckiego Z Konferencji W Opawie 26-27 XI 2004 R. I Guchoazach 25-26 XI 2005 R; AUTHOR: Adam Drosik;
ISBN: 8373952187; TITLE: Srodowisko Proksemiczne Komunikacji Edukacyjnej; AUTHOR: Aleksander Sztejnberg;
ISBN: 8373952233; TITLE: Planistyczne Aspekty Zarzadzania Marketingowego; AUTHOR: Anna Bruska;
ISBN: 8373952241; TITLE: A Short Introduction to Micro- And Macroeconomics; AUTHOR: Joost Platje;
ISBN: 837395225X; TITLE: Zamkniecie Kwestii Niemieckiej 1989-1991: Studia I Szkice; AUTHOR: Janusz Sawczuk;
ISBN: 8373952306; TITLE: Z Dziejow Szkolnictwa Na Ziemi Strzeleckiej W XX I XXI Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Dariusz Widelak;
ISBN: 8373952357; TITLE: Wpyw Osadu Sciekowego Na Kierunki Transformacji Zwiazkow Prochniczych I Wybrane Elementy Zyznosci Gleby Brunatnej Wytworzonej Z Pyu (Polish Edition); AUTHOR: Izabella Pisarek;
ISBN: 8373952373; TITLE: Obraz, Czas, Mysl: O Widzeniu W Animacji Filmowej; AUTHOR: Joanna Spali?ska-Mazur;
ISBN: 8373952381; TITLE: Prawne, Historyczne I Doktrynalne Aspekty Sprawiedliwosci; AUTHOR: Piotr Sadowski;
ISBN: 837395239X; TITLE: Materiay Do Bibliografii Dorobku Tworczego Polakow Na Zaolziu, 1919-2004; AUTHOR: Stanis?aw Zahradnik;
ISBN: 837395242X; TITLE: Polityka Regionalna W Okresie Transformacji - Cele, Doswiadczenia, Prespektywy: Ksiega Jubileuszowa Dedykowana Profesorowi Dr. Hab. Klausowi Gloede W (Polish Edition); AUTHOR: Klaus Gloede;
ISBN: 8373952438; TITLE: Kryzysy Egzystencjalne Modziezy a Edukacja Szkolna (Polish Edition); AUTHOR: Zofia Remiszewska;
ISBN: 8373952454; TITLE: Frazeologia a Jezykowe Obrazy Swiata Przeomu Wiekow; AUTHOR: Uniwersytet Opolski;
ISBN: 8373952462; TITLE: Wojna W Mediach; AUTHOR: Wiesawa Piatkowska-Stepaniak;
ISBN: 8373952470; TITLE: Topics in Applied Linguistic; AUTHOR: Uniwersytet Opolski;
ISBN: 8373952489; TITLE: Zyc Znaczy "Kroczyc Po Wodzie": Studia O Matce Marii (Polish Edition); AUTHOR: Wanda Laszczak;
ISBN: 8373952497; TITLE: KS. BP Dr Franciszek Jop--Prawodawca I Organizator Diecezji Opolskiej (Polish Edition); AUTHOR: prawnik Andrzej Szyma?ski;
ISBN: 8373952519; TITLE: Wielokulturowosc - Miedzykulturowosc - Transkulturowosc W Perspektywie Europejskiej I Pozaeuropejskiej (Polish Edition); AUTHOR: Marek Korzeniowski;
ISBN: 8373952551; TITLE: Codziennosc W Literaturze XIX (I XX) Wieku: Od Adalberta Stiftera Do Wspoczesnosci (Polish Edition); AUTHOR: Aneta Mazur;
ISBN: 8373952624; TITLE: My, Emigranci: Wspomnienia Wspoczesnych Polakow Z Zycia Na Obczyznie (Polish Edition); AUTHOR: Uniwersytet Opolski;
ISBN: 8373952659; TITLE: Testamenty Jana, Tomasza I Jana "Sobiepana" Zamoyskich (Polish Edition); AUTHOR: Wodzimierz Kaczorowski;
ISBN: 8373952683; TITLE: Systemy I Procesy Zarzadzania Logistyczno-Marketin... Aspekt Efektywnosciowy; AUTHOR: Uniwersytet Opolski;
ISBN: 8373952845; TITLE: Miejsce Kultur Etnicznych I Regionalnych W Jednoczacej Sie Europie (Polish Edition); AUTHOR: Zenon Jasinski;
ISBN: 8373952861; TITLE: Polski Dowcip Etniczny: Stereotyp a Tozsamosc (Polish Edition); AUTHOR: Dorota Brzozowska;
ISBN: 8373953833; TITLE: The Lichen Biota of Opole Silesia (South Poland); AUTHOR: Grzegorz Z. Lesnianski;
ISBN: 8373953868; TITLE: Etnolingwistyka a Leksykografia: Tom Poswiecony Profesorowi Jerzemu Bartminskiemu; AUTHOR: Uniwersytet Opolski;
ISBN: 8373953965; TITLE: Socjologia Regionu I Spoecznoasci Lokalnych: Antologia; AUTHOR: Uniwersytet Opolski;
ISBN: 8373954082; TITLE: Spor O Psychologie Eksperymentalna W Dyskusjach Filozoficznych Na Poczatku XX Wieku; AUTHOR: Iwona Alechnowicz;
ISBN: 8373954163; TITLE: Na Tropach Reproduktow: W Poszukiwaniu Wielowyrazowych Jednostek Jezyka; AUTHOR: Uniwersytet Opolski;
ISBN: 837395452X; TITLE: The Dream; AUTHOR: Uniwersytet Opolski;
ISBN: 8373966269; TITLE: Sowianie I Wikingowie (Polish Edition); AUTHOR: Witold Chrzanowski;
ISBN: 8373966277; TITLE: Potepiency Sredniowiecznej Europy (Polish Edition); AUTHOR: Szymon Wrzesi?ski;
ISBN: 8373968407; TITLE: Między Palacem Rad i Palacem Kultury. Studium kultury totalitarnej; AUTHOR: Jakub Sadowski;
ISBN: 837399002X; TITLE: Z Dziejow Walk Z Okupantami W Powiecie Zambrowskim W Latach 1939-1945 (Polish Edition); AUTHOR: Aniela Malanowska;
ISBN: 8373990151; TITLE: Ku Wolnosci--: Miedzynarodowe, Polityczne I Psychologiczno-Socjo... Aspekty Powstania Warszawskiego (Polish Edition)
ISBN: 8373990194; TITLE: Polska I Polacy W Propagandzie Narodowego Socjalizmu W Niemczech 1919-1945 (Polish Edition); AUTHOR: Eugeniusz C. Król;
ISBN: 8373990240; TITLE: Skrobow: Dzieje Obozu Nkwd Dla Zonierzy AK, 1944-1945 (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy ?laski;
ISBN: 8373990267; TITLE: W Zwierciadle Biografii: Wspoczesna Polska Biografia Literacka Na Przykadzie Utworow Joanny Siedleckiej, Agaty Tuszynskiej, Barbary Wachowicz (Polish Edition); AUTHOR: Renata Jochymek;
ISBN: 8373990291; TITLE: Szkoy Obce W Edukacji Galicjan (Polish Edition); AUTHOR: Mieczys?aw Adamczyk;
ISBN: 8373990305; TITLE: To "Zoski" Wiara!: Gaweda O Harcerskim Batalionie Armii Krajowej "Zoska" (Polish Edition); AUTHOR: Barbara Wachowicz;
ISBN: 837399033X; TITLE: Genera Stefan Rowecki "Grot" W Relacjach I W Pamieci Zbiorowej (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Krzysztof Kunert;
ISBN: 8373990348; TITLE: Dziennik Egerski: Zapiski Komendanta Obozu Oficerow Polskich Na Wegrzech 1939-1944 (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Lachowicki-Czechowicz;
ISBN: 8373990380; TITLE: Polski Wallenberg: Rzecz O Henryku Sawiku (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz ?ubczyk;
ISBN: 8373990399; TITLE: Roman Wilhelmi: I Tak Bede Wielki! (Polish Edition); AUTHOR: Marcin Rychcik;
ISBN: 8373990437; TITLE: Szerzyc Krolestwo: Wspomnienia I Dzienniki 1939-1972 (Polish Edition); AUTHOR: Tomasz Rostworowski;
ISBN: 8373990445; TITLE: Koncert Polski: Powiesc W Pieciu Czesciach (Polish Edition); AUTHOR: Maciej Patkowski;
ISBN: 837399047X; TITLE: Opowiesc O 2 Korpusie Poskim Generala Wladyslawa Andersa: 60 Rocznica Bitwy O Monte Cassino; AUTHOR: Gra?yna Jonkajtys-Luba;
ISBN: 8373990542; TITLE: Polacy W II Wojnie Swiatowej: Kim Byli Co Robili (Polish Edition); AUTHOR: Pawe? Dubiel;
ISBN: 8373990674; TITLE: Tadeusz Sygietynski I Jego Mazowsze (Polish Edition); AUTHOR: Anna Mizikowska;
ISBN: 8373990801; TITLE: O Bogu I Ludziach: Listy, Biogramy, Artykuy, Notatki Rekolekcyjne 1940-1973 (Polish Edition); AUTHOR: Tomasz Rostworowski;
ISBN: 8373990852; TITLE: Miedzynarodowe Aspekty Powstania Warszawskiego 1944 Roku: Dokumenty, Referaty I Komunikaty Sesji Naukowej Instytutu Historii Pan I Towarzystwa Miosnik (Polish Edition); AUTHOR: Towarzystwo Mi O Snik Ow Historii W Wars;
ISBN: 8373990887; TITLE: Tancerze Krola Stanisawa Augusta 1774-1798: Poczatki Polskiego Baletu (Polish Edition); AUTHOR: Bo?ena Mamontowicz-?ojek;
ISBN: 8373990917; TITLE: All Quiet On The Western Front [PAL, Region 2, Import]; AUTHOR: Lew Ayres, Louis Wolheim, John Wray and Slim Summerville;
ISBN: 8373990925; TITLE: Maly slonik termino?w teorii tekstu; AUTHOR: Katarzyna Wyrwas and Katarzyna Sujkowska-Sobisz;
ISBN: 837399095X; TITLE: Bogu-Ojczyznie-Blizn... Duchowni W Zyciu Uchodzstwa Polskiego Na Wegrzech, 1939-1945 (Polish Edition); AUTHOR: Krystyna Ubczyk;
ISBN: 8373990968; TITLE: Leksykon Wojny Polsko-Rosyjskiej 1919-1920 (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Odziemkowski;
ISBN: 8373991026; TITLE: Kapelani Solidarnosci 1980-1989 (Polish Edition); AUTHOR: Mateusz Wyrwich;
ISBN: 8373991212; TITLE: Maciej Urbaniec (Polish Edition); AUTHOR: Maciej Urbaniec;
ISBN: 8373991395; TITLE: Gienka Frajera Zycie Jak Rock and Roll (Polish Edition); AUTHOR: Eugeniusz Halski;
ISBN: 8373991476; TITLE: Genera Bronisaw Prugar-Ketling: Wspomnienia Syna (Polish Edition); AUTHOR: Zygmunt Prugar-Ketling;
ISBN: 8373991638; TITLE: Ukrainska Partyzantka 1942-1960: Dziaalnosc Organizacji Ukrainskich Nacjonalistow I Ukrainskiej Powstanczej Armii (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz Motyka;
ISBN: 8373991646; TITLE: 13 Lat, 13 Minut =: 13 Ev, 13 Perc (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz ?ubczyk;
ISBN: 8373991808; TITLE: Ponury Major Jan Piwnik 1912-1944 (Polish Edition); AUTHOR: Cezary Chlebowski;
ISBN: 8373991816; TITLE: Zmudzin Bolesaw Kontrym 1898-1953 (Polish Edition); AUTHOR: Witold Pasek;
ISBN: 837399193X; TITLE: Jedni Z Najdzielniejszych: Zonierze 74 Gornoslaskiego Puku Piechoty Wp 1919-1939, 74 Puku Armii Krajowej 1944-1945 (Polish Edition); AUTHOR: Zbigniew Zieli?ski;
ISBN: 8373992030; TITLE: Dyplomacja Polski "Lubelskiej": Lipiec 1944-Marzec 1947 (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech Materski;
ISBN: 8373992073; TITLE: Marszaek Jozef Pisudski: Komendant, Naczelnik Panstwa, Pierwszy Marszaek Polski (Polish Edition); AUTHOR: Juliusz L. Englert;
ISBN: 8373992146; TITLE: Tragiczne Wydarzenia Za Bugiem I Sanem Przed Ponad Szescdziesieciu Laty: Poznaj Werdykt Historykow Polskich I Ukrainskich (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Zupanski;
ISBN: 8373992499; TITLE: Dziaalnosc Instytutu Wschodniego W Warszawie 1926-1939 (Seria Wschodnia) (Polish Edition); AUTHOR: Ireneusz Piotr Maj;
ISBN: 8373992553; TITLE: Gora-Dolina Adolf Pilch (Polish Edition); AUTHOR: Ryszard Biela?ski;
ISBN: 837399257X; TITLE: Pukownik Kuklinski - Tajna Misja (Polish Edition); AUTHOR: Józef Szaniawski;
ISBN: 8373992588; TITLE: Duszpasterstwo Wojskowe W Polsce W Latach 1945-1991 (Polish Edition); AUTHOR: Tomasz Kosmider;
ISBN: 8373992685; TITLE: Sowieccy Dyplomaci O Genezie Organizacji Narodow Zjednoczonych (Seria Wschodnia) (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech Materski;
ISBN: 8373992723; TITLE: Carskie Polki: Pod Wachlarzem I Batem Katarzyny II (Polish Edition); AUTHOR: Elwira Wataa;
ISBN: 837399288X; TITLE: Ponace Kresy: Operacja "Burza" Na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (Polish Edition); AUTHOR: Damian Markowski;
ISBN: 8373992901; TITLE: Moje Pierwsze Dziewiecdziesiat Lat: Wspomnienia (Polish Edition); AUTHOR: Mieczysaw Stachiewicz;
ISBN: 8373993916; TITLE: Gora-Dolina Adolf Pilch (polish); AUTHOR: Ryszard Biela?ski;
ISBN: 8373994203; TITLE: Zlota maska. Wysokie progi; AUTHOR: Tadeusz Dolęga-Mostowicz;
ISBN: 8373994211; TITLE: 303. Dywizjon Mysliwski w bitwie o Wielka Brytanie; AUTHOR: Jacek Kutzner;
ISBN: 8373994491; TITLE: Echa Z Nieludzkiej Ziemi; AUTHOR: Teofil Lachowicz;
ISBN: 8373995390; TITLE: Drugie życie doktora Murka; AUTHOR: Tadeusz Dolęga-Mostowicz;
ISBN: 8374042532; TITLE: Podrecznik Skutecznego Uczenia Sie; AUTHOR: Francine Boucher and Jacqueline Avard;
ISBN: 8374044187; TITLE: Special Edition: The Rutles - All You Need Is Cash [PAL, Region Free, Import]; AUTHOR: John Halsey, Ricky Fataar, Neil Innes, Michael Palin, Eric Idle, John Belushi, Bill Murray Gilda Radner and Gary Weis Eric Idle;
ISBN: 8374045795; TITLE: Walcz Z Osteopenia; AUTHOR: Dr. Harris H Mcllwain and Dr. Debra Fulghum Bruce;
ISBN: 8374051949; TITLE: Antynomie Wartosci: Problematyka Aksjologiczna W Literaturze I Dydaktyce (Polish Edition); AUTHOR: Arkadiusz Morawiec;
ISBN: 8374052171; TITLE: Role Pciowe: Socjalizacja I Rozwoj (Polish Edition); AUTHOR: Mariola Chomczynska-Rubacha;
ISBN: 837405221X; TITLE: Zatracona Tozsamosc Jerzego Kosinskiego: Doswiadczanie Holocaustu (Polish Edition); AUTHOR: Agnieszka Urszula Przychodzka;
ISBN: 8374140143; TITLE: Tabu; AUTHOR: Kinga Dunin;
ISBN: 8374140305; TITLE: Meka Tworcza: Z Zycia Psychosomatycznego Intelektualistow (Polish Edition); AUTHOR: Barbara ?opie?ska;
ISBN: 8374140577; TITLE: Nic (Archipelagi) (Polish Edition); AUTHOR: Dawid Bie?kowski;
ISBN: 8374140658; TITLE: Dziewczyny Z Portofino (Seria Z Miota) (Polish Edition); AUTHOR: Gra?yna Plebanek;
ISBN: 8374140836; TITLE: Miejsce Dla Dwojga (Polish Edition); AUTHOR: Marcin Wolski;
ISBN: 837414100X; TITLE: Pianistka; AUTHOR: Elfriede Jelinek and Ryszard Turczyn;
ISBN: 8374141093; TITLE: Sanatorium (Polish Edition); AUTHOR: Ma?gorzata Saramonowicz;
ISBN: 837414114X; TITLE: Dobre Miejsce Do Umierania; AUTHOR: Wojciech Jagielski;
ISBN: 837414131X; TITLE: Zlo; AUTHOR: Jan Guillou;
ISBN: 8374141662; TITLE: Szarlotk@ Z Ogryzkow (Polish Edition); AUTHOR: Iwona Konieczna;
ISBN: 8374141794; TITLE: Zupa z granatów; AUTHOR: Marsha Mehran;
ISBN: 8374141867; TITLE: Barocco; AUTHOR: Tobiasz W. Lipny;
ISBN: 8374141875; TITLE: Pomaranczowy Majdan (Polish Edition); AUTHOR: Marcin Wojciechowski;
ISBN: 8374141913; TITLE: Przed Bogiem: Ze Stanisawem Obirkiem Rozmawiaja Andrzej Brzeziecki I Jarosaw Makowski (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Obirek;
ISBN: 837414212X; TITLE: Świeta księga wilkolaka; AUTHOR: Victor Pelevin;
ISBN: 8374142227; TITLE: Lala (Polish Edition); AUTHOR: Jacek Dehnel;
ISBN: 8374142375; TITLE: Magiczne oko; AUTHOR: Izabela Filipiak;
ISBN: 8374142448; TITLE: Koniec swiata w Breslau (lato z kryminalem); AUTHOR: Marek Krajewski;
ISBN: 8374142529; TITLE: Asystent Smierci: Powiesc O Karykaturach Mahometa, O Miosci I Nienawisci W Europie (Polish Edition); AUTHOR: Bronis?aw ?widerski;
ISBN: 8374142596; TITLE: Przystanek Śmierć (Komisarz Adam Nowak, #1); AUTHOR: Tomasz Konatkowski;
ISBN: 8374142642; TITLE: Czarna księga kobiet; AUTHOR: Christine Ockrent;
ISBN: 8374142901; TITLE: Omon Ra i inne opowieści; AUTHOR: Victor Pelevin;
ISBN: 8374142936; TITLE: drogi do Santiago; AUTHOR: Cees Nooteboom;
ISBN: 8374143320; TITLE: Rebelia; AUTHOR: Mariusz Sieniewicz;
ISBN: 8374143436; TITLE: Dzuma w Breslau; AUTHOR: Marek Krajewski;
ISBN: 8374143495; TITLE: Bialo - czerwony; AUTHOR: Dawid Bieńkowski;
ISBN: 8374143622; TITLE: Festung Breslau; AUTHOR: Marek Krajewski;
ISBN: 837414369X; TITLE: Miasto, Morderca Kobiet; AUTHOR: Marc Fernandez;
ISBN: 8374143843; TITLE: Dobre kobiety z Chin. Glosy z ukrycia; AUTHOR: Xinran;
ISBN: 8374143959; TITLE: Empire V; AUTHOR: Victor Pelevin;
ISBN: 8374143991; TITLE: Przypomnij sobie; AUTHOR: Elina Hirvonen;
ISBN: 8374144017; TITLE: Rykoszetem: Rzecz O PCI, Seksualnosci I Narodzie (Polish Edition); AUTHOR: Agnieszka Graff;
ISBN: 8374144971; TITLE: Krysztalowy świat; AUTHOR: Victor Pelevin;
ISBN: 837414534X; TITLE: Po rozstaniu; AUTHOR: Zeruya Shalev;
ISBN: 8374145528; TITLE: Woda różana i chleb na sodzie; AUTHOR: Marsha Mehran;
ISBN: 8374145595; TITLE: Plotki giną pierwsze; AUTHOR: Alexandra Marinina;
ISBN: 8374145994; TITLE: Joe Speedboat; AUTHOR: Tommy Wieringa;
ISBN: 8374146397; TITLE: Śmierć czeskiego psa; AUTHOR: Janusz Rudnicki;
ISBN: 8374146494; TITLE: Byc kobieta i nie zwariowac Opowiesci psychoterapeutyczne; AUTHOR: Katarzyna Miller;
ISBN: 8374146907; TITLE: W Imię Matki; AUTHOR: Erri De Luca;
ISBN: 8374147156; TITLE: Achtung! Banditen!; AUTHOR: Wojciech Albiński;
ISBN: 8374147318; TITLE: Sherlock Holmes. Biografia nieautoryzowana; AUTHOR: Nicholas Rennison;
ISBN: 8374147652; TITLE: Zaginione miasto Z. Amazońska wyprawa tropem zabójczej obsesji; AUTHOR: David Grann;
ISBN: 8374147660; TITLE: Krzyżówka; AUTHOR: Anita Halina Janowska;
ISBN: 8374147733; TITLE: Wielkie male życie. Wspomnienia o radosnym psie; AUTHOR: Dean Koontz;
ISBN: 8374148004; TITLE: Officium Secretum: Pies Pański; AUTHOR: Marcin Wroński;
ISBN: 8374148225; TITLE: Pepiki. Dramatyczne stulecie Czechów; AUTHOR: Mariusz Surosz;
ISBN: 8374148241; TITLE: Ja, diablica (polish); AUTHOR: Katarzyna Berenika Miszczuk;
ISBN: 8374148489; TITLE: Zapiski na biletach; AUTHOR: Michal Olszewski;
ISBN: 8374149000; TITLE: Kino Venus (Komisarz Maciejewski #2); AUTHOR: Marcin Wroński;
ISBN: 837414985X; TITLE: Mój chlopiec, motor i ja; AUTHOR: Halina Korolec-Bujakowska;
ISBN: 8374150009; TITLE: Traces of the Litzmannstadt-Getto: A Guide to the Past; AUTHOR: Johanna Podolska;
ISBN: 8374150300; TITLE: Vanessa Paradis: Live in Zenith; AUTHOR: Vanessa Paradis;
ISBN: 8374150459; TITLE: A Star Is Born - 2 Disc Special Edition [PAL, Region 2, Import]; AUTHOR: Judy Garland, James Mason, Jack Carson and George Cukor;
ISBN: 8374150548; TITLE: Dolny Slask Na Starych Pocztowkach =: Niederschlesien in Alten Ansichtkarten = Lower Silesia in Old Postcards (Polish Edition); AUTHOR: Sawomir Mierzwa;
ISBN: 8374151315; TITLE: Lilijka I Odka: Historia Harcerstwa Odzkiego Do 1939 Roku (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Jurek;
ISBN: 8374162406; TITLE: Ochrona Osob I Mienia: Komentarz Praktyczny (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech Kotowski;
ISBN: 8374165332; TITLE: Intercyzy - Umowy Mazenskie; [Stan Prawny: 1 Stycznia 2006 R.]; AUTHOR: Alicja Brzezi?ska;
ISBN: 8374165898; TITLE: Sektor Finansow Publicznych W Polsce (Polish Edition); AUTHOR: Cezary Kosikowski;
ISBN: 8374167513; TITLE: Prawo Ochrony Zdrowia (Polish Edition); AUTHOR: Agnieszka Sie?ko;
ISBN: 8374167556; TITLE: Zadania Samorzadu Terytorialnego W Zakresie Ochrony Srodowiska (Polish Edition); AUTHOR: Anna Barczak;
ISBN: 8374168005; TITLE: Zmiany W Prawie Telekomunikacyjnym: Komentarz: Stan Prawny Na 1 Maja 2006 R. (Polish Edition); AUTHOR: Dr. Maciej Rogalski;
ISBN: 8374171340; TITLE: Metodyczne I Kompetencyjne Uwarunkowania Rozwoju Nowego Produktu W Przedsiebiorstwach Przemysowych (Polish Edition); AUTHOR: Ireneusz P. Rutkowski;
ISBN: 8374171685; TITLE: Obszar Recepcji Turystycznej W Warunkach Rozwoju Zrownowazonego (Polish Edition); AUTHOR: Agnieszka Niezgoda;
ISBN: 837417207X; TITLE: Projektowanie Wdrozenia Moduow Logistycznych Zintegrowanych Systemow Klasy Erp: Podejscie Procesowe (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz Bartoszewicz;
ISBN: 8374172088; TITLE: Strategiczne Doskonalenie Architektury Procesow W Zarzadzaniu Przedsiebiorstwem (Polish Edition); AUTHOR: Szymon Cyfert;
ISBN: 8374172398; TITLE: Klasyczna Alokacja Kapitau W Gospodarce Konkurencyjnej (Polish Edition); AUTHOR: Roman Kiedrowski;
ISBN: 8374180587; TITLE: Wojna Magów (Doradcy i królowie, #3); AUTHOR: Elaine Cunningham;
ISBN: 8374181532; TITLE: Bohaterowie Sfer. Trylogia Wojny Krwi; AUTHOR: Robert J King;
ISBN: 8374181796; TITLE: Wojna starego czlowieka; AUTHOR: John Scalzi;
ISBN: 837418213X; TITLE: Samo ostrze (Pierwsze prawo #1); AUTHOR: Joe Abercrombie;
ISBN: 837419006X; TITLE: The Tatra Mountains; AUTHOR: Christian Parma and James Richards;
ISBN: 8374190213; TITLE: Poland; AUTHOR: Christian Parma and Renata Grunwald-Kopec;
ISBN: 8374190310; TITLE: Malowniczy Gdansk/Picturesque Gdansk/Malerisches Danzig (Polish, German and English Edition); AUTHOR: Christian Parma;
ISBN: 8374190329; TITLE: Picturesque Poland; Malownicza Polska; Malerisches Polen; AUTHOR: Christian Parma;
ISBN: 8374190485; TITLE: Witkacy: Dziwnosc istnienia / The Strangeness of Existence; AUTHOR: Beata Zgodzi?ska-Wojciechowska;
ISBN: 8374190515; TITLE: Zamki W Polsce, Castles in Poland; AUTHOR: Grzegorz Rudzinski and Christian Parma;
ISBN: 8374190922; TITLE: German Places of Extermination in Poland: Auschwitz, Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek, Kulmhof Am Ner; AUTHOR: Jacek Lachendro;
ISBN: 8374191325; TITLE: DANZIG Sopot Gdynia Malbork(POLISH EDITION); AUTHOR: Grzegorz Rudzinski;
ISBN: 8374191384; TITLE: Polish Cooking; AUTHOR: Izabella Byszewska and Christian Parma;
ISBN: 837420110X; TITLE: Dwudziestolecie Miedzywojenne: Sownik Literatury Polskiej (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz Gazda;
ISBN: 8374220716; TITLE: Swiety Stanisaw, Biskup I Meczennik: Homilie Wygoszone Z Okazji 750-Lecia Kanonizacji (Polish Edition); AUTHOR: Robert Jasiulewicz;
ISBN: 8374232439; TITLE: Zwierzta Wiata Fk Op; AUTHOR: Pere Rovira;
ISBN: 8374232455; TITLE: Heidi; AUTHOR: Johanna Spyr;
ISBN: 8374232471; TITLE: Wyspa Skarbw; AUTHOR: Ilustr Van Gool;
ISBN: 8374232811; TITLE: Czerwony Kapturek Fk Bajki Z Naklejkami; AUTHOR: Zbiorowa Praca;
ISBN: 8374233370; TITLE: Magnesy Przyjaciele Z Gospodarstwa Fk Ka; AUTHOR: Zbiorowa Praca;
ISBN: 8374234148; TITLE: Slownik angielsko-polski, polsko-angielski & idiomy i gramatyka / English-Polish, Polish-English Dictionary & Idioms & Grammar (English and Polish Edition); AUTHOR: Monika Tomaszewska, Natalia Celer, Tadeusz Grzebieniowski and Andrzej Kazanowski;
ISBN: 8374234334; TITLE: Przygody Tomka Swayera; AUTHOR: Mark Twain;
ISBN: 8374235136; TITLE: Dziwne Ale Prawdziwe. Pytania I Odpowied; AUTHOR: Michele Gerlack;
ISBN: 8374235780; TITLE: Moje Pierwsze 100 Sw Z Naklejkami; AUTHOR: Praca Zbiorowa;
ISBN: 8374235799; TITLE: Moje Pierwsze 100 Sw Po Angielsku Z Nak; AUTHOR: Praca Zbiorowa;
ISBN: 8374236914; TITLE: Bajki Wiata Fk Op; AUTHOR: Zespó?;
ISBN: 8374237864; TITLE: Pustynia Fk Zobacz Sam Br; AUTHOR: Zbiorowa Praca;
ISBN: 8374238941; TITLE: Banie Wedug H.Ch.Andersena Op+Karton; AUTHOR: H Andersen;
ISBN: 8374238968; TITLE: Banie Wedug Braci Grimm Op+Karton; AUTHOR: Grimm;
ISBN: 8374239077; TITLE: Sposb Na Alcybiadesa; AUTHOR: Edmund Niziurski;
ISBN: 8374239565; TITLE: Rozmwki Polsko-Angielskie Ze Sowniczkie; AUTHOR: Izabella Jastrz?Bska;
ISBN: 8374239816; TITLE: Naklejanki - Zwierzta Z Lasu; AUTHOR: J Beaumont;
ISBN: 8374240490; TITLE: MOJE ZYCIE AUTOBIOGRAFIA BENEDYKTA XVI, TOTALLY IN POLISH; AUTHOR: JOSEPH RATZINGER;
ISBN: 8374241969; TITLE: Polish Study Bible / Pismo Swiete Starego I Nowego Testamentu / Najnowszy przeklad z jezukow oryginlnych z komentarzem; AUTHOR: Bible Society, Opracowal Zespol Biblistow Polskich z inicjatywy and Towarzystawa Swietego Pawla;
ISBN: 8374253991; TITLE: Bialosniezka i Rozyczka & Krysztalowa Kula (Book & Film); AUTHOR: Jacob & Wilhelm Grimm;
ISBN: 8374263652; TITLE: Spoka Jawna - Powstanie, Zarzadzanie, Przeksztacanie: Komentarz, Przykady, Wzory (Polish Edition); AUTHOR: Szymon Ciarkowski;
ISBN: 8374270098; TITLE: City Plus Maps - JASTRZEBIE-ZDROJ plus 1 other city; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8374270101; TITLE: City Plus Maps - KONIN plus 3 other cities; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8374270314; TITLE: City Plus Maps - PIOTRKOW TRYBUNALSKI plus 4 other cities; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8374270683; TITLE: City Plus Maps - BYDGOSZCZ plus 5 other cities; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8374271787; TITLE: Wrocaw Plus 15, Plan Miasta 1:15 000: Dodatkowo, Brzeg, Brzeg Dolny ... Trzebnica, (Polish Edition); AUTHOR: Demart Sp Z Oo;
ISBN: 837427218X; TITLE: City Plus Maps - RYBNIK plus 5 other cities; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8374272724; TITLE: Polska jest fajna: Turystyczny atlas samochodowy; AUTHOR: Agnieszka Wedrychowska;
ISBN: 8374273917; TITLE: Wysiedlenia, Wypedzenia I Ucieczki 1939-1959: Atlas Ziem Polski: Polacy, Zydzi, Niemcy, Ukraincy (Polish Edition); AUTHOR: Witold Sienkiewicz and Grzegorz Hryciuk;
ISBN: 837427588X; TITLE: Miasta I Miasteczka: Tajniki Warsztatu Mistrza Fotografii; AUTHOR: Beata Jankowiak-Konik;
ISBN: 8374290641; TITLE: Pons Uniwersalny Stownik Hiszpansko-Polski Polski-Hiszpanski 40 000 Haset i zwrotow (nowosc); AUTHOR: Dominika Borowska;
ISBN: 8374310618; TITLE: Wydobywanie Dobra: Teologia Chrzescijanskiego Miosierdzia (Polish Edition); AUTHOR: ks. Józef Zabielski;
ISBN: 8374310758; TITLE: Litwomani I Polonizatozry: Mity, Wzajemne Postrzeganie I Stereotypy W Stosunkach Polsko-Litewskich W Pierwszej Poowie XX Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Buchowski;
ISBN: 8374310790; TITLE: Szkolnictwo Cerkiewno-Parafialne W Powiecie Bielskim W Latach 1884-1914 Na Tle Sytuacji Oswiatowej W Diecezji Grodzienskiej: Z Dziejow Oswiaty Ludu Bi; AUTHOR: Irena Matus;
ISBN: 8374310847; TITLE: Kronika Bychowca Na Tle Historii I Geografii Jezyka Biaoruskiego (Polish Edition); AUTHOR: Lila Citko;
ISBN: 8374310898; TITLE: Rozwijanie Kompetencji Interkulturowej Na Studiach Biznesowych: Propozycje Programowe (Polish Edition); AUTHOR: Lucyna Aleksandrowicz-P?dich;
ISBN: 8374310901; TITLE: Zostawic Slad Na Ziemi: Ksiega Pamiatkowa Dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pedichowi W 80 Rocznice Urodzin I 55 Rocznice Pracy Naukowej; AUTHOR: Wojciech Pedich;
ISBN: 8374310987; TITLE: Rola Sektora Bankowego W Rozwoju Maych I Srednich Przedsiebiorstw W Polsce (Polish Edition); AUTHOR: Narodowy Bank Polski;
ISBN: 8374311029; TITLE: Czonkostwo W Unii Europejskiej a Aktywnosc Gospodarcza I Obywatelska: Praca Zbiorowa (Polish Edition); AUTHOR: Uniwersytet W Bia Ymstoku;
ISBN: 8374311061; TITLE: Obecnosc: Maria Renata Mayenowa, 1908-1988 (Polish Edition); AUTHOR: Bozena Chodzko;
ISBN: 837431107X; TITLE: Modelowanie Procesow Decyzyjnych Oraz Negocjacji Za Pomoca Kompleksow Regu (Polish Edition); AUTHOR: Ewa Roszkowska;
ISBN: 8374311150; TITLE: Polacy--Litwini--Bia... Przemiany Stosunkow Etnicznych Na Ponocno-Wschodnim Pograniczu Polski (Polish Edition); AUTHOR: Ma?gorzata Bie?kowska-Ptasznik;
ISBN: 8374311177; TITLE: Matka, Macierzynstwo W Poezji Modej Polski: Antologia (Polish Edition); AUTHOR: Anna Nosek;
ISBN: 8374311185; TITLE: Drogi Wasne: O Tworczosci Modopolskiej Artura Gorskiego (Polish Edition); AUTHOR: Anna Kie?u?;
ISBN: 8374311266; TITLE: Wybrane Problemy Reformy Systemu Podatkowego (Polish Edition); AUTHOR: Grazyna Michalczuk;
ISBN: 8374311274; TITLE: Zycie Monastyczne W II Rzeczypospolitej (Polish Edition); AUTHOR: Urszula Pawluczuk;
ISBN: 8374311282; TITLE: From Insight to Proof: Festschrift in Honour of Andrzej Trybulec; AUTHOR: Andrzej Trybulec;
ISBN: 8374311312; TITLE: Podlasie - Strategia Zmian: Praca Zbiorowa (Polish Edition); AUTHOR: Uniwersytet Warszawski;
ISBN: 8374311320; TITLE: The New Europe: Uncertain Identity and Borders = La Nouvelle Europe: Identite Et Frontieres Incertaines; AUTHOR: Magorzata Kowalska;
ISBN: 8374311339; TITLE: Studia I Co Dalej-- Sytuacja Studentow Na Rynku Pracy: Praca Zbiorowa; AUTHOR: Marek Kruk;
ISBN: 8374311355; TITLE: Rozwoj Regionalny - Podstawowe Cele I Wyzwania: Praca Zbiorowa (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej F. (Andrzej Franciszek ). Bocian;
ISBN: 8374311363; TITLE: Leksyka Konfesyjna W Jezyku Rosyjskim Okresu Radzieckiego (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Rutkowski;
ISBN: 8374311398; TITLE: Efektywnosc Systemu Opodatkowania Rolnictwa (Polish Edition); AUTHOR: Ryta Iwona Dziemianowicz;
ISBN: 837431141X; TITLE: Finansowe Wsparcie Polskiej Gospodarki W Pierwszych Latach Czonkostwa W Unii Europejskiej: Proba Oceny (Polish Edition); AUTHOR: Irena Acka;
ISBN: 8374311444; TITLE: Rola Polski W Polityce Unii Europejskiej Wobec Krajow Europy Srodkowo-Wschodniej (Polish Edition); AUTHOR: Uniwersytet W Bia Ymstoku;
ISBN: 8374311452; TITLE: Man and His Enemies: Essays on Carl Schmitt; AUTHOR: Svetozar Minkov and Piotr Nowak;
ISBN: 8374311630; TITLE: Philosophical Logic (Studies in Logic, Grammar and Rhetoric); AUTHOR: Andrew Schumann, Martin Tabakov, Alexander S. Karpenko and Alexander Lyaletski;
ISBN: 8374312408; TITLE: Marketing Wewnetrzny I Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi W Bibliotece: II Ogolnopolska Konferencja Naukowa, Biaystok, 24-26 Czerwca 2009; AUTHOR: Halina Brzezinska-Stec;
ISBN: 8374320036; TITLE: Trzecia Proba Lotu (Polish Edition); AUTHOR: Wanda Witter;
ISBN: 8374320184; TITLE: Kulturen in Begegnung. Collegium Pontes. Görlitz-Zgorzelec-Zh... 2003. (=Beihefte zum Orbis Linguarum; Band 33).; AUTHOR: Matthias Theodor u. a. (Hg.) Vogt;
ISBN: 8374320397; TITLE: Death in Venice [Non-US Format, PAL, Region 2, Import]; AUTHOR: Luchino Visconti and Bjorn Andresen, Silvana Mangano, Marisa Berenson Dirk Bogarde;
ISBN: 8374320435; TITLE: Dziedzictwo Artystyczne Zagania (Polish Edition); AUTHOR: Bogusaw Czechowicz;
ISBN: 8374320567; TITLE: Die Lesbarkeit von Stereotypen; AUTHOR: Hubert Orlowski;
ISBN: 837432094X; TITLE: Krajobrazy Pamieci: Studia Z Literatury I Kultury Niemiec I Austrii (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof A. Kuczy?ski;
ISBN: 8374320958; TITLE: Chronologia Dziejow Dolnego Slaska (Polish Edition); AUTHOR: Romuald M. ?uczy?ski;
ISBN: 8374320982; TITLE: Terroryzm a Media: Srodki Masowego Przekazu I Literatura a Rozwoj Terroryzmu W Republice Federalnej Niemiec W Latach 1968-1998 (Polish Edition); AUTHOR: Katarzyna Maniszewska;
ISBN: 8374321164; TITLE: Debata Publiczna Na Temat Powstania Centrum Przeciw Wypedzeniom W Prasie Polskiej I Niemieckiej (Polish Edition); AUTHOR: Agnieszka ?ada;
ISBN: 8374321407; TITLE: Phänomene im syntaktisch-semantis... Grenzbereich. Materialien der inter; AUTHOR: Leslaw / Grimberg, Martin (Hg.) Cirko;
ISBN: 8374321415; TITLE: Pogranicze Polsko-Czesko-Niemie... Z Perspektywy Organizacji Pozarzadowych (Polish Edition); AUTHOR: Paulina Hojny;
ISBN: 8374321555; TITLE: Profesor Wodzimierz Trzebiatowski We Wspomnieniach I Dokumentach (Polish Edition); AUTHOR: Dariusz Kaczorowski;
ISBN: 8374321563; TITLE: Wroclaw-Berlin. Germanistischer Brückenschlag im deutsch-polnischen Dialog. II. Kongress der Breslauer Germanistik. Band 1: Sprachwissenschaft. Bd. 2+3: Literaturgeschichte 17. Jahrhundert + 18.-20. Jahrhundert. Bd. 4: Kulturwissenschaft. [4 Bd.].; AUTHOR: Franz / Tomiczek, Eugeniusz u. a. (Hg.) Simmler;
ISBN: 8374321830; TITLE: Nie Przyszedem Pana Nawracac--: Szkice O Zyciu I Tworczosci KS. Jana Twardowskiego (Polish Edition); AUTHOR: Magdalena ?elasko;
ISBN: 837432189X; TITLE: Od SW. Jadwigi Do Marka Haski: Niezwyke Losy Wybitnych Ludzi Na Dolnym Slasku (Polish Edition); AUTHOR: Anna Fastnacht-Stupnicka;
ISBN: 8374322292; TITLE: Rozwazajac Fantasy: Etyczne, Dydaktyczne I Terapeutyczne Aspekty Literatury I Filmu Fantasy (Polish Edition); AUTHOR: Justyna Deszcz-Tryhubczak;
ISBN: 8374322616; TITLE: Nation and Nationalism: Political and Historical Studies; AUTHOR: Andrzej Marcin Suszycki;
ISBN: 8374323183; TITLE: Sukcesorzy Slaskich Piastow: W Trzechsetlecie Smierci Ostatniej Z Rodu (1707-2007) (Polish Edition); AUTHOR: Bogus?aw Czechowicz;
ISBN: 8374323345; TITLE: Miedzy Dwoma Swiatami: Zydzi W Polskiej Kulturze Ludowej (Polish Edition); AUTHOR: Ewa Banasiewicz-Ossowska;
ISBN: 8374324228; TITLE: Polsko-Szwedzkie Zblizenia W Literaturze, Kulturze I Jezyku (Polish Edition); AUTHOR: Grazyna Szewczyk;
ISBN: 837432452X; TITLE: Poza malą ojczyzną : Łemkowie na Ziemi Lubuskiej; AUTHOR: Stefan Dudra;
ISBN: 8374327065; TITLE: Wspomnienia i Zapiski; AUTHOR: Hugo Steinhaus;
ISBN: 8374350482; TITLE: Quo Vadis (Polish Edition); AUTHOR: Henryk Siekiewicz;
ISBN: 8374350989; TITLE: Master Serie : Jacques Brel [PAL, Region 2, Import]; AUTHOR: Jacques Brel;
ISBN: 8374351373; TITLE: Indomptable Angelique - Digitally Remastered in HI Definition [PAL, Region 2, Import]; AUTHOR: Michele Mercier, Robert Hossein, Jean Rochefort and Jean-Louis Trintignant;
ISBN: 8374351683; TITLE: Rajska Jablon; AUTHOR: Pola Gojawiczynska;
ISBN: 837435254X; TITLE: Wielka brama; AUTHOR: Kornel Makuszyński;
ISBN: 8374353724; TITLE: Basnie Z Tysiaca I Jednej Nocy; AUTHOR: Zielona Sowa;
ISBN: 8374354135; TITLE: Basnie Jacob I Willhelm Grimm; AUTHOR: Zielona Sowa;
ISBN: 8374354143; TITLE: Legendy Polskie; AUTHOR: Zielona Sowa;
ISBN: 8374354364; TITLE: Bajki Przedszkolaka 5-6 Lat; AUTHOR: Zielona Sowa;
ISBN: 8374355190; TITLE: Grażyna; AUTHOR: Adam Mickiewicz;
ISBN: 8374359188; TITLE: Wojna i pokoj Tom I-II; AUTHOR: Tolstoj Lew;
ISBN: 8374360070; TITLE: Socjalistyczny Zakad Pracy: Porownanie Fabrycznej Codziennosci W Prl I Nrd U Progu Lat Szescdziesiatych (Polish Edition); AUTHOR: Ma?gorzata Mazurek;
ISBN: 8374360119; TITLE: Od mitu do historii. Wyklady o Japonii; AUTHOR: Jolanta Tubielewicz;
ISBN: 8374360437; TITLE: Miedzy Osiedlem a Zagroda (Polish Edition); AUTHOR: Ewelina Szpak;
ISBN: 837436050X; TITLE: Wielka sieć: e-seje z socjologii Internetu; AUTHOR: Kazimierz Krzysztofek;
ISBN: 8374360674; TITLE: Spotkanie Z Polska (Polish Edition); AUTHOR: Chihiro Ishida;
ISBN: 837436081X; TITLE: Basn Niepodlega, Czyli, W Strone Politologii Kultury: Wykady Witebskie (Polish Edition); AUTHOR: Bohdan Cywi?ski;
ISBN: 8374360836; TITLE: Zdrajcy Narodu?: Losy Volksdeutschow W Polsce Po II Wojnie Swiatowej (Polish Edition); AUTHOR: Leszek Olejnik;
ISBN: 837436095X; TITLE: Polscy Ojcowie Europy (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Borzym;
ISBN: 8374361042; TITLE: Anatomia Protestu: Strajki Robotnicze W Olsztynie, Sosnowcu I Zyrardowie, Sierpien-Listopad 1981 (Polish Edition); AUTHOR: Adam Leszczy?ski;
ISBN: 8374361115; TITLE: Za Progiem: Codziennosc W Przestrzeni Publicznej Warszawy Lat 1955-1970 (Polish Edition); AUTHOR: B?a?ej Brzostek;
ISBN: 8374361158; TITLE: Historiografia Prl: Ani Dobra, Ani Madra, Ani Piekna-- Ale Skomplikowana: Studia I Szkice (Polish Edition); AUTHOR: Rafa? Stobiecki;
ISBN: 8374361387; TITLE: Lewica Przeciwko Izraelowi: Studia O Zydowskim Lewicowym Antysyjonizmie (Polish Edition); AUTHOR: August Grabski;
ISBN: 8374361395; TITLE: Wielkie Bazary Warszawskie: Srodowisko Spoeczne, Kultura I Problem Spoeczny; AUTHOR: Jacek Kurczewski;
ISBN: 8374361506; TITLE: W kręgu tradycji dworu Heian; AUTHOR: Iwona Kordzińska - Nawrocka;
ISBN: 8374361573; TITLE: Kambodża; AUTHOR: Adam W. Jelonek;
ISBN: 8374361603; TITLE: Sport W Suzbie Polityki: Wyscig Pokoju 1948-1989 (Polish Edition); AUTHOR: Jakub Ferenc;
ISBN: 8374361832; TITLE: Wielcy wojownicy Japonii Toyotomi Hideyoshi (1537-1598); AUTHOR: Jacek Mendyk;
ISBN: 8374362480; TITLE: Bliczej Centrum Czy Na Peryferiach?: Polskie Kontakty Gospodarcze Z Zagranicna W XX Wieku; AUTHOR: Leszek Jerzy Jasianski;
ISBN: 8374362553; TITLE: Kto Wyrnabie Winecej Ode Mnie?: Wspaozawodnictwo Pracy Robotnikaow W Polsce W Latach 1947-1955; AUTHOR: Hubert Wilk;
ISBN: 8374362812; TITLE: Koniec Systemu Wadzy: Polityka Ekipy Gen. Wojciecha Jaruzelskiego W Latach 1986-1989; AUTHOR: Pawe Kowal;
ISBN: 8374370475; TITLE: Ptak Cyna i pies sąsiadów (Cyna, #1); AUTHOR: Mariusz Niemycki;
ISBN: 8374370548; TITLE: Nędzny żywot bagiennego wampira (Przypadki Damianka); AUTHOR: Mariusz Niemycki;
ISBN: 8374372885; TITLE: Stara chata i czarownica; AUTHOR: Elżbieta Leszczyńska;
ISBN: 8374375671; TITLE: Grunwald 1410 - Wielkie Bitwy Dla Mlodych Historykow; AUTHOR: Lukasz Libiszewski;
ISBN: 8374410663; TITLE: Polityczny Ruch Ludowy W Polsce - Transformacja Partyjna: Mysl Polityczna, Organizacja, Dziaalnosc, Przemiany Wewnetrzne (Polish Edition); AUTHOR: Tomasz Kuczur;
ISBN: 8374411503; TITLE: Mode Polki: Katolickie Stowarzyszenie Modziezy Zenskiej W Wielkopolsce 1918-1939 (Polish Edition); AUTHOR: Leszek Wilczy?ski;
ISBN: 8374412038; TITLE: W Obronie Europy: Wojna Z Bolszewicka Rosja W 1920 Roku (Polish Edition); AUTHOR: Jacek Arkadiusz Goclon;
ISBN: 8374412437; TITLE: Lotnicy Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari 1919-1920: Wojna Polsko-Bolszewicka 1919-1920 (Polish Edition); AUTHOR: Józef Zieli?ski;
ISBN: 837441281X; TITLE: Przezyem Bauzug 2206 (Polish Edition); AUTHOR: Edmund Kostrzewa;
ISBN: 8374412933; TITLE: Terroryzm - Globalne Wyzwanie (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Kowalczyk;
ISBN: 837441295X; TITLE: Z Problemow Prozy--Powiesc O Artyscie (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech Gutowski;
ISBN: 8374413530; TITLE: Misterium Romantyczne: Liturgiczno-Rytualne Wymiary Swiata Przedstawionego W III Czesci "Dziadow" Adama Mickiewicza, "Nie-Boskiej Komedii" Zy (Polish Edition); AUTHOR: Joanna Jagodzi?ska;
ISBN: 8374413751; TITLE: Zwierzenia Ksiezniczki Czardasza (Polish Edition); AUTHOR: Irena Szulc-Kruk;
ISBN: 837441376X; TITLE: Bramy Cierpienia; AUTHOR: Kazimierz Fr?ckowski;
ISBN: 8374413808; TITLE: Pockie Milenium: Uroczystosci Milenijne W Diecezji Pockiej W Tajnych Dokumentach Suzby Bezpieczenstwa (Polish Edition); AUTHOR: Instytut Pami Eci Narodowej--Komisja;
ISBN: 8374414006; TITLE: Okupacyjna Codziennosc: Warszawa I Jej Okolice W Dokumentacji Adama Chetnika (Polish Edition); AUTHOR: Eugeniusz Hull;
ISBN: 8374414472; TITLE: Dziaalnosc Seminariow Nauczycielskich Na Ponocno-Wschodnich Kresach Rzeczypospolitej W Latach 1919-1939 (Polish Edition); AUTHOR: Zdzis?aw Stankiewicz;
ISBN: 8374414790; TITLE: Uchodzcy W Polsce - Teoria a Rzeczywistosc: Na Podstawie Badan Prowadzonych W Centralnym Osrodku Recepcyjnym W Debaku Oraz W Urzedzie DS. Repatriacji (Polish Edition); AUTHOR: Justyna Hryniewicz;
ISBN: 8374414847; TITLE: Schimanski, Kuzorra I Inni: Polacy W Zagebiu Ruhry 1870/71-1945 (Polish Edition); AUTHOR: Dittmar Dahlmann;
ISBN: 8374414979; TITLE: Stany Nadzwyczajne W Polsce W Latach 1918-1989: Szkic Ustrojowopolityczny (Polish Edition); AUTHOR: Lech Ma?ewski;
ISBN: 8374415002; TITLE: Krolowa Eleonora Maria Jozefa Wisniowiecka (1653-1697) (Polish Edition); AUTHOR: Mirosawa Kamecka-Skrajna;
ISBN: 8374415126; TITLE: Polskie Zblizenia Z Liberalizmem (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Godlewski;
ISBN: 8374415460; TITLE: Idea Panstwa Kozackiego Na Ziemiach Ukrainnych W XVI-XVII Wieku (Historia Militaris) (Polish Edition); AUTHOR: Maciej Franz;
ISBN: 8374415509; TITLE: Pre-Teksty: Mysli Czytelnika I Widza (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz Piotrowski;
ISBN: 8374415606; TITLE: Wielka Brytania 1918-1939 W Swietle Polskich Zrode Dyplomatycznych (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Kania;
ISBN: 8374415657; TITLE: Pamiec Polska, Pamiec Niemiecka: Od XIX Do XXI Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Mikulski;
ISBN: 8374416254; TITLE: Przemiany W Wojskowosci Polskiej Od Poowy X Wieku Do 1138 Roku: Ksztat I Organizacja Armii (Polish Edition); AUTHOR: Micha? Bogacki;
ISBN: 8374416297; TITLE: Unifikacja Wojewodztwa Slaskiego Z II Rzeczapospolita (Polish Edition); AUTHOR: Witold Marco?;
ISBN: 8374416734; TITLE: Trudne Sasiedztwo: Studia Z Dziejow Stosunkow Polsko-Rosyjsko-Ukra... W XVI-XX Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Szczepaniak;
ISBN: 8374416750; TITLE: Polski Wywiad Wojskowy Wobec Polityki III Rzeszy 1933-1939: Militarne Aspekty Polityki III Rzeszy W Swietle Analiz Oddziau II Sztabu Gownego Wojska Po (Polish Edition); AUTHOR: Robert Majzner;
ISBN: 8374416998; TITLE: Kalendarium Harcerstwa W Toruniu 1917-2007 (Polish Edition); AUTHOR: Les?aw J. Welker;
ISBN: 8374417145; TITLE: Chemno (Castrum Et Oppidum Culmen) I Miejscowosci W Poblizu Na Tle Dziejow Polski I Europy (Polish Edition); AUTHOR: Zdzis?aw Raszeja;
ISBN: 837441720X; TITLE: Gdynski Basen Zeglarski 1936-2006 (Polish Edition); AUTHOR: Antoni F. Komorowski;
ISBN: 8374417250; TITLE: Na Asce Sow: Szkice Literackie (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Kryszak;
ISBN: 8374417404; TITLE: Gorace Niebo Nad Bliskim Wschodem: Obrona Powietrzna W Wojnach Arabsko-Izraelskich 1967-1982 (Polish Edition); AUTHOR: Adam Radomyski;
ISBN: 8374417439; TITLE: Stosunki Polsko-Rosyjskie: Stereotypy, Realia, Nadzieje (Polish Edition); AUTHOR: Joanna Marszaek-Kawa;
ISBN: 837441748X; TITLE: Polska W Drugim Tysiacleciu (Polish Edition); AUTHOR: Marceli Kosman;
ISBN: 8374417617; TITLE: Kontrwywiad Wojskowy II Rzeczpospolitej Przeciwko Radzieckim Suzbom Specjalnym: 1921-1939 (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Krzak;
ISBN: 8374417625; TITLE: Samorzad Terytorialny W Programach Ugrupowan Politycznych W Polsce,1989-1998 (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Olszewski;
ISBN: 8374417676; TITLE: Polska We Wspoczesnym Swiecie: Miedzy Zasciankiem a Przestrzenia Wolnosci: Ksiega Jubileuszowa Z Okazji 65. Rocznicy Urodzin Karola Boromeusza Janows (Polish Edition); AUTHOR: Karol Boromeusz Janowski;
ISBN: 8374417706; TITLE: Mitologia Kresow Zachodnich W Pamietnikarstwie I Beletrystyce Polskiej,1945-2000: Szkice Do Dziejow Kultury Pogranicza (Polish Edition); AUTHOR: Halina Tumolska;
ISBN: 8374417722; TITLE: Ksiega Absolwentow: Uczelni Polskiej Marynarki Wojennej (1922-2007) (Polish Edition); AUTHOR: Antoni F. Komorowski;
ISBN: 8374417749; TITLE: Polityka Rownych Szans: Instytucjonalne Mechanizmy Zwiekszania Partycypacji Kobiet W Strukturach Politycznych Na Przykadzie Panstw Unii Europe (Polish Edition); AUTHOR: ?ukasz Wawrowski;
ISBN: 8374417846; TITLE: Pierwsze Wybory Do Parlamentu Europejskiego W Polsce (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech Peszy?ski;
ISBN: 8374417927; TITLE: W Kregu Panstwa I Wadzy: Koncepcje Ustroju Politycznego Polskich Konserwatystow (1926-1939) (Polish Edition); AUTHOR: Tomasz Sikorski;
ISBN: 8374417935; TITLE: Fina Wielkiej Wojny (Polska Mysl Polityczna XIX I XX Wieku) (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech Wrzesinski;
ISBN: 8374417994; TITLE: Oni Kiedys Tu Zyli: Sylwetki Golubian I Dobrzynian W XX W. (Polish Edition); AUTHOR: Maria Starosta;
ISBN: 8374418028; TITLE: Front Morges (Polish Edition); AUTHOR: doc. dr hab. Henryk Przybylski;
ISBN: 8374418214; TITLE: Rzady Rzeczypospolitej Polskiej 1989-2005: Skad, Organizacja I Tryb Funkcjonowania (Polish Edition); AUTHOR: Krystyna Leszczy?ska;
ISBN: 8374418397; TITLE: Nierzymskokatolickie Koscioy Chrzescijanskie We Wspoczesnej Polsce (Polish Edition); AUTHOR: Zdzisaw Julian Winnicki;
ISBN: 8374418508; TITLE: Konstelacja Przybyszewskiego (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech Gutowski;
ISBN: 8374418796; TITLE: Stosunki Polsko-Ukrainskie: Historia I Pamiec (Polish Edition); AUTHOR: Joanna Marszaek-Kawa;
ISBN: 837441880X; TITLE: Stosunki Polsko-Ukrainskie: Wojna I Wspoczesnosc (Polish Edition); AUTHOR: Joanna Marszaek-Kawa;
ISBN: 8374419245; TITLE: Z Dziejow Rosyjskiego Katolicyzmu: Koscio Greckokatolicki W Rosji W Latach 1907-2007 (Polish Edition); AUTHOR: Maciej Mróz;
ISBN: 8374419520; TITLE: NATO W Dobie Transformacji: Globalny System Bezpieczenstwa a Proby Utrzymania Pax Americana (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Mickiewicz;
ISBN: 8374424346; TITLE: Zycie Muzyczne Kielc W Latach 1815-1914 (Polish Edition); AUTHOR: Aneta Oborny;
ISBN: 8374424702; TITLE: O Malowaniu Duszy I Ciaa: Szkice O Sztuce (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Boruta;
ISBN: 8374426357; TITLE: Chmielnik I Ja (Polish Edition); AUTHOR: Amelia Barbara So?tysiak;
ISBN: 8374440023; TITLE: Zastaw Rejestrowy Na Papierach Wartosciowych Dopuszczonych Do Publicznego Obrotu (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Horosz;
ISBN: 837444035X; TITLE: Dobra Osobiste Osob Prawnych (Polish Edition); AUTHOR: Agnieszka Kubiak-Cyrul;
ISBN: 8374440775; TITLE: Organizacja Wymiaru Sprawiedliwosci W Polsce (Polish Edition); AUTHOR: Kazimierz Piasecki;
ISBN: 837444133X; TITLE: Granice Swobody Ksztatowania Tresci I Celu Umow Obligacyjnych: Art. 353 K.C. (Polish Edition); AUTHOR: Roman Trzaskowski;
ISBN: 8374441402; TITLE: Zarys Kryminalistycznej Taktyki Obrony (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Girdwoy?;
ISBN: 8374441704; TITLE: Odpowiedzialnosc Karna Za Naruszenie Tajemnicy Przedsiebiorstwa (Polish Edition); AUTHOR: Patrycja Koz?owska-Kalisz;
ISBN: 8374441747; TITLE: Prawnokarna Ochrona Dziedzictwa Kultury: Materiay Z Konferencji, Gdansk, 30 Maja -1 Czerwca 2005 R. (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Kaczmarek;
ISBN: 8374441887; TITLE: Zasada Prawa Do Obrony W Polskim Procesie Karnym (Polish Edition); AUTHOR: Pawe? Wili?ski;
ISBN: 8374442069; TITLE: Przestepstwa Telekomunikacyjne (Polish Edition); AUTHOR: Dr. Maciej Rogalski;
ISBN: 8374442190; TITLE: Granice Wykadni Prawa: Znaczenie Jezykowe Tekstu Prawnego Jako Granica Wykadni (Polish Edition); AUTHOR: Tomasz Spyra;
ISBN: 8374442336; TITLE: Ochronna Funkcja Prawa Pracy W Gospodarce Rynkowej; AUTHOR: Micha? Sk?pski;
ISBN: 837444259X; TITLE: Odpowiedzialnosc Za Szkody Wyrzadzone Ruchem Zakadu Gorniczego [Stan Prawny Na 31 Maja 2006 R.] (Polish Edition); AUTHOR: Ryszard Mikosz;
ISBN: 8374442689; TITLE: Rynek Lekow a Wasnosc Intelektualna (Polish Edition); AUTHOR: Magdalena Krekora;
ISBN: 8374442875; TITLE: Wpyw Regulacji Wspolnotowych Na Polskie Prawo Pracy; AUTHOR: Leszek Mitrus;
ISBN: 837444293X; TITLE: Atypowe Spoki Handlowe: Uwagi de Lege Lata I de Lege Ferenda [Stan Prawny Na 1 Marca 2006 R.] (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Kidyba;
ISBN: 8374442972; TITLE: Funkcjonalne Zroda Prawa Bankowego Publicznego (Polish Edition); AUTHOR: Remigiusz Witold Kaszubski;
ISBN: 8374443065; TITLE: Umowy Procesowe W Postepowaniu Cywilnym (Polish Edition); AUTHOR: Robert Kulski;
ISBN: 837444326X; TITLE: Prawo Ochrony Srodowiska Ze Skorowidzem: Stan Prawny Na 29 Czerwca 2006 R. (Polish Edition); AUTHOR: Poland;
ISBN: 8374443618; TITLE: Rozprawa Apelacyjna W Polskim Procesie Karnym (Polish Edition); AUTHOR: Dariusz ?wiecki;
ISBN: 8374443936; TITLE: Ustawa O Policji: Stan Prawny Na 1 Pazdziernika 2006 R.: Z Hasami I Skorowidzem (Polish Edition); AUTHOR: Poland;
ISBN: 8374451807; TITLE: Bydgoszcz, Torun & Surrounding Areas - Tourist Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8374470070; TITLE: Wilno (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Jacek Jamski;
ISBN: 8374470143; TITLE: Poland: A Guidebook; Cultural Heritage, Landscape, History; AUTHOR: Roman Marcinek;
ISBN: 837447016X; TITLE: Wonders of Poland; AUTHOR: Jan H. Zawada;
ISBN: 8374470291; TITLE: Komunizm W Polsce: Zbrodnia, Zdrada, Zakamanie, Zniewolenie (Polish Edition); AUTHOR: Wodzimierz Bernacki;
ISBN: 8374470313; TITLE: Gory Polski (Polish Edition); AUTHOR: Micha? Ca?a;
ISBN: 8374470607; TITLE: Jozef Pisudski 1867-1935: Ilustrowana Biografia (Polish Edition); AUTHOR: Joanna Wieliczka-Szarek;
ISBN: 8374470666; TITLE: Po Dwoch Stronach Barykady Prl: Towarzysze, Zdrajcy, Bohaterowie, Niezomni (Polish Edition); AUTHOR: Maciej Korku?;
ISBN: 8374471182; TITLE: Wielka Encyklopedia Malarstwa Polskiego; AUTHOR: Jan K. Ostrowski;
ISBN: 8374488832; TITLE: Wladcy Polski - Boleslaw III Krzywousty Vol.7; AUTHOR: Marcin Hlebionek, Bartlomiej Gutowski, Krzysztof Mikulski, Dariusz Milewski, Tomasz Bohun, Wojciech Kalwat, Andrzej Brzozowski, and Piotr Chojnacki Rafal Jaworski;
ISBN: 837453009X; TITLE: Wymiary smierci (polish); AUTHOR: ed. Stanislaw Rosiek;
ISBN: 8374530103; TITLE: Chwile oderwane; AUTHOR: Konstanty A. Jeleński;
ISBN: 8374530766; TITLE: Spaor O Minedzywojennna Kulturne Polsko-Czydowskna: Przypadek Romana Brandstaettera; AUTHOR: Dariusz Sikorski;
ISBN: 8374531118; TITLE: Co z tą ironią; AUTHOR: Zofia Mitosek;
ISBN: 8374536233; TITLE: Miejsce Interpretacji (Studia Literackie I Artystyczne) (Polish Edition); AUTHOR: Janusz S?awi?ski;
ISBN: 8374536322; TITLE: Zaproszenie Do Podrozy: Szkice O Miastach I Kulturach (Polish Edition); AUTHOR: Tymon Terlecki;
ISBN: 8374536632; TITLE: Fotografia--Mowa Ludzka: Perspektywy Historyczne (Polish Edition); AUTHOR: Urszula Czartoryska;
ISBN: 8374536713; TITLE: Wieczorem Wiatr: Czesaw Miosz I Suwalszczyzna (Polish Edition); AUTHOR: Zbigniew Fa?tynowicz;
ISBN: 8374536772; TITLE: Na Marginesie-- (Polish Edition); AUTHOR: Edward Kossoy;
ISBN: 8374536780; TITLE: Ostatni Pasaz: Przepowiesc O Byciu Byle-Jakim (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Rutkowski;
ISBN: 8374536799; TITLE: Eksperymentalna scena Bauhausu. Wybór pism; AUTHOR: Oskar Schlemmer;
ISBN: 837453687X; TITLE: Winkelried Ozy?: Teatralne Odczytywanie "Kordiana" 1945-2000 (Polish Edition); AUTHOR: Leokadia Kaczy?ska;
ISBN: 8374537027; TITLE: Wenders Do Domu!: Europejskie Filmy O Ameryce I Ich Recepcja W Stanach Zjednoczonych (Terytoria Kina) (Polish Edition); AUTHOR: Marcin Gi?ycki;
ISBN: 8374537035; TITLE: Ten Biedny Mickiewicz: Zapiski Z Poczatkow Towianszczyzny (Polish Edition); AUTHOR: Antoni Ostrowski;
ISBN: 8374537132; TITLE: Liv Ullmann: Linie Życia; AUTHOR: Ketil Bjųrnstad;
ISBN: 8374537175; TITLE: UT Pictura Poesis (Tematy Teoretycznoliterackie) (Polish Edition); AUTHOR: Marek Skwara;
ISBN: 8374537191; TITLE: Obszary Odmiennosci: Rzecz O Marii Komornickiej (Polish Edition); AUTHOR: Izabela Filipiak;
ISBN: 8374537221; TITLE: Wyobraznia a Biografia: Mody Sowacki I Ciagi Dalsze (Polish Edition); AUTHOR: Kwiryna Ziemba;
ISBN: 8374537361; TITLE: Regina Libertas: Wolnosc W Polskiej Mysli Politycznej XVIII Wieku (Idee I Historia) (Polish Edition); AUTHOR: Anna Grze?kowiak-Krwawicz;
ISBN: 8374537736; TITLE: Zapytaj Mickiewicza (Polish Edition); AUTHOR: Dorota Siwicka;
ISBN: 8374538260; TITLE: Spiskowcy Wyobrazni: Surrealizm (Polish Edition); AUTHOR: Agnieszka Taborska;
ISBN: 8374539186; TITLE: Lzy Erosa (polish); AUTHOR: Georges Bataille;
ISBN: 8374539712; TITLE: A Po Ziemi Wychodzcy Ida W Obce Kraje: O Poezji I Poetach Drugiej Emigracji; AUTHOR: Janusz Kryszak;
ISBN: 8374581204; TITLE: Dostojewski - Zbrodnia i Kara; AUTHOR: Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky;
ISBN: 8374590319; TITLE: Wielkie pytania; AUTHOR: Franz Von Kutschera;
ISBN: 8374590386; TITLE: Polesie (Polish Edition); AUTHOR: Joseph Obrebski;
ISBN: 8374590491; TITLE: Europa W Dziaaniu: O Szansach I Zagrozeniach Dla Projektu Europejskiego (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Zuk;
ISBN: 8374590750; TITLE: Konflikt Zasad - Ochrona Dobr Osobistych a Wolnosc Prasy (Polish Edition); AUTHOR: Jacek Sadomski;
ISBN: 8374591145; TITLE: Podziay Klasowe I Nierownosci Spoeczne: Refleksje Socjologiczne Po Dwoch Dekadach Realnego Kapitalizmu W Polsce; AUTHOR: Piotr Zuk;
ISBN: 8374600128; TITLE: Warhammer Skirmish; AUTHOR: Games Workshop;
ISBN: 837464379X; TITLE: Design of Quasi-Ideal Coupled Lines and Their Applications in High-Performance Directional Couplers; AUTHOR: Sawomir Gruszczyanski;
ISBN: 8374670185; TITLE: Wasciwosci Jezykowo-Stylistyczne Poezji Bronisawy Ostrowskiej (Polish Edition); AUTHOR: Urszula K?sikowa;
ISBN: 8374670568; TITLE: Przestrzenie Leku: Lek W Kulturze I Sztuce XIX-XX Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Dariusz Sikorski;
ISBN: 8374690194; TITLE: Szklana Huta (Polish Edition); AUTHOR: Daniel Odija;
ISBN: 8374690321; TITLE: Bogowie, honor, Ankh-Morpork (Świat Dysku, #21); AUTHOR: Terry Pratchett;
ISBN: 8374690496; TITLE: Kapelusz Pelen Nieba; AUTHOR: Terry Pratchett;
ISBN: 8374690976; TITLE: Kolor Magii; AUTHOR: Terry Pratchett;
ISBN: 8374692138; TITLE: Los powtorzony; AUTHOR: Janusz L. Wi?niewski;
ISBN: 8374692804; TITLE: Przyjaciele (Polish Edition); AUTHOR: Marta Madera;
ISBN: 8374692936; TITLE: Nie Chodz Ciemna Dolina (Polish Edition); AUTHOR: Iwona Menzel;
ISBN: 8374693215; TITLE: Dom na klifie; AUTHOR: Monika Szwaja;
ISBN: 8374693371; TITLE: Zbigniew Lengren (Polish Edition); AUTHOR: Zbigniew Lengren;
ISBN: 8374693568; TITLE: Piekne Dni W Visby (Polish Edition); AUTHOR: Ewa Maria ?laska;
ISBN: 8374693592; TITLE: Kto wygra miliard?; AUTHOR: Vikas Swarup;
ISBN: 8374693770; TITLE: Piąty elefant (Świat Dysku, #24); AUTHOR: Terry Pratchett;
ISBN: 8374693835; TITLE: Samotnosc w Sieci (Polish Edition); AUTHOR: Janusz L. Wisniewski;
ISBN: 8374693932; TITLE: Muzyka Z Kufra; AUTHOR: T Clancy;
ISBN: 8374694068; TITLE: Samotnosc Wilkow (Polish Edition); AUTHOR: Marek Harny;
ISBN: 837469419X; TITLE: Cuda Jana Paw?a Ii: Wydanie Poszerzone I Uaktualnione; AUTHOR: Pawe? Zuchniewicz;
ISBN: 8374694254; TITLE: Brzechwa dla doroslych; AUTHOR: Jan Brzechwa;
ISBN: 8374694262; TITLE: Wojna Pokolen (Polish Edition); AUTHOR: Agata Bielik-Robson;
ISBN: 8374694289; TITLE: Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 - 22 VII 1983; AUTHOR: Andrzej Paczkowski;
ISBN: 8374694351; TITLE: Martyna i inne opowiadania o milosci; AUTHOR: Janusz L. Wiśniewski;
ISBN: 8374694378; TITLE: Moj Ojciec Pawe Jasienica (Polish Edition); AUTHOR: Ewa Beynar-Czeczott;
ISBN: 8374694645; TITLE: Odwaga prawdy: Spor o lustracje w polskim Kosciele; AUTHOR: Tomasz P. Terlikowski;
ISBN: 8374694793; TITLE: Polska Piastow; AUTHOR: Pawel Jasienica;
ISBN: 8374694882; TITLE: Piknik Na Skraju Drogi; AUTHOR: Arkady Strugatsky;
ISBN: 837469503X; TITLE: Prawda; AUTHOR: Terry Pratchett;
ISBN: 8374695226; TITLE: Polska Jagiellonow; AUTHOR: Pawel Jasienica;
ISBN: 8374695331; TITLE: Galeria cząsteczek; AUTHOR: John Emsley;
ISBN: 8374695382; TITLE: Taniec bogow; AUTHOR: Nora Roberts;
ISBN: 8374695552; TITLE: Katyn; AUTHOR: Andzej Wajda;
ISBN: 8374695587; TITLE: Tytus Romek I a Tomek Children; AUTHOR: Romek A Tomek;
ISBN: 8374695803; TITLE: Rzeczpospolita Obojga Narodow. Srebrny Wiek (Rzeczpospolita Obojga Narodow, 1); AUTHOR: Pawel Jasienica;
ISBN: 837469582X; TITLE: Rzeczpospolita Obojga Narodow. Calamitatis Regnum (Rzeczpospolita Obojga Narodow, 2); AUTHOR: Pawel Jasienica;
ISBN: 8374695838; TITLE: Rzeczpospolita Obojga Narodow. Dzieje agonii (Rzeczpospolita Obojga Narodow, 3); AUTHOR: Pawel Jasienica;
ISBN: 837469596X; TITLE: Marcinkiewicz. Kulisy wladzy; AUTHOR: Michal Karnowski, Kazimierz Marcinkiewicz and Piotr Zaremba;
ISBN: 8374696087; TITLE: Wujek Karol. Kaplanskie lata Papieza; AUTHOR: Pawel Zuchniewicz;
ISBN: 8374696125; TITLE: Pamietnik (Polish Edition); AUTHOR: Pawe? Jasienica;
ISBN: 8374696214; TITLE: Kebab z kota; AUTHOR: Bartosz Łapiński;
ISBN: 8374696230; TITLE: Motylem jestem, czyli piosenka o mnie samej; AUTHOR: Irena Jarocka;
ISBN: 8374696346; TITLE: Wojna polsko-jaruzelska: stan wojenny w Polsce 13 XII 1981-22 VII 1983; AUTHOR: Andrzej Paczkowski;
ISBN: 8374696427; TITLE: Katyn; AUTHOR: Andrzej Wajda, Andrzej Krzysztof Kunert, Maciej Buszewicz and Piotr Bujnowicz;
ISBN: 8374696443; TITLE: Loneliness On The Net; AUTHOR: Janusz L. Wisniewski;
ISBN: 8374696583; TITLE: Cala zawartosc damskiej torebki; AUTHOR: Agnieszka Topornicka;
ISBN: 8374696664; TITLE: Kamien W Sercu (Polish Edition); AUTHOR: Katarzyna Lezenska;
ISBN: 8374696761; TITLE: Cena Wladzy (Polish Edition); AUTHOR: Marek Balawadjer, Janusz Kaczmarek and Roman Osica;
ISBN: 8374697040; TITLE: Dookola Wojtek. Opowieść o Wojciechu Mlynarskim; AUTHOR: Dariusz Michalski;
ISBN: 8374697423; TITLE: Miejsce Pod Soncem: Wojny Izraela (Polish Edition); AUTHOR: Konstanty Gebert;
ISBN: 8374697709; TITLE: W cieniu "Zlego"; AUTHOR: Roman Dziewonski;
ISBN: 8374697741; TITLE: Na Wolnosci: Dziennik Dla Adama (Polish Edition); AUTHOR: Agnieszka Osiecka;
ISBN: 8374697768; TITLE: Wielki Marsz; AUTHOR: Stephen King;
ISBN: 8374698292; TITLE: Wycieczkowicze; AUTHOR: Michal Viewegh;
ISBN: 8374700858; TITLE: Czarna Dalia; AUTHOR: James Ellroy;
ISBN: 8374700874; TITLE: Wysokie Okno; AUTHOR: Raymond Chandler;
ISBN: 8374701234; TITLE: Duchy i ludzie; AUTHOR: Edith Wharton;
ISBN: 8374730080; TITLE: Ziemia Pocka W Wojnach XIX I XX Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Micha? Trubas;
ISBN: 8374730188; TITLE: Zbrojne Podziemie Pohitlerowskie I Jego Dziaalnosc Na Dolnym Slasku I Opolszczyznie W Latach 1945-1947 (Polish Edition); AUTHOR: Sylwester Karbosiak;
ISBN: 8374751150; TITLE: Warszawa, Atlas Miasta I Okolic, Skala 1: 20 000 (Polish Edition); AUTHOR: Daunpol Sp Z OO;
ISBN: 8374751290; TITLE: Polska, Skala 1:750 000, Mapa Drogowa: Szczegoowa Siec Drog Z Pena Numeracja, Mapy Przejazdow Przez Miasta W Skali 1:50 000, Przejscia Graniczne = Roa (Polish Edition); AUTHOR: Daunpol Sp Z OO;
ISBN: 8374760877; TITLE: polonais-francais, franēais-polonais dictionnaire; AUTHOR: Natalia Celer;
ISBN: 8374761091; TITLE: Wielki s³ownik polsko-angielski; AUTHOR: No Info;
ISBN: 8374761784; TITLE: Angielski Z Nicholasem. Zaginiona Kotka.; AUTHOR: Praca Zbiorowa;
ISBN: 8374762519; TITLE: Poradnik prof. Markowskiego. Język polski; AUTHOR: Andrzej Markowski;
ISBN: 8374763132; TITLE: Cinderella - Kopciuszek & CD (Bilingual) - Dorota Czos; AUTHOR: Dorota Czos;
ISBN: 8374768738; TITLE: USA. Przewodnik ilustrowany (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Zbiorowe Opracowanie;
ISBN: 8374770651; TITLE: Julian Faat: 1853-1929 (Polish Edition); AUTHOR: Dorota Dzier?anowska;
ISBN: 8374771577; TITLE: Brzozowski; AUTHOR: Wawrzyniec Brzozowski;
ISBN: 8374772131; TITLE: Malarze Zydowscy W Polsce (Polish Edition); AUTHOR: Artur Tanikowski;
ISBN: 8374772182; TITLE: Aleksander Orowski: 1777-1832 (Polish Edition); AUTHOR: S?awomir Gowin;
ISBN: 8374772190; TITLE: Formisci (Polish Edition); AUTHOR: Magdalena Czapska-Michalik;
ISBN: 8374800232; TITLE: Wieki swiatla (polish); AUTHOR: Ian R. Macleod;
ISBN: 8374800291; TITLE: Tigana; AUTHOR: Guy Gavriel Kay;
ISBN: 8374800518; TITLE: Brudna robota (polish); AUTHOR: Christopher Moore;
ISBN: 8374800631; TITLE: Ostatni Patrol: Przelozyla Ewa Skorska; AUTHOR: Siergiej Lukjanienko;
ISBN: 837480064X; TITLE: Wicher Śmierci. Tom 1. Imperium (Malazańska Księga Poleglych, #7.1); AUTHOR: Steven Erikson;
ISBN: 8374800682; TITLE: Baranek; AUTHOR: Christopher Moore;
ISBN: 8374800704; TITLE: Wicher Śmierci. Tom 2. Ekspedycja (Malazańska Księga Poleglych, #7.2); AUTHOR: Steven Erikson;
ISBN: 8374801123; TITLE: Endymion (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Dan Simmons;
ISBN: 8374801271; TITLE: Król bezmiarów (Księga calości, #2); AUTHOR: Feliks W. Kres;
ISBN: 837480128X; TITLE: Pólnocna granica (Księga calości, #1); AUTHOR: Feliks W. Kres;
ISBN: 8374801301; TITLE: Miasto kosci; AUTHOR: Cassandra Clare;
ISBN: 8374801379; TITLE: Grombelardzka legenda, tom II (Księga calości, #3.2); AUTHOR: Feliks W. Kres;
ISBN: 8374801549; TITLE: Rzeka bogów; AUTHOR: Ian McDonald;
ISBN: 8374802170; TITLE: Kamienna Cma (polish); AUTHOR: Pawel Matuszek;
ISBN: 8374802480; TITLE: Bohaterowie (polish); AUTHOR: Joe Abercrombie;
ISBN: 8374802758; TITLE: Miasto zagubionych dusz.Tom 5. Dary Aniola; AUTHOR: Cassandra Clare;
ISBN: 8374810173; TITLE: Wasciwosci Jezykowo-Stylistyczne Poezji Religijnej Franciszka Karpinskiego (Polish Edition); AUTHOR: Joanna Gorzelana;
ISBN: 837481019X; TITLE: Tragiczne Gry: Monografia Dokumentacyjna Ostatniego Choreodramu Pantomimicznego Henryka Tomaszewskiego (Polish Edition); AUTHOR: Karol Smu?niak;
ISBN: 8374810289; TITLE: Polacy--Niemcy, Pogranicze: Studia Historyczne (Polish Edition); AUTHOR: Grazyna Wyder;
ISBN: 837481084X; TITLE: Leon Battista Alberti: Czowiek Jako Dzieo Sztuki (Polish Edition); AUTHOR: Zdzis?aw Kalita;
ISBN: 8374810947; TITLE: Regula zakonu swietej Klary : wyrazy graficzne z lokalizacjami wraz z podobizna zabytku i transliteracja; AUTHOR: Stanislaw Borawski;
ISBN: 8374811013; TITLE: W Poszukiwaniu Tozsamosci: Liryczne Horyzonty Mitu Dziecinstwa W Poezji Polskiej Drugiej Poowy XX Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Anna Szóstak;
ISBN: 8374811064; TITLE: Klasa Srednia W Polsce?: Sytuacja Pracy, Mentalnosc, Wartosci (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy Leszkowicz-Baczy?ski;
ISBN: 8374811099; TITLE: Associative Shifts in the Bilingual Mind: How the Second Language Affects Conceptual Links; AUTHOR: Marek Kuczynski;
ISBN: 8374811102; TITLE: Sciezkami Bohaterow Antona Czechowa (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Ksenicz;
ISBN: 8374820071; TITLE: Przyciskam Krzyz Do Serca: Drogi Krzyzowe I Pasyjne Medytacje (Polish Edition); AUTHOR: Marek Skwarnicki;
ISBN: 8374830123; TITLE: Usugi Detektywistyczne: Komentarz. [Stan Prawny: 1 Styczen 2006 R.] (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz Gozdór;
ISBN: 8374830379; TITLE: Uzytkowanie Wieczyste (Polish Edition); AUTHOR: Cezary Wo?niak;
ISBN: 8374830751; TITLE: Odpowiedzialnosc Karna Za Dziaanie Na Szkode Spoki (Polish Edition); AUTHOR: Dorota Czura-Kalinowska;
ISBN: 8374830883; TITLE: Podatki 2006: Teksty Ustaw I Rozporzadzen Podatkowych Wraz Z Indeksem Rzeczowym (Polish Edition); AUTHOR: Agnieszka Bereznicka-Serafin;
ISBN: 8374831464; TITLE: Przestepstwa Drogowe: Komentarz (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech Kotowski;
ISBN: 8374831693; TITLE: Zatrudnianie Polakow Za Granica I Obcokrajowcow W Polsce (Polish Edition); AUTHOR: Monika Mirtchanov;
ISBN: 8374832088; TITLE: Podatek Od Czynnosci Cywilnoprawnych. Opata Skarbowa (Polish Edition); AUTHOR: Jan Zdanowicz;
ISBN: 8374832673; TITLE: Stosunki Majatkowe Miedzy Przedsiebiorca I Jego Mazonkiem W Swietle Ustroju Wspolnosci Ustawowej (Monografie Prawnicze) (Polish Edition); AUTHOR: Ma?gorzata ??czkowska;
ISBN: 8374833513; TITLE: Organy Ochrony Prawnej Rp (Polish Edition); AUTHOR: S?awomir Serafin;
ISBN: 8374833939; TITLE: Prawne Problemy Ruchu Drogowego: Komentarz - [Stan Prawny: Listopad 2006 R.] (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech Kotowski;
ISBN: 8374834218; TITLE: Swiadczenia Rodzinne: Komentarz: [Stan Prawny: 1 Luty 2007 R.] (Polish Edition); AUTHOR: Aneta Korcz;
ISBN: 8374834358; TITLE: Umowa Rachunku Bankowego: Komentarz (Polish Edition); AUTHOR: Leszek Mazur;
ISBN: 8374834390; TITLE: Charakter Prawny Unii Europejskiej W Swietle Prawa Miedzynarodowego (Polish Edition); AUTHOR: Ewelina Ca?a-Wacinkiewicz;
ISBN: 8374834935; TITLE: Instytucja Patnika W Prawie Polskim (Polish Edition); AUTHOR: Joanna Rusek;
ISBN: 8374835532; TITLE: Leksykon Instytucji Wymiaru Sprawiedliwosci (Polish Edition); AUTHOR: Rados?aw Krajewski;
ISBN: 8374836458; TITLE: Prawo Do Dobrego Imienia a Wolnosc Prasy (Polish Edition); AUTHOR: Lidia K. Jasku?a;
ISBN: 8374837047; TITLE: Cywilnoprawna Ochrona Praw Pacjenta (Polish Edition); AUTHOR: Urszula Drozdowska;
ISBN: 837483854X; TITLE: Bezpieczenstwo Imprez Masowych: Komentarz (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz Gozdór;
ISBN: 8374839554; TITLE: Mobbing W Polskim Prawie Pracy; AUTHOR: Ma?gorzata Zych;
ISBN: 8374850329; TITLE: Chasydzi: Radosni Mistycy Zydowscy (Polish Edition); AUTHOR: Tomasz Jelonek;
ISBN: 8374850825; TITLE: Pamietnik Sybiraka I Tulacza (Polish); AUTHOR: ?ucjan Zbigniew Królikowski;
ISBN: 8374890916; TITLE: Ewolucja pożądania: Jak ludzie dobierają się w pary?; AUTHOR: David M. Buss;
ISBN: 8374891246; TITLE: Wszystko O Romansie W Sieci: Psychologia Związków Internetowych; AUTHOR: Monica T Whitty;
ISBN: 8374892781; TITLE: Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania spolecznego.; AUTHOR: Bogdan Wojciszke;
ISBN: 837489329X; TITLE: Sila kobiecosci (polish); AUTHOR: Iwona Majewska-Opielka;
ISBN: 8374893338; TITLE: Ciaza i porod bez obaw (polish); AUTHOR: Iga Czarnawska-Iliev;
ISBN: 8374894113; TITLE: Pokonac leki i fobie. Jak radzic sobie z niepokojem i napadami paniki (polish); AUTHOR: Judith Bemis;
ISBN: 8374900601; TITLE: Encyklopedia Nowej Huty (Polish Edition); AUTHOR: Ryszard Dzieszy?ski;
ISBN: 8374900946; TITLE: Bohater Na Nasze Czasy?: Jozef Kuras, Ogien Z Waksmundu--Porucznik Czasu Wojny (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy S. Atka;
ISBN: 8374934123; TITLE: Rare Earth Materials: Advances in Synthesis, Studies and Applications: Book of Abstracts (REMAT 2008); AUTHOR: Pawel Gluchowski;
ISBN: 8374935014; TITLE: Wrocawskie Instytucje I Otoczenie Istytucjonalne [Sic] Rolnictwa Dolnoslaskiego W Latach 1989-2006; AUTHOR: Adriana Merta;
ISBN: 8374935227; TITLE: Ekonomiczno-Ekologiczne Aspekty Ochrony Srodowiska W Gospodarce Wodno-Sciekowej; AUTHOR: Bogusaw Fiedor;
ISBN: 8374935901; TITLE: Regionalna Architektura Zajazdaow I Schronisk Na Ziemi Wabrzyskiej; AUTHOR: Jacek Suchodolski;
ISBN: 8374950218; TITLE: Proca Dawida: Kabaret W Przedsionku Piekie (Polish Edition); AUTHOR: Ryszard Marek Gro?ski;
ISBN: 8374950323; TITLE: Hania Bania; AUTHOR: Hanna Bakula;
ISBN: 8374950609; TITLE: Bya Sobie Piosenka--: Gwiazdy Kabaretu I Emigracyjnej Melpomeny (Polish Edition); AUTHOR: Anna Mieszkowska;
ISBN: 8374951346; TITLE: Rzeka zapomnienia; AUTHOR: Julio Llamazares;
ISBN: 8374952458; TITLE: Mother of the Children of the Holocaust; the Story of Irena Sendler; AUTHOR: Anna Mieszkowska;
ISBN: 8374953160; TITLE: Wyznania Zlodzieja Dziel Sztuki; AUTHOR: Stéphane Breitwieser;
ISBN: 8374953950; TITLE: Polska Miejsca wpisane na liste Swiatowego Dziedzistwa UNESCO; AUTHOR: Robert Szewczyk;
ISBN: 8374954469; TITLE: Polska: Rezydencje Krolow I Ksiazat (Polish Edition); AUTHOR: Marek Borucki;
ISBN: 8374954566; TITLE: Ani z widzenia, ani ze slyszenia; AUTHOR: Amélie Nothomb;
ISBN: 8374955848; TITLE: Thinking after the Holocaust Voices from Poland/Myslenie po Zagtadzie Gtosy z Ploski; AUTHOR: Sebastian Rejak and Elzbieta Gotebiowska and Antonia Lloy-Jones;
ISBN: 8374956658; TITLE: Ja, Kostek i wojna; AUTHOR: Krystyna Zgrzebnicka-Maryańska;
ISBN: 837495681X; TITLE: Prawie doskonala (polish); AUTHOR: Marina Mayoral;
ISBN: 8374956852; TITLE: Tak wyszlo; AUTHOR: Amélie Nothomb;
ISBN: 8374957042; TITLE: Z pokorą i uniżeniem oraz inne powieści; AUTHOR: Amélie Nothomb;
ISBN: 8374957344; TITLE: Luksus. Dlaczego Stracil Blask (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Dana Thomas;
ISBN: 8374957484; TITLE: Klara i pólmrok; AUTHOR: José Carlos Somoza;
ISBN: 8374958545; TITLE: Hania Bania. Tornado seksualne (polish); AUTHOR: Hanna Bakula;
ISBN: 8374959037; TITLE: Co z tym zyciem? (polish); AUTHOR: Kinga Rusin;
ISBN: 8374959711; TITLE: Podmorska wyspa (polish); AUTHOR: Isabel Allende;
ISBN: 8374959932; TITLE: Wielkie tabele kalorii i wartosci odzywczych (polish); AUTHOR: Erich Muskat and Ibrahim Elmadfa;
ISBN: 837502242X; TITLE: Listy z jeziora (polish); AUTHOR: Agnieszka Korol;
ISBN: 8375030236; TITLE: Pamietnik Z Wygnania (1939-1943) (Polish Edition); AUTHOR: Karol Kandziora;
ISBN: 837503049X; TITLE: Wspomnienia Architekta (Polish Edition); AUTHOR: Wadysaw Czarnecki;
ISBN: 8375031151; TITLE: Poznan Przewodnik po zabytkach i historii; AUTHOR: Pazder Janusz;
ISBN: 8375050040; TITLE: Kardyna Sapieha (Polish Edition); AUTHOR: Micha? Ro?ek;
ISBN: 837505142X; TITLE: The Legends Of Wieliczka; AUTHOR: Zbigniew Iwański;
ISBN: 8375052256; TITLE: Nie idź tam czlowieku!; AUTHOR: Andrzej Kolaczkowski - Bochenek;
ISBN: 8375056626; TITLE: Wspomnienia Wojenne 1915-1920; AUTHOR: Kazimierz Nowina-Konopka;
ISBN: 8375060062; TITLE: Pianola; AUTHOR: Kurt Vonnegut;
ISBN: 8375060224; TITLE: Rio Anaconda; AUTHOR: Wojciech Cejrowski;
ISBN: 8375060399; TITLE: Dziennik Wojny Jaruzelskiej (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz Musia?;
ISBN: 837506078X; TITLE: Pocalunek Fauna; AUTHOR: Iwona Banach;
ISBN: 8375061204; TITLE: Jędrne kaktusy; AUTHOR: Wawrzyniec Prusky;
ISBN: 8375061212; TITLE: Rozbitek@brzeg.pl; AUTHOR: Krystyna Januszewska;
ISBN: 8375063789; TITLE: Wielka Pani Abu Simbel ;Pod Akacją Zachodu; AUTHOR: Christian Jacq;
ISBN: 8375064041; TITLE: Przejażdżka po Rosji; AUTHOR: Andrzej Wróblewski;
ISBN: 8375064211; TITLE: Drugie Życie; AUTHOR: Marcin Wolski;
ISBN: 8375064483; TITLE: W dwoch swiatach (polish); AUTHOR: Shevah Weiss;
ISBN: 8375064904; TITLE: Taniec smierci (polish); AUTHOR: Laurell K. Hamilton;
ISBN: 8375065447; TITLE: Projekt Stalin; AUTHOR: Adam Roberts;
ISBN: 8375065560; TITLE: Miasto I Miasto (Polish Edition Import Paperback); AUTHOR: China Mieville;
ISBN: 8375065811; TITLE: Gra w kosci (polish); AUTHOR: Elzbieta Cherezinska;
ISBN: 8375066974; TITLE: Kraken (polish); AUTHOR: China Miéville;
ISBN: 8375067253; TITLE: Fionavarski Gobelin; AUTHOR: Guy Gavriel Kay;
ISBN: 8375067296; TITLE: Gra o tron; AUTHOR: George R.R. Martin;
ISBN: 8375067563; TITLE: Wyspa daltonistow i wyspa sagowcow; AUTHOR: Oliver Sacks;
ISBN: 8375068640; TITLE: Oczy Wuja Sama (polish); AUTHOR: Bartosz Gardocki;
ISBN: 8375068977; TITLE: Taniec ze smokami. Czesc 1 (polish); AUTHOR: George R. R. Martin;
ISBN: 8375068985; TITLE: Taniec ze smokami. Czesc 2; AUTHOR: George R.R. Martin;
ISBN: 8375070084; TITLE: Wwidoki Sa Niejadalne--: O Tworczosci Adama Wiedemanna (Polish Edition); AUTHOR: Dawid Skarbek;
ISBN: 8375070203; TITLE: Miejska Elita Polityczna Zabrza: Studium Politologiczne (Polish Edition); AUTHOR: Magdalena Korzeniowska;
ISBN: 8375070211; TITLE: Historia Filozofii Polskiej: Dokonania--Poszukiwa... (Polish Edition); AUTHOR: Anna Dziedzic;
ISBN: 837507022X; TITLE: Hiszpania I Hiszpanie W Relacjach Polakow: Wrazenia Z Podrozy I Pobytu Od XVI Do Poczatkow XIX W. (Polish Edition); AUTHOR: Adam Kucharski;
ISBN: 8375070262; TITLE: Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University: Studies and Contributions to the 11th International Congress of Logic, Methodology (Biblioteka Filozofii Nauki); AUTHOR: Mieszko Taasiewicz;
ISBN: 8375070319; TITLE: Tragizm Wojny I Okupacji W Poezji Krzysztofa Kamila Baczynskiego, Tadeusza Rozewicza I Zbigniewa Herberta (Polish Edition); AUTHOR: Zbigniew Lisowski;
ISBN: 8375070467; TITLE: Obrona Wiary W Edycjach Postylli Grzegorza Z Zarnowca (Polish Edition); AUTHOR: Renata Czyz;
ISBN: 8375070882; TITLE: Komitet Obrony Kraju (Mon - Pzpr - Msw); AUTHOR: Lech Kowalski;
ISBN: 8375071285; TITLE: Puszcza Biaowieska W Pracach Przyrodnikaow I Podraocznikaow 1831-1863; AUTHOR: Piotr Daszkiewicz;
ISBN: 8375080373; TITLE: Tylko Midzy Nami; AUTHOR: Cathy Kelly;
ISBN: 837508056X; TITLE: Mroczna rzeka (Czwarty Wymiar #2); AUTHOR: John Twelve Hawks;
ISBN: 8375080624; TITLE: Kolor Prawa; AUTHOR: Mark Gimenez;
ISBN: 8375080659; TITLE: Droga Do Przebaczenia; AUTHOR: John Burnham Schwart;
ISBN: 8375080675; TITLE: Czuo Wilków Br; AUTHOR: Stef Penney;
ISBN: 8375080721; TITLE: Uznany Za Fundamentalist Op; AUTHOR: Mohsin Hamid;
ISBN: 8375080802; TITLE: Kasztelanka Br; AUTHOR: Iny Lorentz;
ISBN: 8375080950; TITLE: Dom na pustkowiu; AUTHOR: Andrea Maria Schenkel;
ISBN: 837508123X; TITLE: Blizna; AUTHOR: Anthony Kiedis;
ISBN: 8375081434; TITLE: Oko Kaina; AUTHOR: Patrick Bauwen;
ISBN: 8375081841; TITLE: Historia Edgara; AUTHOR: David Wroblewski;
ISBN: 8375082678; TITLE: Twoja twarz jutro; AUTHOR: Javier Marķas;
ISBN: 8375083836; TITLE: Drugie dziecko (polish); AUTHOR: Charlotte Link;
ISBN: 8375084123; TITLE: Blizna; AUTHOR: Anthony Kiedis;
ISBN: 8375084700; TITLE: Korekty (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Jonathan Franzen;
ISBN: 8375084808; TITLE: Pod Cyprysami; AUTHOR: Michael Koryta;
ISBN: 8375085324; TITLE: Sekret Rembrandta (polish); AUTHOR: Alex Connor;
ISBN: 8375085413; TITLE: Zielony skarabeusz (polish); AUTHOR: Philipp Vandenberg;
ISBN: 8375085529; TITLE: Córy grzechu (Die Wanderhure, #5); AUTHOR: Iny Lorentz;
ISBN: 8375085952; TITLE: PRZEDSPRZEDAZ - Ciemniejsza strona Greya ( 50 piecdziesiat twarzy greya - tom 2 ); AUTHOR: EL James;
ISBN: 8375085960; TITLE: Nowe oblicze Greya (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: EL James;
ISBN: 8375086649; TITLE: Piecdziesiat twarzy Greya Ciemniejsza strona Greya Nowe oblicze Greya Pakiet; AUTHOR: EL James;
ISBN: 8375100145; TITLE: Czerwona Maska; AUTHOR: Graham Masterton;
ISBN: 8375100854; TITLE: Wojna o wszystkie oceany; AUTHOR: Roy Adkins;
ISBN: 8375101834; TITLE: Balsam dla duszy romantycznej; AUTHOR: Jack Canfield;
ISBN: 8375102482; TITLE: Miasto Slepcow; AUTHOR: Jose Saramago;
ISBN: 8375102504; TITLE: Kramer kontra Kramer; AUTHOR: Avery Corman;
ISBN: 8375102512; TITLE: Miasto Bialych Kart; AUTHOR: José Saramago;
ISBN: 8375103128; TITLE: Gray, J: Mezczyzni sa z Marsa kobiety z Wenus; AUTHOR: John Gray;
ISBN: 8375104175; TITLE: Detektyw Monk i brudny glina (polish); AUTHOR: Lee Goldberg;
ISBN: 8375104280; TITLE: Oddzial chorych na raka; AUTHOR: Aleksandr Solzhenitsyn;
ISBN: 8375104744; TITLE: Ucieczki Specjalnego Znaczenia; AUTHOR: Jolanta Druczyanska;
ISBN: 8375104914; TITLE: Czekaj na odpowiedź; AUTHOR: Dan Chaon;
ISBN: 8375104930; TITLE: Żelazna Ręka Marsa; AUTHOR: Lindsey Davis;
ISBN: 8375106046; TITLE: Życie bez zasad; AUTHOR: Henry David Thoreau;
ISBN: 8375106291; TITLE: Krąg pierwszy; AUTHOR: Aleksandr Solzhenitsyn;
ISBN: 837510678X; TITLE: Pierwsza wojna Hitlera; AUTHOR: Thomas Weber;
ISBN: 8375107034; TITLE: Mowa ciala w pracy; AUTHOR: Allan Pease;
ISBN: 8375107220; TITLE: KOLUMB. Historia Nieznana (Columbus: The Untold Story, Polish Edition); AUTHOR: Manuel da Silva Rosa, Joaquim Verissimo Serrao, Henryk Skwarczynski and Marta Szafranska-Brandt;
ISBN: 8375107298; TITLE: Zdrowie kobiety (polish); AUTHOR: Gillian Mckeith;
ISBN: 8375107417; TITLE: Ksiega kobiecych sylwetek (polish); AUTHOR: Trinny Woodall;
ISBN: 8375107654; TITLE: Bielszy odcien smierci (polish); AUTHOR: Bernard Minier;
ISBN: 8375107689; TITLE: Drugi i trzeci rok zycia dziecka (polish); AUTHOR: Heidi Murkoff;
ISBN: 8375107921; TITLE: Pierwszy rok zycia dziecka (polish); AUTHOR: Sharon Mazel;
ISBN: 8375108308; TITLE: Lew Kairu (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Scott Oden;
ISBN: 8375108898; TITLE: Dzika bestia (polish); AUTHOR: Josh Bazell;
ISBN: 837510972X; TITLE: Apokalipsa wedlug Pana Jana; AUTHOR: Robert J. Szmidt;
ISBN: 8375109789; TITLE: Adamantowy miecz (Kroniki arkadyjskie #2); AUTHOR: Dominik Sokolowski;
ISBN: 8375110019; TITLE: Geografia Mniejszosci Narodowych I Etnicznych W Polsce: Ujecie Ilosciowe (Polish Edition); AUTHOR: Kazimierz Szczygielski;
ISBN: 8375120448; TITLE: Ja Dzidziu. Mj Pierwszy Pamitnik; AUTHOR: Praca Zbiorowa;
ISBN: 837512141X; TITLE: Ilustr.Atlas Wiata Dinozaurw Fk Op+Obw; AUTHOR: S Davidson;
ISBN: 8375121436; TITLE: Magnesy Wysokie Loty Karton; AUTHOR: Zbiorowa Praca;
ISBN: 8375121975; TITLE: Pikarz Niezdara Karton Wykrojnik; AUTHOR: Ewa Sakowska;
ISBN: 8375122416; TITLE: Cia I Poród Fk Br Informuje Radzi Towarz; AUTHOR: Gebauer-Sesterhenn;
ISBN: 8375122459; TITLE: Morze; AUTHOR: Nat Emilie Beaumont;
ISBN: 8375122750; TITLE: Pszczka Maja. Wielka Ksiga Zabaw; AUTHOR: Praca Zbiorowa;
ISBN: 8375122769; TITLE: Pszczka Maja. Wiele Zada Dla 3-Latkw; AUTHOR: Praca Zbiorowa;
ISBN: 8375122831; TITLE: Wyspa masek (Ulysses Moore, #4); AUTHOR: Pierdomenico Baccalario;
ISBN: 8375122858; TITLE: Pierwszy klucz; AUTHOR: Pierdomenico Baccalario;
ISBN: 8375123250; TITLE: Morze Rednie Obrazki Dla Maluchw Karton; AUTHOR: Emilie Beaumont;
ISBN: 8375123498; TITLE: Krwka Karolinka Na Wakacjach; AUTHOR: Praca Zbiorowa;
ISBN: 8375123587; TITLE: Banie. Klasyczne Opowieci. Ksika Z P; AUTHOR: Praca Zbiorowa;
ISBN: 8375123609; TITLE: Dinozaury. Historia Przeraajcych Gigan; AUTHOR: Praca Zbiorowa;
ISBN: 8375123617; TITLE: Wielkie Koty. Niebezpieczni Drapienicy.; AUTHOR: Praca Zbiorowa;
ISBN: 8375125199; TITLE: Owieczka Szuka Przyjaci Dotknij I Poczu; AUTHOR: Genny Haines;
ISBN: 8375125318; TITLE: Ciekawe Dlaczego Cytryny S Kwane I Inn; AUTHOR: Deborah Chancellor;
ISBN: 8375125350; TITLE: Poradnik. Mae Ogrody; AUTHOR: Alicja Ochwat;
ISBN: 8375125881; TITLE: Miasto Wiatru (Century, #3); AUTHOR: Pierdomenico Baccalario;
ISBN: 8375126128; TITLE: Samolot Karola May Chopiec Karton; AUTHOR: Emilie Beaumont;
ISBN: 8375126136; TITLE: Dka Jurka May Chopiec Karton; AUTHOR: Emilie Beaumont;
ISBN: 8375126365; TITLE: Daleko Od Domu Ruchome Elementy Op; AUTHOR: Jane Edgecombe;
ISBN: 8375126381; TITLE: Prawdziwe Smakoyki Ruchome Elementy Op; AUTHOR: Sue Whiting;
ISBN: 8375126438; TITLE: Wielkie Paszcze Dzikie Zwierzta Karton; AUTHOR: Gemma Denham;
ISBN: 8375126446; TITLE: Wielkie Paszcze Wodne Stwory Karton; AUTHOR: Gemma Denham;
ISBN: 8375126586; TITLE: Poznajmy Liczby. Wielka Scena Z Nalepkam; AUTHOR: Praca Zbiorowa;
ISBN: 8375126608; TITLE: Poznajmy Sowa. Wielka Scena Z Nalepkami; AUTHOR: Praca Zbiorowa;
ISBN: 8375126691; TITLE: Pojazdy Moje Puzzle Karton; AUTHOR: Richard Carbonneau;
ISBN: 8375126810; TITLE: Zwierzta Wiata Z Naklejkami Ponad 300 Na; AUTHOR: Zesp?;
ISBN: 8375126985; TITLE: 1000 Cudów Wiata Fk Op; AUTHOR: Zespó?;
ISBN: 8375127205; TITLE: Morska Gbina. Czytaj I Baw Si; AUTHOR: Praca Zbiorowa;
ISBN: 8375127221; TITLE: Puszcza. Czytaj I Baw Si; AUTHOR: Praca Zbiorowa;
ISBN: 8375127590; TITLE: Minikompendium. Psy; AUTHOR: Piotr Red Warsi?Ski;
ISBN: 8375127604; TITLE: Minikompendium. Koty; AUTHOR: Alexa Capra;
ISBN: 8375128856; TITLE: Czerwony Kapturek Fk Karton C4ci; AUTHOR: Van Gool Lefavre;
ISBN: 8375128902; TITLE: Dungla +Ukadanka 4 Puzzle Karton; AUTHOR: Shayna Krishnasamy;
ISBN: 8375128910; TITLE: Wesoe Dinozaury +Ukadanka 4 Puzzle Karto; AUTHOR: Shayna Krishnasamy;
ISBN: 8375128929; TITLE: Wycigi +Ukadanka 4 Puzzle Karton; AUTHOR: Shayna Krishnasamy;
ISBN: 8375128937; TITLE: Wysoko W Grze +Ukadanka 4 Puzzle Karton; AUTHOR: Shayna Krishnasamy;
ISBN: 8375129879; TITLE: Moi Przyjaciele Kotki Karton; AUTHOR: Pierre Couronne;
ISBN: 8375129887; TITLE: Moi Przyjaciele Pieski Karton; AUTHOR: Pierre Couronne;
ISBN: 8375129917; TITLE: Moi Przyjaciele Krliczki Karton; AUTHOR: Pierre Couronne;
ISBN: 8375129941; TITLE: Moi Przyjaciele Myszki Karton; AUTHOR: Pierre Couronne;
ISBN: 837512995X; TITLE: Wielki Mecz Fk Op; AUTHOR: John Oleary;
ISBN: 837513189X; TITLE: Kaszuby: Trzy Epoki (Polish Edition); AUTHOR: Mariusz Dyduch;
ISBN: 8375134309; TITLE: Japonia. Praktyczny przewodnik; AUTHOR: Beth Reiber;
ISBN: 8375136786; TITLE: Fuerteventura. Przewodnik Ilustrowany (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Anna Jankowska;
ISBN: 8375137065; TITLE: Pierwszy Motocykl (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Aleksander Ostrowski;
ISBN: 8375137219; TITLE: Tunezja. Przewodnik Ilustrowany (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Anna Szalencowa;
ISBN: 837513791X; TITLE: Za duzo slonca Toskanii (polish); AUTHOR: Dario Castagno;
ISBN: 8375138266; TITLE: Jak sie nie ubierac. Zasady (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Trinny Woodall;
ISBN: 8375139106; TITLE: Chorwacja, Bosnia i Hercegowina (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Katarzyna Firlej;
ISBN: 8375139157; TITLE: Wlochy. Czesc Pólnocna (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Marcin Szyma;
ISBN: 8375139467; TITLE: Bieszczady na weekend (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Barbara Zygmanska;
ISBN: 8375139696; TITLE: Misja: Przetrwanie - Piaski skorpiona (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Bear Grylls;
ISBN: 8375139920; TITLE: Rumunia. Przewodnik Ilustrowany (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Zbiorowe Opracowanie;
ISBN: 8375139947; TITLE: Turcja (polish); AUTHOR: Witold Korsak;
ISBN: 8375150142; TITLE: Kacper Ryx; AUTHOR: Mariusz Wollny;
ISBN: 8375150193; TITLE: Bestia; AUTHOR: Marek Świerczek;
ISBN: 8375150312; TITLE: Duchy dżungli. Opowieść o Yanomami, ostatnich wolnych Indianach Amazonii.; AUTHOR: Janusz Kasza;
ISBN: 8375150371; TITLE: Kacper Ryx i król przeklęty; AUTHOR: Mariusz Wollny;
ISBN: 8375150398; TITLE: Burza z krańców ziemi; AUTHOR: Åsa Larsson;
ISBN: 8375151327; TITLE: Crescendo (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Becca Fitzpatrick;
ISBN: 8375151785; TITLE: Wyliczanka; AUTHOR: John Verdon;
ISBN: 8375152404; TITLE: Czerwony rower (polish); AUTHOR: Antonina Kozlowska;
ISBN: 8375160210; TITLE: Przywilej Bycia Kobiet? (The Benefit of Being a Woman) (Text in Polish); AUTHOR: Alice von Hildebrand;
ISBN: 8375163740; TITLE: Pismo Swiete Stary i Nowy Testament; AUTHOR: ks. Michal Peter (red.);
ISBN: 8375163759; TITLE: Pismo Swiete Stary i Nowy Testament; AUTHOR: ks. Michal Peter (red.);
ISBN: 8375164747; TITLE: Slady malych stóp na piasku (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Anne-Dauphine Julliand;
ISBN: 8375171182; TITLE: Bursztyny; AUTHOR: Zofia Kossak-Szczucka;
ISBN: 8375171271; TITLE: Pożoga; AUTHOR: Zofia Kossak-Szczucka;
ISBN: 8375180963; TITLE: Miasto: Przestrzen Semantyczna (Polish Edition); AUTHOR: Marika Pirveli;
ISBN: 8375183008; TITLE: Szczecin; AUTHOR: Marek Uczak;
ISBN: 8375230057; TITLE: Afganistan: Militarny I Pozamilitarny Wymiar Stabilizacji: Materiay Z Konferencji Naukowej Zorganizowanej 12 Kwietnia 2007 Roku (Polish Edition); AUTHOR: Akademia Obrony Narodowej;
ISBN: 8375231029; TITLE: Wojsko Polskie w miedzynarodowych misjach i operacjach pokojowych/Polish Armed Forces in international missions and peacekeeping operations in Polish; AUTHOR: Janusz Zuziak Maciej Marszalek;
ISBN: 8375231401; TITLE: Akademia Obrony Narodowej Na Drodze Przemian; AUTHOR: Akademia Obrony Narodowej;
ISBN: 8375250171; TITLE: Tendencje Zmian Rynku Nieruchomosci W Procesie Integracji Polski Z Unia Europejska (Polish Edition); AUTHOR: Ewa Kucharska-Stasiak;
ISBN: 8375250813; TITLE: Walking on a Trail of Words: Essays in Honor of Professor Agnieszka Salska; AUTHOR: Jadwiga Maszewska and Zbigniew Maszewski;
ISBN: 8375260215; TITLE: Wyroki Sadow Pierwszej Instancji, Sadow Apelacyjnych Oraz Sadu Najwyzszego W Sprawach Cywilnych, Handlowych I Gospodarczych (Polish Edition); AUTHOR: Kazimierz Piasecki;
ISBN: 8375260487; TITLE: Miasto Na Prawach Powiatu: Zagadnienia Ustrojowe (Polish Edition); AUTHOR: Anna Wierzbica;
ISBN: 837526086X; TITLE: Koncepcja Systemu Prawa Administracyjnego: Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego I Postepowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 Wrzesnia 2006 R. (Polish Edition); AUTHOR: Jan Zimmermann;
ISBN: 8375260878; TITLE: Prawo Miejscowe [Stan Prawny Na 1 Stycznia 2007 R.] (Polish Edition); AUTHOR: Dorota D?bek;
ISBN: 8375261882; TITLE: Ochrona Dobr Osobistych W Zatrudnieniu, [Stan Prawny Na 1 Marca 2007 R.]; AUTHOR: Helena Szewczyk;
ISBN: 8375261904; TITLE: Podpis Elektroniczny W Obrocie Prawnym (Polish Edition); AUTHOR: Jacek Janowski;
ISBN: 8375261939; TITLE: Tajemnica Zawodowa I Jej Ochrona W Polskim Procesie Karnym (Polish Edition); AUTHOR: Rusinek, dr., assistent w Katedrze Post?powania Karnego UJ. Micha?;
ISBN: 8375262013; TITLE: Ustawa O Informatyzacji Dziaalnosci Podmiotow Realizujacych Zadania Publiczne: Stan Prawny Na 1 Marca 2007 R. (Polish Edition); AUTHOR: Gra?yna Szpor;
ISBN: 8375263834; TITLE: Procedura Karna: [Stan Prawny Na 15 Kwietnia 2007 R.] (Polish Edition); AUTHOR: Ewelina Klimowicz-Górowska;
ISBN: 8375264717; TITLE: Umowa O Dzia Spadku (Stan Prawny Na 10 Listopada 2007 R.) (Polish Edition); AUTHOR: Jakub Biernat;
ISBN: 8375264822; TITLE: Ustawa O Biurze Ochrony Rzadu [Stan Prawny Na 31 Marca 2008 R.]: Komentarz; AUTHOR: Poland;
ISBN: 8375265896; TITLE: Przeciwdziaanie Mobbingowi W Miejscu Pracy, [Stan Prawny Na 1 Grudnia 2007 R.]: Poradnik Dla Pracodawcy (Polish Edition); AUTHOR: Jarosaw Marciniak;
ISBN: 8375268275; TITLE: Prawo Do Mieszkania W Konstytucji I Ustawodawstwie, [Stan Prawny Na 18 Czerwca 2007r.] (Polish Edition); AUTHOR: Magorzata Bednarek;
ISBN: 8375268437; TITLE: Wspolnotowe Prawo Imigracyjne (Polish Edition); AUTHOR: Izabela Wróbel;
ISBN: 8375268631; TITLE: Artysci Wykonawcy - Prawa I Ich Ochrona, [Stan Prawny Na 1 Lutego 2008 R.] (Polish Edition); AUTHOR: Sawomir Tomczyk;
ISBN: 8375268674; TITLE: Prawo I Etyka W Zawodzie Dziennikarza (Polish Edition); AUTHOR: Izabela Dobosz;
ISBN: 8375269255; TITLE: Ograniczenia Antykorupcyjne W Samorzadzie Terytorialnym (Polish Edition); AUTHOR: Anna Wierzbica;
ISBN: 8375269964; TITLE: Elektroniczny Obrot Prawny (Polish Edition); AUTHOR: Jacek Janowski;
ISBN: 8375270806; TITLE: Stary czlowiek i morze; AUTHOR: Ernest Hemingway;
ISBN: 8375310603; TITLE: Corolla Cosmo Rodewald; AUTHOR: Nicholas Sekunda;
ISBN: 8375311030; TITLE: Xenophon: Greece, Persia, and Beyond (MONOGRAPH SERIES AKANTHINA); AUTHOR: Bogdan Burliga;
ISBN: 8375311464; TITLE: A Roman Miscellany: Essays in Honour of Anthony R. Birley on his Seventieth Birthday (French and German Edition) (Monograph Series Akanthina); AUTHOR: V. E. Hirschmann, A. Krieckhaus and H. M. Schellenberg;
ISBN: 8375340200; TITLE: Secret Sekret; AUTHOR: Rhonda Byrne;
ISBN: 8375340324; TITLE: Siostry Nowa Proza Br; AUTHOR: Lori Lansens;
ISBN: 8375340413; TITLE: Chata (polish); AUTHOR: William P. Young;
ISBN: 8375360155; TITLE: Sahib: Impresje z depresji; AUTHOR: Nenad Veličković;
ISBN: 837536021X; TITLE: Polski hydraulik i inne opowieści ze Szwecji; AUTHOR: Maciej Zaremba Bielawski;
ISBN: 8375360287; TITLE: ?Ycie Przeci?te Opowie?ci Pokolenia Marca (Force Generation Cut Stories March); AUTHOR: Joanna Wiszniewicz;
ISBN: 8375360325; TITLE: Kraj gdzie nigdy się nie umiera; AUTHOR: Ornela Vorpsi;
ISBN: 837536049X; TITLE: Leyla; AUTHOR: Feridun Zaimoglu;
ISBN: 8375360600; TITLE: Zycie przeciete. Opowiesci pokolenia Marca (polish); AUTHOR: Joanna Wiszniewicz;
ISBN: 8375360627; TITLE: Ręka, Której Nie Kąsasz; AUTHOR: Ornela Vorpsi;
ISBN: 8375360821; TITLE: Lekcje ciemności; AUTHOR: Dariusz Czaja;
ISBN: 8375361119; TITLE: Kto znajduje, źle szukal; AUTHOR: Aglaja Veteranyi;
ISBN: 8375361348; TITLE: Krótki podręcznik przekraczania granic; AUTHOR: Gazmend Kapllani;
ISBN: 8375361437; TITLE: 20 lat nowej Polski w reportażach wedlug Mariusza Szczygla; AUTHOR: Mariusz Szczygiel;
ISBN: 8375361674; TITLE: Gottland (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Mariusz Szczygiel;
ISBN: 8375362069; TITLE: Czarny statek; AUTHOR: Sherko Fatah;
ISBN: 8375362115; TITLE: Higieniści: z dziejów eugeniki; AUTHOR: Maciej Zaremba Bielawski;
ISBN: 8375362174; TITLE: Gdzieś dalej, gdzie indziej; AUTHOR: Dariusz Czaja;
ISBN: 8375362182; TITLE: Wysoki. Śmierć Camerona Doomadgee; AUTHOR: Chloe Hooper;
ISBN: 8375362301; TITLE: Slońce, możliwość, radość; AUTHOR: Michal Pawel Markowski;
ISBN: 837536259X; TITLE: Zrób sobie raj; AUTHOR: Mariusz Szczygiel;
ISBN: 8375362611; TITLE: Mury Hebronu (polish); AUTHOR: Andrzej Stasiuk;
ISBN: 8375362646; TITLE: Jak zostalem pisarzem (próba autobiografii intelektualnej) (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Andrzej Stasiuk;
ISBN: 8375362654; TITLE: Opowiesci galicyjskie (polish); AUTHOR: Andrzej Stasiuk;
ISBN: 8375362786; TITLE: Czarni Mysliwi. Brygada Dirlewangera (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Christian Ingrao;
ISBN: 8375363634; TITLE: Policjanci i zlodzieje (polish); AUTHOR: Kjetil Stensvik Ųstli;
ISBN: 8375363936; TITLE: Gugara (polish); AUTHOR: Andrzej Dybczak;
ISBN: 8375364428; TITLE: Niewidzialni (polish); AUTHOR: Mateusz Marczewski;
ISBN: 8375364436; TITLE: Bolalo jeszcze bardziej (polish); AUTHOR: Lidia Ostalowska;
ISBN: 8375364967; TITLE: Wielki glód. Tragiczne skutki polityki Mao 1958-1962; AUTHOR: Frank Dikötter;
ISBN: 8375391360; TITLE: Wroclaw City Map; AUTHOR: Unknown;
ISBN: 8375420964; TITLE: W Kr?gu Translatoryki I Dialogu Kultur(Polish Edition) (Vol 6 - Training of Translators and Interpreters - In the circle of translation studies and dialogue of culture); AUTHOR: Branislaw Ball, Mikola Zimomrā and Catherine W?cel;
ISBN: 8375430021; TITLE: Od Demobilizacji Do Zamachu Majowego: Wojsko Polskie W Latach 1921-1926 (Polish Edition); AUTHOR: Lech Wyszczelski;
ISBN: 8375430064; TITLE: Sztuka Instalacji: Zagadnienie Zwiazku Przestrzeni I Obecnosci W Sztuce Wspoczesnej (Polish Edition); AUTHOR: ?ukasz Guzek;
ISBN: 837543017X; TITLE: Epitalamia (Polish Edition); AUTHOR: Samuel Twardowski;
ISBN: 8375430188; TITLE: Od Kochanowskiego Do Mickiewicza: Szkice Z Historii Polsko-Rosyjskich Zwiazkow Literackich XVII-XIX Wieku (Nauka O Literaturze Polskiej Za Granica) (Polish Edition); AUTHOR: S. I. Nikolaev;
ISBN: 837543020X; TITLE: Oboz Zagady Treblinka II W Pamieci Spoecznej (1943-1989) (Polish Edition); AUTHOR: Martyna Rusiniak;
ISBN: 8375430390; TITLE: Polskie Kolekcjonerstwo Grafiki: Ludzie I Instytucje (Polish Edition); AUTHOR: Ewa Frackowiak;
ISBN: 8375430978; TITLE: Religijność późnego średniowiecza; AUTHOR: Stanislaw Bylina;
ISBN: 8375431117; TITLE: Kazimierz Puzak (1883-1950): Biografia Polityczna; AUTHOR: Marcin Panecki;
ISBN: 8375431141; TITLE: Zoczyncy: Przestepczosc W Koronie W Drugiej Poowie XVI I W Pierwszej Poowie XVII Wieku (W Swietle Ksiag Sadowych Miejskich); AUTHOR: Marcin Kamler;
ISBN: 8375431370; TITLE: Trudny Wiek XX: Jednostka, System, Epoka; AUTHOR: Grzegorz Pawe Babiak;
ISBN: 8375431583; TITLE: Cenzura a Nauka Historyczna W Polsce 1944-1970; AUTHOR: Zbigniew Romek;
ISBN: 8375431699; TITLE: Kobieta W Maych Miastach Wielkopolski W Drugiej Poowie XVI I XVII Wieku; AUTHOR: Anetta Gowacka-Penczynska;
ISBN: 8375431745; TITLE: Poludniowe Podlasie w systemie obronnym II Rzeczypospolitej w latach 1918-1939 (polish); AUTHOR: Rafa Roguski;
ISBN: 8375431915; TITLE: Centrum I Peryferie Europy Asrodkowo-Wschodniej: Ksztatowanie Sine Terytoriaow I Granic Paanstw Od Asredniowiecza Do Wspaoczesnoasci; AUTHOR: Elczbieta Znamierowska-Rakk;
ISBN: 8375432245; TITLE: Druga Wojna Domowa W Polsce: Z Dziejaow Polityczno-Wojskowych Rzeczypospolitej U Schyku Rznadaow Jana Kazimierza Wazy; AUTHOR: Mirosaw Nagielski;
ISBN: 8375440205; TITLE: Polish in 4 Weeks, Level 2; AUTHOR: Marzena Kowalska;
ISBN: 8375440299; TITLE: Polish in 4 Weeks; AUTHOR: M Kowalska;
ISBN: 8375450049; TITLE: Dylematy Modernizacji Unii Europejskiej (Polish Edition); AUTHOR: Uniwersytet Warszawski;
ISBN: 8375450057; TITLE: Z Zagadnien Kultury Popularnej (Polish Edition); AUTHOR: Violetta Wróblewska;
ISBN: 8375450081; TITLE: The State and Development in Africa and Other Regions: Past and Present: Studies and Essays in Honour of Professor Jan J. Milewski; AUTHOR: Uniwersytet Warszawski;
ISBN: 8375450294; TITLE: Protokoy Z VI I VII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Z 1956 R. (Polish Edition); AUTHOR: Archiwum Akt Nowych W Warszawie;
ISBN: 8375451592; TITLE: Dziennik Z Czynnosci Moich W Ursinowie 1822-1831; AUTHOR: Julian Ursyn Niemcewicz;
ISBN: 8375452432; TITLE: Narkotyki i paranarkotyki - perspektywa polska; AUTHOR: Piotr Jabloński Mariusz Jędrzejko;
ISBN: 8375452785; TITLE: La marine de guerre en France au XVIIe sičcle: Colbert et le Dominium Maris franēais; AUTHOR: Aleksandra Dmowska;
ISBN: 8375452858; TITLE: Stefan Kisielewski Kisiel 1911-1991-2011; AUTHOR: Rafa Habielski;
ISBN: 8375452904; TITLE: Przemoc Minedzy Szlachtna Sieradzkna W XVII Wieku: Opis Zjawiska; AUTHOR: Marcin Kamler;
ISBN: 8375452912; TITLE: Miedzy Filozofia a Filologia: Wspomnienia; AUTHOR: Juliusz Domaanski;
ISBN: 8375460400; TITLE: Fuerteventura i Lanzarote miniprzewodnik (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Zbiorowe Opracowanie;
ISBN: 8375462772; TITLE: Paris City Map (Folded); AUTHOR: Maciej Janicki, Adam Zakrzewski, Wojciech Stalega, Michal Kaczanowski Katarzyna Janicka, Agnieszka Adamiak Wojciech Kowalski and Rafal Tyksinski Katarzyna Marcinkowska;
ISBN: 8375462802; TITLE: Warszawa i okolice. Mapa turystyczna 1:20 000 (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Zbiorowe Opracowanie;
ISBN: 8375463353; TITLE: Szczecin 1 : 22 000; AUTHOR: EXPRESS MAP;
ISBN: 8375463930; TITLE: Wroclaw 1:22 500 Euro 2012 Paper map; AUTHOR: ExpressMap Polska;
ISBN: 8375463957; TITLE: Gdansk, Gdynia, Sopot 1:26 000 Euro 2012 Paper map; AUTHOR: ExpressMap Polska;
ISBN: 8375490032; TITLE: Polska, Europa, Afryka: Studia Ofiarowane Profesorowi Bronisawowi Nowakowi W Szescdziesiata Piata Rocznice Urodzin (Polish Edition); AUTHOR: Akademia Humanistyczna Imienia Aleksandr;
ISBN: 8375490040; TITLE: Rosyjskie Sciezki Klio: Wybor Szkicow I Esejow Historycznych Oraz Fragmentow "Dziennika" Autora: Wydany Z Okazji Jego 75. Rocznicy Urodzin (Polish Edition); AUTHOR: Jan Sobczak;
ISBN: 8375490067; TITLE: Dokad Zmierza Europa: Przywodztwo - Idee - Wartosci = Where Europe Is Going: Leadership - Ideas - Values (Polish Edition); AUTHOR: Akademia Humanistyczna Imienia Aleksandr;
ISBN: 8375490075; TITLE: Mazowieckie Sympozjum Muzealne: Praca Zbiorowa (Polish Edition); AUTHOR: Barbara Rogalska;
ISBN: 8375490245; TITLE: Nauczyciele Ziemi Putuskiej W Latach II Wojny Swiatowej (1939-1945); AUTHOR: Tadeusz Kowalski;
ISBN: 8375504009; TITLE: Cos Sie Stato; AUTHOR: Susan Meddaugh;
ISBN: 8375506931; TITLE: Swinka Peppa. Moj tata (polish); AUTHOR: praca zbiorowa;
ISBN: 8375521248; TITLE: Wojna futbolowa. Postscriptum; AUTHOR: Ryszard Kapuściński;
ISBN: 8375523720; TITLE: Jan Pawel II - Swiadectwo (ksiazka + plyta DVD, PAL, Region 2); AUTHOR: Pawel Pitera and Stanislaw Dziwisz;
ISBN: 837552414X; TITLE: Wysoki zamek; AUTHOR: Stanislaw Lem;
ISBN: 8375524697; TITLE: Warsaw - Polish Neon: Neon Photographs by Ilona Karwinka; AUTHOR: Ilona Karwinska, David Crowley, Marius Kociejowski and Jerzy Majewski;
ISBN: 837552526X; TITLE: Sonate B-Moll (Frederic Chopin); AUTHOR: Andrzej Jagodzinski Trio;
ISBN: 8375525707; TITLE: Pokój na Ziemi; AUTHOR: Stanislaw Lem;
ISBN: 8375525731; TITLE: Czlowiek z Marsa. Opowiadania mlodzieńcze. Wiersze; AUTHOR: Stanislaw Lem;
ISBN: 8375528676; TITLE: Kaprysik. Damskie historie; AUTHOR: Mariusz Szczygiel;
ISBN: 8375530034; TITLE: Poland (Home of a Thousand Year Old Nation); AUTHOR: Janusz L. Dobesz and Adam Bujak;
ISBN: 8375530182; TITLE: Johannes Paul II. / Benedikt XVI. Auf den Spuren Jesu; AUTHOR: Leszek Sosnowski;
ISBN: 8375531294; TITLE: Katedra W Owiczu: Owicz Cathedral / Adam Bujak; Foreword Andrzej Franciszek Dziuba; Main Text Stanisaw Poniatowski; AUTHOR: Adam Bujak;
ISBN: 8375540692; TITLE: Mala książka o kupie; AUTHOR: Pernilla Stalfelt;
ISBN: 8375540846; TITLE: Zamek z piasku, ktory runal (polish); AUTHOR: Stieg Larsson;
ISBN: 8375540951; TITLE: Wielka księga siusiaków; AUTHOR: Gunilla Kvarnström Dan Höjer;
ISBN: 8375541028; TITLE: Radosc Seksu Gejowskiego; AUTHOR: Felice Picano Charles Silverstein;
ISBN: 8375541265; TITLE: Zamek z piasku, ktory runal; AUTHOR: Stieg Larsson;
ISBN: 8375541273; TITLE: Stieg Larsson / Zamek Z Piasku, Ktory Runal; AUTHOR: Stieg Larsson;
ISBN: 8375541435; TITLE: Leczenie Uzaleznionej Osobowosci (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Lee Jampolsky;
ISBN: 8375541443; TITLE: Krolowa Tiramisu (polish); AUTHOR: Bohdan Slawiński;
ISBN: 8375541494; TITLE: Zamek z piasku, który runąl (Millennium #3); AUTHOR: Stieg Larsson;
ISBN: 8375542067; TITLE: Stieg Larsson: Dziennikarz, pisarz, idealista; AUTHOR: Jan-Erik Pettersson;
ISBN: 8375542164; TITLE: Wielka księga cipek; AUTHOR: Gunilla Kvarnström Dan Höjer;
ISBN: 8375542253; TITLE: Prime Time (polish); AUTHOR: Liza Marklund;
ISBN: 8375542393; TITLE: Między Tęsknotą Lata A Chlodem Zimy; AUTHOR: Leif G.W. Persson;
ISBN: 8375542458; TITLE: Etyka dla Myslacych (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Magdalena Sroda;
ISBN: 8375542490; TITLE: Taniec z aniolem (polish); AUTHOR: Ake Edwardson;
ISBN: 8375542938; TITLE: Nielegalni (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Vincent V. Severski;
ISBN: 8375543012; TITLE: Oksa Pollock. Ostatnia nadzieja (polish); AUTHOR: Cendrine Wolf;
ISBN: 837554311X; TITLE: Czerwona Wilczyca (polish); AUTHOR: Liza Marklund;
ISBN: 8375543527; TITLE: Drugie zycie pana Roosa (polish); AUTHOR: Håkan Nesser;
ISBN: 8375543535; TITLE: Oksa Pollock. Las zablakanych (polish); AUTHOR: Cendrine Wolf;
ISBN: 8375543888; TITLE: Niebo to miejsce na ziemi (polish); AUTHOR: Ake Edwardson;
ISBN: 8375543896; TITLE: Kamienny zagiel (polish); AUTHOR: Ake Edwardson;
ISBN: 8375543918; TITLE: Śmiertelny chlód; AUTHOR: Camilla Ceder;
ISBN: 8375544876; TITLE: Linda; AUTHOR: Persson Leif GW;
ISBN: 8375560200; TITLE: Polityka Pieniezna Narodowego Banku Polskiego W Drodze Do Euro (Polish Edition); AUTHOR: Marzena Sobol;
ISBN: 8375560278; TITLE: Zamkniete Fundusze Inwestycyjne; AUTHOR: Dorota Krupa;
ISBN: 8375563757; TITLE: Bank W Snadzie: Hipoteka Po Nowelizacji Oraz Bankowe Tytuy Egzekucyjne; AUTHOR: Bartosz Opalewski;
ISBN: 8375564176; TITLE: Praca magisterska - Licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej; AUTHOR: Radoslaw Zenderowski;
ISBN: 8375570567; TITLE: Rodzina; AUTHOR: Karen Kingsbury;
ISBN: 8375580449; TITLE: Najlepsze Saatki Z Pani Domu; AUTHOR: Praca Zbiorowa;
ISBN: 8375581119; TITLE: Porady Babuni. Tom XIII. Wszystko O Zio; AUTHOR: Praca Zbiorowa;
ISBN: 8375600210; TITLE: Literacki Atlas Polski: Przewodnik Turystyczny (Polish Edition); AUTHOR: Barbara Gorska;
ISBN: 837563056X; TITLE: Modelowanie koron zębów; AUTHOR: Józef Kulas;
ISBN: 8375650102; TITLE: Polesie Nieidylliczne: Zaburzenia Porzadku Publicznego W Wojewodztwie Poleskim W Latach Trzydziestych XX W. (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Cichoracki;
ISBN: 8375650307; TITLE: Ludzie Borysawia: Opowiesc O Ludziach Niezwykego Miasta (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Wróbel;
ISBN: 8375650706; TITLE: Warszawa. Seria: Cuda Polski; AUTHOR: Aleksander Janowski;
ISBN: 8375651974; TITLE: Zakony Mneskie W Polityce Wadz Komunistycznych W Polsce W Latach 1945-1989; AUTHOR: Dominik Zamiataa;
ISBN: 8375652288; TITLE: Mowi Jozef Swiatlo: Za kulisami bezpieki i partii; AUTHOR: Zbigniew Blazynski;
ISBN: 8375681431; TITLE: Dolina Światla; AUTHOR: Aleksander Minkowski;
ISBN: 8375692115; TITLE: Zakamany Sownik, Czyli Czargon Funkcjonariuszy Bezpieczeanstwa Prl; AUTHOR: Iwona Dojka;
ISBN: 8375692654; TITLE: Mocarz pokory; AUTHOR: Zbigniew Suchy;
ISBN: 8375692670; TITLE: Gruzja Nieznana: Wspolne Losy Gruzinow I Polakow; AUTHOR: Dawid Kolbaia;
ISBN: 8375740004; TITLE: Czarna Bandera Br; AUTHOR: Jacek Komuda;
ISBN: 837574008X; TITLE: Apokalipsa Wedeug Pana Jana; AUTHOR: Robert J. Szmidt;
ISBN: 8375740160; TITLE: Oko Jelenia Srebrna Ania Z Visby Br; AUTHOR: Andrzej Pilipiuk;
ISBN: 8375740349; TITLE: Sacred - Anielska Krew (Kroniki Ancarii #1); AUTHOR: Steve Whitton;
ISBN: 8375740853; TITLE: Toy Land; AUTHOR: Robert J. Szmidt;
ISBN: 8375741140; TITLE: Samotność Aniola Zaglady; AUTHOR: Robert J. Szmidt;
ISBN: 8375741221; TITLE: Wielka księga opowieści o czarodziejach, t.1; AUTHOR: Mike Ashley;
ISBN: 8375741434; TITLE: Alpha Team; AUTHOR: Robert J. Szmidt;
ISBN: 8375741620; TITLE: Utracony tron (Dragon Age, #1); AUTHOR: David Gaider;
ISBN: 8375741760; TITLE: Wielka Księga Horroru (# 1); AUTHOR: Stephen Jones;
ISBN: 8375741809; TITLE: Wielka Księga Horroru (# 2); AUTHOR: Glen Hirshberg;
ISBN: 8375743224; TITLE: Ruda Sfora (polish); AUTHOR: Maja Lidia Kossakowska;
ISBN: 8375744840; TITLE: Martwe Jezioro (polish); AUTHOR: Marcin Mortka;
ISBN: 8375744956; TITLE: Oko Jelenia. Drewniana Twierdza (polish); AUTHOR: Andrzej Pilipiuk;
ISBN: 8375745170; TITLE: Oko Jelenia. Droga do Nidaros (polish); AUTHOR: Andrzej Pilipiuk;
ISBN: 8375745391; TITLE: Wielki Bazar. Zloto Brayana (polish); AUTHOR: Peter V. Brett;
ISBN: 8375746347; TITLE: Czarne sny. Czesc 1 (polish); AUTHOR: Pawel Kornew;
ISBN: 837574638X; TITLE: Czarne sny. Czesc 2 (polish); AUTHOR: Pawel Kornew;
ISBN: 8375746460; TITLE: Dragon Age: Rozlam (polish); AUTHOR: David Gaider;
ISBN: 8375746789; TITLE: Druga Burza (polish); AUTHOR: Marcin Mortka;
ISBN: 8375746827; TITLE: Jak upolowac faceta. Po pierwsze dla pieniedzy (polish); AUTHOR: Janet Evanovich;
ISBN: 8375748250; TITLE: Wilkozacy. Krew z krwi (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Rafal Debski;
ISBN: 8375748501; TITLE: Wojna w blasku dnia. Ksiega 1; AUTHOR: Peter V. Brett;
ISBN: 8375748544; TITLE: Wojna w blasku dnia. Księga II (Demoniczny Cykl, #3.2); AUTHOR: Peter V. Brett;
ISBN: 8375755729; TITLE: Moja pierwsza encyklopedia HISTORII; AUTHOR: LAROUSSE;
ISBN: 8375760595; TITLE: Ah! Film Posters in Poland [English Edition]; AUTHOR: Dorota Folga-Januszewska and Lech Majewski;
ISBN: 8375761664; TITLE: Zdzis?aw Beksi?ski 1929-2005; AUTHOR: Wies?aw Banach, Joanna Ku?akowska-Lis, W?adys?aw Pluta and Teresa Ba?uk-Ulewiczowa;
ISBN: 8375770140; TITLE: Teatralia Stanisawa Wyspiaanskiego; AUTHOR: Magorzata Palka;
ISBN: 8375780030; TITLE: Cylinder Van Troffa; AUTHOR: Janusz A. Zajdel;
ISBN: 8375780243; TITLE: Relacja z pierwszej reki (polish); AUTHOR: Janusz A. Zajdel;
ISBN: 837578026X; TITLE: Limes inferior (polish); AUTHOR: Janusz A. Zajdel;
ISBN: 8375790427; TITLE: Drugi koniec smyczy. Jak ksztaltować więź z psem.; AUTHOR: Patricia B. McConnell;
ISBN: 8375791008; TITLE: Kuchnia zdrowia i mlodosci (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Bozena Cyran-Zak;
ISBN: 8375791474; TITLE: Ostatnia Tajemnica Einsteina; AUTHOR: Francesc Miralles Alexz Rovira;
ISBN: 8375810444; TITLE: Sarmatism: A Dream of Power / Sarmatyzm: Sen o potedze; AUTHOR: Beata Biedronska-Slota, Robert Galazka and Tadeusz Stanek;
ISBN: 8375810495; TITLE: Magdalena Abakanowicz; AUTHOR: Magdalena and Dominik Kurytek Abakanowicz;
ISBN: 8375831735; TITLE: Finansowanie Ze Srodkow Publicznych Edukacji Na WSI; AUTHOR: Iwona Kowalska;
ISBN: 8375833061; TITLE: Bankowoasac Spaodzielcza W Polsce I Wybranych Krajach Unii Europejskiej: Wymiar Ekonomiczny, Organizacyjny I Spoeczny; AUTHOR: Tomasz Siudek;
ISBN: 837583436X; TITLE: Wydajnosc rzezna strusi i wlasciwosci technologiczne pozyskiwanego z nich miesa; AUTHOR: Lech Adamczak;
ISBN: 8375872504; TITLE: Tożsamość, cialo i wladza w kulturze instant; AUTHOR: Zbyszko Melosik;
ISBN: 8375880310; TITLE: Dinozaury Ksiazeczka Z Puzzlami 5 Ukl.; AUTHOR: Katarzyna Dmowska;
ISBN: 8375880981; TITLE: Wielki Zeszyt Zada Sonika Bibu Br; AUTHOR: Zbiorowa Praca;
ISBN: 8375882496; TITLE: So Trbalski Fk Op Karton; AUTHOR: Julian Tuwim;
ISBN: 837588250X; TITLE: Bajki Fredro Fk Karton; AUTHOR: Aleksander Fredro;
ISBN: 8375882984; TITLE: Popularna Enc. Fk Collins Czarna Op; AUTHOR: Zbiorowa Praca;
ISBN: 8375882992; TITLE: Popularna Enc. Fk Collins Czerwona Op; AUTHOR: Zbioprowa Praca;
ISBN: 8375886998; TITLE: Sposb Na Alcybiadesa Fk N.W. Br; AUTHOR: Edmund Niziurski;
ISBN: 8375900303; TITLE: Wielki Guslar wita; AUTHOR: Kir Bulychev;
ISBN: 8375900389; TITLE: Wielki Guslar wita Obcych; AUTHOR: Kir Bulychev;
ISBN: 8375900524; TITLE: Pierscien; AUTHOR: Larry Niven and Patryk Sawicki;
ISBN: 8375952028; TITLE: Lech Kaczynski Portret - Polish edition; AUTHOR: Micha? Karnowski;
ISBN: 8375952192; TITLE: Czego dusza pragnie + CD; AUTHOR: Joachim Badeni;
ISBN: 8375952397; TITLE: Blogoslawiony Jan Pawel II - Papiez wysluchanych modlitw (Polish edition); AUTHOR: Franco Bucarelli;
ISBN: 8375952435; TITLE: Bl. Jan Pawel II - Modlitwy do Maryi (Polish edition); AUTHOR: Jan Pawel II and John Paul II;
ISBN: 8375952478; TITLE: Jan Pawel Wielki - droga do swietosci (Polish edition); AUTHOR: Ks. Mieczyslaw Malinski;
ISBN: 8375952516; TITLE: Blogoslawiony Jan Pawel II - Papiez Bozego Milosierdzia (Polish edition); AUTHOR: Jan Pawel II and John Paul II;
ISBN: 8375952796; TITLE: He Liked Tuesdays Best - a story about everyday life of the Blessed John Paul II; AUTHOR: Mieczyslaw Mokrzycki and Brygida Grysiak;
ISBN: 8375952869; TITLE: Jan Pawel II - Komentarz do Ewangelii (Polish edition); AUTHOR: John Paul II;
ISBN: 8375953091; TITLE: Czy jeszcze warto rozmawiac? (Polish edition); AUTHOR: Jan Pospieszalski, Pawel Nowacki and Maciej Pawlicki;
ISBN: 8375953644; TITLE: 1001 things you should know about the Blessed John Paul II; AUTHOR: Tomasz Krolak;
ISBN: 8375953695; TITLE: Takie buty z cholewami (polish); AUTHOR: Shevah Weiss;
ISBN: 8375953725; TITLE: A Retreat with the Blessed John Paul II; AUTHOR: John Paul II and Stanislaw Dziwisz;
ISBN: 837595456X; TITLE: Post-Polonia (polish); AUTHOR: Marcin Wolski;
ISBN: 8375960055; TITLE: Slowenia. Przewodnik Turystyczny National Geographic; AUTHOR: Robin McKelvie;
ISBN: 8375960179; TITLE: Japonia. Przewodnik National Geographic; AUTHOR: Nicholas Bornoff;
ISBN: 8375960705; TITLE: Kobieta Na Krańcu Świata; AUTHOR: Martyna Wojciechowska;
ISBN: 8375961019; TITLE: Kobieta na krancu swiata (polish); AUTHOR: Martyna Wojciechowska;
ISBN: 8375961825; TITLE: Kambodża; AUTHOR: Martyna Wojciechowska;
ISBN: 8375961833; TITLE: Kobieta na krancu swiata 2; AUTHOR: Martyna Wojciechowska;
ISBN: 8375962228; TITLE: Uwierzylbys, ze meksykanie urzadzaja piknik na grobie babci?! To i inne rodzinne przyjemnosci. (polish); AUTHOR: Richard Platt;
ISBN: 8375962341; TITLE: Japonia. Swiat Wedlug Reportera (polish); AUTHOR: Piotr Kraśko;
ISBN: 8375962570; TITLE: Rwanda. W Stanie Wojny (polish); AUTHOR: Piotr Krasko;
ISBN: 8375962589; TITLE: Irak. W Stanie Wojny (polish); AUTHOR: Piotr Krasko;
ISBN: 8375962643; TITLE: Francja. Swiat wedlug reportera (polish); AUTHOR: Piotr Krasko;
ISBN: 8375962740; TITLE: Male Wielkie Podroze. Wakacje w Danii (polish); AUTHOR: Olga Morawska;
ISBN: 8375963232; TITLE: Wietnam. Kobieta na krancu swiata (polish); AUTHOR: Martyna Wojciechowska;
ISBN: 8375963240; TITLE: Kenia. Kobieta na krancu swiata (polish); AUTHOR: Martyna Wojciechowska;
ISBN: 8375963259; TITLE: Zanzibar (polish); AUTHOR: Martyna Wojciechowska;
ISBN: 8375963267; TITLE: RPA. Kobieta na krancu swiata (polish); AUTHOR: Martyna Wojciechowska;
ISBN: 8375963275; TITLE: Tajlandia Kobieta na krancu swiata; AUTHOR: Martyna Wojciechowska;
ISBN: 8375963283; TITLE: Tanzania; AUTHOR: Martyna Wojciechowska;
ISBN: 8375963291; TITLE: Etiopia; AUTHOR: Martyna Wojciechowska;
ISBN: 8375963313; TITLE: Borneo; AUTHOR: Martyna Wojciechowska;
ISBN: 8375963321; TITLE: Namibia (polish); AUTHOR: Martyna Wojciechowska;
ISBN: 837596395X; TITLE: Kobieta na krancu swiata 3 (polish); AUTHOR: Martyna Wojciechowska;
ISBN: 8375964026; TITLE: Japonia - Tokio; AUTHOR: Martyna Wojciechowska;
ISBN: 8375964204; TITLE: Spacerem po Paryzu; AUTHOR: Pas Paschali;
ISBN: 8375995614; TITLE: Cutting Edges in Surgical Training; AUTHOR: Sachdeva A K, Numann P J, Watters D A K and Beasley S W;
ISBN: 8376000438; TITLE: Exam Accelerator: Classroom and Self-Study Preparation for all B2 Level Exams (+ 2 CD-ROM); AUTHOR: Marta Uminska, Dominika Chandler Bob Hastings;
ISBN: 8376000489; TITLE: Longman Exam Activator; AUTHOR: Bob et al. Hastings;
ISBN: 8376011731; TITLE: Pomoc spoleczna wyd.2 Przepisy z wprowadzeniem; AUTHOR: Iwona Sierpowska;
ISBN: 837601207X; TITLE: Prawo Bankowe I Inne Akty Prawne: Stan Prawny Na 15 Lipca 2008 R.: Z Hasami I Skorowidzami (Polish Edition); AUTHOR: Magorzata Buczna;
ISBN: 8376012983; TITLE: Politics of Law and Legal Policy Between Modern and Post-Modern Jurisprudence; AUTHOR: Tadeusz Biernat;
ISBN: 8376014323; TITLE: Open Content: Zagadnienia Prawne (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Wasilewski;
ISBN: 837601594X; TITLE: Ustawa O Suzbie Cywilnej: Komentarz; AUTHOR: Wojciech Drobny;
ISBN: 8376016180; TITLE: Cywilnoprawna Problematyka Transplantacji Medycznej; AUTHOR: Juliusz Duda;
ISBN: 8376111272; TITLE: Urzednicy Miasta Lwowa W XIII-XVIII Wieku (Polish Edition); AUTHOR: Myron Kapral;
ISBN: 8376116622; TITLE: The Longsword Teachings of Master Liechtenauer: The Early Sixteenth Century Swordsmanship Comments in the "Goliath" Manuscript; AUTHOR: Grzegorz Zabinski;
ISBN: 8376117289; TITLE: Wiersze Zaobne Antoniego Goreckiego: Poetyckie Lapidarium Wielkiej Emigracji; AUTHOR: Jerzy Winiarski;
ISBN: 8376117777; TITLE: Polityka I Humanitaryzm 1980-1989; AUTHOR: Magorzata Swider;
ISBN: 8376119176; TITLE: Symbol I Symbolika W Powieasci Wczesnego Modernizmu; AUTHOR: Katarzyna Grzyb;
ISBN: 8376201166; TITLE: Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; AUTHOR: Juliusz Duda;
ISBN: 8376203223; TITLE: Polskie Prawo Pracy; AUTHOR: Andrzej Swiatkowski;
ISBN: 8376204386; TITLE: Activity Rules (of Economic Man in Society as the Source of Legal Norms); AUTHOR: Anna Dybala, and Michal Stachura Pawel Chmielnicki;
ISBN: 8376232479; TITLE: Mali mordercy. Niesamowite historie (polish); AUTHOR: Tom Jackson;
ISBN: 8376232592; TITLE: Uwaga! Rekin! Niesamowite historie (polish); AUTHOR: Tom Jackson;
ISBN: 8376233122; TITLE: Virginia Woolf; AUTHOR: Beatrice Masini;
ISBN: 8376234749; TITLE: Pożegnanie jesieni; AUTHOR: Stanislaw Ignacy Witkiewicz;
ISBN: 8376234773; TITLE: Wesele (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Stanislaw Wyspianski;
ISBN: 8376236202; TITLE: Polish Coloring Book with Board Game - Southern Poland; AUTHOR: Monika Karaskiewicz;
ISBN: 8376236229; TITLE: Polish Coloring Book with Board Game - Polish Castles; AUTHOR: Monika Karaskiewicz;
ISBN: 8376237438; TITLE: O dwoch takich, co ukradli ksiezyc (polish); AUTHOR: Kornel Makuszy?ski;
ISBN: 8376237608; TITLE: Rękopis znaleziony w Saragossie; AUTHOR: Jan Potocki;
ISBN: 8376240226; TITLE: Sownictwo Wiejskich Ksiag Sadowych Ziemi Brzeskiej, XVI-XIX W.; AUTHOR: Ewa Horyan;
ISBN: 8376240498; TITLE: Epistolografia W Dawnej Rzeczypospolitej; AUTHOR: Piotr Borek;
ISBN: 8376260669; TITLE: Leksykon czekolada; AUTHOR: Tobias Pehle;
ISBN: 8376265660; TITLE: Lofty. 150 najlepszych pomyslow (polish); AUTHOR: Bridget Vranckx;
ISBN: 8376290002; TITLE: Operacja Podhale; AUTHOR: Lukasz Kaminski;
ISBN: 8376290053; TITLE: Wielki Glod Na Ukrainie; AUTHOR: NA;
ISBN: 8376290320; TITLE: Jestescie nasza wielka szansa. Mlodziez na rozstajach komunizmu 1944-1989; AUTHOR: n/a;
ISBN: 8376290444; TITLE: Wybory 89 w Polsce poludniowo wschodniej w dokumentach SB; AUTHOR: Janusz Borowiec;
ISBN: 8376290495; TITLE: Biuletyny Komitetu Do Spraw Bezpieczenstwa Publicznego Grudzien 1954- Listopad 1956; AUTHOR: Miroslaw Filipiak;
ISBN: 8376290592; TITLE: Przewrot majowy 1926 roku w oczach Kremla; AUTHOR: Bogdana Musiata and Jana Szumskiego;
ISBN: 8376290800; TITLE: Kombinat Dzieje zambrowskich zakladow przemyslu bawelnianego - wielkiej inwestycji planu szescioletniego; AUTHOR: Andrzej Zawistowski;
ISBN: 8376290959; TITLE: Kryptonim Gracze : Suzba Bezpieczenstwa Wobec Komitetu Obrony Robotnikow I Komitetu Samoobrony Spoecznej Kor 1976-1981; AUTHOR: Instytut Pami Eci Narodowej--Komisja;
ISBN: 8376291181; TITLE: Rok pierwszy Powstanie i dzialalnosc aparatu bezpieczenstwa publicznego na Pomorzu i Kujawach (luty-grudzien 1945); AUTHOR: n/a;
ISBN: 8376291300; TITLE: The Lebenstein Code: Poland During the Twentieth Century Along the Traces of Drawings by Jan Lebenstein; AUTHOR: Jan Lebenstein and Anna Piekarska;
ISBN: 8376291335; TITLE: Moja Wielkopolska; AUTHOR: Zdzislaw Urbaniak;
ISBN: 8376291467; TITLE: Wielki terror Operacja Polska 1937-1938 t.1/2 / The Great Terror Operation Poland 1937-1938 v.1 / 2; AUTHOR: the Security Service of Ukraine and the Institute of Political Studies Institute of National Remembrance;
ISBN: 8376291521; TITLE: Mysl na uwiezi - Kontrola operacyjna srodowisk akademickich (Polish Edition); AUTHOR: Adama Dziuby and Miroslawa Sikory;
ISBN: 8376380052; TITLE: Konik Zwierzyniecki, Wianki I Sobotki: Wybor Pism; AUTHOR: Franciszek Gaweek;
ISBN: 8376380249; TITLE: Serce Polski: Szkice Krakowskie; AUTHOR: Franciszek Ziejka;
ISBN: 8376381008; TITLE: Cesarskie Dzieci Z Tarnowa: 57 Galicyjski Puk Piechoty W Latach 1894-1918; AUTHOR: Wacaw Szczepanik;
ISBN: 8376402153; TITLE: Pierwsza polowa. Wywiad rzeka z Radoslawem Majdanem (polish); AUTHOR: Radoslaw Majdan;
ISBN: 837641187X; TITLE: Podatki i skladki w dzialalności przedsiębiorców; AUTHOR: Pawel Felis;
ISBN: 8376415174; TITLE: Bezpieczenstwo Obszaru Poradzieckiego: Ksiega Poswiecona Pamieci Profesora Kazimierza Malaka; AUTHOR: Kazimierz Malak;
ISBN: 8376415980; TITLE: Uzależnienie od narkotyków - Od teorii do praktyki terapeutycznej; AUTHOR: Anna Kurzeja (red.);
ISBN: 8376420089; TITLE: Kenia (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Marcin Minkowski;
ISBN: 8376420186; TITLE: Turecka Riwiera (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Witold Korsak;
ISBN: 8376420364; TITLE: Misja: Przetrwanie. Slady tygrysa (polish); AUTHOR: Bear Grylls;
ISBN: 8376420518; TITLE: Moja Wielka Grecka Przygoda (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: John Mole;
ISBN: 8376420682; TITLE: Piecdziesiat twarzy przyjemnosci - lózkowy poradnik na podstawie 50 twarzy Greya (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Marisa Bennett;
ISBN: 8376480510; TITLE: Ostatni bastion Barta Dawesa; AUTHOR: Stephen King;
ISBN: 8376480863; TITLE: Aniolowie dnia powszedniego; AUTHOR: Michal Viewegh;
ISBN: 8376480987; TITLE: Nasza Wewnętrzna Menażeria: Podróż W Gląb 3,5 Miliarda Lat Naszych Dziejów; AUTHOR: Neil Shubin;
ISBN: 837648155X; TITLE: Budapeszt noir; AUTHOR: Vilmos Kondor;
ISBN: 8376481592; TITLE: Miasto niepokonane; AUTHOR: Kazimierz Brandys;
ISBN: 8376481657; TITLE: Wielkie nadzieje; AUTHOR: Charles Dickens;
ISBN: 8376481835; TITLE: Milość i jej następstwa; AUTHOR: Sulaiman Addonia;
ISBN: 8376482432; TITLE: Zacisze 13 (Zacisze 13, #1); AUTHOR: Olga Rudnicka;
ISBN: 8376482688; TITLE: Bollywood dla początkujących; AUTHOR: Krzysztof Lipka-Chudzik;
ISBN: 837648317X; TITLE: Pożegnanie jesieni; AUTHOR: Stanislaw Ignacy Witkiewicz;
ISBN: 8376483374; TITLE: Kobiety; AUTHOR: Zofia Nalkowska;
ISBN: 837648379X; TITLE: Zacisze 13: Powrót (Zacisze 13, #2); AUTHOR: Olga Rudnicka;
ISBN: 837648477X; TITLE: Drugie spojrzenie (polish); AUTHOR: Jodi Picoult;
ISBN: 8376484966; TITLE: Ostatni lot: Spojrzenie z Rosji (Polish Edition); AUTHOR: Siergiej Amielin;
ISBN: 8376485636; TITLE: Arabska zona (polish); AUTHOR: Tanya Valko;
ISBN: 8376485903; TITLE: Ostatni Lot. Przyczyny katastrofy smolenskiej. Sledztwo dziennikarskie. (Polish Edition); AUTHOR: Jan Osiecki, Tomasz Bialoszewski and Robert Latkowski;
ISBN: 8376486233; TITLE: Sosnowe dziedzictwo (polish); AUTHOR: Maria Ulatowska;
ISBN: 8376486322; TITLE: Alicja w krainie koniecznosci (polish); AUTHOR: Magdalena Kawka;
ISBN: 8376486330; TITLE: Pola Negri: Legenda Hollywood; AUTHOR: Mariusz Kotowski;
ISBN: 8376486527; TITLE: W imię zasad; AUTHOR: Marek Harny;
ISBN: 8376486551; TITLE: Hakus Pokus (Polish Edition); AUTHOR: Katarzyna Lezenska and Darek Milewski;
ISBN: 8376486780; TITLE: Arabska corka (polish); AUTHOR: Tanya Valko;
ISBN: 8376487213; TITLE: S.T.A.L.K.E.R. Piknik na skraju drogi; AUTHOR: Arkady Strugatsky;
ISBN: 8376487833; TITLE: Tytus, Romek i A`Tomek. Ksiega XXI (polish); AUTHOR: Henryk Jerzy Chmielewski;
ISBN: 8376487876; TITLE: Tytus, Romek i A`Tomek. Ksiega XXV (polish); AUTHOR: Henryk Jerzy Chmielewski;
ISBN: 8376489747; TITLE: Córki Hanby (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Jasvinder Sanghera;
ISBN: 8376489836; TITLE: Dolina Tysinaca Brzuchaow: Zebrane Utwory Sceniczne I Satyryczne; AUTHOR: Jonasz Kofta;
ISBN: 837649032X; TITLE: O Niepodlega I Granice (Polish Edition); AUTHOR: Marek Jabonowski;
ISBN: 8376540424; TITLE: Rozwoj Jednostki W Cyklu Zycia, Teoria I Metodologia Badan; AUTHOR: Maria Tyszkowa;
ISBN: 8376540939; TITLE: Transformacja Pamieci: Przewartosciowania W Pamieci Przeszosci a Wybrane Aspekty Funkcjonowania Dyskursu Publicznego O Przeszosci W Polsce Po; AUTHOR: Bartosz Korzeniewski;
ISBN: 8376541374; TITLE: Starozytna Germania I Germanie W Historiografii Polskiej: Od Adama Naruszewsicza Po Czasy Wspoczesne; AUTHOR: Mariusz Ciesielski;
ISBN: 8376560026; TITLE: Constructivist Blended Learning Approach: to Teaching English for Specific Purposes; AUTHOR: Oleg Tarnopolsky;
ISBN: 8376560077; TITLE: Jeremiah Smith, Jr. and Hungary, 1924 1926: The United States, the League of Nations, and the Financial Reconstruction of Hungary; AUTHOR: Zoltan Peterecz;
ISBN: 8376560492; TITLE: Szczecin Lagoon Ecosystem; AUTHOR: Norbert Wolnomiejski and Zbigniew Witek;
ISBN: 8376590634; TITLE: Klucz zaglady; AUTHOR: James Rollins;
ISBN: 8376591665; TITLE: Zle miejsce (polish); AUTHOR: Dean R. Koontz;
ISBN: 8376592041; TITLE: Kobra; AUTHOR: Frederick Forsyth;
ISBN: 8376595172; TITLE: Dolina umarlych (polish); AUTHOR: Tess Gerritsen;
ISBN: 8376595423; TITLE: Manitou (polish); AUTHOR: Graham Masterton;
ISBN: 8376596829; TITLE: Bog Nilu (polish); AUTHOR: Tony Buzan;
ISBN: 8376596985; TITLE: Antyrak. Nowy styl zycia (polish); AUTHOR: David Servan - Schreiber;
ISBN: 8376597493; TITLE: Mroczna Wieza: Wiatr przez dziurke od klucza (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Stephen King;
ISBN: 8376597930; TITLE: Jutro mozesz zniknac (polish); AUTHOR: Lee Child;
ISBN: 8376597965; TITLE: Wielki Projekt (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Leonard Mlodinow;
ISBN: 8376598392; TITLE: Telefon od aniola (polish); AUTHOR: Guillaume Musso;
ISBN: 8376599054; TITLE: Uratuj mnie (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Guillaume Musso;
ISBN: 8376610546; TITLE: Wilno. Barok z kamienia i obloków; AUTHOR: Jadwiga Rogoża;
ISBN: 837670155X; TITLE: Sliwkowa wyspa (polish); AUTHOR: Nelson Demille;
ISBN: 8376701614; TITLE: Kowal. Prawdziwa historia; AUTHOR: Krzysztof Stanowski;
ISBN: 8376702076; TITLE: Ilustrowany Atlas Grzybów (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Emilia Grzedzicka;
ISBN: 8376702211; TITLE: Mój Pierwszy Alfabet. Dzikie Zwierzeta (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Krzysztof Kielbasinski;
ISBN: 837670446X; TITLE: Korczak. Wielkie biografie (polish); AUTHOR: Katarzyna Stachowicz;
ISBN: 8376704524; TITLE: Czas Czarnych Luster (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Krzysztof Kotowski;
ISBN: 8376704966; TITLE: Pretendent do tronu (polish); AUTHOR: Wladimir Wojnowicz;
ISBN: 8376740431; TITLE: Czerwony kosciol (polish); AUTHOR: Scott Nicholson;
ISBN: 8376740725; TITLE: Mannerheim. Prezydent, żolnierz, szpieg; AUTHOR: Jonathan Clements;
ISBN: 8376741314; TITLE: Ta druga (polish); AUTHOR: Karolina Wilczyńska;
ISBN: 8376741748; TITLE: Mimo wszystko Wiktoria (polish); AUTHOR: Renata Kosin;
ISBN: 8376741985; TITLE: Piekna bestia. Zbrodnie SS-Aufseherin Irmy Grese; AUTHOR: Daniel Patrick Brown;
ISBN: 837674206X; TITLE: Bluszcz prowincjonalny; AUTHOR: Renata Kosin;
ISBN: 8376830287; TITLE: National and European? Polish Politcal Elite in Comparative Perspective; AUTHOR: Wlodzimierz Wesolowski, Kazimierz M. Slomczynski and Joshua Kjerulf Dubrow;
ISBN: 8376830376; TITLE: Ocena Jakoasci Danych W Badaniach Surveyowych; AUTHOR: Franciszek Sztabianski;
ISBN: 8376830430; TITLE: Za Atlantykiem: Wraczenia Z Podraoczy Po Ameryce; AUTHOR: Ludwik Krzywicki;
ISBN: 8376860216; TITLE: Gone. Znikneli. Faza trzecia: Klamstwa (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Michael Grant;
ISBN: 8376861166; TITLE: Kuba i Mela. Dodaj do znajomych; AUTHOR: Orloś Maciej;
ISBN: 8376861719; TITLE: Brainman; AUTHOR: Dominik Rettinger;
ISBN: 8376880373; TITLE: Samotworzenie się spoleczeństwa; AUTHOR: Alain Touraine;
ISBN: 8376880535; TITLE: Fenomen Szko Nowej Ewangelizacji: Studium Socjologiczno-Pastor...; AUTHOR: Waldemar Szlachetka;
ISBN: 8376990144; TITLE: Znachor - Tadeusz Dolega-Mostowicz 2CD MP3; AUTHOR: Tadeusz Dolega-Mostowicz;
ISBN: 8376990152; TITLE: Profesor Wilczur - Tadeusz Dolega-Mostowicz 2CD MP3; AUTHOR: Tadeusz Dolega-Mostowicz;
ISBN: 8377000024; TITLE: Czego NAS Uczy Leszek Koakowski; AUTHOR: Marcin Król;
ISBN: 8377000385; TITLE: Pozegnanie z Anglia (polish); AUTHOR: Monika Richardson;
ISBN: 8377020009; TITLE: Stanowienie I Stosowanie Prawa Podatkowego W Polsce; AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski;
ISBN: 8377020025; TITLE: Natura I Norma: Kontrowersje Filozoficzne; AUTHOR: Zbigniew Wroblewski;
ISBN: 8377020068; TITLE: Recepcja Nauczania Jana Pawa II W Uchwaach Drugiego Polskiego Synodu Plenarnego; AUTHOR: Stanisaw Tymosz;
ISBN: 837702036X; TITLE: W Suzbie Nauki Prawa Finansowego: Jubileusz Obecnosci Profesora Jana Guchowskiego W Katedrze Finansow I Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawa II; AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw;
ISBN: 837702120X; TITLE: Obligatory trade mark use and case-law : Community and Polish case-law studies (Publications of the Faculty of Law, Canon Law and Administration of the John Paul II Catholic University of Lublin); AUTHOR: Marcin Trzebiatowski;
ISBN: 8377021269; TITLE: Co Znaczy Byc Z Jezusem?: Warsztaty Biblijne O Drodze Ucznia W Ewangelii Wedug SW. Marka; AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw;
ISBN: 8377021382; TITLE: Spojnosc Ekonomiczno-Spoeczna Regionow Unii Europejskiej; AUTHOR: Bartosz Jozwik;
ISBN: 8377021455; TITLE: Religijnosc Osob Niepenosprawnych I Ich Rodzin: Studium Socjologiczno-Pastor...; AUTHOR: Witold Janocha;
ISBN: 8377021498; TITLE: Poezja I Publicystyka; AUTHOR: Jozef Franciszek Fert;
ISBN: 837702151X; TITLE: Tozsamosc I Komunikacja; AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw;
ISBN: 8377021757; TITLE: Poetyka I Semantyka Doaswiadczean Religijnych W Literaturze; AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw;
ISBN: 8377021919; TITLE: Organizacja Ochrony Asrodowiska; AUTHOR: Maciej Rudnicki;
ISBN: 8377022044; TITLE: Duszpasterstwo Niewidomych I Sabowidznacych W Polsce: Studium Teologicznopastoralne; AUTHOR: Dariusz Lipiec;
ISBN: 8377022109; TITLE: Caritas in Veritate Zasadna Polityki Spoecznej: Refleksje Na Kanwie Encykliki Benedykta XVI O Integralnym Rozwoju Ludzkim; AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw;
ISBN: 8377022206; TITLE: Spoeczenstwo Sieci: Gospodarka Sieciowa W Europie Srodkowej I Wschodniej; AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski;
ISBN: 8377022230; TITLE: Zbior Prawa Mojzeszowego I Rzymskiego: Prawo Boskie, Ktore Pan Przekaza Mojzeszowi: Tekst Acinsko-Polski; AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw a II;
ISBN: 837702229X; TITLE: Chrzeascijaanstwo Jest Osobna: Interpretacja Benedytka XVI; AUTHOR: Anna Madrzykwoska;
ISBN: 8377022311; TITLE: Wezwanie Do Odnowy Moralnej Czycia Spoecznego W Wypowiedziach Vaaclava Havla; AUTHOR: Stanislava Gazurovaa;
ISBN: 8377022583; TITLE: Duch Swiety, Koscio, Czowiek; AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw;
ISBN: 8377022605; TITLE: Wartoasaci Dobro Rodziny; AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw;
ISBN: 8377022621; TITLE: Japonia, Niemcy: odzyskany honor w rozwoju gospodarczym; AUTHOR: Kazimierz Albin Kosiński;
ISBN: 837702263X; TITLE: Eriugena - Cusanus (Colloquia Mediaevalia Lublinensia, Vol. 1); AUTHOR: Markus Riedenauer, Cesare Catą, Donald F. Duclow and Klaus Reinhardt;
ISBN: 8377022958; TITLE: Formal and Historical Approaches to Celtic Languages (Lublin Studies in Celtic Languages, Vol. 7); AUTHOR: Krzysztof Jaskula, Cormac Anderson, Vįclav Blazek and Anna Bloch-Rozmej;
ISBN: 8377022966; TITLE: Lublin-Windsor: Partnerstwo W Kontekascie Historii I Teraazniejszoasci; AUTHOR: Jan Walkusz;
ISBN: 8377023377; TITLE: Bilateralizm W Stosunkach Panstwowo-Koscielnych; AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw a II;
ISBN: 8377023474; TITLE: Aswiatopoglnadowe Odniesienia Filozofii Polskiej; AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw a II;
ISBN: 8377023520; TITLE: Totalitaryzm Jawny Czy Ukryty?; AUTHOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw a II;
ISBN: 8377040158; TITLE: Voices of Memory. 5. Pregnant Women and Children Born in Auschwitz (Voices of Memory, 5); AUTHOR: Helena Kubica and Auschwitz-Birkenau State Museum;
ISBN: 8377040247; TITLE: Medical Crimes - The Experiments in Auschwitz (Voices of Memory, 2); AUTHOR: Irena Strzelecka;
ISBN: 8377040344; TITLE: I Was at the Auschwitz Crematorium. A Conversation with Henryk Mandelbaum, Former Prisoner and Member of the Sonderkommando at Auschwitz; AUTHOR: Henryk Mandelbaum, Igor Bartosik and Adam Willma;
ISBN: 8377040387; TITLE: Auschwitz-Birkenau - The Place Where You Are Standing; AUTHOR: Pawel Sawicki;
ISBN: 837705146X; TITLE: Koleje w Polsce. Parowozy, waskotorówki i muzea (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Judyta Kurowska-Ciechanska;
ISBN: 8377081016; TITLE: Dania jednogarnkowe. Szybko i smacznie (polish); AUTHOR: Joanna Borysiak (tlum.);
ISBN: 837708337X; TITLE: Slownik angielsko-polski, polsko-angielski (polish); AUTHOR: Tadeusz J. Grzebieniowski;
ISBN: 8377085011; TITLE: Koty (polish); AUTHOR: Jon Stround;
ISBN: 837715322X; TITLE: HALLO ANNA 1 LIBRO DEL ALUMNO + 2CD; AUTHOR: AA.VV;
ISBN: 8377221055; TITLE: Aleksander Czoowski 1865-1944: Luminarz Lwowskiej Kultury; AUTHOR: Iwona Zima;
ISBN: 8377224267; TITLE: Z czerwonej ziemi (polish); AUTHOR: Anna Raskolnikoff;
ISBN: 837722769X; TITLE: Déją vu; AUTHOR: Jolanta Kosowska;
ISBN: 8377260182; TITLE: Listy Do Wadysawa Maleszewskiego; AUTHOR: Jaozef Ignacy Kraszewski;
ISBN: 8377260220; TITLE: Grudziean 1970 W Dokumentach Wojskowych; AUTHOR: Edward Jan Nalepa;
ISBN: 837729012X; TITLE: Zielona Gora Przeomu Wiekow XIX/XX; AUTHOR: Tomasz Czyzniewski;
ISBN: 8377290189; TITLE: Lublin Miedzy Wojnami: Opowiesc O Zyciu Miasta 1918-1939; AUTHOR: Marta Denys;
ISBN: 8377290197; TITLE: Lublin Miedzy Wojnami: Opowiesc O Zyciu Miasta 1918-1939; AUTHOR: Marta Denys;
ISBN: 8377290529; TITLE: Zabytkowa Stacja Kolejowa Gniezno: Od Kolei Gornoslaskiej Do Programu Otto; AUTHOR: Miron Urbaniak;
ISBN: 8377290642; TITLE: Browary Odzi I Regionu: Historia I Wspaoczesnoasac; AUTHOR: Marcin Jakub Szymaanski;
ISBN: 8377300001; TITLE: Kazimierz Odnowiciel, 1034-1058; AUTHOR: Stanisaw Ketrzynski;
ISBN: 837731018X; TITLE: Poznan 1945: Bitwa O Poznan W Fotografii I Dokumentach = Der Kampf Um Posen in Bild Und Dokument = Battle for Poznan in the Photogr; AUTHOR: Maciej Karalus;
ISBN: 8377310988; TITLE: Zgroza W Dunwich I Inne Przerazajace Opowiesci (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Howard Philips Lovecraft;
ISBN: 8377310996; TITLE: Snajper Z Frontu Wschodniego Na Syberie (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Bruno Sutkus;
ISBN: 8377311135; TITLE: 365 porad dla rodzicow. Co zrobic, by dziecko zasnelo? Pierwszy rok zycia dziecka. Zestaw 2 ksiazek; AUTHOR: Elbirt Bender Paula;
ISBN: 8377370026; TITLE: O Wspolnocie Obywatelskiej W Cieniu Kapitalizmu: Ad Lokalny, Lewica, Demokracja; AUTHOR: Piotr Zuk;
ISBN: 8377370514; TITLE: Po kryzysie; AUTHOR: Alain Touraine;
ISBN: 8377398397; TITLE: Skradzione zycie (polish); AUTHOR: Jaycee Dugard;
ISBN: 8377398737; TITLE: Obelisk (polish); AUTHOR: Howard Gordon;
ISBN: 8377475200; TITLE: Soweto - my love; AUTHOR: Wojciech Albiński;
ISBN: 8377475405; TITLE: Corvus. Życie wśród ptaków; AUTHOR: Esther Woolfson;
ISBN: 8377475421; TITLE: Drugi skok (polish); AUTHOR: Peter Spork;
ISBN: 8377475685; TITLE: Krol Macius Pierwszy (polish); AUTHOR: Joanna Krakowska;
ISBN: 8377475820; TITLE: Kot Simona. Za plotem (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Simon Tofield;
ISBN: 8377475901; TITLE: Festung Breslau (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Marek Krajewski;
ISBN: 837747591X; TITLE: Glowa Minotaura (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Marek Krajewski;
ISBN: 8377476290; TITLE: Miasto Ł; AUTHOR: Tomasz Piątek;
ISBN: 8377476320; TITLE: T; AUTHOR: Victor Pelevin;
ISBN: 8377476444; TITLE: Wojna powietrzna i literatura; AUTHOR: W.G. Sebald;
ISBN: 8377476576; TITLE: Listy Przeciwko Wojnie (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Tiziano Terzani;
ISBN: 8377476592; TITLE: Życie jak w Tochigi. Na japońskiej prowincji; AUTHOR: Anna Ikeda;
ISBN: 8377476819; TITLE: Czarna lista (polish); AUTHOR: Aleksandra Marinina;
ISBN: 8377477041; TITLE: Ostatni Mazur (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Andrew Tarnowski;
ISBN: 8377477092; TITLE: Nigdy nie wyjde za maz (polish); AUTHOR: Izabela Czajka-Stachowicz;
ISBN: 8377477327; TITLE: Ja, Potepiona (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Katarzyna Berenika Miszczuk;
ISBN: 8377477408; TITLE: Pogrom w przyszly wtorek; AUTHOR: Marcin Wroński;
ISBN: 8377477440; TITLE: Hotel nomadów; AUTHOR: Cees Nooteboom;
ISBN: 8377477483; TITLE: Drugi oddech (polish); AUTHOR: Philippe Pozzo di Borgo;
ISBN: 8377477777; TITLE: Europejka (polish); AUTHOR: Manuela Gretkowska;
ISBN: 8377478188; TITLE: Podróżniczki. W gorsecie i krynolinie przez dzikie ostępy; AUTHOR: Wolf Kielich;
ISBN: 8377478242; TITLE: Pilot. Naga prawda; AUTHOR: David Beaty;
ISBN: 8377580284; TITLE: Folwark Zwierzecy (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: George Orwell;
ISBN: 8377581299; TITLE: Najlepsze dania Billa; AUTHOR: Bill Granger;
ISBN: 8377582279; TITLE: Sztuka. Kreatywne zabawy i gry (polish); AUTHOR: Ruth Thompson;
ISBN: 8377582767; TITLE: Simply Business. The Next Step; AUTHOR: Leszek Czarnecki;
ISBN: 8377583755; TITLE: Morze Niegościnne; AUTHOR: Jakub Szamalek;
ISBN: 8377670704; TITLE: Uniwersalne wartości kultury w edukacji i terapii; AUTHOR: Iwona Nowakowska-Kempna;
ISBN: 8377691086; TITLE: Czarny czwartek. Janek Wisniewski padl / Black Thursday. Janek Wisniewski fell (PAL, Region 2); AUTHOR: Piotr Fronczewski, Wojciech Pszoniak, Marta Honzatko and Michal Kowalski;
ISBN: 8377694743; TITLE: Agatha Raisin I Mroczny Piknik (Polish Edition); AUTHOR: M. C. Beaton;
ISBN: 8377702045; TITLE: 52 wysnione weekendy; AUTHOR: Cinzia Rando;
ISBN: 8377703939; TITLE: Drugi zeszyt dwulatka. Biblioteczka madrego dziecka (polish); AUTHOR: Anna Wiœniewska;
ISBN: 8377708043; TITLE: Pierwsze slowa. Zadania do scierania (polish); AUTHOR: praca zbiorowa;
ISBN: 8377709481; TITLE: Dania niskotluszczowe. Najlepsze przepisy z calego swiata (polish); AUTHOR: praca zbiorowa;
ISBN: 8377760282; TITLE: Tajemnica galopu; AUTHOR: Martin Widmark;
ISBN: 8377781654; TITLE: Zycie We Dwoje (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Malgorzata Liszyk-Kozlowska;
ISBN: 837778176X; TITLE: Lekcja makijazu (polish); AUTHOR: Kamila Wiedenska-Strzelczyk;
ISBN: 8377781972; TITLE: Spowiedz heretyka. Sacrum Profanum (polish); AUTHOR: Darski Adam Nergal;
ISBN: 837778324X; TITLE: Ryszard i kobiety; AUTHOR: Ryszard Kalisz;
ISBN: 837780011X; TITLE: Z Ziemi Nowograodzkiej Do Wielkopolski: Wspomnienia I Refleksje; AUTHOR: Czes?aw Mojsiewicz;
ISBN: 8377800446; TITLE: Nasz Patriotyzm, Ich Szowinizm?: Rozmawia Mariusz Maszkiewicz; AUTHOR: Vytautas V. Landsbergis;
ISBN: 8377800586; TITLE: Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia spolecznego i edukacyjnego; AUTHOR: Alina Szczurek-Boruta, Jolanta Suchodolska Tadeusz Lewowicki;
ISBN: 8377800772; TITLE: Organizacja Wewnnetrzna Senatu: Studium Prawno-Ustrojowe; AUTHOR: Piotr Benedykt Zientarski;
ISBN: 8377801299; TITLE: Przez Kresy I Historine Po Obrzecza Polityki: Profesorowi Marcelemu Kosmanowi W Paowiecze Pracy Naukowej; AUTHOR: Marceli Kosman;
ISBN: 8377801582; TITLE: Zbrodnia I Kara: Ludobojstwo, Zbrodnie Wojenne, Zbrodnie Przeciwko Ludzkosci; AUTHOR: Wiesaw Wacawczyk;
ISBN: 8377802260; TITLE: Lotnictwo Na Ziemi Gdanskiej 1910-1945; AUTHOR: Maciej Bakun;
ISBN: 8377802635; TITLE: Ukraina Radziecka W Prasie Polskiej W Latach 1929-1939; AUTHOR: Olga Olszewska;
ISBN: 8377850206; TITLE: Skecz zwany morderstwem (polish); AUTHOR: Marcin Wolski;
ISBN: 8377850613; TITLE: Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umyslów; AUTHOR: Leszek Balcerowicz;
ISBN: 8377851423; TITLE: Bajeczki ekonomiczne; AUTHOR: Maciej Rybiński;
ISBN: 8377851946; TITLE: Mój kumpel Jezus; AUTHOR: Lars Husum;
ISBN: 8377880148; TITLE: Gitara dla poczatkujacych. Techniki gry, cwiczenia i filmy instruktazowe + DVD; AUTHOR: Mateusz Malek;
ISBN: 8377881020; TITLE: Angielski dla srednio zaawansowanych + audio CD; AUTHOR: Katarzyna Sobocinska;
ISBN: 8377881365; TITLE: Samo sedno. Jak skutecznie szukac pracy? Poznaj najlepsze strategie (Polska wersja jezykowa); AUTHOR: Alicja Jankowska;
ISBN: 8377990326; TITLE: Dziewczyna na Times Square (polish); AUTHOR: Paullina Simons;
ISBN: 8377990520; TITLE: Style w architekturze (polish); AUTHOR: Wilfried Koch;
ISBN: 837799061X; TITLE: Stulatek, ktory wyskoczyl przez okno i zniknal (polish); AUTHOR: Jonas Jonasson;
ISBN: 8377991586; TITLE: Trans (polish); AUTHOR: Manuela Gretkowska;
ISBN: 8377992817; TITLE: Dynastie, ktore stworzyly luksus (polish); AUTHOR: Yann Kerlau;
ISBN: 8377993813; TITLE: Jezdziec Miedziany; AUTHOR: Paullina Simons;
ISBN: 8377993899; TITLE: Tatiana i Aleksander (polish); AUTHOR: Paullina Simons;
ISBN: 8377994364; TITLE: Accabadora; AUTHOR: Michela Murgia;
ISBN: 8377994593; TITLE: Czarny styczen (polish); AUTHOR: Sylwester Latkowski;
ISBN: 8377995107; TITLE: Kocham gotowac. Przepis na zycie (Polish language version); AUTHOR: Magda Gessler;
ISBN: 8377995174; TITLE: Ogrod letni (polish); AUTHOR: Paullina Simons;
ISBN: 8377995182; TITLE: Ogrod letni; AUTHOR: Paullina Simons;
ISBN: 8377995204; TITLE: Tatiana i Aleksander; AUTHOR: Paullina Simons;
ISBN: 8377995913; TITLE: Czarna kobieta, bialy kraj (polish); AUTHOR: Waris Dirie;
ISBN: 8377997045; TITLE: Aktorki; AUTHOR: Łukasz Maciejewski;
ISBN: 8378050122; TITLE: Arida; AUTHOR: Agnieszka Geschlecht;
ISBN: 8378050173; TITLE: Indywidualna Skarga Konstytucyjna Jako Asrodek Ochrony Wolnoasci Lub Praw; AUTHOR: Marek Woch;
ISBN: 8378184196; TITLE: Krag; AUTHOR: Bernard Minier;
ISBN: 8378270041; TITLE: Zarys historii sztuki wojennej w Europie srodkowej od udomowienia konia do wojny polsko-polskiej (polish); AUTHOR: Mariusz Myszkowski;
ISBN: 8378391086; TITLE: Arabska krew (polish); AUTHOR: Tanya Valko;
ISBN: 8378391124; TITLE: Fascynujace pierwiastki. W krainie fundamentalnych skladnikow rzeczywistosci (polish); AUTHOR: Hugh Aldersey-Williams;
ISBN: 8378392821; TITLE: Wakacje od zycia (polish); AUTHOR: Agnieszka Topornicka;
ISBN: 8378393844; TITLE: Operacja Argo; AUTHOR: Antonio J. Mendez;
ISBN: 8378393879; TITLE: Niechciana prawda; AUTHOR: Agata Kolakowska;
ISBN: 8378394069; TITLE: Modliszka; AUTHOR: Irena Matuszkiewicz;
ISBN: 8378394689; TITLE: Arabska ksiezniczka; AUTHOR: Tanya Valko;
ISBN: 8378440869; TITLE: Moje pierwsze lata (polish); AUTHOR: Zbiorowe Opracowanie;
ISBN: 8378441350; TITLE: Jas i Malgosia. Basniowe opowiesci (polish); AUTHOR: Zbiorowe Opracowanie;
ISBN: 8378447898; TITLE: Aniol Stoz. Pierwsze modlitwy; AUTHOR: praca zbiorowa;
ISBN: 8378503739; TITLE: Prasa jako medium edukacyjne. Kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych; AUTHOR: Edyta Zierkiewicz;
ISBN: 8378818322; TITLE: Makijaz z KatOsu; AUTHOR: Katarzyna Gajewska;
ISBN: 8378858715; TITLE: Czarna bezgwiezdna noc; AUTHOR: Stephen King;
ISBN: 8378860027; TITLE: Rule-following: From Imitation to the Normative Mind; AUTHOR: Bartosz Brozek;
ISBN: 8378860035; TITLE: The Many Faces of Normativity; AUTHOR: Jerzy Stelmach, Bartosz Brozek and Mateusz Hohol;
ISBN: 837886006X; TITLE: Logic in Theology; AUTHOR: Bartosz Brozek, Adam Olszewski and Mateusz Hohol;
ISBN: 8378860078; TITLE: Philosophy in Neuroscience; AUTHOR: Jerzy Stelmach, Bartosz Brozek and Lukasz Kurek;
ISBN: 8378860086; TITLE: Between Philosophy and Science; AUTHOR: Michael Heller, Bartosz Brozek and Lukasz Kurek;
ISBN: 8378860175; TITLE: Being and Duty: The contribution of 20th-century Polish thinkers to the theory of imperatives and norms; AUTHOR: Jacek Jadacki;
ISBN: 8378860272; TITLE: Game Theory in Jurisprudence; AUTHOR: Wojciech Zaluski;
ISBN: 8378860345; TITLE: The Causal Universe; AUTHOR: George F.R. Ellis, Michael Heller and Tadeusz Pabjan;
ISBN: 8378954919; TITLE: Ale kino, czyli co by bylo, gdyby postacie filmowe byly dziećmi; AUTHOR: Maciej Frączyk;
ISBN: 8379168240; TITLE: Metodo Terapeutico del Qigong (Spanish Edition); AUTHOR: Hu Bin and Editorial del Instituto Latinoamericano de Medicina Oriental;
ISBN: 8379824164; TITLE: PAPEL DEL BIOANALISTA FORENSE FRENTE AL SISTEMA ACUSATORIO; AUTHOR: Luz Stella PeƱuela;
ISBN: 8380239113; TITLE: Kraków & Wieliczka (Poland) 1:20,000 Street Map DEMART, 2011 edition; AUTHOR: Demart;
ISBN: 8381641586; TITLE: Eurasian Prehistory; AUTHOR: Ofer Bar-Yosef and J. K. Kozlowski;
ISBN: 8382600972; TITLE: Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) 1:20,000 Street Map & Environs GZS; AUTHOR: Geodetski Zavod;
ISBN: 8382611974; TITLE: Ukraine West: Gorgan, Polonina, Svidovets 1:50,000 Hiking Map; AUTHOR: Ruthenus;
ISBN: 8382655971; TITLE: Amsterdam Conurbation 1:13,500 Street Atlas, spiral bound CITO, 2012 edition; AUTHOR: Cito Plan;
ISBN: 8382656978; TITLE: Rotterdam Conurbation 1:13,500 Street Atlas, spiral bound CITO, 2011 edition; AUTHOR: Cito Plan;
ISBN: 8385000259; TITLE: Zielona ges (Polish Edition); AUTHOR: Konstanty Ildefons Ga?czy?ski;
ISBN: 8385000674; TITLE: Ryszard Marek Gronski przedstawia--kabaret Hemara (Polish Edition); AUTHOR: Ryszard Marek Gro?ski;
ISBN: 8385000984; TITLE: Kwiaty Polskie; AUTHOR: Julian Tuwim;
ISBN: 8385001379; TITLE: Uzbrojenie lotnictwa polskiego 1918-1939 (Aerohobby); AUTHOR: Adam Popiel;
ISBN: 8385001468; TITLE: Pierwsze samoloty mysliwskie lotnictwa polskiego (Aerohobby) (Polish Edition); AUTHOR: Tomasz Goworek;
ISBN: 8385001697; TITLE: Polskie konstrukcje broni strzeleckiej (Polish Edition); AUTHOR: Zbigniew Gwó?d?;
ISBN: 8385002790; TITLE: Centra miast wojewodzkich: Analiza ich dotychczasowego i planowanego rozwoju na przykladzie szesciu miast (Poprawa funkcjonowania gospodarki miejskiej) (Polish Edition); AUTHOR: Maciej Nowakowski;
ISBN: 8385002812; TITLE: Charakterystyka ekologiczna zbiornikow zaporowych na Sole (Polish Edition); AUTHOR: Krystyna Stachowicz;
ISBN: 8385002855; TITLE: Zagospodarowanie Polski w aspekcie projektow planu perspektywicznego (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy D?bski;
ISBN: 8385003029; TITLE: Terroryzm w RFN i Berlinie Zachodnim: Zroda, strategia i konsekwencje dziaalnosci terrorystycznych ugrupowan skrajnej lewicy (Studium niemcoznawcze Instytutu Zachodniego) (Polish Edition); AUTHOR: Maria Tomczak;
ISBN: 8385003045; TITLE: Ewolucja "Ostforschung" w Republice Federalnej Niemiec, 1969-1982 (Studium niemcoznawcze Instytutu Zachodniego) (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Seweryn Wróblewski;
ISBN: 8385003061; TITLE: Zalecenia Komicji UNESCO Polskjej Rzeczypospolitej Ludowej i Republiki Federalnej Niemiec do Spraw Podrecznikow Szkolnych w Zakresie Historii i Geografii ... Podrecznikowej PRL-RFN) (Polish Edition); AUTHOR: Gemeinsame Deutsch-Polnische Schulbuchkommission;
ISBN: 8385003096; TITLE: Losy polskich srodowisk artystycznych w latach 1939-1945: Architektura, sztuki plastyczne, muzyka i teatr : problemy metodologiczne strat osobowych (Prace Instytutu Zachodniego) (Polish Edition); AUTHOR: Maria Rutowska;
ISBN: 8385003134; TITLE: O Polske nad Odra i Batykiem: Mysl zachodnia i badania niemcoznawcze Uniwersytetu Poznanskiego, 1919-1939 (Dzieje polskiej granicy zachodniej) (Polish Edition); AUTHOR: Bernard Piotrowski;
ISBN: 8385003207; TITLE: Geograficzne problemy rolnictwa w Polsce: VI Sympozjum Geografow Wspolnej Komisji Podrecznikowej PRL-RFN, 25-29 maja 1987 r., Mogilany k. Krakowa ... Podrecznikowej PRL-RFN) (Polish Edition); AUTHOR: Gemeinsame Deutsch-Polnische Schulbuchkommission;
ISBN: 8385003223; TITLE: Polska w propagandzie i polityce III Rzeszy w latach 1939-1945 (Studium niemcoznawcze Instytutu Zachodniego) (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Sobczak;
ISBN: 838500324X; TITLE: Spory o II Rzeczpospolita: Ewolucja pogladow publicystyki i historiografii polskiej na temat przyczyn odbudowy i znaczenia niepodleglego panstwa dla narodu polskiego (Polish Edition); AUTHOR: Antoni Czubi?ski;
ISBN: 8385003266; TITLE: Kryzys 1923 roku w Niemczech (Studium niemcoznawcze Instytutu Zachodniego) (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Kot?owski;
ISBN: 8385003274; TITLE: Miejsce ZSRR w polityce zagranicznej RFN (Studium niemcoznawcze Instytutu Zachodniego) (Polish Edition); AUTHOR: Erhard Cziomer;
ISBN: 8385003347; TITLE: Pilsudski w Genewie: Dyplomatyczne spory o Wilno w roku 1927 (Prace Instytutu Zachodniego) (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Sierpowski;
ISBN: 8385003355; TITLE: Drogi i bezdroza niemieckiej spoldzielczosci w Polsce, 1919-1939 (Prace Instytutu Zachodniego) (Polish Edition); AUTHOR: Jan Majewski;
ISBN: 838500338X; TITLE: Der Bromberger Blutsonntag: Legende und Wirklichkeit (German Edition); AUTHOR: W?odzimierz Jastrz?bski;
ISBN: 8385003614; TITLE: II Rzeczpospolita a mniejszosc polska w Niemczech (Studium niemcoznawcze Instytutu Zachodniego) (Polish Edition); AUTHOR: Henryk Cha?upczak;
ISBN: 8385003622; TITLE: Ostrow Wielkopolski i jego region w okresie II wojny swiatowej, 1939-1945 (Biblioteka ostrowska) (Polish Edition); AUTHOR: Edward Serwa?ski;
ISBN: 838500372X; TITLE: Wymarzone przymierze Hitlera: Wielka Brytania w narodowo-socjalistyc... koncepcja; AUTHOR: Stanis?aw ?erko;
ISBN: 8385003738; TITLE: Miedzy izolacjonizmem a zaangazowaniem: Europa w polityce Stanow Zjednoczonych od Wilsona do Roosevelta (Prace Instytutu Zachodniego) (Polish Edition); AUTHOR: Jadwiga Kiwerska;
ISBN: 8385003754; TITLE: Kosciol ewangelicki w NRD: Geneza i rozwoj aktywnosci opozycyjnej w latach 1971-1989 (Studium niemcoznawcze Instytutu Zachodniego) (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Ruszkowski;
ISBN: 8385003843; TITLE: Duch i wadza: Intelektualisci podzielonych Niemiec wobec panstwa i narodu (Studium niemcoznawcze) (Polish Edition); AUTHOR: Maria Tomczak;
ISBN: 8385003932; TITLE: Polityka badawczo-rozwojowa wspolnot europejskich (Studia europejskie) (Polish Edition); AUTHOR: Piotr Kalka;
ISBN: 8385003940; TITLE: Stosunki narodowosciowe na Warmii i Mazurach, 1945-1997 (Ziemie Zachodnie) (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Sakson;
ISBN: 8385003959; TITLE: Stosunki polsko-niemieckie 1938-1939 (Studium niemcoznawcze Instytutu Zachodniego) (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw ?erko;
ISBN: 8385003967; TITLE: Oswojona rewolucja: Europa srodkowo-wschodnia w procesie demokratyzacji (Studia europejskie) (Polish Edition); AUTHOR: Anna Wolff-Pow?ska;
ISBN: 8385005382; TITLE: Zapiski oficera Armii Czerwonej (Polish Edition); AUTHOR: Sergiusz Piasecki;
ISBN: 8385005390; TITLE: Lisowczycy: Powiesc historyczna (Polish Edition); AUTHOR: Ferdynand Antoni Ossendowski;
ISBN: 8385005552; TITLE: Sezon na dziewczeta (Polish Edition); AUTHOR: Lech Borski;
ISBN: 8385005625; TITLE: Gwiazdy w oczach, czyli, Hollywood po polsku: Lata osiemdziesiate (Polish Edition); AUTHOR: Marek Ró?ycki;
ISBN: 838500758X; TITLE: W poszukiwaniu zagubionej drogi (Polish Edition); AUTHOR: Konstanty Bulli;
ISBN: 8385008012; TITLE: Krol Dawid zyje! (Polish Edition); AUTHOR: Julian Stryjkowski;
ISBN: 8385008160; TITLE: Juda Makabi; AUTHOR: Julian Stryjkowski;
ISBN: 8385008306; TITLE: Tropy (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Kijowski;
ISBN: 838500842X; TITLE: Piesn o zyciu i smierci Chopina (Polish Edition); AUTHOR: Roman Brandstaetter;
ISBN: 8385008586; TITLE: Bialo-czarne zapiski (Polish Edition); AUTHOR: Maciej Zi?ba;
ISBN: 8385008772; TITLE: Wieza i inne opowiadania (Polish Edition); AUTHOR: Gustaw Herling-Grudzi?ski;
ISBN: 8385009280; TITLE: Szalom =: Shalom (Polish Edition); AUTHOR: Kinga Strzelecka;
ISBN: 8385010122; TITLE: Ceremonia dworsko-dyplomatyczny w praktyce negocjacji Polski z Anglia w XVI-XVIII wieku (Polish Edition); AUTHOR: Zdzis?aw Ta?bierski;
ISBN: 8385010289; TITLE: Mariaze Kazimierza Wielkiego: Studium z zakresu obyczajowosci i etyki dworu krolewskiego w Polsce XIV wieku (Polish Edition); AUTHOR: Józef ?liwi?ski;
ISBN: 8385010459; TITLE: Bronislaw Szwarce--romantyk epoki powstanczej (Historia) (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw ?aniec;
ISBN: 8385011005; TITLE: Trzy zielone strzay (Polish Edition); AUTHOR: Pawe? Dzianisz;
ISBN: 8385011021; TITLE: Kaszubskie obrzedy i obyczaje: Wstep do etnografii historycznej Kaszub w XVI-XVII wieku (Polish Edition); AUTHOR: Wac?aw Odyniec;
ISBN: 838501103X; TITLE: Piesniarz z ziemi jezior: O Wincentym Rogali z Wiela (Polish Edition); AUTHOR: Kazimierz Ostrowski;
ISBN: 8385011080; TITLE: Wielewskie Gory: Dzieje Wiela i jego kalwarii (Polish Edition); AUTHOR: Józef Borzyszkowski;
ISBN: 8385011099; TITLE: Wizre e duche; AUTHOR: Jan Zbrzyca;
ISBN: 8385011102; TITLE: Czterolistna koniczyna (Polish Edition); AUTHOR: Anna ?ajming;
ISBN: 8385011129; TITLE: Dobro zwycieza: Legendy z Kaszub i Pomorza (Polish Edition); AUTHOR: Józef Ceynowa;
ISBN: 8385011145; TITLE: Czlowiek przetrzymal (Polish Edition); AUTHOR: Edmund Wojnowski;
ISBN: 8385011153; TITLE: Basnie kaszubskie (Polish Edition); AUTHOR: Franciszek S?dzicki;
ISBN: 8385011161; TITLE: Rybackie lodzie zaglowe z wybrzezy Kaszub (Polish Edition); AUTHOR: Aleksander Celarek;
ISBN: 838501120X; TITLE: Korba cechote; AUTHOR: Jaromira Labudda;
ISBN: 8385011226; TITLE: Kaszebsczie jaseka: Widowisko gwiozdkowe w szterech aktach; AUTHOR: Aleksy Pepli?ski;
ISBN: 8385011234; TITLE: Katedra Oliwska: Fundacja i nekropolia ksiazat gdansko-pomorskich (Polish Edition); AUTHOR: Aleksander Klemp;
ISBN: 8385011269; TITLE: Dzewcze i krosnieta; AUTHOR: Alojzy Nagel;
ISBN: 8385011285; TITLE: Poruszy wiatr od morza: Bernard Chrzanowski, 1861-1944 (Polish Edition); AUTHOR: Pawe? Dzianisz;
ISBN: 8385011323; TITLE: Ciotulenka: Opowiesci zartobliwe (Polish Edition); AUTHOR: Zbigniew ?akiewicz;
ISBN: 8385011331; TITLE: Z piesnia do Cebie jidzema Matenko; AUTHOR: Leon Roppel;
ISBN: 8385011390; TITLE: Lipusz: Przeszlosc wsi w pamieci jej mieszkancow (Polish Edition); AUTHOR: Marian Lema?czyk;
ISBN: 8385011420; TITLE: Kreszene gwiozde; AUTHOR: Zbigniew Talewski;
ISBN: 8385011439; TITLE: Z notatnika kaszubskiego; AUTHOR: Jerzy Dabrowa-Januszewski;
ISBN: 838501148X; TITLE: Piasnica, miejsce martyrologii i pamieci: Z badan nad zbrodniami hitlerowskimi na Pomorzu (Polish Edition); AUTHOR: Barbara Bojarska;
ISBN: 8385012095; TITLE: Sejm warszawski 1626 roku (Studia i monografie) (Polish Edition); AUTHOR: Jan Kwak;
ISBN: 8385012125; TITLE: Emigracja z Polski do RFN: Wybrane problemy (Seria B, Studia i monografie) (Polish Edition); AUTHOR: Jan Korbel;
ISBN: 8385012184; TITLE: Studenci wobec wspolczesnej plastyki: Sprawozdanie z badan (Studia i monografie) (Polish Edition); AUTHOR: Józef ?urawicki;
ISBN: 8385012192; TITLE: Litewska Jednota Ewangelicko-Reformowana od polowy XVII w. do 1939 r (Studia i monografie) (Polish Edition); AUTHOR: Marceli Kosman;
ISBN: 8385012273; TITLE: W kregu kultury orkanowskiej: Rzecz o kulturze ludowej w prozie Wladyslawa Orkana (Studia i monografie) (Polish Edition); AUTHOR: Anna Barska;
ISBN: 8385012281; TITLE: Warszawski i lwowski osrodek katolickiego religioznawstwa w Polsce miedzywojennej (Studia i monografie) (Polish Edition); AUTHOR: Miros?aw Miko?ajczyk;
ISBN: 8385012524; TITLE: Funkcjonowanie systemu spolecznego instytutu naukowo-badawczego (Studia i monografie) (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy Paj?k;
ISBN: 8385012567; TITLE: Wprowadzenie do teorii terminu (Studia i monografie) (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Gajda;
ISBN: 8385012583; TITLE: Planowanie procesu uczenia sie fizyki w formie zadan dla ucznia (Studia i monografie) (Polish Edition); AUTHOR: Danuta Tokar;
ISBN: 8385012591; TITLE: Rzeczpospolita Polska w latach 1596-1599: Wybrane zagadnienia polityki wewnetrznej i zagranicznej (Studia i monografie / Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Powstancow Slaskich w Opolu) (Polish Edition); AUTHOR: Jan Rzo?ca;
ISBN: 8385012745; TITLE: Ziemia Opolska w czasach starozytnych: I do IV wiek naszej ery (Studia i monografie / Wyzsza Szkoa Pedagogiczna im. Powstancow Slaskich w Opolu) (Polish Edition); AUTHOR: Lucyna Szafran-Szadkowska;
ISBN: 838501277X; TITLE: Starkowskie rozszerzenie linii widmowych i jego wykorzystanie w diagnostyce plazmy (Studia i monografie / Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Powstancow Slaskich w Opolu) (Polish Edition); AUTHOR: Józef Musielok;
ISBN: 8385012788; TITLE: Polska oswiata pozaszkolna w rejencji opolskiej w latach 1922-1939 (Studia i monografie / Wyzsza Szkoa Pedagogiczna im. Powstancow Slaskich w Opolu) (Polish Edition); AUTHOR: Eleonora Sapia-Drewniak;
ISBN: 838501280X; TITLE: Slowa i brzmienia: Studia o prozie i warsztacie pisarskim C. Norwida (Studia i monografie / Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Powstancow Slaskich w Opolu) (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Raczy?ski;
ISBN: 8385012818; TITLE: Mysl pedagogiczna i szkola ludowa Jana Ignacego Felbigera (Studia i monografie / Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Powstancow Slaskich w Opolu) (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Gawlik;
ISBN: 8385012869; TITLE: Koronacja Wladyslawa IV w roku 1633 (Studia i monografie / Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Powstancow Slaskich w Opolu) (Polish Edition); AUTHOR: W?odzimierz Kaczorowski;
ISBN: 8385012907; TITLE: Rodzina o sobie: Folklorystyczny aspekt rodzinnej tradycji kulturowej (Studia i monografie / Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Powstancow Slaskich w Opolu) (Polish Edition); AUTHOR: Teresa Smoli?ska;
ISBN: 838501294X; TITLE: Die deutsche Mundart von Wilamowice zwischen 1920 und 1987 (Studia i monografie / Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Powstancow Slaskich w Opolu) (German Edition); AUTHOR: Maria Katarzyna Lasatowicz;
ISBN: 8385012958; TITLE: Stanislaw Witkiewicz w "Wedrowcu" Artura Gruszeckiego (Studia i monografie) (Polish Edition); AUTHOR: Zdzis?aw Piasecki;
ISBN: 8385012966; TITLE: Poszukiwanie "nowej Golkondy piekna" i "prastarej madrosci Indii," czyli, Pozytywisci polscy wobec kultury Orientu (Studia i monografie) (Polish Edition); AUTHOR: Wies?aw Olkusz;
ISBN: 8385015043; TITLE: Patnicy: Przypowiesc (Polish Edition); AUTHOR: Jacek Moskwa;
ISBN: 8385015205; TITLE: Laski w czasie okupacji, 1939-1945 (Polish Edition); AUTHOR: Alicja Go?cimska;
ISBN: 8385015280; TITLE: Patyki i patyczki; AUTHOR: Jan Twardowski;
ISBN: 8385015558; TITLE: Nie przyszedlem pana nawracac: Wiersze 1945-1985 (Polish Edition); AUTHOR: Jan Twardowski;
ISBN: 8385015663; TITLE: Wspomnienia jenca z Kozielska (Polish Edition); AUTHOR: Zdzis?aw J. Peszkowski;
ISBN: 8385017143; TITLE: Diecezja Tarnowska: Dzieje ustroju i organizacji, 1786-1985 (Polish Edition); AUTHOR: Boles?aw Kumor;
ISBN: 8385017364; TITLE: Chrystianologia sw. Pawla (Chrystianologia Nowego Testamentu) (Polish Edition); AUTHOR: Roman Stanis?aw Zdziarstek;
ISBN: 838501764X; TITLE: Drogi rozwojowe hagiografii polskiej i lacinskiej w wiekach srednich (Textus et studia) (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy Starnawski;
ISBN: 8385018018; TITLE: The Nietulisko Male Hoards of Roman Denarii; AUTHOR: Kunka Mitkowa-Szubert;
ISBN: 8385020071; TITLE: Wielka wojna z Zakonem, 1409-1411: Fragmenty z dziela Karola Szajnochy Jadwiga i Jagiello (Polish Edition); AUTHOR: Karol Szajnocha;
ISBN: 8385021019; TITLE: Slownik prawdy i zdrowego rozsadku (Polish Edition); AUTHOR: Kazimierz Bartoszewicz;
ISBN: 8385021027; TITLE: Operacja skrytki (Polish Edition); AUTHOR: Juliusz Smoczy?ski;
ISBN: 8385021116; TITLE: Konstytucja 3 Maja: Kronika dni kwietniowych i majowych w Warszawie w roku 1791 (Seria "Z Orlem") (Polish Edition); AUTHOR: Kazimierz Bartoszewicz;
ISBN: 8385021299; TITLE: Polskie losy (Polish Edition); AUTHOR: Zbigniew Ró?a?ski;
ISBN: 8385021329; TITLE: Suwalszczyzna, 1939-1944 (Polish Edition); AUTHOR: Stefan Buczy?ski;
ISBN: 8385021361; TITLE: Ossowiecki: Zagadki jasnowidzenia (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Boru?;
ISBN: 8385021418; TITLE: Czy Bog byl po stronie Niemcow (Polish Edition); AUTHOR: Cezary Le?e?ski;
ISBN: 8385022007; TITLE: Diecezja lodzka i jej biskupi w swietle dokumentow (Polish Edition); AUTHOR: Aleksandra Ziolkowska;
ISBN: 8385022376; TITLE: Zachowanie wartosci moralnych w sytuacjach granicznych: Studium na podstawie polskiej lagrowej literatury pamietnikarskiej (Polish Edition); AUTHOR: Pawe? Bortkiewicz;
ISBN: 838502297X; TITLE: Koscioly wobec przejawow antysemityzmu (Polish Edition); AUTHOR: Grzegorz Ignatowski;
ISBN: 8385025227; TITLE: Matka mojego Pana: Problemy, poszukiwania, perspektywy (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Celestyn Napiórkowski;
ISBN: 8385025553; TITLE: Deo et Ecclesiae: Zycie i dzialalnosc ks. Wincentego Granata (Rozprawy i opracowania) (Polish Edition); AUTHOR: Halina Irena Szumi?;
ISBN: 8385025693; TITLE: Katedra Swietego Krzyza w Opolu: W 700-lecie parafii Sw. Krzyza (Rozprawy i opracowania) (Polish Edition); AUTHOR: Stefan Baldy;
ISBN: 8385028072; TITLE: Bohaterowie panstwa podziemnego jak ich znalem (Polish Edition); AUTHOR: Stefan Korbo?ski;
ISBN: 8385028099; TITLE: Plan cmentarza komunalnego (d. wojskowy) na Powazkach, Warszawa (Polish Edition); AUTHOR: Roman Szaat;
ISBN: 8385028145; TITLE: Kalendarium Solidarnosci 1980-1989 (Polish Edition); AUTHOR: Marek Pernal;
ISBN: 838502817X; TITLE: Refleksje o Polsce i podziemiu 1939-1945 (Polish Edition); AUTHOR: Tomasz Strzembosz;
ISBN: 838502834X; TITLE: Tylko we Lwowie (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy Michotek;
ISBN: 8385028420; TITLE: Pseudonim "Lupaszka": Z dziejow V Wilenskiej Brygady Smierci i mobilizacyjnego osrodka Wilenskiego Okregu AK (Polish Edition); AUTHOR: Dariusz Fikus;
ISBN: 8385028730; TITLE: Jozef Pilsudski O Sobie; AUTHOR: Z. zygmuntowicz Zebral i wydal;
ISBN: 8385028749; TITLE: Wielka edukacja: Wspomnienia wiezniow politycznych PRL, 1945-1956 (Polish Edition); AUTHOR: Danuta Suchorowska;
ISBN: 838502882X; TITLE: Stanislaw Mikolajczyk, czyli, Kleska realisty: Zarys biografii politycznej (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Paczkowski;
ISBN: 8385029001; TITLE: Wybor Rysunkow z Lat 1980-84; AUTHOR: Szymon Kobylinski;
ISBN: 8385030069; TITLE: O hultajach, wiedzmach i wszetecznicach: Szkice z obyczajow XVII i XVIII w (Polish Edition); AUTHOR: Bohdan Baranowski;
ISBN: 8385030271; TITLE: Zywoty niepospolitych kobiet polskiego baroku; AUTHOR: Zbigniew Kuchowicz;
ISBN: 8385031006; TITLE: Struktury koherentne swobodnej strugi osiowo-symetrycznej (Seria monografie / Politechnika Czestochowska) (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Drobniak;
ISBN: 8385031030; TITLE: Realizacja metod eksperymentow statystycznych z wykorzystaniem stochastycznych urzadzen liczacych (Seria Monografie / Politechnika Czestochowska) (Polish Edition); AUTHOR: Henryk Piech;
ISBN: 8385031073; TITLE: A comprehensive study of the circulating fluidized bed (Seria Monografie / Politechnika Czestochowska); AUTHOR: Wojciech Nowak;
ISBN: 8385031154; TITLE: Badania plastometryczne metali i stopow (Seria Monografie / Politechnika Czestochowska) (Polish Edition); AUTHOR: Aleksander M. Ga?kin;
ISBN: 8385031170; TITLE: Struktura i model turbulencji warstwy przysciennej z powierzchniowa wymiana masy (Seria Monografie / Politechnika Czestochowska) (Polish Edition); AUTHOR: Alicja Jar?a;
ISBN: 8385031189; TITLE: Inicjacja i podkrytyczny rozwoj szczeliny w stalach mikrostopowych w ujeciu metod numerycznych i doswiadczalnych (Seria Monografie / Politechnika Czestochowska) (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Bochenek;
ISBN: 8385031197; TITLE: Struktura bledow w pomiarach parametrow przeplywu gazu (Seria Monografie / Politechnika Czestochowska) (Polish Edition); AUTHOR: Zygmunt Biernacki;
ISBN: 8385031200; TITLE: Efektywnosc remontow w elektrowniach zawodowych (Seria Monografie / Politechnika Czestochowska) (Polish Edition); AUTHOR: Maria Nowicka-Skowron;
ISBN: 8385031227; TITLE: Strata stali w piecach grzewczych przy zmiennej temperaturze nagrzewania (Seria Monografie / Politechnika Czestochowska) (Polish Edition); AUTHOR: Marian Kieloch;
ISBN: 8385031251; TITLE: Naprezenia wlasne w ciagnionych drutach i w wyrobach z drutu (Seria Monografie / Politechnika Czestochowska) (Polish Edition); AUTHOR: Fryderyk Knap;
ISBN: 838503126X; TITLE: Tribologiczne wasciwosci warstwy wierzchniej mosiadzu konstytuowanej nagniataniem (Seria Monografie) (Polish Edition); AUTHOR: Bogdan Zaj?c;
ISBN: 8385031294; TITLE: Badanie zachowania sie strug plazmy niskotemperaturowej w reaktorze zasilanym symetrycznie przez trzy palniki plazmowo-lukowe (Seria Monografie) (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Szczypiorowski;
ISBN: 8385031316; TITLE: Niezawodnosc eksploatacyjna maszyn kuznicznych (Seria Monografie / Politechnika Czestochowska) (Polish Edition); AUTHOR: Bogumi? Konodyba-Szyma?ski;
ISBN: 8385031324; TITLE: Niekonwencjonalna krystalizacja stopow eutektycznych na bazie miedzi (Seria Monografie) (Polish Edition); AUTHOR: Zygmunt Nitkiewicz;
ISBN: 838503143X; TITLE: Modelowanie i optymalizacja procesu eksploatacji elektrowni cieplnej (Seria Monografie) (Polish Edition); AUTHOR: W?adys?aw Brzozowski;
ISBN: 8385031952; TITLE: Optymalizacja potencjalu energetycznego tezenia mieszanki w aspekcie zapewnienia wymaganej mrozoodpornosci betonu i elementow konstrukcyjnych: Wyniki badan, ... (Seria Monografie) (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Fadej Bobko;
ISBN: 8385035036; TITLE: Czersk i okolice: Z pogranicza Borow Kaszub i Kociewia (Zeszytow kociewskich) (Polish Edition); AUTHOR: Józef Milewski;
ISBN: 8385036180; TITLE: Polski film fabularny dla dzieci i modziezy (Polish Edition); AUTHOR: Marek Hendrykowski;
ISBN: 8385037047; TITLE: Matka i nauczycielka: Mariologia Soboru Watykanskiego II (Biblioteka mariologiczna) (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Celestyn Napiórkowski;
ISBN: 8385037179; TITLE: Blogoslawiony Rafal Chylinski z Lagiewnik (Polish Edition); AUTHOR: Ludomir Jan Bernatek;
ISBN: 8385039007; TITLE: Zabytkowe osrodki miejskie Gornego Slaska i pogranicza =: Centres urbains historiques en Haute Silesie et regions limitrophes = Ancient townships of Upper Silesia and adjoining lands (Polish Edition); AUTHOR: Lech Szaraniec;
ISBN: 838503904X; TITLE: Gorny Slask i Zaglebie w fotografii: Katalog fotografii dotyczacych wojewodztw katowickiego i bielsko-bialskiego w Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie, 1920-1966 (Polish Edition); AUTHOR: Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie;
ISBN: 8385039112; TITLE: Arcydziela grafiki europejskiej XVI-koniec XIX wieku z kolekcji gen. dr. Jozefa Zajaca: Katalog (Polish Edition); AUTHOR: Jadwiga Bednarska;
ISBN: 8385039120; TITLE: Zagebie Dabrowskie do 1945 roku: Dydaktyczne materiay dokumentacyjne i bibliograficzne (Polish Edition); AUTHOR: El?bieta Gondek;
ISBN: 8385039287; TITLE: Heraldyka Piastow slaskich: 1146-1707 (Rozprawy i studia Muzeum Slaskiego) (Polish Edition); AUTHOR: Ma?gorzata Kaganiec;
ISBN: 8385039368; TITLE: Muzeum Slaskie w Katowicach =: Silesian Museum in Katowice (Polish Edition); AUTHOR: Lech Szaraniec;
ISBN: 8385039376; TITLE: Sztuka wojewodztwa slaskiego: L art en Sileie polonaise (Seria Reprinty) (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Dobrowolski;
ISBN: 8385039392; TITLE: Silesia cantat: Dzieje polskiego spiewactwa koscielnego na Slasku (Polish Edition); AUTHOR: Rajmund Hanke;
ISBN: 8385039430; TITLE: Rzemioslo gornoslaskie w latach okupacji hitlerowskiej (Seria "Wszechnica Muzeum Slaskiego") (Polish Edition); AUTHOR: Alfred Sulik;
ISBN: 838503952X; TITLE: Gorny Slask, Malopolska--poludnio... polnocno-zachodnia, Slask Opawski, Dolny Slask: Zabytkowe osrodki ; AUTHOR: Lech Szaraniec;
ISBN: 8385039694; TITLE: Literatura polska na Slasku w XVII wieku: Piotr Wachenius, Jan Malina, Maciej Gutthater-Dobracki (Polish Edition); AUTHOR: Urszula Gumu?a;
ISBN: 8385039899; TITLE: Sztuka a natura: Materialy XXXVIII Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historykow Sztuki, przeprowadzonej 23-25 listopada 1989 roku w Katowicach (Polish Edition); AUTHOR: Stowarzyszenie Historykow Sztuki;
ISBN: 838503997X; TITLE: Walenty Rozdzienski i jego poemat hutniczy "Officina ferraria" (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy Piaskowski;
ISBN: 8385040366; TITLE: Uzdrawianie wewnetrzne czlowieka; AUTHOR: Barbara Leahy Shlemon;
ISBN: 838504065X; TITLE: Lichen Sanktuarium Maryjne; AUTHOR: Eugeniusz Makulski MIC;
ISBN: 8385042407; TITLE: Herby miast wojewodztwa koszalinskiego (Polish Edition); AUTHOR: Marian Czerner;
ISBN: 8385042644; TITLE: Zaslubiny Polski z morzem (Polish Edition); AUTHOR: Hieronim Kroczy?ski;
ISBN: 8385044124; TITLE: The Ateliers for Conservation of Cultural Property, PKZ; AUTHOR: Józef Pilch;
ISBN: 8385045961; TITLE: Chce cos robic (Polish Edition); AUTHOR: Mieczys?aw Knobloch;
ISBN: 8385047018; TITLE: Ilu ludzi zginelo w KL Auschwitz: Liczba ofiar w swietle zrodel i badan 1945-1990 (Polish Edition); AUTHOR: Franciszek Piper;
ISBN: 8385047115; TITLE: Hope is the Last to Die; AUTHOR: Halina Birenbaum;
ISBN: 8385047158; TITLE: State Museum in Oswiecim Auschwitz Birkenau Guide-Book; AUTHOR: Kazimierz (translator: Lee, Stephen) Smolen;
ISBN: 8385047174; TITLE: Die Zahl der Opfer von Auschwitz: Aufgrund der Quellen und der Erträge der Forschung, 1945 bis 1990; AUTHOR: Franciszek Piper;
ISBN: 8385047271; TITLE: Ostatnie dni obozu Auschwitz (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Strzelecki;
ISBN: 8385047484; TITLE: Endphase des KL Auschwitz: Evakuierung, Liquidierung und Befreiung des Lagers (German Edition); AUTHOR: Andrzej Strzelecki;
ISBN: 8385047638; TITLE: But I Survived (Holocaust: Translated from Polish); AUTHOR: Tadeusz Sobolewicz and Witold Zbirohowski-Koscia;
ISBN: 8385047670; TITLE: Krzyk: Od zaglady do odrodzenia = Le cri : de la destruction a la resurrection (French Edition); AUTHOR: Halina O?omucka;
ISBN: 8385047689; TITLE: Le refrain des barbeles (French Edition); AUTHOR: August Kowalczyk;
ISBN: 8385047735; TITLE: Gry oswiecimskie (Polish Edition); AUTHOR: Szymon Laks;
ISBN: 8385047743; TITLE: Auschwitz Nazi Death Camp; AUTHOR: Franciszek Piper, Teresa Swiebocka and Douglas Selvage;
ISBN: 8385047778; TITLE: The Auschwitz poems: An anthology (Polish Edition); AUTHOR: Adam A. Zych;
ISBN: 8385047786; TITLE: Wolanie o pamiec (Polish Edition); AUTHOR: Halina Birenbaum;
ISBN: 8385047956; TITLE: The Evacuation, Dismantling and Liberation of KL Auschwitz; AUTHOR: Andrzej Strzelecki;
ISBN: 8385049231; TITLE: Czlowiek do zlotych interesow (Polish Edition); AUTHOR: Roman Buczek;
ISBN: 838504941X; TITLE: Polskie piramidy i 40 innych osobliwosci / Polish Pyramids and 40 Other Peculiarities; AUTHOR: Katarzyna Ostaszewska and Wojciech Lewandowski;
ISBN: 8385049460; TITLE: Zygielbojma smierc i zycie (Polish Edition); AUTHOR: Aleksander Rowi?ski;
ISBN: 8385057234; TITLE: Katalog monet polskich (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Kurpiewski;
ISBN: 8385057544; TITLE: Dawne Monety Polskie Dynastyi Piastow I Jagiellonow (Polish Edition); AUTHOR: K. Stronczy?ski;
ISBN: 8385060251; TITLE: Diagnozowanie osobowosci: Testowanie, interpretacja, interwencja (Polish Edition); AUTHOR: W?adys?aw J. Paluchowski;
ISBN: 8385060367; TITLE: Florian Znaniecki: Life and work; AUTHOR: Zygmunt Dulczewski;
ISBN: 8385060405; TITLE: Poczucie podmiotowosci-alienacji politycznej: Uwarunkowania psychospoeczne (Polish Edition); AUTHOR: Krzysztof Korzeniowski;
ISBN: 838506043X; TITLE: Jakuba Lubelczyka Psalterz Dawida z roku 1558: Studium filologiczne (Polish Edition); AUTHOR: Katarzyna Meller;
ISBN: 8385060553; TITLE: Ownership and society; AUTHOR: Stanis?aw Kozyr-Kowalski;
ISBN: 8385060707; TITLE: The Social Role of the University Student (Sociological Monographs); AUTHOR: Florian Znaniecki and Zygmunt Dulczewski;
ISBN: 8385060758; TITLE: What Are Sociological Problems? (Sociological Monographs); AUTHOR: Florian Znaniecki, Zygmunt Dulczewski, Richard Grathoff and Jan Wodarek;
ISBN: 8385061045; TITLE: New York Fables; AUTHOR: Czeczot;
ISBN: 8385061150; TITLE: Chwila bez imienia: O poezji Krzysztofa Kamila Baczynskiego (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Stabro;
ISBN: 8385061258; TITLE: Miedzy komunizmem a demokracja (Polish Edition); AUTHOR: Jakub Karpi?ski;
ISBN: 8385061274; TITLE: Jan Pawe Woronicz, poeta i kapan (Polish Edition); AUTHOR: Zofia Rejman;
ISBN: 8385063285; TITLE: Pokolenia czas pochlonie (Polish Edition); AUTHOR: Wies?aw Ja?d?y?ski;
ISBN: 8385066047; TITLE: Msza za miasto Arras; AUTHOR: Andrzej Szczypiorski;
ISBN: 8385066098; TITLE: Narodziny systemu wladzy, Polska 1943-1948 (Polish Edition); AUTHOR: Krystyna Kersten;
ISBN: 8385066128; TITLE: Poczatek; AUTHOR: Andrzej Szczypiorski;
ISBN: 8385066152; TITLE: Grisza, ja tiebie skazu-- (Polish Edition); AUTHOR: Marek Nowakowski;
ISBN: 8385066268; TITLE: Olimpijska goraczka: Dzieje igrzysk inaczej (Polish Edition); AUTHOR: W?adys?aw Minkiewicz;
ISBN: 8385072721; TITLE: Mali ludzie Gierka; AUTHOR: Helena Kowalik;
ISBN: 8385076050; TITLE: Rozmowy z Pisudskim: 1916-1931 (Polish Edition); AUTHOR: W?adys?aw Baranowski;
ISBN: 8385076115; TITLE: Tanczacy z VIP-ami (Polish Edition); AUTHOR: Juliusz Machulski;
ISBN: 8385079017; TITLE: Klucz Do Rebeki; AUTHOR: Ken Follett;
ISBN: 8385080007; TITLE: Stukam do nieba; AUTHOR: Jan Twardowski;
ISBN: 8385081038; TITLE: Glowa do gory (Polish Edition); AUTHOR: Miros?aw Andrzejewski;
ISBN: 8385081410; TITLE: Zycie na Korei (Biblioteka poetycka Przedswitu); AUTHOR: Andrzej Sosnowski;
ISBN: 8385081429; TITLE: Peregrynarz (Biblioteka poetycka Przedswitu); AUTHOR: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki;
ISBN: 8385081437; TITLE: Wszystkim steruje byskawica (Biblioteka poetycka Przedswitu) (Polish Edition); AUTHOR: Jerzy Górza?ski;
ISBN: 8385083022; TITLE: Zabytki starego Lwowa (Polish Edition); AUTHOR: Bart?omiej Kaczorowski;
ISBN: 8385083049; TITLE: Wojenne odcinki: Warszawa 1940-1943; AUTHOR: Alicja Iwanska;
ISBN: 8385083103; TITLE: Tadeusz Zawadzki Zoska; AUTHOR: Anna Zawadzka;
ISBN: 838508312X; TITLE: Jerzy Stempowski (Sylwetki pisarzy emigracyjnych) (Polish Edition); AUTHOR: Jan Tomkowski;
ISBN: 8385083170; TITLE: Wiersze nieznane (Polish Edition); AUTHOR: Julian Tuwim;
ISBN: 8385083227; TITLE: Dossier generala (Polish Edition); AUTHOR: Jakub Kope?;
ISBN: 8385083251; TITLE: Jak doprowadzilem do drugiego rozbioru Polski (Polish Edition); AUTHOR: graf I?A?kov Efimovich Sivers;
ISBN: 8385083278; TITLE: Raptularz 1967/1968 (Polish Edition); AUTHOR: Zbigniew Raszewski;
ISBN: 8385083308; TITLE: Towarzysz Pazdziernik (Utwory nieznane) (Polish Edition); AUTHOR: Kazimierz Wierzy?ski;
ISBN: 8385083316; TITLE: Leszek Balcerowicz--wytrwac (Polish Edition); AUTHOR: Zbigniew Gach;
ISBN: 8385083324; TITLE: Listy: 1940-1945 (Polish Edition); AUTHOR: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska;
ISBN: 8385083332; TITLE: Moj Krakow: I inne wspomnienia (Utwory nieznane) (Polish Edition); AUTHOR: Zygmunt Nowakowski;
ISBN: 8385083367; TITLE: Opowiesci prawdziwe i zmyslone (Twoj styl) (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Tazbir;
ISBN: 8385085033; TITLE: Tunel (Polish Edition); AUTHOR: Jan Kra?ko;
ISBN: 8385087079; TITLE: Dekalog: Przemowienia i homilie Jana Pawla II : IV pielgrzymka do ojczyzny (Polish Edition); AUTHOR: Pope JohnPaul II;
ISBN: 8385087133; TITLE: Sto lat polskiego duszpasterstwa w Hamburgu, 1891-1991 (Polish Edition); AUTHOR: Anastazy Nadolny;
ISBN: 8385087206; TITLE: Henryk-Heidenryk, pierwszy biskup chelminski (Polish Edition); AUTHOR: Anna Klein-Wi?niewska;
ISBN: 8385089020; TITLE: 100 dni Mazowieckiego (Polish Edition); AUTHOR: Zbigniew Domara?czyk;
ISBN: 8385097007; TITLE: Portret Henryka Sienkiewicza w medalierstwie, rzezbie, numizmatyce i filatelistyce (Polish Edition); AUTHOR: dr. Marian Kowalski;
ISBN: 8385099077; TITLE: PWK: Powszechna wystawa krajowa w Poznaniu, 1929 (Polish Edition); AUTHOR: Maciej Roman Bombicki;
ISBN: 8385099190; TITLE: Organizacja i finansowanie ubezpieczen spolecznych: Zbior przepisow z objasnieniami, stan prawny na dzien 15 kwietnia 1992 r (Ubezpieczenie i zaopatrzenie spoleczne) (Polish Edition); AUTHOR: Poland;
ISBN: 8385099255; TITLE: Prawo upadlosciowe w zarysie: Stan prawny na 1.X.1991 r (Polish Edition); AUTHOR: Feliks Zedler;
ISBN: 8385099336; TITLE: Nowe zasady przyznawania emerytur i rent, z komentarzem (Biblioteczka samorzadu twrytorialnego i wydawnictw sejmowych) (Polish Edition); AUTHOR: Maria Rynkiewicz;
ISBN: 8385099905; TITLE: Ubezpieczenie spoleczne czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych i spoldzielni kolek rolniczych oraz ich rodzin: Przepisy prawne, stan na 31.1.1992 ... i zaopatrzenie spoleczne) (Polish Edition); AUTHOR: Poland;
ISBN: 8385102000; TITLE: Leksykon opozycji politycznej 1976-1989 (Polish Edition); AUTHOR: Dariusz Cecuda;
ISBN: 8385104011; TITLE: Zydowskie zabytki krakowskiego Kazimierza: Krotki przewodnik (Polish Edition); AUTHOR: Micha? Ro?ek;
ISBN: 8385104038; TITLE: Dzierzynski, czerwony kat; AUTHOR: Bogdan Jaxa-Ronikier;
ISBN: 8385104062; TITLE: Helena Modrzejewska (Polish Edition); AUTHOR: Franciszek Siedlecki;
ISBN: 8385104186; TITLE: Cracow, or, the Seventh Chakra of the Earth: The mysteries of Cracow; AUTHOR: Micha? Ro?ek;
ISBN: 8385104208; TITLE: Kulisy dymisji: Z dziennikow ministra kultury 1974-1977 (Polish Edition); AUTHOR: Józef Tejchma;
ISBN: 8385104216; TITLE: Jaruzelski; AUTHOR: Manfred E. Berger;
ISBN: 8385104291; TITLE: Przygody skrzata Wiercipietka (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Grabowski;
ISBN: 8385104313; TITLE: Ostatni lot Halifaxa (Biblioteka Stowarzyszenia Autorow Polskich) (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Jankowski;
ISBN: 8385104550; TITLE: Z Mogilna do Paryza: Zycie i tworczosc Wladyslawa Ciesielskiego, 1845-1901 (Biblioteka Stowarzyszenia Autorow Polskich) (Polish Edition); AUTHOR: Stanis?aw Kaszy?ski;
ISBN: 8385104755; TITLE: Z Adamem Zielinskim wiedenskie rozmowy: Opowiesc o ryzyku, uporze, chinskiej tajemnicy, balkanskiej tragedii i wiedenskiej nostalgii (Polish Edition); AUTHOR: Tadeusz Kra?ko;
ISBN: 838510478X; TITLE: Podroz na poludnie (Polish Edition); AUTHOR: Janusz Drzewucki;
ISBN: 8385104798; TITLE: Jama Michalika: Przewodnik literacki (Polish Edition); AUTHOR: Boles?aw Faron;
ISBN: 8385104976; TITLE: Ojczenasz: Niby powiesc; AUTHOR: Henryk Vogler;
ISBN: 8385105018; TITLE: Meta nasza pijana; AUTHOR: Bogdan Loebl;
ISBN: 8385109110; TITLE: Prawda i metoda; AUTHOR: Hans-Georg Gadamer;
ISBN: 8385109331; TITLE: Babie lato (Polish Edition); AUTHOR: Adam Beresty?ski;
ISBN: 8385109455; TITLE: To by tylko etap: Wspomnienia z agrow (Polish Edition); AUTHOR: Andrzej Niezabitowski;
ISBN: 8385109641; TITLE: Jerozolima i Babilon: Miasta poetow emigracyjnych (Polish Edition); AUTHOR: Wojciech Lig?za;
ISBN: 8385109749; TITLE: Dziennik 1949-1984 (Polish Edition); AUTHOR: Leszek Prorok;